Dream Princess

Rodzaj zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej:
- zajęcia plastyczne: akwarela, szkic, rysunek kredką.
- zajęcia rękodzielnicze: nauka haftu krzyżykowego, małe krosna, "mistrz igiełka".
- zajęcia teatralne: wykorzystywanie bajek i baśni w celu aktywizacji artystycznej,
- rozwijanie zdolności jednostek,
- zajęcia recytatorskie, czytelnicze: akcja "Cała Polska czyta dzieciom",
- kształcenie muzyczno-ruchowe, zajęcia wokalne,
- zajęcia sportowe,
- redagowanie gazetki szkolnej,
- przygotowanie do życia społecznego: udział w uroczystościach szkolnych, obchodach świąt państwowych, udział w konkursach i przeglądach, wpajanie: zasad dobrego wychowania, szacunku i tolerancji, spotkania z ciekawymi ludźmi,
- pomoc w nauce - pomoc koleżeńska, pod opieka nauczyciela.

collect dream princess books online