Skład Rady Rodziców


p. Modzelewska Magdalena 

p. Witkowska Ewa

p. Monika Danilewicz