"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Kadra pedagogiczna

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot/rodzaj zajęć

1.

Andruszkiewicz Romuald

religia

2.

Aszurkiewicz Monika

świetlica

3.

Baranowska Danuta

religia

4.

Dębowska Anna

edukacja wczesnoszkolna

5.

Dobrowolska Edyta

matematyka

6.

Domel Agnieszka

świetlica

7.

Dziubiński Adam

wychowanie fizyczne

8.

Dźwilewski Dariusz

wychowanie fizyczne

9.

Gierak Jolanta

język polski

10.

Gołembiewska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

11.

Gut Tadeusz

plastyka

12.

Jaroc Halina

pedagog

13.

Jarząbska Anna

matematyka

14.

Kamińska - Kopiczko Marzena

chemia

15.

Korotko Małgorzata

fizyka

16.

Kuciun Tomasz

Technika/informatyka

17.

Lau Renata

muzyka

18.

Łaskowska Agnieszka

wiedza o społeczeństwie

19.

Łazarska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

20.

Milczarek Rafał

język niemiecki

21.

Masłowska Karolina

język angielski

22.

Mrozowski Zbigniew

wychowanie fizyczne

23.

Ogonowska Katarzyna

psycholog

24.

Ołów Justyna

język angielski

25.

Ostrowska-Gdak Marta

biblioteka

26.

Paczyńska Renata

rewalidacja

27.

Pławska Bożena

edukacja wczesnoszkolna

28.

Piwnicka Helena

matematyka

29.

Pojawa Ewelina

matematyka

30.

Polakowski Zbyszek

wychowanie fizyczne

31.

Puczyłowski Krzysztof

religia

32.

Rejterada Wojciech

wychowanie fizyczne

33.

Sadowska Aleksandra

oddział przedszkolny

34.

Sadowska Lucyna

przyroda

35.

Sakowska Alicja

edukacja wczesnoszkolna

36.

Smokowska Anna

język polski

37.

Sobolewska Izabela

historia

38.

Staszkiewicz Bożena

język polski

39.

Sujata Anna

biologia/ geografia

40.

Szarnecki Artur

wychowanie fizyczne

41.

Śnieżyńska Barbara

edukacja wczesnoszkolna

42.

Waszkiewicz Justyna

język polski

43.

Wawrzyn Krystyna

edukacja wczesnoszkolna

44.

Wodzyńska Agnieszka

oddział przedszkolny

45.

Wojtkowska Elżbieta

język angielski

46.

Wójcik Karolina

edukacja wczesnoszkolna

47.

Zaniewska Jolanta

oddział przedszkolny
Kadra pedagogiczna szkoły
lp. Nauczyciel Stopień awansu Przedmiot
1. Gołembiewska Marzena n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
2. Wawrzyn Krystyna n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Baranowska Renata n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
4. Sakowska Alicja n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
5. Dębowska Anna n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
6. Sadowska Aleksandra n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
7. Sadłowska Zofia n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
8. Łazarska Małgorzata n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
9. Staszkiewicz Bożena n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Wójcik Karolina n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
11 Pławska Bożena n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Śnieżyńska Barbara n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Pojawa Ewelina n-el dyplomowany matematyka
14. Sobolewska Izabela n-el dyplomowany historia
15. Kuciun Tomasz n-el dyplomowany zaj. komputerowe, zaj. techn.
16. Kwiatkowska Jolanta n-el dyplomowany język polski
17. Sujata Anna
n-el dyplomowany przyroda
18. Zakrzewska Agnieszka n-el dyplomowany język polski
19. Wojtkowska Elżbieta n-el dyplomowany język angielski
20. Jaroc Halina n-el dyplomowany pedagog szkolny
21. Ostrowska - Gdak Marta n-el dyplomowany bibliotekarz
22. Narkiewicz-Bielska Iwona n-el dyplomowany wicedyrektor, matematyka
23. Sadowska Lucyna n-el dyplomowany dyrektor szkoły, przyroda
24. Baranowska Danuta n-el dyplomowany religia
25. Gut Tadeusz n-el mianowany plastyka
26. Domel Agnieszka n-el mianowany świetlica
27. Gołowczyc Jolanta n-el kontraktowy muzyka
28. Stachowicz Magdalena n-el kontraktowy muzyka - urlop
29. Ogonowska Katarzyna n-el mianowany psycholog szkolny
30. Masłowska  Karolina n-el mianowany język angielski
31. Ołów Justyna n-el mianowany język angielski
32. Polakowski Zbyszek n-el mianowany  wychowanie fizyczne
33. Szarnecki Artur n-el mianowany wychowanie fizyczne
34. Rejtarada Wojciech n-el mianowany wychowanie fizyczne
35. Dźwilewski Dariusz n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
36. Mrozowski Zbigniew n-el dyplomowany wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
37. Andruszkiewicz Romuald n-el mianowany religia
38 s. Sylwia
n-el kontraktowy religia
39. Smokowska Anna n-el mianowany język polski, bibliotekarz


Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014
lp. Nauczyciel Wych. Stopień awansu Przedmiot
1. Gołembiewska Marzena 0a n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
2. Wawrzyn Krystyna 0b n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Baranowska Renata 0c n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
4. Sakowska Alicja Ia n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
5. Dębowska Anna Ib n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
6. Suchocka Alicja Ic n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
7. Tomkiewicz Maria IIa n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
8. Łazarska Małgorzata IIb n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
9. Staszkiewicz Bożena IIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Wójcik Karolina IIIa n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
11 Pławska Bożena IIIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Śnieżyńska Barbara IIIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Pojawa Ewelina IVa n-el dyplomowany matematyka
14. Sobolewska Izabela IVb
n-el dyplomowany historia
15. Kuciun Tomasz IVc n-el dyplomowany zaj. komputerowe, zaj. techn.
16. Kwiatkowska Jolanta Va n-el dyplomowany język polski
17. Elżbieta Skórkiewicz
Vb n-el dyplomowany przyroda
18. Zakrzewska Agnieszka Vc n-el dyplomowany język polski
19. Wojtkowska Elżbieta VIa n-el dyplomowany język angielski
20. Jaroc Halina VIb n-el dyplomowany pedagog szkolny
21. Ostrowska - Gdak Marta VIc n-el dyplomowany bibliotekarz
22. Narkiewicz-Bielska Iwona - n-el dyplomowany wicedyrektor, matematyka
23. Sadowska Lucyna - n-el dyplomowany dyrektor szkoły, przyroda
24. Baranowska Danuta - n-el dyplomowany religia
25. Gut Tadeusz - n-el mianowany plastyka
26. Domel Agnieszka n-el mianowany świetlica
27. Aszurkiewicz Monika - n-el kontraktowy świetlica
28. Marczak Anna - n-el dyplomowany muzyka
29. Ogonowska Katarzyna - n-el mianowany psycholog szkolny
30. Adam Kuciun - n-el stażysta język angielski
31. Bonowicz Grażyna - n-el dyplomowany język angielski
32. Polakowski Zbyszek - n-el mianowany  wychowanie fizyczne
33. Szarnecki Artur - n-el mianowany wychowanie fizyczne
34. Rejtarada Wojciech - n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
35. Dźwilewski Dariusz - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
36. Mrozowski Zbigniew - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
37. Andruszkiewicz Romuald - n-el mianowany religia
38 s. Kucharska Marzena
- n-el kontraktowy religia
39. Masłowska  Karolina - n-el kontraktowy urlop
40. Smokowska Anna - n-el mianowany urlop
41. Ołów Justyna - n-el mianowany urlopKadra pedagogiczna w roku szkolnym 2012/2013
lp. Nauczyciel Wych. Stopień awansu Przedmiot
1. Sakowska Alicja 0a n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
2. Dębowska Anna 0b n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Suchocka Alicja 0c n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
4. Tomkiewicz Maria Ia n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
5. Łazarska Małgorzata Ib n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
6. Staszkiewicz Bożena Ic n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
7. Wójcik Karolina IIa n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
8. Pławska Bożena IIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
9. Śnieżyńska Barbara IIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Baranowska Renata IIIa n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
11. Gołembiewska Marzena IIIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Wawrzyn Krystyna IIIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Kwiatkowska Jolanta IVa n-el dyplomowany język polski
14. Masłowska  Karolina IVb n-el kontraktowy język angielski
15. Zakrzewska Agnieszka IVc n-el dyplomowany język polski
16. Wojtkowska Elżbieta Va n-el dyplomowany język angielski
17. Smokowska Anna Vb n-el mianowany język polski
18. Ołów Justyna Vc n-el kontraktowy język angielski
19. Pojawa Ewelina VIa n-el mianowany matematyka
20. Kuciun Tomasz VIb n-el dyplomowany zaj. komputerowe, zaj. techn.
21. Mrozowska Agata - n-el dyplomowany urlop zdrowotny
22. Narkiewicz-Bielska Iwona - n-el dyplomowany wicedyrektor, matematyka
23. Sobolewska Izabela - n-el dyplomowany historia
24. Sadowska Lucyna - n-el dyplomowany dyrektor szkoły, przyroda
25. Marczak Anna - n-el dyplomowany muzyka
26. Gut Tadeusz - n-el mianowany plastyka
27. Jusińska Dorota - n-el mianowany religia
28. Baranowska Danuta - n-el dyplomowany religia
29. Polakowski Zbyszek - n-el mianowany wychowanie fizyczne
30. Szarnecki Artur - n-el mianowany wychowanie fizyczne/urlop zdr.
31. Rejtarada Wojciech - n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
32. Dźwilewski Dariusz - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
33. Fidler Piotr - n-el stażysta wychowanie fizyczne
34. Mrozowski Zbigniew - n-el dyplomowany urlop zdrowotny
35. Domel Agnieszka - n-el mianowany świetlica
36. Aszurkiewicz Monika - n-el kontraktowy świetlica
37. Jaroc Halina - n-el dyplomowany pedagog szkolny
38. Ogonowska Katarzyna - n-el kontraktowy psycholog szkolny
39. Andruszkiewicz Romuald - n-el mianowany religia
40. Ostrowska - Gdak Marta - n-el dyplomowany bibliotekarz
41. Stachowicz Krzysztof - n-el mianowany przyrodaKadra pedagogiczna w roku szkolnym 2011/2012
lp. Nauczyciel Wych. Stopień awansu Przedmiot
1. Łazarska Małgorzata 0a n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
2. Staszkiewicz Bożena 0b n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Tomkiewicz Maria 0c n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
4. Halina Drobiszewska 0d n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
5. Wójcik Karolina Ia n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
6. Pławska Bożena Ib n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
7. Śnieżyńska Barbara Ic n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
8. Baranowska Renata IIa n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
9. Gołembiewska Marzena IIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Wawrzyn Krystyna IIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
11. Suchocka Alicja IIIa n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Sakowska Alicja IIIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Dębowska Anna IIIc n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
14. Wojtkowska Elżbieta IVa n-el dyplomowany język angielski
15. Rejtarada Wojciech IVb n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
16. Ołów Justyna IVc n-el kontraktowy język angielski
17. Pojawa Ewelina Va n-el mianowany matematyka
18. Mrozowska Agata Vb n-el dyplomowany przyroda
19. Kwiatkowska Jolanta VIa n-el dyplomowany język polski
20. Snarska Karolina VIb n-el kontraktowy język angielski
21. Zakrzewska Agnieszka VIc n-el dyplomowany język polski
22. Kuciun Tomasz - n-el dyplomowany informatyka, technika
23. Narkiewicz-Bielska Iwona n-el dyplomowany matematyka
24. Sobolewska Izabela - n-el dyplomowany historia
25. Sadowska Lucyna - n-el dyplomowany przyroda
26. Marczak Anna - n-el dyplomowany muzyka
27. Gut Tadeusz - n-el mianowany plastyka
28. s. Bernat Anna - n-el kontraktowy religia
29. Baranowska Danuta - n-el dyplomowany religia
30. Polakowski Zbyszek - n-el mianowany wychowanie fizyczne
31. Szarnecki Artur - n-el mianowany wychowanie fizyczne/urlop zdr.
32. Rejtarada Wojciech - n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
33. Dźwilewski Dariusz - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
34. Mrozowski Zbigniew - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
35. Domel Agnieszka - n-el mianowany świetlica
36. Aszurkiewicz Monika - n-el kontraktowy świetlica
37. Jaroc Halina - n-el dyplomowany pedagog szkolny
38. Ogonowska Katarzyna - n-el kontraktowy psycholog szkolny
39. Andruszkiewicz Romuald - n-el mianowany religia
40. Ostrowska - Gdak Marta - n-el dyplomowany bibliotekarz
41. Stachowicz Krzysztof - n-el mianowany przyrodaNasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt