"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku
1 września 2021r.

 


Oddziały przedszkolne godz. 8.00
(spotkanie z wychowawcami, sprawy organizacyjne, zapisy do świetlicy i na obiady)

Grupa 0A sala nr 8 
Grupa 0B sala nr 7


Klasy I i IV godz. 9.00 w sali gimnastycznej
Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie spotkają się z wychowawcami w następujących klasach:

1A- sala nr 103                                4A- sala nr 105

1B- sala nr 6                                    4B- sala nr 4


Klasy II-VI spotykają się o godz.10.00 z wychowawcami w salach lekcyjnych:

IIA- sala nr 6                                    VA- sala nr 104

IIB- sala nr 103                                VB- sala nr 106

IIC- sala nr 105                                VIA- sala nr 205

IIIA- sala nr 4                                   VIB- sala nr 3

IIIB- sala nr 1                       


Klasy VII-VIII spotykają się o godz.10.30 z wychowawcami w salach lekcyjnych:

VIIA-   sala nr 102                           VIIIA- sala nr 107

VIIB-   sala nr 201                           VIIIB- sala nr 204

                                                          VIIIC- sala nr 203

Regulamin bezpiecznego funkcjonowania i higieny pracy w czasie reżimu sanitarnego  /zobacz dokument PDF/

Witamy na naszej stronie
Misja szkoły:

Wychowanie dziecka wrażliwego na dobro w jego wymiarze indywidualnym  i społecznym,  które uwierzyło we własne siły i zdolnego do osiągnięcia wartościowych i trudnych celów życiowych.


"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,
o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby poprzez to wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"
 Jan Paweł II


W 1945 roku przy ulicy Poznańskiej, obecnie Nocznickiego powstała Szkoła Podstawowa. W 1963 roku w wyniku reorganizacji szkół nadano jej nazwę Szkoła Podstawowa nr 3.  Od września 2001 roku szkoła znajduje się przy ul. Kolejowej 33. Dyrektorem szkoły jest pani mgr Lucyna Sadowska.

Szkoła posiada 2 oddziały zerowe, 11 oddziałów klas I – III, 9 oddziałów klas IV – VI. Szkoła liczy 490 uczniów, 42 pracowników kadry pedagogicznej, 10 pracowników administracyjno – technicznych. Budynek szkolny jest nowoczesny, zmodernizowany, po kapitalnym remoncie. Szkoła posiada piękną salę gimnastyczną, boisko tartanowe do siatkówki i koszykówki oraz boisko trawiaste do piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną, plac zabaw, nowoczesną pracownię komputerową, zmodernizowaną bibliotekę z centrum informatyczno – multimedialnym, stołówkę i świetlicę. Dzieci swoje umiejętności i zdobytą wiedzę poszerzają w wielu kolach zainteresowań, uczęszczają do prężnie działającego Uczniowskiego Klubu Sportowego „TRÓJKA” odnoszącego liczne sukcesy. Od września 2005 roku w szkole funkcjonuje klasa sportowa.

16 października 2003 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Olecku zgodnie z Uchwalą nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2003 r. i Dekretem Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura otrzymała imię Wielkiego Rodaka Jana Pawła II oraz sztandar z jego wizerunkiem.

Wszystko rozpoczęło się od zaproponowania na Radzie Pedagogicznej trzech kandydatur na patrona szkoły. W wyniku glosowania uczniów, nauczycieli i rodziców, większością głosów wybrano – Jana Pawła II.
                Następnie zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku, na czele którego stanął Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski. Komitet podjął aktywne działania w celu pozyskania środków finansowych na zakup sztandaru.
            16 października – dzień nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru ogłoszony został Świętem Szkoły.e-dziennikCelem inicjatywy było zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, którzy są związani z historią Olecka i naszej szkoły.W ramach przedsięwzięcia w dniach 24 i 25 października 2019r. uczniowie pod opieką nauczyciela historii p. Izabeli Sobolewskiej i nauczyciela religii p. Danuty Baranowskiej zatrzymali się przy Pomniku Wdzięczności upamiętniającym zasłużonych dla miasta Olecka. Ponadto odwiedzili groby nauczycieli Agaty Mrozowskiej i Jerzego Neya oraz zasłużonych dla miasta: Władysława Żurowskiego, Ryszarda Demby i Feliksa Jordana Lubierzyńskiego. Uczniowie porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Iwona Narkiewicz - Bielska


Nasza szkoła


Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019
 
 
 
KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA ARCHIWALNĄ STRONĘ SZKOŁYSzkolny BLOG


Z głową w cyfrowy świat
Dzisiaj jest

A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Kalendarz

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzin


Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: sp3@olecko.edu.pl    http://
www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt
-- spadające serca