"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Informacje ze stołówki szkolnej

Obiady wydawane będą w godzinach  1130- 1530

11301200     -- kl. "0"  pierwsza zmiana

1200 - 1215     -- kl. "I"   w dni, w które kończą po 4 lekcjach (czekają 20 min.)

1235 - 1245     -- kl. "I"   w dni, w które kończą po 5 lekcjach

1350 - 1425     -- kl. "0"  druga zmiana

1225 - 1530 - pozostałe klasy

Opłaty za obiady

Wpłaty za obiady można dokonywać na adres szkoły w kwocie naliczenia za dany miesiąc na nr konta:

84 1020 4724 0000 3302 0007 5051

(w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc)

lub w sekretariacie szkoły - pokój nr 2 (parter)

Należność prosimy uregulowć do 20.03.2020 r.


Brak wpłaty do wyznaczonego terminu skutkować będzie

wypisaniem dziecka z obiadów i

naliczeniem karnych 

odsetek!!!


Odpłatność  w miesiącu  MARCU  2020 r. wynosi: 
(info o aktualnych cenach obiadów pod nr tel. 87 520 20 85)

oddział przedszkolny:

obiady -      68,20 zł 

podwieczorek     -      35,20 zł

klasy I - VIII:

obiady     -      77,00 zł


Regulamin stołówki szkolnej

1.  Stołówka jest miejscem spożywania posiłków wydawanych przez kuchnię szkolną dla uczniów szkoły.
2. Obiady wydawane są dla:
    a) uczniów wnoszących opłaty indywidualnie,
    b) uczniów których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy.
3. Posiłki wydawane są w  godzinach od  1130 - 1530
4. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do dnia 10 danego miesiąca. Opłaty można dokonać przekazem bankowym lub przez Internet na konto PKO Olecko nr 84 1020 4724 0000 3302 0007 5051 lub w SEKRETARIACIE SZKOŁY - pokój nr 2.
5. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
7. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
8. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań.
9. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić księgowość szkoły, kucharkę lub pedagoga szkolnego. Odpisy za obiady dokonywane będą jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 810 , w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia. Zwrot nadpłaty nastąpi na koniec miesiąca okresu rozliczeniowego..
10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole /wycieczki/ należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.
11. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia.
12. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do księgowości szkoły osobiście lub telefonicznie (87 5202085) do godziny 1500 przed dniem, w którym dziecko nie będzie korzystało z obiadu lub w tym dniu do godz. 810celem odliczenia należności za niewykorzystany obiad.
13. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, tornister przed stołówką..
14. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
15. W stołówce wywieszony jest jadłospis na każdy dzień.
16. W stołówce obowiązuje obuwie szkolne (zmienne).
17. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
18. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem  13.09.2010 r.
Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt