"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Dokument do pobrania w formacie PDF1. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   /dokument do pobrania PDF/
2. Deklaracja rodzica / opiekuna     /dokument PDF do pobrania/
3. Oświadczenie rodzica / opiekuna   
/dokument PDF do pobrania/                           Informacja o rekrutacji uzupełniającej

Trwa rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2020r.:

·         w sekretariacie szkoły,

·         wrzucając do skrzynki pocztowej znajdującej się przy głównym wejściu

·         przesyłając mailem na adres sp3@um.olecko.pl

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie szkoły w zakładce „Zapisy do szkoły

·         wniosek o przyjęcie dziecka

·         deklaracja dotycząca godzin pobytu dziecka

·         oświadczenie o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii

                                                                                                       Dyrektor Szkoły

                                                                                                     Lucyna Sadowska


SZANOWNI PAŃSTWO

W sekretariacie szkoły prowadzone są zapisy dzieci do klas I
i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021
///kliknij tu po więcej informacji///e-dziennik


Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019Witamy na naszej stronie
Misja szkoły:

Wychowanie dziecka wrażliwego na dobro w jego wymiarze indywidualnym  i społecznym,  które uwierzyło we własne siły i zdolnego do osiągnięcia wartościowych i trudnych celów życiowych.


"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby poprzez to wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"
 Jan Paweł II


W 1945 roku przy ulicy Poznańskiej, obecnie Nocznickiego powstała Szkoła Podstawowa. W 1963 roku w wyniku reorganizacji szkół nadano jej nazwę Szkoła Podstawowa nr 3.  Od września 2001 roku szkoła znajduje się przy ul. Kolejowej 33. Dyrektorem szkoły jest pani mgr Lucyna Sadowska.

Szkoła posiada 2 oddziały zerowe, 11 oddziałów klas I – III, 9 oddziałów klas IV – VI. Szkoła liczy 490 uczniów, 42 pracowników kadry pedagogicznej, 10 pracowników administracyjno – technicznych. Budynek szkolny jest nowoczesny, zmodernizowany, po kapitalnym remoncie. Szkoła posiada piękną salę gimnastyczną, boisko tartanowe do siatkówki i koszykówki oraz boisko trawiaste do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną, plac zabaw, nowoczesną pracownię komputerową, zmodernizowaną bibliotekę z centrum informatyczno – multimedialnym, stołówkę i świetlicę. Dzieci swoje umiejętności i zdobytą wiedzę poszerzają w wielu kolach zainteresowań, uczęszczają do prężnie działającego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” odnoszącego liczne sukcesy. Od września 2005 roku w szkole funkcjonuje klasa sportowa.

16 października 2003 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku zgodnie z Uchwalą nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. i Dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura otrzymała imię Wielkiego Rodaka Jana Pawła II oraz sztandar z jego wizerunkiem.

Wszystko rozpoczęło się od zaproponowania na Radzie Pedagogicznej trzech kandydatur na patrona szkoły. W wyniku glosowania uczniów, nauczycieli i rodziców, większością głosów wybrano – Jana Pawła II.
                Następnie zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku, na czele którego stanął Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski. Komitet podjął aktywne działania w celu pozyskania środków finansowych na zakup sztandaru.
            16 października – dzień nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru ogłoszony został Świętem Szkoły.Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy są związani z historią Olecka i naszej szkoły.W ramach przedsięwzięcia w dniach 24 i 25 października 2019r. uczniowie pod opieką nauczyciela historii p. Izabeli Sobolewskiej i nauczyciela religii p. Danuty Baranowskiej zatrzymali się przy Pomniku Wdzięczności upamiętniającym zasłużonych dla miasta Olecka. Ponadto odwiedzili groby nauczycieli Agaty Mrozowskiej i Jerzego Neya oraz zasłużonych dla miasta: Władysława Żurowskiego, Ryszarda Demby i Feliksa Jordana Lubierzyńskiego. Uczniowie porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Iwona Narkiewicz - Bielska


Nasza szkoła

 
 
 
KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA ARCHIWALNĄ STRONĘ SZKOŁYSzkolny BLOG


Z głową w cyfrowy świat
Dzisiaj jest

A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Kalendarz

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzin


Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: sp3@olecko.edu.pl    http://
www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt
-- spadające serca