Grupa Misyjna        przy parafii NMP Królowej Polski w Olecku istnieje od września 2008r. Po miesięcznym przygotowaniu siedmioro dzieci zostało uroczyście przyjęte do PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI (PDMD) w rozpoczynającym się Tygodniu Misyjnym. Kolejna grupa dzieci dołączyła 6.01.2009r. i powiększyła się grupa do 12 osób.
    Nazywamy się „Promyki nadziei”. Nie przypadek, że wybraliśmy taką nazwę, bowiem
początek naszej działalności w Kościele rozpoczął się w Tygodniu Misyjnym mający hasło „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”. Patronem naszej Grupy Misyjnej jest największy misjonarz naszych czasów Sługa Boży Jan Paweł II.
    Spotykamy się raz w tygodniu. Wspólnie modlimy się za dzieci z krajów misyjnych i misjonarzy tam pracujących a także dzielimy się naszą wiarą. Czytamy „Świat Misyjny” i poznajemy problemy naszych rówieśników tam żyjących a także niełatwą pracę misjonarzy. Uczymy się piosenek i omawiamy aktualne sprawy naszej działalności. Przygotowujemy różne nabożeństwa. Cieszymy się, że modlitwą i różnymi formami działalności możemy wypełniać nasze zobowiązania uroczyście złożone w dzień przyjęcia do PDMD.

Katechetka i Animator Misyjny:

S. Nazareta – Anna Bernat

                                                                                         (Nazaretanka)

      Hymn Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci     

1.        Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie

Dla dzieci całego świata

Bożą miłością serce niech zapłonie

Dalekiej siostry i brata.

 
      Ref.      Dzieci wszystkich kontynentów

            Chwalcie imię Pana

            Niechaj Mu z pełni

            waszych serc dziecięcych

            Cześć, chwała będzie śpiewana

 2.      Z misjonarzami, misjonarkami

Na wszystkich dziś kontynentach

Papieskie dzieło Misyjne dzieci

O dzieciach świata pamięta.

 

3.      Na drodze wiary misji Kościoła

Trzeciego już tysiąclecia

Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI

Pokłada nadzieję w dzieciach.

 

4.      A więc otwórzmy serca i dłonie

I w dzieciach całego świata

Dzieląc się wiarą i Ewangelią

Zobaczmy siostrę i brata.

    Piosenka Grupy Misyjnej    

t. i m.: Grzegorz Wasilewski

 
                              
Niesiemy promyki nadziei

                               Chcemy, by ujrzał je świat

                               Każdy skrzywdzony, ubogi

                               To siostra, to nasz brat.

 

                               Ref.         Boże Ojcze prowadź nas,

                                               Jezu Chryste prowadź nas

                                               Duchu Święty natchnij nas

                                               Matko Boża wspieraj nas.

 

                               Niech mrok rozjaśnia promyk nadziei

                               Niech dobro wypełni świat

                               Niech zło się w miłość przemieni

                               Rozjaśni ciemność ludzkich lat.