Nazwa zadania

MAŁY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

„Jaka piękna Polska cała”

realizowany w okresie od 15.10.2018r. do  11.11.2018r.

 

Koszty

W ramach realizacji projektu wydaliśmy kwotę 1431,31zł , z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1000zł ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

 

 

 

Opis zadania

Krótka charakterystyka projektu

 

Celem projektu jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez zwrócenie uwagi na potrzeby dbałości o środowisko naturalne jako formę nowoczesnego patriotyzmu. Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych z historii poszerzą wiedzę na temat Polaków walczących
o Niepodległą. Wybiorą patronów dla później posadzonych dębów. Uczniowie z grupy realizującej projekt wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Gospodarstwa Szkółkarskiego Grunland. Poznają wymagania dębów: szypułkowego, bezszypułkowego i czerwonego, sposobu ich sadzenia i pielęgnacji. Po zajęciach praktycznych pod opieką nauczycieli przygotują miejsce na posesji szkoły i posadzą je. Przy każdym nasadzeniu pojawi się stelaż i tabliczka z nazwą rośliny i imieniem patrona.

Uczestnicy projektu uporządkują groby znanych Olecczan, którzy mieli duży wkład w propagowanie lokalnego patriotyzmu.

Cała społeczność szkolna weźmie udział w konkursie fotograficznych „Jaka piękna Polska cała” oraz plastycznym „Mazury, moja mała Ojczyzna”. Wybrane prace uczniów zostaną wyeksponowane, jako element stałej wystawy na terenie szkoły „Moja mała Ojczyzna”.

W ramach działań „Patriotyzm a ekologia” uczestnicy projektu przygotują Kodeks Postaw Ekologicznych, który zostanie wyeksponowany na terenie szkoły. W ten sposób będziemy propagować wizję współczesnego patriotyzmu, która wiąże się z ochroną środowiska przyrodniczego.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu w załączniku

Fotorelacja z realizacji projektu – w załączniku