"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Kadra pedagogiczna


Kadra pedagogiczna szkoły
lp. Nauczyciel Stopień awansu Przedmiot
1. Gołembiewska Marzena n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
2. Wawrzyn Krystyna n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Baranowska Renata n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
4. Sakowska Alicja n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
5. Dębowska Anna n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
6. Sadowska Aleksandra n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
7. Sadłowska Zofia n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
8. Łazarska Małgorzata n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
9. Staszkiewicz Bożena n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Wójcik Karolina n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
11 Pławska Bożena n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Śnieżyńska Barbara n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Pojawa Ewelina n-el dyplomowany matematyka
14. Sobolewska Izabela n-el dyplomowany historia
15. Kuciun Tomasz n-el dyplomowany zaj. komputerowe, zaj. techn.
16. Kwiatkowska Jolanta n-el dyplomowany język polski
17. Sujata Anna
n-el dyplomowany przyroda
18. Zakrzewska Agnieszka n-el dyplomowany język polski
19. Wojtkowska Elżbieta n-el dyplomowany język angielski
20. Jaroc Halina n-el dyplomowany pedagog szkolny
21. Ostrowska - Gdak Marta n-el dyplomowany bibliotekarz
22. Narkiewicz-Bielska Iwona n-el dyplomowany wicedyrektor, matematyka
23. Sadowska Lucyna n-el dyplomowany dyrektor szkoły, przyroda
24. Baranowska Danuta n-el dyplomowany religia
25. Gut Tadeusz n-el mianowany plastyka
26. Domel Agnieszka n-el mianowany świetlica
27. Gołowczyc Jolanta n-el kontraktowy muzyka
28. Stachowicz Magdalena n-el kontraktowy muzyka - urlop
29. Ogonowska Katarzyna n-el mianowany psycholog szkolny
30. Masłowska  Karolina n-el mianowany język angielski
31. Ołów Justyna n-el mianowany język angielski
32. Polakowski Zbyszek n-el mianowany  wychowanie fizyczne
33. Szarnecki Artur n-el mianowany wychowanie fizyczne
34. Rejtarada Wojciech n-el mianowany wychowanie fizyczne
35. Dźwilewski Dariusz n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
36. Mrozowski Zbigniew n-el dyplomowany wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
37. Andruszkiewicz Romuald n-el mianowany religia
38 s. Sylwia
n-el kontraktowy religia
39. Smokowska Anna n-el mianowany język polski, bibliotekarz


Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/2014
lp. Nauczyciel Wych. Stopień awansu Przedmiot
1. Gołembiewska Marzena 0a n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
2. Wawrzyn Krystyna 0b n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Baranowska Renata 0c n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
4. Sakowska Alicja Ia n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
5. Dębowska Anna Ib n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
6. Suchocka Alicja Ic n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
7. Tomkiewicz Maria IIa n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
8. Łazarska Małgorzata IIb n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
9. Staszkiewicz Bożena IIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Wójcik Karolina IIIa n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
11 Pławska Bożena IIIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Śnieżyńska Barbara IIIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Pojawa Ewelina IVa n-el dyplomowany matematyka
14. Sobolewska Izabela IVb
n-el dyplomowany historia
15. Kuciun Tomasz IVc n-el dyplomowany zaj. komputerowe, zaj. techn.
16. Kwiatkowska Jolanta Va n-el dyplomowany język polski
17. Elżbieta Skórkiewicz
Vb n-el dyplomowany przyroda
18. Zakrzewska Agnieszka Vc n-el dyplomowany język polski
19. Wojtkowska Elżbieta VIa n-el dyplomowany język angielski
20. Jaroc Halina VIb n-el dyplomowany pedagog szkolny
21. Ostrowska - Gdak Marta VIc n-el dyplomowany bibliotekarz
22. Narkiewicz-Bielska Iwona - n-el dyplomowany wicedyrektor, matematyka
23. Sadowska Lucyna - n-el dyplomowany dyrektor szkoły, przyroda
24. Baranowska Danuta - n-el dyplomowany religia
25. Gut Tadeusz - n-el mianowany plastyka
26. Domel Agnieszka n-el mianowany świetlica
27. Aszurkiewicz Monika - n-el kontraktowy świetlica
28. Marczak Anna - n-el dyplomowany muzyka
29. Ogonowska Katarzyna - n-el mianowany psycholog szkolny
30. Adam Kuciun - n-el stażysta język angielski
31. Bonowicz Grażyna - n-el dyplomowany język angielski
32. Polakowski Zbyszek - n-el mianowany  wychowanie fizyczne
33. Szarnecki Artur - n-el mianowany wychowanie fizyczne
34. Rejtarada Wojciech - n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
35. Dźwilewski Dariusz - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
36. Mrozowski Zbigniew - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
37. Andruszkiewicz Romuald - n-el mianowany religia
38 s. Kucharska Marzena
- n-el kontraktowy religia
39. Masłowska  Karolina - n-el kontraktowy urlop
40. Smokowska Anna - n-el mianowany urlop
41. Ołów Justyna - n-el mianowany urlopKadra pedagogiczna w roku szkolnym 2012/2013
lp. Nauczyciel Wych. Stopień awansu Przedmiot
1. Sakowska Alicja 0a n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
2. Dębowska Anna 0b n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Suchocka Alicja 0c n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
4. Tomkiewicz Maria Ia n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
5. Łazarska Małgorzata Ib n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
6. Staszkiewicz Bożena Ic n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
7. Wójcik Karolina IIa n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
8. Pławska Bożena IIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
9. Śnieżyńska Barbara IIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Baranowska Renata IIIa n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
11. Gołembiewska Marzena IIIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Wawrzyn Krystyna IIIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Kwiatkowska Jolanta IVa n-el dyplomowany język polski
14. Masłowska  Karolina IVb n-el kontraktowy język angielski
15. Zakrzewska Agnieszka IVc n-el dyplomowany język polski
16. Wojtkowska Elżbieta Va n-el dyplomowany język angielski
17. Smokowska Anna Vb n-el mianowany język polski
18. Ołów Justyna Vc n-el kontraktowy język angielski
19. Pojawa Ewelina VIa n-el mianowany matematyka
20. Kuciun Tomasz VIb n-el dyplomowany zaj. komputerowe, zaj. techn.
21. Mrozowska Agata - n-el dyplomowany urlop zdrowotny
22. Narkiewicz-Bielska Iwona - n-el dyplomowany wicedyrektor, matematyka
23. Sobolewska Izabela - n-el dyplomowany historia
24. Sadowska Lucyna - n-el dyplomowany dyrektor szkoły, przyroda
25. Marczak Anna - n-el dyplomowany muzyka
26. Gut Tadeusz - n-el mianowany plastyka
27. Jusińska Dorota - n-el mianowany religia
28. Baranowska Danuta - n-el dyplomowany religia
29. Polakowski Zbyszek - n-el mianowany wychowanie fizyczne
30. Szarnecki Artur - n-el mianowany wychowanie fizyczne/urlop zdr.
31. Rejtarada Wojciech - n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
32. Dźwilewski Dariusz - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
33. Fidler Piotr - n-el stażysta wychowanie fizyczne
34. Mrozowski Zbigniew - n-el dyplomowany urlop zdrowotny
35. Domel Agnieszka - n-el mianowany świetlica
36. Aszurkiewicz Monika - n-el kontraktowy świetlica
37. Jaroc Halina - n-el dyplomowany pedagog szkolny
38. Ogonowska Katarzyna - n-el kontraktowy psycholog szkolny
39. Andruszkiewicz Romuald - n-el mianowany religia
40. Ostrowska - Gdak Marta - n-el dyplomowany bibliotekarz
41. Stachowicz Krzysztof - n-el mianowany przyrodaKadra pedagogiczna w roku szkolnym 2011/2012
lp. Nauczyciel Wych. Stopień awansu Przedmiot
1. Łazarska Małgorzata 0a n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
2. Staszkiewicz Bożena 0b n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
3. Tomkiewicz Maria 0c n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
4. Halina Drobiszewska 0d n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
5. Wójcik Karolina Ia n-el kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
6. Pławska Bożena Ib n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
7. Śnieżyńska Barbara Ic n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
8. Baranowska Renata IIa n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
9. Gołembiewska Marzena IIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
10. Wawrzyn Krystyna IIc n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
11. Suchocka Alicja IIIa n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
12. Sakowska Alicja IIIb n-el dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
13. Dębowska Anna IIIc n-el mianowany edukacja wczesnoszkolna
14. Wojtkowska Elżbieta IVa n-el dyplomowany język angielski
15. Rejtarada Wojciech IVb n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
16. Ołów Justyna IVc n-el kontraktowy język angielski
17. Pojawa Ewelina Va n-el mianowany matematyka
18. Mrozowska Agata Vb n-el dyplomowany przyroda
19. Kwiatkowska Jolanta VIa n-el dyplomowany język polski
20. Snarska Karolina VIb n-el kontraktowy język angielski
21. Zakrzewska Agnieszka VIc n-el dyplomowany język polski
22. Kuciun Tomasz - n-el dyplomowany informatyka, technika
23. Narkiewicz-Bielska Iwona n-el dyplomowany matematyka
24. Sobolewska Izabela - n-el dyplomowany historia
25. Sadowska Lucyna - n-el dyplomowany przyroda
26. Marczak Anna - n-el dyplomowany muzyka
27. Gut Tadeusz - n-el mianowany plastyka
28. s. Bernat Anna - n-el kontraktowy religia
29. Baranowska Danuta - n-el dyplomowany religia
30. Polakowski Zbyszek - n-el mianowany wychowanie fizyczne
31. Szarnecki Artur - n-el mianowany wychowanie fizyczne/urlop zdr.
32. Rejtarada Wojciech - n-el kontraktowy wychowanie fizyczne
33. Dźwilewski Dariusz - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
34. Mrozowski Zbigniew - n-el dyplomowany wychowanie fizyczne
35. Domel Agnieszka - n-el mianowany świetlica
36. Aszurkiewicz Monika - n-el kontraktowy świetlica
37. Jaroc Halina - n-el dyplomowany pedagog szkolny
38. Ogonowska Katarzyna - n-el kontraktowy psycholog szkolny
39. Andruszkiewicz Romuald - n-el mianowany religia
40. Ostrowska - Gdak Marta - n-el dyplomowany bibliotekarz
41. Stachowicz Krzysztof - n-el mianowany przyrodaNasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: sp3@um.olecko.pl    http://
www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt