Zadania Rady Rodziców

1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców, pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych i osobowych (współprac z pedagogiem, wychowawcą, lekarzem, pomoc w przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców i uczniów)

2. Planowanie, projektowanie, pozyskiwanie środków finansowych, wsparcie dla wychowawcy, opieka na zasadach wolontariatu (nawiązanie współpracy z ośrodkami, PTTK, biurami podróży, może rodzice sami mogliby oprowadzić po ciekawych miejscach)

3. Udział w pracach organów niosących pomoc potrzebującym dzieciom (udział w pracach zespołu, pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych, przyznawanie stypendiów, zorganizowanie akcji paczek świątecznych, pomoc w akcji sprzedaży podręczników używanych)

4. Włączenie się rodziców w działania opiekuńczo - wychowawcze (opieka nad uczniami w czasie dyskotek, festynów, wycieczek)