"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Olecku

ROK 1963/1964

Kwiecień  -  sporządzono projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3, która zajęła budynek po Szkole Podstawowej nr 1. Do szkoły należały ul.: Nocznickiego, Grunwaldzka, Plac Wolności, 1-go Maja, Zamkowa, Stroma, Plac Zamkowy, Zyndrama, Wąska , Wodna i Lenina obecnie Kolejowa od nr 1-23.

Czerwiec – przekazanie szkoły dla Ryszarda Sulińskiego przez byłego kierownika szkoły Jerzego Choińskiego
 
Sierpień – w szkole uczyło 7 nauczycieli:
Ryszard Suliński         – dyrektor, nauczyciel plastyki i techniki – koło  plastyczne
Eligia Izbicka         – rusycystka – opiekun zespołu muzycznego
Janina Łojewska         – nauczycielka kl. II – opiekun PCK
Stanisława Matuszczyk     – nauczycielka kl. III – opiekun harcerstwa
Teresa Sulińska         – nauczycielka kl. I - opiekun teatrzyku
Regina Walicka         – polonistka – opiekun koła Przyjaciół Książki
Zygmunt Zalewski         – nauczyciel przedmiotów ścisłych – opiekun Samorząd Szkolny, SKS
Krystyna Głowacka         – nauczyciel przyrody – opiekun TPPR

Wychowawstwo klas:
kl. I (39 uczniów)         – Teresa Szulińska
kl. II (60 uczniów)         – Janina Łojewska
kl. III (34 uczniów)         – Stanisława Matuszczyk
kl. IV (35 uczniów )          – Stanisława Matuszczyk
kl. V (32 uczniów)         – Regina Walicka
kl. VI (38 uczniów)         – Krystyna Głowacka
kl. VII (?)                        – Zygmunt Zalewski

W szkole jest 7 oddziałów i pracuje 8 nauczycieli; w klasie II jest 60 uczniów, którzy po 3 siedzą w ławce

Wrzesień     uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w SP3 z przedstawicielami władz: przewodniczącym PMRN Wojciechem Pawlakiem i sekretarzem KM PZPR panem Baranem

Wrzesień     w związku z opóźnieniem oddania do użytku SP 1, część klas stamtąd uczy się w SP 3. Praca odbywa się na trzy zmiany. Dyrektor Suliński na zwolnieniu lekarskim, obowiązki kierownika szkoły objęła Teresa Sulińska. Na lekcjach plastyki i techniki zastępuje Sulińskiego Krystyna Głowacka.

Działalność szkoły:
zorganizowano obchody 20-lecia Państwa Polskiego (apel, gazetka, zaproszono oficera Wojska Polskiego) i Dnia Nauczyciela,
prowadzono drużyny ZHP dziewcząt i chłopców (organizowanie występów, pomoc w dyżurowaniu na przerwach, zorganizowano spotkanie z nauczycielami, którzy w latach 1945-1963 pracowali w SP1 przy ul. Nocznickiego) – S. Matuszczyk, Z. Zalewski,
przygotowano przedstawienie „Lisek” przez zespół kukiełkowy „Tyci – Tyci” i wystawiono je w przedszkolach nr1i3 oraz zaprezentowano przedstawienie „O smoki wawelskim w  Stożnym, Kowalach Oleckich, Zatykach),
przygotowano programu artystycznego z okazji 1 Maja w Kinie Mazur (T. Sulińska),
uczestniczono w Konkursie czytelniczym z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego,
uczestniczono w obchodach rocznicy przyłączenia Ziem Odzyskanych do Polski,
prowadzono wymianę korespondencyjną z młodzieżą z ZSRR, przygotowano gazetkę i założono album malarzy rosyjskich,
Samorząd Szkolny przygotował gazetkę  z życia szkoły,
zorganizowano konkurs czystości, który wpłynął na estetykę klas,
zaopatrzono szkołę w środki pierwszej pomocy – praca szkolnego klubu PCK.

Styczeń     Eligia Izbicka została przeniesiona do LO. W szkole pracuje 5 nauczycieli

Osiągnięcia szkolne:
I miejsce ucz. Teresy Baranowskiej w Konkursie szkół miejskich zorganizowanych przez Towarzystwo Walki z Alkoholizmem,
zajęcie trzech pierwszych miejsc w eliminacjach powiatowych w Konkursie Czytelniczym na 1000- lecie Państwa Polskiego,
I miejsce Zespołu Tyci- Tyci w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w mieście,
II miejsce w eliminacjach wojewódzkich zespołów teatralnych (nagroda 1500zł) T. Sulińska.

Marzec     -  wizytacja szkoły przez inspektorów Józefa Godlewskiego i Mariana Orciucha.
-    powrót z urlopu zdrowotnego dyrektora Ryszarda Sulińskiego.
-    zapoznanie Rady Pedagogicznej z zagadnieniami zawartymi w pracy Zborowskiego ,,Praca domowa ucznia” przez Krystynę Głowacką, Janinę Łojewską, Reginę Walicką i Stanisławę Matuszczyk       

Czerwiec – 11 uczniów ze SP 3 zdało egzamin do Liceum Ogólnokształcącego.

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:
klasa I: K. Bubrowiecki. U. Cieciera, J. Dębowska, K. Iwanowski, E. Kuranowska, Mirosław Ptaszyński, Waldemar Snarski, M. Wiszniewska
klasa II: Zofia Dąbrowska, Henryka Malinowska, Tadeusz Skopnik, E. Stasiuk, J. Wysocka, Wiesława Zdanio
klasa III: Zofia Bijat, Alicja Dąbrowska, J. Krauze, J. Makowski, L. Pazorek,
klasa IV: J. Krzywicka, Jerzy Cichy,
klasa V: R. Skowroński, A. Morusiewicz, Grażyna Wasilewska
klasa VI: Tadeusz Krauze, Alicja Morusiewicz, Andrzej Sikora
klasa VII: E. Gołębiowska, J. Gryglas, T. Baranowska, L. Kosak. J. Rakus, J. Suchanek, K. Jezionowicz, T. Juziński, T. Suchanek

Lipiec – remont szkoły

Sierpień – Janina Łojewska ukończyła ZSN na kierunku wychowanie plastyczne i zajęcia prac technicznych.


Rok 1964/1965

Wrzesień -  skład Kadry Pedagogicznej:
Stanisława Matuszczyk     - nauczycielka kl. I
Teresa  Sulińska                - nauczycielka kl. II, wych. plastyczne
Janina Łojewska                - nauczycielka kl. III, prace techniczne dziewcząt
Regina Walicka                 - polonistka, bibliotekarka
Eligia Izbicka                      - nauczyciel geografii, j. rosyjskiego, wych. muzycznego
Michał Sabas                     - nauczyciel biologii
Ryszard Suliński                - nauczyciel historii
Zygmunt Zalewski              - nauczyciel fizyki, chemii, matematyki, wych. fiz.

Wychowawstwo klas:
kl. I         (40 uczniów)     – Stanisława Matuszczyk
kl. II     (41 uczniów)     – Teresa Sulińska
kl. III     (38 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. IV     (35 uczniów)     – Eligia Izbicka
kl. V     (35 uczniów)     – Regina Walicka
kl. VI     (34 uczniów)     – Ryszard Suliński
kl. VII     (30 uczniów)     – Zygmunt Zalewski a następnie Michał Sabas
       7 oddziałów szkolnych i 253 uczniów

Działalność szkoły:
prace Samorządu Szkolnego (wieczór bajek dla kl. I - IV, konkurs recytatorski dla kl. II – VII, zorganizowano pomoc koleżeńską, konkurs czystości i wiedzy o powstaniu Polski Ludowej i Rewolucji Październikowej),
przygotowano apele poświęcone utworzeniu MO i obchodom Dnia Wojska Polskiego, zaproszono por. Kościukiewicza i ST. Sierżanta Czapuryna i kpt. Siemieniuka
założono zespół taneczny, kierowany przez Teresę Sulińską a kukiełkowy przez J. Matuszczyka
uczestniczono w obchodach XX- lecia TPPR (przygotowano gazetki)
KPK uporządkowało zbiory książkowe, założyło karty czytelników, przygotowało napisy na gabloty, zorganizowało wystawkę nowości czytelniczych
prowadzono drużyny zuchowe i harcerskie
uczestniczono w obchodach Dnia Książek, Oświaty i Prasy , Tygodnia Ziem Zachodnich i Północnych
uczestniczono w zbiórce surowców wtórnych –makulatury
zorganizowano z okazji Dnia Kobiet spotkanie dla mam , (T. Sulińska, J. Łojewska)
zakupiono tarcze i odznaki zuchowe.

Osiągnięcia szkolne:
I miejsce w Konkursie Tysiąclecia Państwa Polskiego w powiecie (ucz. Kłoczko, Sadowska, Skowroński, Zofia Moroz
III miejsce szkoły w czwórboju lekkoatletycznym na szczeblu powiatu,
działanie świetlicy międzyszkolnej.

Kwiecień – praktyka słuchaczy z SN z Ełku w SP 3 Olecko

Czerwiec – Zygmunt Zalewski został powołany na przeszkolenie wojskowe, jego godziny zostają podzielone między R. Sulińskiego
     (matematyka)  i M. Sabasa (chemia i fizyka)

Czerwiec – szkołę ukończyło 30 uczniów.

Najlepsi uczniowie:
klasa I: Wiesława Anuszkiewicz, J. Budziejko, Ewa Domżalska, Anna Niedźwiedzka, Lech Skowroński, Wasilewska
klasa II: K. Bubrowiecki, E. Kurakowska, U. Cieciera, Waldemar Snarski, K. Iwanowski, Mirosław Ptaszyński
klasa III: Tadeusz Skopnik, Z. Dąbrowska, Henryka Malinowska, E. Stasiuk
klasa IV: Alicja Dąbrowska, Zofia Bijat, J. Krauze, J. Markowski, L. Pazorek
klasa V: J. Krzywicka, B. Zieziula
klasa VI: R. Skowroński, A. Morusiewicz, Juszkiewicz, Kalinowska, Kłoczko, Sadowska, Waszkiewicz
klasa VII: Celina Szumska, Andrzej Sikora, Tadeusz Krauze, Alicja Morusiewicz, Zofia Moroz, Bogumiła Dubowska


Rok 1965/1966

Wrzesień – przyjęto do szkoły Michała Sabasa

Skład Kadry Pedagogicznej:
 Ryszard Suliński              - dyrektor, nauczyciel historii
Janina Łojewska               - nauczycielka kl. I, prace techniczne dziewcząt, wych. fiz.
Stanisława Matuszczyk    - nauczycielka kl. II
Teresa  Sulińska              - nauczycielka kl. III, wych. plastyczne
Regina Walicka                - polonistka, bibliotekarka – opiekun KPK
Eligia Izbicka                    - nauczyciel geografii, j. rosyjskiego, wych. muzycznego – opiekun TPPR
Michał Sabas                   - nauczyciel biologii, wych. fiz.- opiekun Samorządu Szkolnego i PCK
Zygmunt Zalewski            - nauczyciel fizyki, chemii, matematyki – opiekun ZHP

Wrzesień – przyjęto do pracy Michała Sabasa i Mirosławę Szczepańską, która zastąpi Teresę Sulińską (urlop)

Wychowawstwo:
kl. I         (41 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. II     (40 uczniów)     – Stanisława Matuszczyk
kl. III     (40 uczniów)     – Teresa Sulińska zastąpiła na czas urlopu Mirosława Szczepańska
kl. IV     (37 uczniów)     – Zygmunt Zalewski
kl. V     (40 uczniów)     – Eligia Izbicka
kl. VI     (? uczniów)     – Regina Walicka
kl. VII     (33 uczniów)     – Ryszard Suliński zastąpił Michał Sabas
W szkole jest 7 oddziałów , 231 bez kl. VI i pracuje 8 nauczycieli

Wrzesień     -  powstaje nowy Statut Szkoły Podstawowej ośmioklasowej,
Zygmunt Zalewski rozpoczyna naukę w SN na kierunku matematyka.

Październik     – Zygmunt Zalewski idzie na urlop jego godziny przejmuje J. Łojewska (wych. fizyczne), M. Sabas (wych. fizyczne, fizyka i chemia) i R. Suliński (matematyka), Teresa Sulińska na urlopie macierzyńskim zastępuje Mirosława Szczepańska

Działalność szkoły:
zorganizowano Harcerską Spółdzielnię Uczniowską z inicjatywy phm J. Krzesińskiego,
założono Sklepik Spółdzielni Uczniowskiej (zysk 200zł przeznaczono na wycieczkę),
uczestniczono w akademii powiatowej związanej z Świętem Pracy -występ zespołu tanecznego pod kierunkiem Teresy Sulińskiej,
prowadzono grupy zuchów ,,Dzielne Sobieradki” pod kierunkiem Janiny Łojewskiej, zorganizowano biwak,
nawiązano współpracę z drużyną harcerską z Zakładu Dzieci Głuchych (organizacja wycieczek na sanki i lodowisko do Zakładu Dzieci Głuchych),
opiekowano się  schorowanym p. Mickiewiczem zamieszkałym przy ul. Środkowej-harcerze
prowadzono sekcję naukową- pomoc uczniom słabszym, kulturalną-przygotowano gazetki, apele z okazji święta MO, Wojska Polskiego, Dnia Kobiet, Nauczyciela, sanitarno-porządkową - przeprowadzono szkolenie pierwszego stopnia PCK, sprawowano opiekę nad młodszymi uczniami - samorząd uczniowski,
uczestniczono w akcji „Szklanka gorącego mleka”
prowadzono koła zainteresowań: plastyczne, KPK, TPPR,
zorganizowano SKO – stan oszczędności 2598zł,
uczestniczono w zbiórce surowców wtórnych - makulatury zebrano 700kg,
przygotowano plan powstania sali fizyczno- chemicznej w szkole,
prowadzono szkołę wieczorową.

Osiągnięcia:
II miejsce w powiecie drużyny ZHP SP3 w ,,Alercie ZHP” (nagroda szachy),
Koło PCK dostało nagrodę za najlepszy klub ,,Wiewiórka” na terenie powiatu.

Marzec – wizytacja szkoły Inspektora Szkolnego J. Godlewskiego i Podinspektora R. Radzikowskiego.

Sierpień – Ryszard Suliński rezygnuje z funkcji dyrektora i odchodzi do SP 1 w Olecko. Dyrektorem zostaje Antoni Gołębiewski.


Rok 1966/1967

Wrzesień – skład Kadry Pedagogicznej:
Antoni Gołębiewski         - dyrektor
Teresa Sulińska                     - nauczycielka kl. I, j, rosyjskiego kl. V-VIII, matematyki kl. IV, opiekun SKO
Janina Łojewska         - nauczycielka kl. II, zajęć praktyczno-technicznych dziewcząt, opiekun zuchów
Jadwiga Brzozowska      - nauczycielka kl. III, j. polskiego i wych. obywatelskiego, opiekun PCK
Janina Bilwin                  - nauczycielka biologii, geografii, wychowania fizycznego, opiekun ZHP
Regina Walicka Essel           - nauczycielka j. polskiego kl. V- VIII, opiekun KPK
Zygmunt Zalewski                 - nauczyciel matematyki kl. V-VIII, fizyki kl. VI-VIII, chemii, opiekun Samorządu Szkolnego
Ryszard Suliński                - nauczyciel historii, wychowania plastycznego i  muzycznego
Jan Ney                            - nauczyciel zajęć praktyczno – fizycznych
Mieczysław Akszczyk            - nauczyciel j. rosyjskiego

Wychowawstwo klas:
kl. I         (43 uczniów)     – Teresa Sulińska
kl. II     (37 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. III     (39 uczniów)     – Jadwiga Brzozowska
kl. IV     (40 uczniów)     – Teresa Sulińska
kl. V     (41 uczniów)     – Zygmunt Zalewski
kl. VI     (35 uczniów)     – Janina Bilwin
kl. VII     (30 uczniów)     – Zygmunt Zalewski
kl. VIII     (29 uczniów)     – Regina Walicka Essel
W szkole jest  8 oddziałów i 294 uczniów; pracuje 9 nauczycieli

Wrzesień - Kierownikiem szkoły Antoni Gołębiewski

Działalność szkolna:
funkcjonowanie drużyn zuchowych i harcerskich,
przygotowano lodowisko przy szkole pod kierunkiem Janiny Bilwin.
funkcjonowanie Poradni Zawodowo Wychowawczej (zagadnienia: rodzina, moralność, wychowanie, praca),
zorganizowano konkursu czystości przez szkolny klub PKC,
uczestniczono w konkursie oszczędzania ( stan Konta SKO-24,800),
przygotowano przedstawienie na rocznicę wyzwolenia Olecka,
prowadzono sekcję piłki ręcznej i zajęć z łyżwiarstwa (zajęcia w Liceum).

Osiągnięcia: -  I miejsce drużyny harcerskiej w Alert III,

Najlepsi uczniowie:
klasa I: E. Bogdan, Grażyna Borawska, C. Dębski,  K. Domżalski, M. Grudziński, A. Grzybowski, Maria Iwanowska,
Z. Kalinowski, A. Kłoczko, A. Majewska, Teresa Skowrońska, Alicja Snarska, Barbara Stefanowska, Maria Sulińska, S. Surażyński
klasa II: Barbara Cieciera, Barbara Jamróg, Czesław Kazimierowicz, Tadeusz Skorupski
klasa III: Wiesława Anuszkiewicz, J. Budziejko, Ewa Domżalska, Anna Niedźwiedzka, Lech Skowroński
klasa IV: E. Kuranowska, K. Burowiecki, U. Cieciera, Mirosław Ptaszyński, K. Iwanowski
klasa V: Z. Dąbrowska, Henryka Malinowska, Jerzy Makowski, J. Markowski, Wiesława Zdanio
klasa VI: J. Krauze, J. Makowski, Zofia Bijat, A. Borawska, Alicja Dąbrowska
klasa VII: J. Krzywicka, J. Karaś, T. Dermont, B. Zieziul

Rok 1967/1968

Wrzesień – w skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
Antoni Gołębiowski     - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych chłopców, historii kl. VIII,wychowania muzycznego
Halina Baranowska     - polonistka, bibliotekarka, opiekun KPK
Maria Weisbrod         - nauczycielka j. rosyjskiego, przyrody kl. IV, geografii kl. IV historii, wychowania obywatelskiego,   
  zajęć praktyczno-technicznych
Janina Bilwin                 - nauczyciel biologii, geografii kl. V-VIII, wychowania fizycznego, opiekun SKS i ZHP
Jadwiga Brzozowska         - nauczycielka kl. I, j. polskiego kl. IV, wychowania muzycznego kl. IV-VI,  opiekun PCK
Janina Łojewska              - nauczycielka kl. III, zajęć praktyczno-technicznych dziewcząt kl. VII-VIII, opiekun zuchów
Teresa Sulińska                - nauczycielka kl. II, opiekun SKO i Koła Tanecznego
Wacława Kulbacka           - nauczycielka matematyki kl. V-VIII, wychowania plastycznego kl. IV-VII
Eugenia Elbich                 - nauczyciel fizyki, chemii, matematyki kl. IV, zajęć praktyczno-technicznych kl. V-VI, opiekun
  Samorządu Szkolnego

Wychowawstwo klas:
kl. I         (32 uczniów)         – Jadwiga Brzozowska
kl. II     (42 uczniów)         – Teresa Sulińska
kl. III     (36 uczniów)         – Janina Łojewska
kl. IV     (35 uczniów)         – Wacława Kulbacka
kl. V     (42 uczniów)         – H. Baranowska
kl. VI     (40 uczniów)         – Maria Wiesbrod
kl. VII     (31 uczniów)         – Janina Bilwin
kl. VIII     (38 uczniów)         – Eugenia Elbich
W szkole jest 8 oddziałów i 296 uczniów; pracuje 9 nauczycieli

Działalność szkolna:
prowadzono drużyny zuchowe i harcerskie,
przygotowano lodowisko przy szkole pod kierunkiem Janiny Bilwin,
udział samorządu uczniowskiego w akademii powiatowej z okazji Dnia Nauczyciela,
uczestniczono w akcji „Szklanka gorącego mleka”,
przygotowano program artystyczny dla miasta (pokaz tańców, piosenek i recytacja ,,Kroniki Olsztyńskiej”) przez
T. Sulińską i  H. Baranowską,
przygotowano część artystyczną na obchody 1 Maja.

Kwiecień – Halina Baranowska, Janina Bilwin, Maria Weisbrod zdają egzamin kwalifikacyjny

Osiągnięcia:
I miejsce chóru i zespołu tanecznego na 16 zespołów,
szkolny PCK  dostał 10 tys. jako nagrodę za działalność.

Czerwiec – rozpoczęto remont szkoły.

Bark wykazu uczniów wyróżnionych w nauce


Rok 1968/1969

Wrzesień – rozpoczęcie roku szkolnego w SP 1 Olecko z powodu remontu. Uczniowie kl. I – IV uczą się w SP1, a starsze kl. V-VIII
      w SP 2 Olecko. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 14şş.

 Skład Rady Pedagogicznej:
Janina Łojewska         - nauczycielka kl. I, zajęć praktyczno-technicznych kl. V-VI wychowania plastycznego kl. V-VIII, opiekun Zuchów
Eugenia Elbich         - nauczycielka kl. II, fizyki, chemii, opiekun Samorządu
Teresa Sulińska               - nauczycielka kl. III, opiekun SKO i chóru
Helena Szczodruch           - polonistka, bibliotekarka, opiekun KPK
Wacława Kulbacka           - nauczycielka matematyki, opiekun PCK
Maria Weisbrod                - nauczycielka j. rosyjskiego, j. polskiego kl. IV, wychowania muzycznego, geografii kl. IV-VI,
Janina Bilwin                    - nauczycielka biologii, geografii kl. VI-VIII, wych. fiz., opiekun ZHP i SKS
Antoni Gołębiewski          - nauczyciel historii, wychowania obywatelskiego, fizyki kl. VI, zajęć praktyczno-technicznych i wychowania plastycznego kl. IV-V
Ryszard Jękot                  - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych

Wychowawstwo klas:
kl. I         (31 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. II     (36 uczniów)     – Eugenia Elbich
kl. III     (40 uczniów)     – Teresa Sulińska
kl. IV     (36 uczniów)     – Maria Weisbrod
kl. V     (42 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. VI     (38 uczniów)     – Halina Szczodruch
kl. VII     (39 uczniów)     – Antoni Gołębiewski/
kl. VIII     (32 uczniów)    – Janina Bilwin
W szkole jest 8 oddziałów i 294 uczniów; pracuje 9 nauczycieli

Październik     –    zastępca kierownika szkoły Wacława Kulbacka
uczniowie wracają do szkoły, korzystają tylko z 4 klas. Młodsze klasy rozpoczynają naukę o godzinie 14

Grudzień     –     rozpoczynają się normalne zajęcia w szkole.
Dyrektor Gołębiewski zostaje przeniesiony do Gąsek a jego miejsce zajmuje Helena Szczodruch.

Działalność szkoły:
rozpoczęto akcję ,,Szklanka Gorącego Mleka”,
prowadzono klub PCK- 250 członków, KP ZSRR, SKS
prowadzono drużyny zuchowe i harcerskie
zorganizowano zabawy karnawałowe dla uczniów
uczestniczono w obchodach Święta Pracy

Czerwiec – koniec roku szkolnego. Najlepsi uczniowie szkoły wyróżnieni:
klasa I: Elżbieta Antoszewicz, Ewa Borawska, Anna Siergiej, Helena Słomska, Grażyna Bozuk
klasa II: Ryszard Anuszkiewicz, Marek Makarewicz, Marek Surażyński, Elżbieta Stawińska
klasa III: Grażyna Borawska, Leszek Domżalski, Teresa Skowrońska, Alicja Snarska, Barbara Stefanowska, Maria Sulińska
klasa IV: Kazimierz Makarewicz, Tadeusz Skorupski
klasa V: Wiesława Anuszkiewicz, Ewa Domżalska, Lech Skowroński, Anna Niedźwiedzka
klasa VI: Mirosław Ptaszyński, Waldemar Snarski, Danuta Jamróg

Sierpień – dyrektorem zostaje Melania Łochnicka.


Rok 1969/1970

Skład Rady Pedagogicznej:
Melania Łochnicka     - dyrektor, nauczyciel historii, wychowania obywatelskiego,
Helena Szczodruch          - polonistka, bibliotekarka, opiekun KPK
Maria Weisbrod             - nauczycielka j. rosyjskiego, wychowania muzycznego, geografii kl. IV-VI, opiekun KP ZSRR
Janina Łojewska             - zajęć praktyczno-technicznych kl. V-VI  wychowania plastycznego kl. V-VIII, opiekun Zuchów
Eugenia Elbich             - nauczycielka kl. III, fizyki, opiekun SKO
Bożena Marciniak          - nauczycielka kl. II, opiekun ZHP
Wacława Kulbacka            - nauczycielka matematyki, opiekun PCK
Janina Bilwin              - nauczycielka biologii,  wych. fiz., opiekun Samorządu Uczniowskiego i SKS
Ryszard Jękot                  - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych
Elwira Sobolewska           - nauczyciel kl. I, opiekun LOK

Wychowawstwo klas:
kl. I         (30 uczniów)     – Sobolewska
kl. II     (30 uczniów)    –Bożena Marciniak
kl. III     (33 uczniów)    – Eugenia Elbich
kl. IV     (39 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. V     (38 uczniów)     – Maria Weisbrod
kl. VI a     (38 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. VI b    (37 uczniów)     – Janina Bilwin
kl. VII     (38 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. VIII     (36 uczniów)     – Melania Łochnicka
W szkole jest 9 oddziałów i 319 uczniów; pracuje 10 nauczycieli

Działalność szkoły:
uczestniczenie w wiecu w 30 rocznicę wybuchu II wojny św,
funkcjonowanie Poradni Zawodowo Wychowawczej – kierownikiem Edward Kierwiak (przygotowana pogadanka przez Janusza Moryca związana z wyborem zawodu dla kl. VIII),
zorganizowanie I konferencji preorientacji zawodowej (Janina Łojewska prowadzi zajęcia na temat „Bliższego zapoznania z zawodem ślusarz i tokarza”),
prowadzenie grup zuchowych, harcerskie
prowadzenie Koła PCK – opiekun Wacława Kulbacka,
działanie SKS i SKO, które liczyło 228 członków (suma oszczędności 8650zł)
uczestniczenie młodzieży w obchodach rocznicy Zwycięstwa i Odzyskania Ziem Północnych i Zachodnich
zorganizowanie Dnia Sportu i Turystki dla uczniów.

Czerwiec – 33 uczniów kończy szkołę podstawową. Najlepsi otrzymują nagrody:
Jerzy Makowski
Tadeusz Skopnki
Henryk Malinowski
Alina Ulikowska
Walenty Mosiejko
Wiesława Zdanio
klasa I: Danuta Rekieć, Lucyna Zajkowska, Bożena Karaś, Małgorzata Skarżyńska
klasa II: Elżbieta Antoszewicz, Ewa Borawska, Grażyna Bożuk, Anna Siergiej
klasa III: Ryszard Anuszkiewicz, Ewa Jamróg, Alicja Makowska, Teresa Stawińska, Elżbieta Piłat
klasa IV: Grażyna Borawska, Teresa Skowrońska, Alicja Snarska
klasa V: Bogusław Makowski, Witold Okuniewski
klasa VIa: Wiesława Anuszkiewicz, Ewa Domżalska, Lech Skowroński
klasa VIb: Halina Makal, Irena Piętko
klasa VII: Waldemar Starski, Mirosław Ptaszyński, Czesław Dadura


Rok 1970/1971

Wrzesień- rozpoczyna się rok szkolny. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
Łochnicka Melania     – dyrektor szkoły (historia)
Bilwin Janina         – (w-f, biologia)
Elbich Eugenia         – (fizyka), opiekun SKO
Kulbacka Wacława     – (matematyka), opiekun PCK
Łojewska Janina         – (nauczanie początkowe, plastyka), opiekun Samorządu Uczniowskiego
Marciniak Bożenna     – (nauczanie początkowe, chemia), opiekun ZHP
Sobolewska Elwira     – (nauczanie początkowe), opiekun zuchów
Szczodruch Helena     – (język polski), opiekun Samorządu Uczniowskiego
Weisbrod Maria         – (język rosyjski), opiekun TPPR
Dudanowicz Leopold     – (technika)

Wychowawstwo klas:
kl. I         (27 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. II     (28 uczniów)     – Elwira Sobolewska
kl. III     (29 uczniów)     – Bożena  Marciniak
kl. IV     (36 uczniów)     – Eugenia Elbich
kl. V     (42 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. VI     (37 uczniów)     – Maria Weisbrod
kl. VII a    (33 uczniów)     – Melania Łochnicka
kl. VII b     (33 uczniów)     – Janina Bilwin
kl. VIII     (34 uczniów)     – Helena Szczodruch
W szkole jest 9 oddziałów i 299 uczniów; pracuje 10 nauczycieli

Działalność szkoły:
powołano zespół wychowawczy: W. Kulbacka, M. Weisbrod, M. Łochnicka
zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego i Turystyki (przeprowadzenie rozgrywek sportowych z SP1),
prowadzono Koła Turystyczno Krajoznawczego (przygotowanie obozu wędrownego przez Elwirę Sobolewską i Bożennę Marciniak- zadanie poznanie najbliższej okolicy ) i działało SKO, które zaoszczędziło 12210,05zł,
zorganizowano apele z okazji wydarzeń historycznych, DEN, Dnia Kobiet
prowadzono szkolny Klub PCK zakupił leki do apteczki i zaprenumerował czasopismo „Jestem”,
zakupiono koszulki, spodenki dla członków SKS -u,
nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych Leopold Dudanowicz przeprowadził modernizację pracowni zajęć dla chłopców
uczestniczono w akcji „Szklanka gorącego mleka”.

Czerwiec – najlepsi uczniowi wyróżnieni za wyniki w nauce:

klasa I: Danuta Antoszewicz, Dzienisiewicz Jacek, Ewa Garniewska, Bożena Grudzińska, Wiesław Kulikowski, Maria Lisowska, Krystyna Sak, Małgorzat Szymanek, Sławek Wilczewski, Dariusz Kijewski
klasa II: Lucyna Zajkowska, Bożena Karaś, Danuta Rekieć, Małgorzata Skarżyńska
klasa III: Elżbieta Antoszewicz, Ewa Borawska, Grażyna Bożuk, Anna Siergiej
klasa IV: Ryszard Anuszkiewicz, Ewa Jamróg, Alicja Makowska, Elżbieta Piłat, Teresa Stawińska
klasa V: Grażyna Borawska, Teresa Skowrońska, Alicja Snarska, Danuta Jankowska, Maria Iwanowska, Wiesława Moroz
klasa VI: Barbara Cieciera, Eugeniusz Bujnowski, Kazimierz Makarewicz, Witold Okuniewski, Jerzy Skorupski, Bogusław Makowski
klasa VII a: Wiesława Anuszkiewicz, Ewa Domżalska, Lech Skowroński, Danuta Bartoszewicz, Anna Niedźwiedzka
klasa VII b: Halina Makal, Krystyna Raczyło, Halina Gajewska
klasa VIII: Waldemar Snarski, Mirosław Ptaszyński, Czesław Dadura, Danuta Jamróg
Rok 1971/1972

Wrzesień – w skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
Melania Łochnicka     - dyrektor, historia, wychowanie obywatelskie
Helena Szczodruch          - polonistka, bibliotekarka, opiekun KPK
Maria Weisbrod                 - nauczycielka j. rosyjskiego, geografii, opiekun TPPR
Janina Bilwin                    - nauczyciel biologii, wychowania  fizycznego, opiekun SKS i LOP
Janina Łojewska                - nauczycielka j. polskiego, opiekun SKO
Bożena Marciniak              - nauczycielka kl. II, chemia, opiekun ZHP
Elwira Sobolewska            - nauczycielka kl. I, opiekunka Koła Turystyczno-Krajoznawczego i zuchów                                   
Wacława Kulbacka            - nauczycielka matematyki kl. V-VIII, koło matematyczne, opiekun PCK
Eugenia Elbich                  - nauczyciel fizyki, kl. III, opiekun Samorządu Szkolnego
Leopold Dudanowicz         - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych
Krystyna Siwko                  - nauczyciel muzyki

Wychowawstwo klas:
kl. I         (33 uczniów)     – Elwira Sobolewska
kl. II     (27 uczniów)     – Bożena Marciniak
kl. III     (29 uczniów)     – Eugenia Elbich
kl. IV     (30 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. V     (35 uczniów)     – Janina Łojewska
kl. VI      (38 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. VII     (37 uczniów)     – Maria Weisbrod
kl. VIII a     (33? uczniów)     – Melania Łochnicka
kl. VIII     (34? uczniów)     – Janina Bilwin
W szkole jest 9 oddziałów i 299 uczniów; pracuje 11nauczycieli

Działalność szkoły:
powołano zespół wychowawczy: M. Łochwicka, H. Szczodrych, L. Dudanowicz, B. Marciniak, E. Sobolewska,
H. Szczodrych, J. Bilwin, z Rady Zakładowej Sabina Domżalska
zorganizowano spotkania z przedstawicielem Wojska Polskiego,
zorganizowano Poranek Recytatorski aktora Łukasza Łukaszewiczem,
prowadzono Szkolną Kasę Oszczędności PKO – opiekun Janina Łojewska,
przygotowano występ młodzieży w PDK ( przedstawienie „Kopciuszek”, wiersze i piosenki) – H. Szczodrych,
E. Sobolewska, J. Łojewska,
prowadzono drużyny harcerskie i zuchowe (apele z okazji Dnia Wojska Polskiego, DEN, Święta Górnika, Wyzwolenia Warszawy i Olecka),
zorganizowano zabawy dla młodzieży z miasta na Dzień Dziecka - prowadzące Janina Bilwin, Janina Łojewską, Leopold Dudanowicz
zorganizowano zajęcia w ferie i soboty dla uczniów,
przygotowano lodowiska (J. Bilwin),
zorganizowano Dzień Sportu Szkolnego i Turystyki (zawody rozgrywki klasowe) i wycieczkę do Warszawy (J. Łojewska,
E. Sobolewska)
prowadzono zajęcia dokształcające dla osób dorosłych.

Osiągnięcia:
V miejsce ucz. Alicji Późniak w powiatowych eliminacjach Konkursu Piosenki Radzieckiej (K. Siwko),
3 pierwsze miejsca w konkursie „Technika i nowoczesność w służbie człowieka” (L. Dudanowicz):
I miejsce     Witold Okuniewski
II miejsce     Czesław Kazimierowicz
III miejsce     Barbara Jamróg

Styczeń – Bożenna Marciniak odchodzi do SP2, na jej miejsce przyszła Jadwiga Orciuch.

Marzec – nauczyciele zajęć praktycznych dekoruje lokale wyborcze: J. Łojkowska lokal w Szpitalu, a L. Dudanowicz w SP2

Czerwiec – egzaminy końcowe siedmioklasowej szkoły dla pracujących. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:
Janina Łojewska          – przewodnicząca, egz. języka polskiego,
Maria Rząsa         – egz. matematyki
Melania Łochnicka     – egz. historii, zagadnień politycznych,
Bożena Marciniak     – egz. geografii, chemii, biologii,
Eugenia Elbich         – egz. fizyki
Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało - 10 osób.

Czerwiec – zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie kl. VIII to:
Skowroński Lech
Bartoszewicz Danuta
Anuszkiewicz Wiesława
Niedźwiedzka Anna
Domżalska Ewa
Ostrowska Bogusława
Makal Halina
klasa I: Jarosław Szafranowski, Mirosław Rekuć, Zbigniew Borawski
klasa II: Danuta Antoszewicz, Grażyna Grudzińska, Jacek Dzienisiewicz, Dariusz Kijewski, Wiesław Kulikowski, Maria Lisowska, Krystyna Sak, Leszek Żukowski, Sławomir Wilczewski
klasa III: Bożena Karaś, Danuta Rekuć, Lucyna Zajkowska, Bogumiła Bogdan
klasa IV: Elżbieta Antoszewicz, Ewa Borawska, Danuta Siergiej
klasa V: Ryszard Anuszkiewicz, Ewa Jamróg, Makowska Alicja, Teresa Stawińska, Jerzy Siemaszko,
klasa VI: Maria Iwanowska, Danuta Jankowska, Grażyna Borawska, Wiesława Moroz, Teresa Skowrońska, Alicja Snarska, Leszek Domżalski
klasa VII: Eugeniusz Bujnowski, Barbara Cieciera, Barbara Jamróg, Kazimierz Makarewicz,  Skorupski Jerzy

Pożegnanie dyrektor Melanii Łochnickiej, która będzie pełnić funkcję wizytatora szkolnego.


Rok 1972/1973

Wrzesień – powitanie nowego dyrektora szkoły Józefa Radynę.
                    
Skład Rady Pedagogicznej:
Józef Radyno                       - dyrektor, j. rosyjski, geografia
Elwira Sobolewska             - nauczycielka kl. I, opiekun zuchów i Szkolnego Koła Turystyczno Krajobrazowego
Jadwiga Orciuch                 - nauczycielka kl. II, historii, opiekun Samorządu Uczniowskiego i kącika Pamięci
Janina Bilwin                      - nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego, opiekun LOP
Wacława Kulbacka             - nauczyciel matematyki, opiekun PCK
Eugenia Elbich                    - nauczyciel fizyki, chemii, opiekun SKO i Koła fizycznego
Janina Hołubowicz              - nauczyciel j. polskiego, zajęć technicznych, wychowania plastycznego, opiekun drużyny harcerskiej
Helena Szczodruch             -  nauczyciel j. polskiego, wychowania obywatelskiego, opiekun biblioteki
Leopold Dudanowicz           - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych i koło
Krystyna Siwko                    - wychowanie muzyczne

 Wychowawstwo klas:
kl. I      (29 uczniów)     - Elwira Sobolewska
kl. II      (35 uczniów)     - Jadwiga Orciuch
kl. III             - (Teresa Sulińska)prawdopodobnie bo wolny wakat
kl. IV     (24 uczniów)     - Wacława Kulbacka
kl. V              - (Janina Bilwin)
kl. VI             - (Janina Hołubowicz)     
kl. VII             - (Helena Szczodruch)
kl. VIII             - (Eugenia Elbich)

Działalność szkoły:
prowadzono drużyny zuchowe     – opiekun Elwira Sobolewska
prowadzono drużyny harcerskie     – opiekun Janina Hołubowicz
prowadzono klub modelarski     – opiekun Leopold Dudanowicz
działał klub PCK                           - opiekun Wacława Kulbacka
działał klub LOP                          -  opiekun Janina Bilwin
koło modelarskie uczestniczyło w modernizacji biblioteki, sceny na rzecz klubu WSS w Olecku

Osiągnięcia:
-    trzy pierwsze miejsca w prezentowaniu modeli latających i pływających w konkursie „Technika i nowoczesność-     w życiu człowieka” (L. Dudanowicz, J.Hołubowicz),
-    I miejsce ucz. Jana Krzyżeka w Ogólnopolskich Zawodach Latawcowych (L. Dudanowicz).

Remont szkoły, uczniowie zostaną przeniesieni do SP1 i SP2 (do września 1973r.)


Rok 1973/1974

Wrzesień –skład Rady Pedagogicznej:
§    Józef Radyno        – dyrektor szkoły (język rosyjski)
§    Eugenia Elbich        – (fizyka, chemia, kl. III) – opiekun SKO i koło fizyczne,
§    Janina Hołubowicz        – (plastyka, technika) – opiekun ZHP
§    Teresa Kozłowska        – (w-f, biologia) – opiekun SKS i TPPR
§    Wacława Kulbacka        – (matematyka) – opiekun PCK i koło matematyczne
§    Jerzy Ney            – (zajęcia praktyczne, geografia, biologia), opiekun LOP
§    Jadwiga Orciuch        – (historia, polski, wych. plastyczne) – opiekun Samorządu Szkolnego
§    Elwira Sobolewska        – (nauczanie początkowe) – opiekun ZHP i SKTK
§    Helena Szczodruch        – (język polski, bibliotek)
§    Krystyna Siwko                      – (muzyka)

         Wychowawstwo klas:
kl. I      (28 uczniów)      - Elwira Sobolewska
kl. II      (25 uczniów)     - Elwira Sobolewska
kl. III     (34 uczniów)     - Eugenia Elbich
kl. IV     ( 28 uczniów)     - Wacława Kulbacka
kl. V      (30 uczniów)     - Jadwiga Orciuch
kl. VI a     (33 uczniów)     - Teresa Kozłowska
kl. VI b     (15 uczniów)     - Jerzy Ney
kl. VII     (32 uczniów)     - Janina Hołubowicz
kl. VIII     (36 uczniów)     - (Helena Szczodruch)

Klasa VI b przysposabiająca do zawodu
Klasa VII i VIII prowadzą zajęcia dla osób pracujących

W szkole jest 9 oddziałów i 261 uczniów; pracuje 10 nauczycieli

Działalność szkoły:
-    zorganizowano spotkanie z byłym więźniem obozu pracy Antonim Dulskim,
-    udział młodzieży w IX Alercie Naczelnika ZHP; Drużyna szkolna liczy 48 uczniów, nosi imię Janka Krasickiego. Podzielona jest na 6 zastępów. Przygotowała biblioteczkę harcerską i zebrała 70 zł na Centrum Zdrowia Dziecka,
-    prowadzono zajęcia dla pracujących (istniały 2 klasy VII i VIII),
-    zorganizowano klasę VI przysposabiającą  do zawodu – mechanik maszyn i urządzeń. Klasa liczyła 15 uczniów w tym trzy dziewczyny, zajęcia praktyczne odbywały się w Warsztatach Szkoły Zawodowej w Olecku,
-    zorganizowano spotkanie literackie z aktorem Łukaszem Łukaszewiczem,
-    zorganizowano obozy wędrowne do Mikołajek – opiekun Janina Hołubowicz i do Mazur Garbatych – Elwira Sobolewska i Helena Szczodruch,
-    uczestniczono w konkursie LOP ,,Najlepiej pracują szkolne koła LOP” (zbierano pokarm dla zwierząt i ptaków, wykonano 20 karmników, przygotowano gazetki).

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Ryszarda Jachimowicza w czwórboju atletycznym w Szkolnej Olimpiadzie  Sportowej” (T. Kozłowska),
II miejsce w wojewódzkim Małym Konkursie Piosenki Radzieckiej,
II miejsce ucz. Grażyny Borawskiej w Rejonowym  Konkursie Matematycznym (W. Kulbacka),
III miejsce ucz. Alicji Późniak w powiatowym Małym Konkursie Piosenki Radzieckiej (K. Siwko),

Kwiecień -  wizytacja szkoły inspektora Henryka Wąsowskiego.

Czerwiec – szkołę dla pracujących na 38 uczęszczających kończy 22 osoby.

Zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody:

Kl. I:  Tomasz Czekała, Marek Jankowski, Krzysztof Klimaszewski, Renata Putra
Kl. II:  Wiesława Kłoczko, Małgorzata Olszewska, Ewa Szczodruch
Kl. III:  Jarosław Ptaszyński
Kl. IV:  Danuta Antoszewicz, Maria Lisowska, Krystyna Sak
Kl. V:   Bożena Karaś
Kl. VI:  Anna Siergiej, Ewa Borawska, Elżbieta Antoszewicz
Kl. VII:  Ewa Jamróg
Kl. VIII: Grażyna Borawska, Danuta Jankowska, Teresa Skowrońska, Alicja Snarska, Wiesława Moroz


Rok 1974/1975

Wrzesień –  skład Rady Pedagogicznej:

Józef Radyno                  - dyrektor, j. rosyjski
Elwira Sobolewska          - nauczycielka kl. I, opiekun zuchów i Szkolnego Koła Turystyczno Krajobrazowego
Aldona Kozioł                  - nauczycielka kl. II, j. rosyjski, wych. fiz., opiekun recytatorskiego i  TPPR
Janina Hołubowicz          - nauczyciel j. polskiego, zajęć technicznych, wychowania plastycznego, opiekun drużyny harcerskiej
Helena Szczodruch         - nauczyciel j. polskiego, wychowania obywatelskiego, opiekun biblioteki
Teresa Kozłowska            - nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, opiekun LOP
Wacława Kulbacka         - nauczyciel matematyki, opiekun PCK
Eugenia Elbich                - nauczyciel fizyki, chemii, opiekun SKO i Koła fizycznego
Wacław Kiełczewski        - nauczyciel historii , wychowania obywatelskiego,geografia, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jerzy Ney                        - nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych, plastyki, kl. III, opiekun koła technicznego, LOK

Wprowadzono podział klas na grupy na zajęciach języka rosyjskiego, wych. fiz., chemii i techniki

Wychowawstwo:
Kl. I         (35 uczniów)     – Elwira Sobolewska
Kl. II         (31 uczniów)     – Aldona Kozioł zastąpił J. Ney
Kl. III         ( 27 uczniów)     – Jerzy Ney zastąpił T. Bogusz
Kl. IV         (34 uczniów)     – Wacława Kulbacka
Kl. V         ( 39 uczniów)     – Helena Szczodrych
Kl. VI         ( 36 uczniów)     – Eugenia Elbach
Kl. VII a         ( 38 uczniów)     – Teresa Kozłowska
Kl. VII b         (15 uczniów)     – Wacław Kiełczewski
Kl. VIII         (40 uczniów)     – Janina Hołubowicz

W szkole jest 9 oddziałów i 295 uczniów; pracuje 10 nauczycieli

Działalność szkoły:
zorganizowano Rozgłośnię Harcerską ,
ZHP liczyło 116 uczniów a Zuchy 32,
prowadzono SKO, LOP, PCK, TPPR, koło techniczne, fizyczne, matematyczne, recytatorskie,
LOP przygotowała 18 plansz przedstawiających postawy podczas strzelania; budowała karmniki i budki lęgowe, dokarmiała zwierzęta i brała udział w sadzeniu drzewek wzdłuż drogi Możne – Dworek Mazurski, sadziła krzaki róż wokół szkoły,
przygotowano ślubowanie pierwszej klasy i apele z okazji rocznic wydarzeń państwowych ,
prowadzono szkolny klub sportowy: sekcję piłki siatkowej i gimnastyki wyrównawczej  (T. Kozłowska),
uczestniczono w akcji „Szklanka gorącego mleka”,
zorganizowano spotkania z przedstawicielami Szkoły Górniczej w Chorzowie, ZSZ w Katowicach, ZSZ w Augustowie
uczestniczono w wykopkach w Świętajnie,
wprowadzono odznaczenie wzorowego ucznia.

Osiągnięcia:
ucz. Jerzy Burba zakwalifikował się do powiatowego konkursu matematycznego (W. Kulbacka),
ucz. S. Siemaszko i Ewa Jamróg zakwalifikowały się  do powiatowego konkursu z j. polskiego ( H. Szczodrych)
ucz. Alicja Makowska uczestniczyła w powiatowym konkursie piosenki radzieckiej
III miejsce w rejonie zespołu piłki siatkowej w Mońkach (T. Kozłowska),
III miejsce szkoły w czynach społecznych i nagroda w wysokości 20tys. Zł,

Marzec – dyrektor Józef Radyno zostaje wizytatorem szkolnym, jego obowiązki przejmuje Henryk Baranowski

Czerwiec – 292 uczniów promowanych, 13 nie  i 55 z ocenami niedostatecznymi promowanych.

Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:
Kl. I: Barbara Aleksiejuk, Iwona Kurakowska, Agnieszka Ostapowicz, Urszula Kulesza, Dorota Tuchaj, Ewa Zabłocka, Zajkowska
Kl. II: Marek Jankowski, Krzysztof Klimaszewski,
Kl. III: Marek Ogórkis
Kl. IV:  Jarosław Szafrankowski, Danuta Siergiej
Kl. V: Danuta Antoszewicz, Maria Lisowska
Kl. VI: B. Bogdan, Bożena Karaś
Kl. VII a: Ewa Borawska, Siergiej Anna
Kl. VIII: Jerzy Siemaszko, Ewa Jamróg

Uczniowie nagrodzeni za działalność społeczną na rzecz szkoły:
A. Makowska ( sport)
E. Piłat (funkcje skarbnika)
A. Słomska (za działalność w szkolnym klubie PCK)
E. Jamróg (prace na rzecz biblioteki)
E. Borawska (prace na rzecz biblioteki)


Rok 1975/1976

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:
§    Henryk Baranowski    – dyrektor (chemia, matematyka)
§    Helena Szczodruch    – (język polski) – opiekun koła polonistyczne
§    Jadwiga Polakowska    – (język rosyjski, wychowanie muzyczne)
§    Wiesław Kiełczewski     – (geografia, historia), opiekun Samorządu Szkolnego
§    Wacława Kulbacka    – (matematyka) – opiekun koła matematycznego i PCK
§    Teresa Kozłowska    – (biologia, w-f) – opiekun koła biologicznego iLOP
§    Alicja Łozowska        – (fizyka, matematyka) – opiekun koła fizycznego, fotograficznego i  SKO
§    Jerzy Ney        – (technika, wychowanie plastyczne), kl. III – opiekun koła technicznego
§    Tadeusz Bogusz        – (w-f, sekcja piłki ręcznej) – opiekun ZHP
§    Elwira Sobolewska    – (nauczanie początkowe) – opiekun zuchów
§    Janina Hołubowicz        – (zajęcia techniczne, wychowanie plastyczne), opiekun ZHP

 Wychowawstwo klas:
kl. I          (31 uczniów)     – Elwira Sobolewska
kl. II          (35 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. III         (31 uczniów)    – Jerzy Ney
kl. IV         (28 uczniów)     – Tadeusz Bogusz
kl. V a          (21 uczniów)     – Jadwiga Polakowska
kl. V b         (23 uczniów)    – Wacława Kulbacka
kl. VI          (40 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. VII         (36 uczniów)     – Alicja Łozowska
kl. VIII a        (37 uczniów)     – Teresa Kozłowska
kl. VIII b         (13 osób)     – Wacław Kiełczewski

W szkole jest 10 oddziałów i 295 uczniów; pracuje 11 nauczycieli

Działalność szkoły:
udział w konkursie Oszczędności zorganizowanym przez Bank Spółdzielczy w Olecku,
przygotowanie lodowiska – opiekun Tadeusz Bogusz,
działanie ZHP (ilość członków 208. Cztery drużyny harcerskie i 3 zuchowe – organizują turnieje wiedzy o Polsce, regionie, Olecku; prowadzą zbiórkę makulatury,
udział w obchodach Dnia Zwycięstwa,
propagowanie zdrowego trybu życia i dbania o higienę osobistą – apele, konkursy (opiekunowie Wacława Kulbacka i Alicja Trochimiuk),
uczestniczenie w akcji ,,Szklanka gorącego mleka”,
prowadzenie SKO, LOP, SKS, PCK, koła polonistycznego, matematycznego, biologicznego, technicznego i fotograficznego
przygotowano ślubowanie I klas, andrzejki, zabawę karnawałową.

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Ryszarda Pławskiego w konkursie matematycznym w eliminacjach I Stopnia (W. Kulbacka),
II miejsce szkolnego klubu LOP (otrzymało koło 600zł a opiekun 400zł) (T. Kozłowska).

Październik – trudności w ukończeniu sali sportowej (brak materiałów hydraulicznych).

Grudzień – Wacława Kulbacka i Janina Hołubowicz zostały wytypowane do nagrody ministerialnej z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet

Czerwiec – zakończenie roku. Najlepsi uczniowie szkoły:

kl. II:   Barbara Aleksiejuk, Iwona Kuranowska, Agnieszka Ostapowicz, Dorota Tuchaj, Edyta Sielawy
kl. III:  Katarzyna Stępiewska, Krzysztof Klimaszewski, Agata Kopiczko, Marzena Kijewska, Marek Jankowski
kl. IV: Krystyna Biłda, Wiesława Kłoczko, Małgorzata Olszewska, Urszula Dzienisiewicz
kl. V:  Danuta Siergiej
kl. VI:   Danuta Antoszewicz
kl. VII:  Danuta Żukowska, Bożena Karaś
kl. VIII: Ewa Borawska, Siergiej Anna, Elżbieta Antoszewicz, Grażyna Bożuk


Rok 1976/1977

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:
Henryk Baranowski    (chemia, przysposobienie obronne) – dyrektor
Helena Szczodruch            (j. polski, historia, biblioteka, muzyka) – opiekun koła recytatorskiego
Jadwiga Polakowska          (j. rosyjski, muzyka) , kl. III – opiekun TPPR
Wacława Kulbacka             (matematyka) – opiekun matematycznego i PCK
Teresa Kozłowska               (biologia ,wych. fiz.) - opiekun ZHP i koła biologicznego
Alicja Łozowska                  (fizyka, matematyka) – opiekun SKO
Elwira Szczodruch              (nauczanie początkowe)
Lilia Jędra                           (nauczanie początkowe) - opiekun ZHP
Jerzy Ney                           (technika, wychowanie plastyczne) – opiekun koła technicznego i zorganizował koło modelarskie)
Tadeusz Bogusz              (wych. fiz., SKS) – opiekun ZHP i Samorządu Uczniowskiego
Leokadia Trochim              (geografia, wych. fiz.), kl. specjalna
Ryszarda Skrzecz               (historia, muzyka), kl. specjalna


Wychowawstwo klas:
kl. I      (26 uczniów)          – Elwira Szczodruch
kl. II      (31 uczniów)         – Lilia Jędra
kl. III     (28 uczniów)         – Jadwiga Polakowska
kl. IV     (27 uczniów)        – Jerzy Ney
kl. V      (34 uczniów)        – Teresa Kozłowska
kl. VI a      (39 uczniów)         – Wacława Kulbacka
kl. VI b     (32 uczniów) specjalna      – Tadeusz Bogusz zastąpił Ryszarda Skrzecz (uczyła historii i muzyki)
kl. VII a     (37 uczniów)         – Helena Szczodruch
kl. VII b     (21 uczniów) specjalna     –  Leokadia Trochim
kl. VIII     (29 uczniów)         – Alicja Łozowska

W szkole jest 10 oddziałów i 303 uczniów; pracuje 12 nauczycieli

Szkoła liczy 10 oddziałów w tym 2 specjalne (VI i VII). Liczba uczniów to 303. Jest  10 nauczycieli pełnozatrudnionych, w tym dwóch z wyższym wykształceniem zawodowym, 2 ze średnim wykształceniem pedagogicznym i pozostałych 6 w wykształceniem SN. Trzech nauczycieli uzupełnia wykształcenie na studiach wyższych: W. Kulbacka – matematyka III rok, A. Łozowska II rok, H. Baranowski – biologia I rok.

Październik -  w szkole brak świetlicy z dożywianiem i pomieszczenia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Nie wiadomo
                        kiedy będzie urządzone boisko (chodzi o podłoże asfaltowe)

Działalność szkoły:
zorganizowano obchody Dnia Nauczyciela, Dnia Górnika,
uczestniczono w oszczędzaniu pieniędzy w SKO,
uczestniczono w porządkowaniu parku miejskiego i szkoły,
urządzono kącik patriotyczny,
wybrano patrona szkoły gen. Karola Świerczewskiego (uroczystości szkolne- apel, gazetka w rocznice śmierci patrona 28 marca)- zgłoszono tylko kandydaturę do Urzędu Miast , ale żadnych prac dalszych nie podjęto- (decyzja o patronie została narzucona od władz państwowych) ,
prowadzona koła zainteresowań m.in. polonistyczne (H. Szczodruch), biologiczne (T. Kozłowska), matematyczne
(W. Kulbacka) i fotograficzne (A.  Łozowska) i kluby szkolne PCK (wystawa „Ucz się dbać o zdrowie”), SKS, LOP
uczestniczono w obchodach Miesiąca Kultury Zdrowotnej pod hasłem „Higiena na co dzień” (W. Kulbacka, A. Trochimiuk –pielęgniarka)
zorganizowano konkurs na najciekawszy dialog „Pary narzeczonych po kłótni”
organizowano co tygodniowe apele szkolne – klasy V- VIII (H. Szczodruch)
powołano zespoły samokształcenia .

Grudzień – zastępcą dyrektora została Helena Szczodruch

Osiągnięcia:
zakwalifikowanie się ucz. Danuty Antoszewicz do konkursu wojewódzkiego z matematyki (W. Kulbacka),
I miejsce w miejsko – gminnym „Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruch Drogowym” i II w eliminacjach rejonowych (J. Ney),
I miejsce ucz. Ryszarda Pławskiego w konkursie matematycznym na terenie miasta i gminy (W. Kulbacka),
I miejsce szkoły w województwie  w konkursie oszczędzania (na 1 ucznia przypadło 350zł)- A. Łozowska,
III miejsce ucz. Lucyna Zdanio  w miejsko-gminnym Turnieju Wiedzy Obywatelskiej,
I miejsce w tenisie stołowym na terenie miasta-gminy (T. Bogusz),
I miejsce w deblu w tenisie stołowym w rejonie zajęli Krzysztof Lankiewicz i Andrzej Steckiewicz (T. Bogusz),
I miejsce ucz. Władysława Kużnickiego w województwie w judo, (P. Szyłak)
II miejsce ucz. Sławomira Kużnickiego, w województwie w judo  i III miejsce ucz. Grzegorza Zdanio w województwie w judo (P. Szyłak),
II miejsce ucz. Andrzej Steckiewicza w rejonie  w tenisie stołowym
II miejsce w rejonowych rozgrywkach w piłce nożnej (T. Bogusz),
III miejsce ucz. Małgorzaty Kulgawczyk w biegu na 800m w województwie i IV miejsce ucz. Łaskowskiego na 1000m (T. Bogusz)
III miejsce w czwórboju Mistrzostw Rejonu
I miejsce  ucz. Teresy Naruszewicz w pchnięciu kulą w rejonowych mistrzostwach lekkoatletycznych (T. Kozłowska)
IV miejsce ucz. Małgorzaty Kulgawczyk w biegu na 100m w rejonowych mistrzostwach lekkoatletycznych (T. Kozłowska),
IV miejsce ucz. Eugeniusz Łaskowskiego w okręgowych mistrzostwach judo (P. Szyłak)

Uczniowie nagrodzeni za wyniki w nauce:

Kl. I: Jarosław Ostapowicz, Mirosława Sobolewska, Monika Gryncewicz, R. Brogowski, W. Stępniewski
Kl. II: Barbara Maj, Małgorzata Karpacz,  Robert Kalinowski, Zbigniew Kaczmarczyk, Andrzej Wojciechowski
Kl. III: Barbara Aleksiejuk, Urszula Kulesza, Iwona Kurakowska, Agnieszka Ostapowicz, Hanna Paciorko
Kl. IV: Agata Kopiczko, Katarzyna Stępniewska, Marzena Kijewska
Kl. V: Urszula Dzienisiewicz, Wiesława Kłoczko, Marek Ogórkis, Mieczysław Grudziński
Kl. VI: Danuta Siergiej, Hanna Żukowska
Kl. VII: Danuta Antoszewicz, Maria Lisowska, Krystyna Sak, Grażyna Dobrowolska
Kl. VIII: Bogumiła Bogdan, M. Jagłowska, Bożena Karaś, Elżbieta Łapanowska

Najlepsze absolwentki szkoły:
 - Bogumiła Bogdan
 - Bożena Karaś


Rok 1977/1978

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:
§    Henryk Baranowski         (geografia)– dyrektor
§    Helena Szczodruch               (j. polski, plastyka, biblioteka) – opiekun koła polonistycznego
§    Teresa Kozłowska                 (biologia, wych. fiz.) – opiekun ZHP i LOP
§    Jadwiga Polakowska                (j. rosyjski, plastyka, j. polski)
§    Wacława Kulbacka                (matematyka) – PCK i koła matematycznego
§    Leokadia Trochim                  (wych. fiz., geografia, historia) – opiekun SKO
§    Anna Miszkiel                         (technika, wychowanie obywatelskie, plastyka)
§    Lilia Jędra                               (nauczanie początkowe) – opiekun zuchów
§    Halina Płazińska                     (nauczanie początkowe) – opiekun TPPR
§    Elwira Szczodruch                  (nauczanie początkowe, ognisko przedszkolne) – opiekun zuchów
§    Jerzy Ney                                 (zajęcia praktyczno-techniczne)
§    Tadeusz Bogusz                     (wych. fiz., przysposobienie obronne, SKS) - opiekun JMS, ZHP, Samorządu Uczniowskiego

Nauczyciele dochodzący:
Wacław Kiełczewski              (historia, wychowanie obywatelskie)
Zygmunt Werla                       (biologia)
Wiesława Malinowska              (fizyka, chemia, muzyka, chór)

Wychowawstwo klas:
kl. I          (34 uczniów)          – Lilia Jędra
kl. II          (28 uczniów)         – Elwira Szczodruch
kl. III         (29 uczniów)         – Halina Płazińska
kl. IV         (27 uczniów)         – Jadwiga Polakowska
kl. V          (28 uczniów)         – Jerzy Ney
kl. VI          (31 uczniów)         – Teresa Kozłowska
kl. VII a         (31 uczniów)          – Wacława Kulbacka
kl. VII b          (32 uczniów) specjalna     – Tadeusz Bogusz
kl. VIII a         (30 uczniów)         – Helena Szczodruch
kl. VIII b         (19 uczniów) specjalna    – Leokadia Trochim

W szkole jest 10 oddziałów i 289 uczniów; pracuje 12 nauczycieli i 3 dochodzących

Utworzono zespoły samokształcenia nauczycieli:
·    wych. fiz.         - T. Bogusz
·    matematyki          - W. Kulbacka
·    biologii              - T. Kozłowska
·    zajęć·     technicznych      - J. Ney
·    j. polskiego         -  H. Szczodruch
·    j. rosyjskiego          - J. Polakowska
·    klas specjalnych      - L. Trochim

Działalność szkoły:
zorganizowano spotkania ze starszym chorążym Wacławem Jusińskim,
zorganizowano apel z okazji 38 rocznicy wybuchu II wojny św. (H. Szczodrych),
przygotowano ślubowanie I klasy, lodowisko, andrzejki,
zorganizowano Turniej Wiedzy Obywatelskiej  i konkurs czystości,
uczestniczono w akcji „Szklanka gorącego mleka” i zbiórce surowców wtórnych,
prowadzono drużyny harcerskie, które wykonywały prace na rzecz ochrony przyrody na terenie miasta (opieka nad parkiem miejskim, posesją szkolną, tablicą pamiątkową MO)  i w Mikołajkach,
prowadzono drużyny zuchowe (3): ,,Grzybki” - III, ,,Krasnale”- II ,,Przyjaciele Bolka Lolka” – I  i harcerskich (3): ,,Janka Krasickiego”- IV, ,,Ziemi Mazurskiej”- VII i VIII,   ,,Marii Konopnickiej”-  VII b i VIII b,
zorganizowano obozy wędrowne dla harcerzy i kolonie dla zuchów (T. Kozłowska, L. Jędra)
prowadzono koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, TPPR, SKS,

Styczeń  - z powodu dużego mrozu zajęcia w szkole odwołane do 8 stycznia. Podobna sytuacja w całej Polsce.

Osiągnięcia:
przyznanie nagrody w wysokości 500zł Szkolnej Lidze Ochrony Przyrody za udział w konkursie zadrzewiania okolicy - przyznał Urząd Wojewódzki w Suwałkach,
8 miejsce ucz. Mirosława Rekścia i 10 miejsce Danuty Siergiej w miejsko-gminnym konkursie z matematyki (W. Kulbacka),
I miejsce w wieloboju zuchowym w rejonie zdobyli: (Jarosław Ostapowicz, Beata Kozłowska, Teresa Łapucka, Ryszard Szypulewski, Barbara Więcko, Tomasz Kolenkiewicz),
I miejsce w konkursie o ruchu drogowym na szczeblu miejsko –gminnym (J. Ney),
II miejsce ucz. Sławomir Wilczewskiego w konkursie o ruchu drogowy m w rejonie (J. Ney),
I miejsce ucz. Teresy Naruszewicz w pchnięciu kulą w rejonowych mistrzostwach lekkoatletycznych T. Kozłowska),
I miejsce ucz. Małgorzaty Kulgawczyk i II miejsce B. Cieśluk w wieloboju szybkościowym w rejonie (T. Kozłowska),
II miejsce w piłce nożnej w gminie (T. Bogusz), a III w piłce ręcznej  (T. Kozłowska)
II miejsce ucz. Małgorzaty Kulgawczyk w biegach przełajowych w rejonie i IV w województwie (T. Kozłowska),
II miejsce ucz. B. Naruszewicz w wieloboju rzutowym,
II miejsce ucznia B. Koncewicza w wieloboju szybkościowym (T. Bogusz)
III miejsce ucz. Mirosława Dobrowolskiego w wieloboju rzutowym (T. Bogusz),
IV miejsce ucz. Doroty Żółkowskiej w biegu na 300m w rejonowych mistrzostwach lekkoatletycznych ,
IV miejsce ucz. Ewy Łaskowskiej w okręgowych mistrzostwach judo (P. Szyłak).

Styczeń – nazwiska uczniów wyróżniających się w nauce ze średnia 4,5 będą wywieszone  w gablocie szkolnej, a młodsi uczniowie
   dostaną odznaki ,,Wzorowego ucznia”.

Marzec – lekcje pokazowe Elwiry Szczodruch dla nauczycieli kl. I z terenu gminy.

Czerwiec – zakończenie roku szkolnego.

Najlepsi uczniowie klas I –III otrzymają odznaki ,,Wzorowego Ucznia”:

Kl. I:  Krystyna Barszczewska, Barbara Kisielewska, Marzena Sierocka, Marcin Skrzyński
Kl. II: Marlena Bogdańska, Monika Gryncewicz, Beata Jankowska, Krystyna Ostrowska, Mirosława Sobolewska
Kl. III: Robert Kalinowski, Andrzej Wojciechowski, Barbara Maj

Uczniowie kl. IV-VIII nagrody książkowe:

kl. IV: Urszula Kulesza (5.0), Iwona Kuranowska (5,0), Agnieszka Ostapowicz (5,0),Ewa Zabłocka (4,75), Hanna Paciorko (4,87), Barbara Aleksiejuk  (4,75) Anna Wysocka (4,5), Danuta Narkiewicz  (4,5), Renata Pogorzelska  (4,5)
Kl. V: Agata Kopiczko (5,0), Elżbieta  Szczypiń  (4,5)
KL. VI: Urszula Dzienisiewicz (5,0), Marek Ogórkis  (5,0),  Wiesława Kłoczko (5,0) Mieczysław Grudziński (4,8), Krystyna Biłda  (4,6), Małgorzata Olszewska (4,6)
Kl. VII a: Danuta Siergiej (4,7), Mirosław Rekieć  (4,6), Jarosław Ptaszyński (4,6)

Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Andrzej Szczodruch          - 5,0
Maria Lisowska          - 4,9
Danuta Antoszewicz          - 4,9
Sławomir Wilczewski          - 4,8


Rok 1978/1979

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:
§    Henryk Baranowski     (chemia) - dyrektor
§    Janina Hołubowicz            (nauczanie początkowe, prace techniczne) – opieka nad kroniką szkolną
§    Helena Szczodruch            (j. polski, biblioteka) – opiekun koła polonistycznego, Samorządu  Szkolnego
§    Jadwiga Polakowska          (j. rosyjski, j. polski) – szczepowa ZHP
§    Wacław Kulbacka              (matematyka) – opiekun PCK, koło matematyczne i orientacja zawodowa
§    Nina Grodzka                   (fizyka, chemia) – opiekun ZHP
§    Teresa Kozłowska           (biologia, wych. fiz.) – opiekun ZHP
§    Jerzy Ney                     (technika, historia, geografia)
§    Lilia Jędra                     (nauczanie początkowe, geografia)
§    Maria Machnacz           (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
§    Halina Płazińska            (ognisko przedszkolne) – opiekun TPPR, koło taneczne
§    Elwira Szczodruch            (nauczanie początkowe, plastyka) – opiekun SKKT
§    Adam Stępniewski            (muzyka, przedmioty zawodowe)
§    Tadeusz Bogusz              (wych. fiz.)

Wychowawstwo klas:
oddział zerowy             – Halina Płazińska
kl. I a     (33 uczniów)          – Elwira Szczodruch
kl. I b      (31 uczniów)         – Maria Machnacz
kl. II     (31 uczniów)         – Lilia Jędra
kl. III     (31 uczniów)         – Janina Hołubowicz
kl. IV      (33 uczniów)         – Tadeusz Bogusz
kl. V      (33 uczniów)         – Jadwiga Polakowska
kl. VI a     (31 uczniów)          – Helena Szczodruch
kl. VI b     (13 uczniów) specjalna     – Jerzy Ney
kl. VII a      (32 uczniów)         – Teresa Kozłowska
kl. VII b      (20 uczniów) specjalna     – Nina Grodzicka
kl. VIII a     (34 uczniów)         – Wacława Kulbacka
kl. VIII b     (18 uczniów) specjalna     – Jerzy Ney

W szkole jest 12 oddziałów i 340 uczniów ; pracuje 14 nauczycieli

Działalność szkoły:
funkcjonowanie szczepu harcerskiego, 244 członków. Składa się on z 5 drużyn zuchowych i 4 harcerskich ( zajmował się przygotowaniem Święta Szkoły, Dnia Wojska Polskiego i Dnia Nauczyciela, opiekował się płytą pamiątkową policji, brał udział w X Turnieju Wiedzy Obywatelskiej i zebrał 1 tonę złomu, dbał o czystość parku miejskiego i posesji szkoły),
zorganizowanie życia szkolnego: ,,Andrzejki”, Karnawał,
zorganizowanie lodowiska – opiekun Teresa Kozłowska,
prężne funkcjonowanie:  LOP, PCK, SKO, TPPR,
prowadzenie zajęć przybliżających wiedzę z zakresu różnych zawodów (spotkania z uczniami szkół zawodowych i nauczycielami),
udział w akcji ,,Szklanka gorącego mleka”,
organizowanie wycieczek w celu poznania pomników przyrody, posadzono 250 sztuk roślin ozdobnych przy szkole - LOP
przeprowadzono w ramach koła PCK konkursy, pogadanki na temat czystości przygotowano gazetki i plakaty W. Kulbacka
uczestniczono w konkursie oszczędzania przeprowadzonym przez Bank Spółdzielczy (otrzymano nagrodę w wysokości 1000zł) – M. Machnacz

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Marka Ogórkisa w konkursie j. rosyjskiego i zakwalifikowanie się do eliminacji wojewódzkich (J. Polakowska),
wyróżnienie ucz. Małgorzaty Olszewskiej na konkursie recytatorskim na szczeblu wojewódzkim (J. Hołubowicz),
II miejsce ucz. Danuty Antoszewicz w konkursie matematycznym na szczeblu miejsko-gminnym – wzięła udział w konkursie wojewódzkim (W. Kulbacka),
I miejsce zuchów w wieloboju zuchowym na szczeblu miejsko-gminnym, a w olimpiadzie wojewódzkiej II miejsce.

Szkoła otrzymała 1tysiąc złotych nagrody za prężne działanie SKO. Uczniowie zaoszczędzili 40 tysięcy złotych
Przyznanie szkolnemu kołowi LOP 4 złotych odznak i 6 srebrnych za swoją działalność (udział w konkursie zadrzewiania i konkursie ,,Najlepiej pracującego szkolnego koła LOP”.

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I a : Agnieszka Błażukiewicz, Barbara Kalska, Krystyna Konewko, Agnieszka Pietruszewska, Joanna Szczodruch, Barbara Więcko, Zbigniew Wojciechowicz
Kl. I b : Adam Kamiński, Marek Karczewski
Kl. II: Krystyna Barszczewska, Barbara Kisielewska, Katarzyna Sawczuk, Marcin Skrzyński, Maria Stefanowicz
Kl. III: Beata Jankowska, Monika Gryncewicz, Krystyna Ostrowska
Kl. IV: Robert Kalinowski (4,8), Barbara Maj (4,8), Andrzej Wojciechowski (4,8) Krzysztof Panasiuk (4,7), Zbigniew Kaczmarczyk ( 4,7), Małgorzata Karpacz (4,7) Dorota Skuratowicz (4,6), Wojciech Siergiej (4,6), Krzysztof Tez (4,6)
Kl. V: Iwona Kuranowska  (5.0), Urszula Kulesza (5,0), Barbara Alesiejuk  (4,8), Agnieszka Ostapowicz  (4,8), Anna Wysocka  (4,7), Ewa Zabłocka (4,6), Hanna Paciorko  (4,5)
Kl. VI: Agata Kopiczko  (4,5)
Kl. VII a: Urszula Dzienisiewicz (5,0), Marek Ogórkis (4,9), Wiesława Kłoczko (4,6),Krystyna Biłda  (4,6),  Grudziński Mieczysław (4,5), Jerzy Makarewicz (4,5)
Kl. VIII a: Danuta Siergiej, Jarosław Ptaszyński

Świadectwo z odznaką ,,Srebrnej Tarczy ‘’otrzymała Danuta Siergiej obecnie p. Danuta Czerniecka pracująca w Księgowości SP 3 Olecko.


Rok 1979/1980

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:
Henryk Baranowski    dyrektor szkoły
Helena Szczodruch            (j. polski, biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Jadwiga Polakowska          (j. rosyjski) – opiekun ZHP
Teresa Kozłowska             (biologia, wych. fiz., gimnastyka korekcyjna, przysposobienie obronne) - opiekun LOP
Wacława Kulbacka           (matematyka) – opiekun koła matematycznego, PCK i orientacji zawodowej
Anna Piekarska                (fizyka, chemia, wych. obywatelskie) - profilaktyka i resocjalizacja młodzieży
Jerzy Ney                         (technika, historia, wychowanie obywatelskie, plastyka, geografia)
Janina Hołubowicz          (nauczanie początkowe, plastyka, technika) i kronika szkolna
Halina Płazińska                (oddział ,,O”, j.polski) – opiekun TPPR
Lilia Jędra                         (początkowe nauczanie, geografia, technika)
Maria Machnacz               (nauczanie początkowe)- opiekun SKO
Elwira Szczodruch           (nauczanie początkowe)
Adam Stępniewski           (muzyka, zespół muzyczny)
Andrzej Strzelczyk               (SKS)

Wychowawstwo klas:
kl. I      (38 uczniów)          – Janina Hołubowicz
kl. II a      (32 uczniów)         – Elwira Szczodruch
kl. II b     (33 uczniów)         – Maria Machnacz
kl. III     (31 uczniów)         – Lilia Jędra
kl. IV      (36 uczniów)         – Halina Płazińska
kl. V      (30 uczniów)         – Wacława Kulbacka
kl. VI      (29 uczniów)          – Jadwiga Polakowska
kl. VII a     (35 uczniów)         – Helena Szczodruch
kl. VII b      (14 uczniów) specjalna     – Jerzy Ney
kl. VIII a      (31 uczniów)          – Teresa Kozłowska
kl. VIII b     (14 uczniów) specjalna     – Anna Piekarska

W szkole jest 12 oddziałów w tym 1 ,,O” , 2 specjalne i 323  uczniów; pracuje 15 nauczycieli

Działalność szkoły:
drużyny zuchowe otrzymują tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej,
zorganizowano spotkania  pt. „Słowo Polskie” – recytacja w wykonaniu aktorki E. Skarżanki i reżysera A. Przybylskiego,
uczestniczono w akcji ,,Szklanka gorącego mleka” – 200 uczniów objęła,
uczestniczono w zbiórce surowców wtórnych - zebrano 610kg makulatury,
prowadzono koła zainteresowań: TPPR, koła matematycznego, SKS -u, zespołu muzycznego,
prowadzono szkolne kluby : PCK, LOP, SKO i zajęcia z orientacji zawodowej.

Osiągnięcia:
II miejsce ucz. Marka Ogórkisa  w konkursie języka rosyjskiego na etapie miejsko-gminnym VI w rejonie i IV w województwie (J. Polakowska),
I miejsce ucz. Mieczysława Grudzińskiego w konkursie matematycznym na szczeblu miejsko-gminnym i zakwalifikował się do konkursu wojewódzkiego (W. Kulbacka),
III miejsce szkoły w konkursie Baku Spółdzielczego dotyczącego oszczędzania i nagroda w wysokości 800zł (M. Machnacz).

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I  : Beata Adamczyk,  Tomasz Panasiuk, Dorota Więcko
Kl. II a: Joanna Szczodruch, Barbara Więcko
Kl. II b: Marek Karczewski
Kl. III: Barbara Kisielewska, Marcin Skrzyński, Marzena Sierocka, Maria Stefanowicz     
Kl. IV: Monika Gryncewicz (5,0), Beata Jakubowska (4,7), Małgorzata Czycza (4.7), Jarosław Ostapowicz (4,7),Mirosława Sobolewska (4,7), Katarzyna Ostrowska (4,7), Teresa Łapucka (4,6), Draźba Radosław (4,5),Marlena Bogdańska (4,5) Dorota Zalewska (4,5)
Kl. V: Barbara Maj (5.0), Andrzej Wojciechowski (4,9), Robert Kalinowski (4,9), Małgorzata Karpacz (4,8), Zbigniew Kaczmarczyk (4,7), Wojciech Siergiej (4,6), Krzysztof Tez (4,6), Krzysztof Panasiuk (4,5)
Kl. VI: Iwona Kuranowska (5,0), Urszula Kulesza (5,0), Agnieszka Ostapowicz (4,8), Barbara Aleksiejuk (4,8)

Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Urszula Dzienisiewicz         – 5,0
Marek Ogórkis         – 5,0
Mieczysław Grudziński     – 4,9
Krystyna Biłda         – 4,8
Wiesława Kłoczko         – 4,8


Rok 1980/1981

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:
Henryk Baranowski    dyrektor szkoły (biologia)
Helena Szczodruch        (j. polski, biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego, koło polonistyczne
Halina Płazińska            (j. polski, wych. fiz.) – opiekun TPPR
Jadwiga Polakowska        (j. rosyjski) – opiekun ZHP
Henryk Drozdowski           (geografia, historia) – koło fotograficzne
Teresa Kozłowska           (biologia, wych. fiz.) – koło biologiczne, LOP
mgr Wacława Kulbacka       (matematyka) – opiekun koła matematycznego i  PCK
Anna Piekarska              (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz          (nauczanie początkowe, plastyka, technika)
Lilia Jędra                   (początkowe nauczanie, geografia) –opiekun PCK
Maria Machnacz             (ognisko przedszkolne), kl. III
Elwira Szczodruch     (nauczanie początkowe) – opiekun SKKT
Adam Stępniewski          (muzyka, zespół muzyczny, nauczanie zawodu)

Wychowawstwo klas:
ognisko przedszkolne (21 uczniów)             – Maria Machnacz
kl. I          (36 uczniów)          – Lilia Jędra
kl. II           (40 uczniów)         – Janina Hołubowicz
kl. III a         (31 uczniów)         – Elwira Szczodruch
kl. III b         (27 uczniów)         – Maria Machnacz zastąpiła Anna Piekarska
kl. IV          (35 uczniów)         – Teresa Kozłowska
kl. V          (31 uczniów)         –  Halina Płazińska
kl. VI a          (30 uczniów)          – Wacława Kulbacka
kl. VI b         (13 uczniów)         – Henryk Drozdowski
kl. VII a          (28 uczniów)         – Jadwiga Polakowska
kl. VII b          (5 uczniów) specjalna     – Henryk Drozdowski
kl. VIII a          (30 uczniów)          – Helena Szczodruch
kl. VIII b         (14 uczniów) specjalna     – Henryk Drozdowski

W szkole jest 12 oddziałów i 341 uczniów; pracuje 13 nauczycieli

Działalność szkoły:
prowadzono klasy uzawodowienia (VI b i VII b) a kl. VIII została rozwiązana,
prowadzono w szkole: SKO, PCK, ZHP i koła zainteresowań,
oddano do użytku salę gimnastyczną,
przygotowano Szkolne Igrzyska Sportowe (uczniowie przygotowani są do prowadzenia i sędziowania różnych dyscyplin sportowych)
prowadzono szkolenie na kartę rowerową,
prowadzono  profilaktykę i resocjalizację młodzieży,
zorganizowano pokazową  zbiórkę surowców wtórnych dla drużynowych miasta i gminy,
w ramach działalności LOP dokarmiano ptaki, zasadzono przed szkołą żywopłot (150 krzewów, 10 wierzb, 5 brzóz,5 jarzębin).

Osiągnięcia:
II miejsce ucz. Iwony Kuranowskiej w konkursie z języka rosyjskiego na szczeblu miejsko-gminnym i VII w rejonowym
(J. Polakowska),
I miejsce ucz. Urszuli Kuleszy, Barbary Maj, Krzysztofa Teza, Andrzeja Wojciechowskiego w „Turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego” w eliminacjach rejonowych i VIII miejsce w województwie (T. Kozłowska, J. Hołubowicz),
I miejsce w wieloboju zuchowym w rejonie ucz.: Izabeli Żemantowskiej, Roberta Smyka kl. I, Doroty Więcko, Tomasza Panasiuka kl. II, Joanny Szczodruch, Tomasza Budziejko kl. III,
otrzymano nagrodę w wysokości 900zł w konkursie oszczędzania

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I: Anna Kalska, Izabela Żementowska, Agnieszka Żukowska
Kl. II: Beata Adamczyk, Anna Bućwińska, Tomasz Panasiuk, Dorota Więcka, Marcin Pacyński
Kl. III a: Joanna Szczodruch, Barbara Więcko, Wojciechowicz, Agnieszka Pietruszewska
Kl. III b: Jan Kijak
Kl. IV: Krystyna Barszczewska, Małgorzata Kozielska, Barbara Kisielewska, Katarzyna Sawczak, Marzena Sierocka, Marcin Skrzyński, Alicja Żementowska
Kl. V: Monika Grycewicz , Mirosława Sobolewska, Marlena Bogdańska, Jarosław Ostapowicz ,Dorota Zalewska, Katarzyna Ostrowska, Jankowska
Kl. VI: Andrzej Wojciechowski (5,0), Barbara Maj (4,9), Robert Kalinowski (4,9), Małgorzata Karpacz (4,9), Wojciech Siergiej (4,7), Zbigniew Kaczmarczyk (4,6), Wiesława Kłoczko (4,8)
Kl. VII: Iwona Kochanowska (5,0), Urszula Kulesza (5,0), Grzegorz Wasilewski (4,9), Ewa Zabłocka (4,8), Agnieszka Ostapowicz (4,8), Barbara Aleksiejuk (4,8)
Kl. VIII: Elżbieta Szczypiń, Renata Putra, Danuta Gryguć, Agata Kopiczko

Czerwiec -  zawieszono wyjazdy obozów ZHP i działalność Schroniska Młodzieżowego w szkole na czas wakacji.

Rok 1981/1982

Wrzesień –  skład Rady Pedagogicznej:
Henryk Baranowski    dyrektor szkoły (historia)
Helena Szczodruch           (j. polski, biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Maria Niedźwiecka             (j. polski) – opiekun koła polonistycznego
Jadwiga Polakowska          (j. rosyjski) – opiekun ZHP
Teresa Kozłowska             (biologia, wych. fiz.) – koło biologiczne,
Wacława Kulbacka             (matematyka) – opiekun koła matematycznego i wyrównawcze
Anna Piekarska                 (fizyka, chemia, geografia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz              (technika, plastyka), kl. III
Lilia Jędra                          (ogniska przedszkolne), kl. II - PCK
Maria Machnacz             (nauczanie początkowe, j. polski, historia) - opiekun SKO
Elwira Szczodruch              (nauczanie początkowe)
Adam Stępniewski             (muzyka, zespół muzyczny), zajęcia warsztatowe
Anna Januszkiewicz           (wych. fiz.) - opiekun SKS

Wychowawstwo klas:
kl. I a (26 uczniów)  - Maria Machnacz
kl. I b (29 uczniów) - Elwira Szczodruch
kl. II   (31 uczniów) – Lilia Jędra
kl. III  (30 uczniów) – Janina Hołubowicz
kl. IV a (27 uczniów) - Helena Szczodruch
kl. IV b (27 uczniów) – Anna Piekarska
kl. V  (30 uczniów) – Teresa Kozłowska Halina Płazińska
kl. VI   (27 uczniów)  –Maria Niedzwiecka
kl. VII   (27 uczniów) - Wacława Kulbacka
kl. VIII   (27uczniów)  - Jadwiga Polakowska

W szkole jest 10 oddziałów i 281 uczniów; pracuje 13 nauczycieli

Powstała SP4 i  uczniowi z kl. VIII b odejdą do tej szkoły

Październik – do Nagrody Dyrektora  została wytypowana Helena Szczodrych

Październik     – powołano zespół kierowniczy: (H. Baranowski, J. Hołubowicz, H. Szczodrych, W. Kulbacka, J. Polakowska),
– komisję stypendialną (H. Baranowski, J. Hołubowicz, H. Szczodrych, A. Ostapowicz i E. Ciszewska – uczennice)
        – komisję inwentaryzacyjną (L. Jędra, A. Januszkiewicz, T. Kozłowska)

Działalność szkoły:
prowadzono w szkole koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, fizyczne,
wydawano gazetkę szkolną ,,Głos Ucznia”,
prowadzono orientację zawodową uczniów (gazetki, tablica zawodoznawcza pt. ,,Moja przyszłość-mój zawód” –charakterystyka zawodów, wykaz lektur o zawodach  i szkołach, zapoznanie się z pracą górnika, mechanika, rolnika),
uczestniczono  w akcji ,,Szklanka gorącego mleka” (80% uczniów),
prowadzono drużyn zuchowych i harcerskich (pomoc ludziom starszym i samotnym odśnieżanie i robienie zakupów), poznanie tradycji i historii ZHP; udział w akcji ,,Dla powodzian” zebrano 8400zł oraz przekazano odzież i obuwie,
działanie  Samorządu Uczniowskiego: organizacja apeli szkolnych i stworzenie 6 sekcji:
-      społecznej - naprawa sprzętu szkolnego, praca w szkółce leśnej, prace porządkowe w parku miejskim;
sportowej - opieka nad lodowiskiem;
przyrodniczej – opieka nad roślinnością i zwierzętami,  propagowanie  ochrony środowiska;
czytelniczej,
oszczędzania – prowadzi  konkursy systematycznego oszczędzania, udział w SKO;   
higieny - pogadanki i gazetki),  
porządkowano zbiory  szkolne, prowadzono dziennik  statystyki;
prowadzono SKS  (sekcje lekkoatletyczna i piłki nożnej) i SKO,
prowadzono resocjalizację (szczególna opieka i kontrola uczniów sprawiających trudności wychowawcze) - opiekun A. Sak

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Iwony Kuranowskiej w miejsko-gminnym konkursie z matematyki i VI w rejonie (W. Kulbacka),
I miejsce ucz. Małgorzaty Kopacz na szczeblu miejsko-gminnym w konkursie z języka rosyjskiego i III Iwony Kurakowskiej (J. Polakowska),
I miejsce ucz. Krzysztofa Kulikowskiego  w Rejonowych Biegach Indywidualnych na  200m,
I miejsce ucz. Wiesława Taraszkiewicz  w  Rejonowych Biegach Indywidualnych na  800m (A. Sak),
I miejsce ucz. Mieczysława Duszyńskiego w Rejonowych Biegach Indywidualnych na 100m (A. Sak)
II miejsce ucz. Anny Paszkowskiej w Mistrzostwach Rejonu na  800m  i Agaty Augusewicz w biegu na 200m (A. Sak),
IV miejsce dziewcząt w trójboju Mistrzostw Rejonu i V chłopców (A. Sak),
III miejsce szkoły w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych.

Kwiecień -  koło biologiczne nie prowadzono ze względu na dojeżdżanie nauczyciela do pracy, a koło fotograficzne ponieważ odszedł nauczyciel

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I a: Iwona Buchowska, Joanna Kosobucka, Jolanta Ciszewska, Bożena Piekarska
Kl. I b: Anna Różańska, Agnieszka Olejnik,   Marek Kalinowski, Alina WaszkiewiczAdam Czycza, Paulina Waszkiewicz, Mariusz Rutkowski  
Kl. II:  Anna Kalska, Agnieszka Żukowska, Grzegorz Ostrowski, Izabela Żementowska
 Kl. III: Beata Adamczyk, Tomasz Panasiuk,  Anna Bućwińska,  Dorota Więcko
Kl. IV a: Barbara Kalska  (5,0), Barbara Więcko (4,88), Agnieszka Pietruszewska (4,88) Katarzyna Czajewska (4,77), Joanna Szczodrych (4,88)
 Kl. V:  Marcin Skrzyński (5,0), Barbara Kisielewska (4,8), Marzena Sierocka (4,7), Beata Kozłowska (4,7)
Kl. VI: Mirosława Sobolewska (4,9),Teresa Łapucka (4,8), Monika Gryncewicz  (4,8) Marlena Bogdańska (4,8), Katarzyna Ostrowska (4,8)
Kl. VII: Barbara Maj  (5,0), Robert Kalinowski (4,84), Andrzej Wojciechowski (4,92) Lech Kłoczko (4,84), Małgorzata Kopacz (4,84), Jacek Steckiewicz (4,52)

Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Iwona Kuranowska         – 5,0
Urszula Kulesza         – 5,0
Grzegorz Wasilewski         – 4,8
Barbara Aleksiejuk         – 4,8
Agnieszka Ostapowicz     – 4,8
Ewa Zabłocka         – 4,8


Rok 1982/1983

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Henryk Baranowski        dyrektor szkoły (biologia)
Maria Niedźwiecka                        (j. polski) – opiekun koła polonistycznego
Jadwiga Polakowska                     (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Helena Szczodruch                         (historia, biblioteka, j. polski) – opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Wacława Kulbacka                         (matematyka) – opiekun koła matematycznego, orientacja zawodowa                                                           
Anna Piekarska                              (fizyka, chemia, geografia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                         (technika, plastyka)
Zdzisława Pojawa                          (początkowe nauczanie)- opiekun PCK
Maria Machnacz                             (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Elwira Szczodruch                          (nauczanie początkowe) - opiekun SKKT
Halina Płazińska                             (nauczanie początkowe, historia)
Jadwiga Sawicka                           (muzyka, zespół muzyczny)
 Anna Sak                                        (wych. fiz.) , kl. III - profilaktyka i resocjalizacja

Wychowawstwo klas:
kl. I a         (27 uczniów)      – Halina Płazińska
kl. I b         (26 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. II a           (31 uczniów)     – Maria Machnacz
kl. II b         (26 uczniów)     – Elwira Szczodruch
kl. III          (32 uczniów)     –  Anna Sak
kl. IV          (31 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. V a         (28 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. V b          (26 uczniów)     – Anna Piekarska
kl. VI           (28 uczniów)      – Jadwiga Polakowska
kl. VII           (27 uczniów)     – Maria Niedźwiecka
kl. VIII           (26 uczniów)      – Wacława Kulbacka

W szkole jest 11 oddziałów i 308 uczniów; pracuje 13 nauczycieli
Klasy V będą podzielone  na 3 grupy na lekcji j. rosyjskiego, zajęć technicznych i wychowania fizycznego

Wrzesień     – na miejscu L. Jędry będzie pracować Z. Pojawa
         – do nauki historii i techniki zatrudniono emerytowanego nauczyciela J. Neya.

W soboty wolne zajęcia dla uczniów (sportowe, plastyczne, matematyczne) o godz. 8şş – 13şş

Działalność szkoły:
udział w akcjach społecznych ZHP – dbanie o park miejski, porządkowanie grobów, prace wokół Pomnika Wdzięczności,
udział w akcji ,,Szklanka gorącego mleka” (korzysta z niej 260 uczniów),
udział uczniów w pracach teatrzyku kukiełkowego przy Domie Kultury w Olecku (pochwała dyrektora teatru lalek w Białymstoku),
udział w zbiórce makulatury (zebrano 2620kg),
powstała Izba Pamięci Narodowej
zorganizowano zimowisko na terenie szkoły,
przygotowano Wieczornicę z okazji 400letniej rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego,
zorganizowano apel w rocznicę Odzyskania Niepodległości,
zbudowano skocznię wzwyż i w dal, założono kwietniki wokół szkoły,
prowadzono resocjalizację i profilaktykę – odpowiedzialna A. Sak oraz orientację zawodową odpowiedzialna W. Kulbacka,
zorganizowano zespoły wyrównawcze dla kl. II
powołano zespół wychowawczy z nauczycieli i dyrektora.

Październik – nagrodę dyrektora otrzymała Anna Piekarska

Listopad i styczeń – szkoła otrzymała 60 puszek kakao (każda klasa otrzymała po 5,5 puszki), 150tys. na pomoce naukowe i 100tys. na meble i środki czystości

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Małgorzaty Karpacz w eliminacjach miejsko-gminnych z języka rosyjskiego, I miejsce w rejonie
i III w województwie (J. Polakowska),
II miejsce ucz. Małgorzaty Karpacz w eliminacjach miejsko-gminnych z języka polskiego, I w rejonowych i otrzymała tytuł Laureatki Konkursu Wojewódzkiego
(M. Niedźwiecka),
I miejsce ucz. Jacka Steckiewicza w eliminacjach miejsko-gminnych w konkursie matematyczno i III w fizycznym
(W. Kulbacka, A. Piekarska)
I miejsce ucz. Ewy Kopiczko w eliminacjach miejsko-gminnych w konkursie recytatorskim (M. Niedźwiecka)
I miejsce ucz. Marcina Skrzyńskiego w konkursie recytatorskim na szczeblu miejsko-gminnym, II w rejonowym
i IV w wojewódzkim (M. Niedźwiecka),
I miejsce drużyny w składzie: Andrzej Wojciechowski, Zbigniew Kaczmarczyk, Wojciech Siergiej, Krzysztof Tez
w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” na szczeblu miejsko-gminnym i w rejonie (A. Sak),
I miejsce ucz. Andrzeja Wojciechowskiego w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie (indywidualnie) - (A. Sak),
III miejsce ucz. Andrzeja Wojciechowskiego w Wojewódzkich Mistrzostwach Szachowych Szkół Podstawowych
V miejsce ucz. Barbary Maj w konkursie recytatorskim (M. Niedźwiecka),
III miejsce ucz. Krzysztofa Adamczyka w zawodach judo juniorów młodszych - P. Szyłak

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I a: Artur Aponik, Elżbieta Sierocka, Joanna Białasz, Magdalena Szyszko, Mariusz Chomiczewski, Agnieszka Sójko, Anna Grzegorczyk, Agnieszka, Zdancewicz, Marta Łozińska
Kl. I b: Anna Balbin, Justyna Nowaczyk, Elżbieta Borowik, Tomasz Rutkowski Tomasz Rutkowski, Edyta Grabowska, Wojtek Wysocki, Elżbieta Klimaszewska, Marek Wójcik, Ewa Kisielewska
Kl. II a: Dorota Buszko, Joanna Kosobucka, Iwona Buchowska, Bożena Piekarska, Ciszewska
Kl. II b: Adam Czycza, Agnieszka Olejnik, Marek Kalinowski, Anna Różańska    
Kl. III: Anna Kalska, Grzegorz Ostrowski, Agnieszka Kosobucka, Agnieszka Żukowska                                        
Kl. IV: Beata Adamczyk (5,0),  Anna Bućwińska (5,0), Tomasz Panasiuk (5,0), Dorota Więcko (5,0), Marcin Pacyński (4,8), Ewa Kopiczko (4,66), Anna Rusiecka (4,66), Małgorzata Sawczuk (4,66)
Kl. V: Joanna Szczodruch (4,9), Barbara Więcko (4,8),  Katarzyna Czajewska (4,6), Agnieszka Pietruszewska (4,6), Krzysztof Konewko (4,5), Alicja Żementowska (4,5)
Kl. VI: Marcin Skrzyński (5,0), Marzena Sierocka (4,72), Krystyna Barszczewska (4,54)
Kl. VII: Mirosława Sobolewska (4,8), Monika Gryncewicz (4,7), Krystyna Ostrowska (4,69)                                               
Kl. VIII:  Robert Kalinowski (4,79), Lech Kłoczko (4,79), Wojciech Siergiej (4,7), Zbigniew Kaczmarczyk (4,7), Małgorzata Karpacz (4,7), Małgorzata Zubowicz (4,6), Jacek Steckiewicz (4,57)


Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Barbara Maj             – 4,8
Andrzej Wojciechowski     – 4,8


Rok 1983/1984

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Ryszard Wasilewski        dyrektor szkoły (historia, wych. obywatelskie)
Henryk Baranowski                       (geografia)- zastępca miejsko-gminnego dyrektora szkól
Maria Niedźwiecka                        (j. polski) – opiekun koła polonistycznego i pełnomocnik do spraw resocjalizacji i profilaktyki
Helena Szczodruch                        (j. polski) – opiekun Samorządu Uczniowskiego,
Jadwiga Polakowska                     (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Wacława Kulbacka                        (matematyka) – opiekun koła matematycznego, orientacja zawodowa
Danuta Szrajbert                             (matematyka, geografia), kl. III
Krystyna Ulikowska                        (biologia) – opiekun koła biologicznego i LOP , kl. III                                                        
Anna Piekarska                              (fizyka, chemia, geografia) – opiekun koła fizycznego
Elżbieta Motulewicz                        (muzyka, zespół muzyczny) – opiekun ZHP
Janina Hołubowicz                          (technika, plastyka)
Zdzisława Pojawa                           (początkowe nauczanie) – opiekun PCK
Maria Machnacz                              (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Elwira Szczodruch                           (nauczanie początkowe) – opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego
Halina Płazińska                              (nauczanie początkowe, historia)
Teresa Chlebus                               (oddział przedszkolny)
Antoni Marcinkiewicz                      (wych. fiz., przysposobienie obronne)
Anna Wilk                                         (biblioteka, j. polski)
Tadeusz Bogusz                              (wych. fiz., SKS)

Wychowawstwo klas:
kl. I a     (26 uczniów)      – Elwira Szczodruch
kl. I b     (27 uczniów)     – Maria Machnacz
kl. II a      (28 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. II b     (25 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. III a      (30 uczniów)     – Krystyna Ulikowska
kl. III b     (28 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. IV      (34 uczniów)     – Elżbieta Motulewicz
kl. V      (31 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. VI a      (28 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. VI b      (25 uczniów)      – Anna Piekarska
kl. VII       (28 uczniów)     – Anna Wilk
kl. VIII       (28 uczniów)      – Maria Niedźwiecka

 Szkoła liczyła 13 oddziałów w tym 1 oddział ,,O”. Klasy I, II, III, V były podwójne. Uczyło się 338 uczniów i pracuje 18 nauczycieli. Na 3 grupy podzielono klasy: VI na j. rosyjskim, technice, biologii, wych. fiz. i fizyce, a na 2 grupy klasy VII i VIII.

Wrzesień – dyrektor mgr H. Baranowski został zastępcą miejsko gminnego dyrektora szkół i uczył w SP3 geografii.

W szkole powołano 3 zespoły nauczycieli:
a) kierowniczy w składzie:
Ryszard Wasilewski – dyrektor
Janina Hołubowicz – przedstawiciel POP
Zdzisława Pojawa – przedstawiciel ZNP
Helena Szczodruch – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Elżbieta Motulewicz – Komendant Szczepu
b) wychowawczy w składzie:
Helena Szczodruch – przewodnicząca
Maria Niedzwiecka
Elwira Szczodruch
Jadwiga Polakowska
Wacława Kulbacka
przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego i Samorządy Uczniowskiego
c) komisja inwentaryzacji w składzie:
Halina Płazińska
Zdzisława Pojawa
Krystyna Ulikowska

Działalność szkoły:
prowadzono drużyny zuchowe (5) i harcerskie (5),
Samorząd Uczniowski organizował apele z okazji DEN i Dnia Kobiet, sprawował opiekę nad lodowiskiem, propagował zdrowy tryb życia, dokarmiał ptaki),
uczestniczono w obchodach Miesiąca Pamięci Narodowej (złożono kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności, zorganizowano apele poświęcone walce Polaków w czasie II wojny św., przygotowano gazetkę i wystawkę książek o tematyce wojennej oraz pokaz filmów wojennych),
prowadzono koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, biologiczne i fizyczne,
prowadzono orientację zawodową (spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, urządzenie tablicy zawodoznawczej, rozmowy z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Zawodowych) – opiekun W. Kulbacka,
uczestniczono w obchodach Miesiąca Kultury Zdrowotnej, prężne działanie PCK (apele, konkursy, filmy , wycieczki do Ośrodków Służby Zdrowia),
uczestniczono w pracach społecznych na rzecz miasta porządkowanie parku miejskiego,
założono szkolny Kabaret „Gwóźdź” (nauczycielka Helena Szczodruch wraz z kl. VI a pisała teksty piosenek, skecze, wiersze o życiu szkoły przy współpracy z Elżbietą Motulewicz
uczestniczono w zbiórce pieniędzy na rzecz szpitala Matki Polki w Warszawie (zebrano 15000 na pomnik).

Październik – przyznanie Nagrody Dyrektora: Marii Machnacz, Zdzisławie Pojawie, Marii  Niedźwieckiej

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Beaty Jankowskiej w miejsko-gminnym konkursie j. polskiego i III w recytatorskim  (M. Niedźwiecka)
V miejsce ucz. Marcina Skrzyńskiego w wojewódzkim konkursie matematycznym (W. Kulbacka)

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:
Kl. I a:  Elżbieta Konewko, Dorota Piekarska, Paweł Szczodrych, Radosław Żabicki
Kl. I b: Agnieszka Baranowska, Paweł Chmielewski, Aneta Grabowska, Joanna Ziegler, Krzysztof Piotrowski, Dariusz Stachelek  
Kl. II a: Joanna Białasz, Mariusz Chomiczewski, Anna Grzegorczyk, Marta Łozińska,  Magda Szyszko
Kl. II b: Elżbieta Borowik, Anna Balbin, Ewa Kisielewska,  Elżbieta Klimaszewska,
Kl. III a: Joanna Kosobucka, Bożena Piekarska
Kl. III b: Adam Czycza, Marek Kalinowski, Anna Różańska, Alina Waszkiewicz, Paulina Waszkiewicz
Kl. IV: Anna Kalska (5,0), Grzegorz Ostrowski (4,8), Izabela Żementowska (4,8), Agnieszka Kosobucka (4,8), Marek Żurawski (4,6), Mariusz Bubrowski (4,6), Robert Nieszczerzewski (4,5)
Kl. V: Anna Bućwińska (5,0), Dorota Więcko (5,0), Beata Adamczyk (4,9), Ewa Kopiczko (4,9), Dorota Kotnarowska (4,8), Marcin Pacyński (4,8), Tomasz Panasiuk (4,7), Anna Rusiecka (4,7), Hanna Danilewicz (4,6) Małgorzata Sawczuk (4,6)
Kl. VI a: Barbara Więcko (5,0), Joanna Szczodruch (4,9), Katarzyna Czajewska (4,8), Agnieszka Pietruszewska (4,8), Mariusz Waszkiewicz (4,6), Barbara Kalska (4,6), Krzysztof Konewka (4,6)  
Kl. VI b: Marek Karczewski (4,6)
Kl. VII: Marcin Skrzyński (4,9), Krystyna Barszczewska (4,8), Marzena Sierocka (4,5), Barbara Kisielewska (4,4), Maria Stefanowicz (4,4)
Kl. VIII: Małgorzata Czycza (4,7), Ewa Ciszewska (4,7), Jarosław Ostapowicz (4,5),Teresa Łapucka (4,5), Anna Paszkowska (4,4)  

Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Monika Gryncewicz         (5,0)
Katarzyna Ostrowska         (4,9)
Mirosława Sobolewska     (4,9)


Rok 1984/1985

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Ryszard Wasilewski         dyrektor szkoły (historia, wych. obywatelskie)
Maria Niedźwiecka                       (j. polski) – pełnomocnik do sprawresocjalizacji
Helena Szczodruch                       (j. polski) – opiekun koła polonistycznego i Samorządu Uczniowskiego,
Jadwiga Polakowska                   (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Wacława Kulbacka                       (matematyka) – opiekun koła matematycznego, orientacja zawodowa
Danuta Szrajbert                           (matematyka, geografia)
Anna Piekarska                            (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                        (technika, plastyka)
Krystyna Ulikowska                       (biologia) – opiekun koła biologicznego i LOP                                                         
Elżbieta Motulewicz                       (muzyka, zespół muzyczny) – opiekun ZHP
Zdzisława Pojawa                         (początkowe nauczanie) – opiekun PCK
Maria Machnacz                            (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Elwira Szczodruch                         (nauczanie początkowe) – opiekun SKKT
Halina Płazińska                            (nauczanie początkowe, historia)
Lila Jędra                                       (nauczanie początkowe, geografia)
Antoni Marcinkiewicz                    wych. fiz.) - SKS
Anna Wilk                                       (biblioteka)
Tadeusz Bogusz                            (wych. fiz., SKS)

Wychowawstwo klas:
kl. I a         (24 uczniów)      – Lila Jędra
kl. I b         (23 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. II a           (27 uczniów)     – Elwira Szczodruch  
kl. II b         (24 uczniów)     – Maria Machnacz
kl. III a          (27 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. III b         (24 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. IV a         (26 uczniów)     – Krystyna Ulikowska
kl. IV b         (28 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. V          (32 uczniów)     – Elżbieta Motulewicz
kl. VI          (35 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. VII a          (28 uczniów)      – Helena Szczodruch
kl. VII b          (26 uczniów)     – Anna Piekarska
kl. VIII           (26 uczniów)      – Anna Wilk

W szkole jest 13 oddziałów i 350 uczniów; pracuje 18 nauczycieli

 Wrzesień  -    w szkole powołano 3 zespoły nauczycieli:
a) kierowniczy w składzie:
Ryszard Wasilewski – Dyrektor
Tadeusz Bogusz
Zdzisława Pojawa – przedstawiciel ZNP
Helena Szczodruch – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Elżbieta Motulewicz – Komendant Szczepu
b) wychowawczy w składzie:
Janina Hołubowicz– przewodnicząca
Maria Niedzwiecka
Maria Machnacz
Anna Wilk
c) komisja inwentaryzacji w składzie:
Antoni Marcinkiewicz - przewodniczący
Elwira Szczodruch
Danuta Szrajbert

Październik – Nagrodę Inspektora Szkół otrzymali: Antoni Marcinkiewicz (8tys. zł) i Krystyna  Ulikowska (6tys. zł)

Działalność szkoły:
uczestniczono w Harcerskim Festiwalu Piosenki w Suwałkach,
uczestniczono w Wojewódzkim konkursie Recytatorskim i Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym,
prowadzono szkolne kluby: PCK, SKO, SKS
prowadzono drużyny harcerskie i zuchowe oraz koła zainteresowań: matematyczne, fizyczne, biologiczne,
uczestniczono w obchodach Dnia Kultury i Sportu oraz w Rajdzie Turystyczno-Krajoznawczym (zwiedzanie okolic Olecka),
uczestniczono w akcji pomoc finansowa głodującym w Etiopii (zebrano 10205zł) i w akcji ,,Pomagajmy Zwierzętom (pomoc finansowa 500zł),,
Kabaret Gwóźdź przygotował program artystyczny  z okazji Dnia Kobiet w OCK.

Luty – harcerze Krzysztof Konewko z kl. VII a i Małgorzata Masalska z kl. VII b wytypowani do wyjazdu do NRD na lato

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Marcina Skrzyńskiego w miejsko-gminnym konkursie j. polskiego
      (A. Wilk) i matematyki (W. Kulbacka) i 2 w rejonie,
I miejsce ucz. Marcina Skrzyńskiego w wojewódzkim konkursie z j. polskiego (A. Wilk) i III w konkursie matematycznym
(W. Kulbacka),
I miejsce ucz. Anny Kulczyckiej w miejsko-gminnym konkursie poezji i prozy rosyjskiej i udział w eliminacjach wojewódzkich (Jadwiga Polakowska),
I miejsce ucz. Anny Kulczyckiej w eliminacjach miejsko-gminnych w konkursie poezji i prozy rosyjskiej (J. Polakowska)
II miejsce ucz. Marzeny Sierockiej w miejsko-gminnym konkursie z języka polskiego (M. Niedźwiecka) i wojewódzkim konkursie prozy rosyjskiej (J. Polakowska),
III miejsce ucz. Krystyny Barszczewskiej w miejsko-gminnym konkursie j. polskiego (A. Wilk) i IV z matematyki (W. Kulbacka),
III miejsce ucz. Ryszarda Paciorko w eliminacjach miejsko-gminnych w konkursie z fizyki (A. Piekarska).

Uczeń -Marcin Skrzyński otrzymał Ogólnopolskie Stypendium dla Uczniów Uzdolnionych

 Czerwiec – do Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania wytypowano W. Kulbacką (laureaci z matematyki i dobre wyniki    
       uczniów z egzaminów do szkół średnich)

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

 Kl. I a: Joanna Bielecka, Aneta Mielech, Agnieszka Młynarczyk, Marta Kalejta, Monika Kozielska, Dariusz Radzewicz, Justyna Małaszko
Kl. I b: Joanna Vermont, Sabina Siemaszko, Agnieszka Kwiatkowska, Renata Smyk, Justyna Sienica, Barbara Michałowska, Anna Mistewicz
Kl. II a: Dorota Piekarska, Tomasz Hołubowicz, Elżbieta Konewka, Paweł Szczodruch  
Kl. II b: Agnieszka Baranowska, Aneta Surażyńska, Aneta Grabowska, Joanna Ziegler Łaszczyńska, Krzysztof Piotrowski, Dariusz Stachelek, Wojciech
Kl. III a: Joanna Białasz, Marta Łozińska, Mariusz Chomiczewski, Magdalena Szyszko, Anna Grzegorczyk
Kl. III b: Elżbieta Borowik, Anna Balbin, Ewa Kisielewska, Elżbieta Klimaszewska  
Kl. IV a: Joanna Kosobucka (5,0), Bożena Piekarska (5,0), Dorota Błuszko (4,9),  Jolanta Ciszewska (4,7), Agnieszka Sidorek (4,6)
Kl. IV b: Marek Kalinowski (5,0), Alina Waszkiewicz (5,0), Paulina Waszkiewicz (5,0), Anna Różańska (4,8), Adam Czycza (4,8)
Kl. V: Anna Kalska (5,0), Grzegorz Ostrowski (4,9), Agnieszka Kosobucka (4,8), Izabela Żementowska (4,7), Mariusz Bubrowski (4,6), Agnieszka Żukowska (4,6)
Kl. VI: Beata Adamczyk (5,0), Anna Bućwińska (5,0), Dorota Więcko (5,0), Małgorzata Sawczuk (4,9), Tomasz Panasiuk (4,8), Hanna Danielewicz (4,8), Anna Rusiecka (4,8), Marcin Pacyński (4,8), Ewa Kopiczko (4,6), Dorota Kotnarowska  (4,5)  
Kl. VII a: Joanna Szczodruch (4,9), Agnieszka Pietruszewska (4,9), Barbara Więcko (4,9), Katarzyna Czajewska (4,8), Alicja Żementowska (4,7), Barbara Kalska (4,6)

 Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Marcin Skrzyński         – 5,0
Marzena Sierocka         – 4,8
Krystyna Barszczewska         – 4,8



Rok 1985/1986

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Ryszard Wasilewski        dyrektor szkoły (historia, wych. obywatelskie)
Henryk Baranowski                       (geografia)
Maria Niedźwiecka                       (j. polski) – pełnomocnik do spraw resocjalizacji
Helena Szczodruch                       (j. polski) – opiekun koła polonistyczne i  pełnomocnik do spraw orientacji zawodowej  
Anna Wilk                                      (j. polski, biblioteka)
Jadwiga Polakowska                   (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Elżbieta Rosłan                             (historia, geografia)
Wacława Kulbacka                       (matematyka) – opiekun koła matematycznego
Danuta Szrajbert                           matematyka)
Anna Piekarska                            (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Krystyna Ulikowska                      (biologia) – opiekun koła biologicznego i LOP                                                         
Janina Hołubowicz                       (technika, plastyka)
Zdzisława Pojawa                        (początkowe nauczanie) – opiekun PCK
Maria Machnacz                           (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Elwira Szczodruch                        (nauczanie początkowe) – opiekun SKKT
Halina Płazińska                           (nauczanie początkowe, historia)
Lila Jędra                                      (nauczanie początkowe)
Elżbieta Motulewicz                      (muzyka, zespół muzyczny) – opiekun ZHP
Maciej Wasilewski                       (wych. fiz.) – SKS, IMS  i Samorząd Uczniowski                           
Tadeusz Bogusz                          (wych. fiz., SKS)

Wychowawstwo klas:
kl. I a         (31 uczniów)      – Maria Machnacz
kl. I b         (30 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. II a           (22 uczniów)     – Lila Jędra
kl. II b         (23 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. III a          (25 uczniów)     – Elwira Szczodruch  
kl. III b         (28 uczniów)     – Maria Niedźwiecka
kl. IV a         (28 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. IV b         (30 uczniów)     – Anna Wilk
kl. V a          (26 uczniów)     – Krystyna Ulikowska
kl. V b          (25 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. VI          (32 uczniów)     – Elżbieta Motulewicz
kl. VII           (35 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. VIII a      (27 uczniów)      – Helena Szczodruch
kl. VIII b         (26 uczniów)     – Anna Piekarska

W szkole jest 14 oddziałów i 388 uczniów; pracuje20 nauczycieli

 Wrzesień  -    w szkole powołano 3 zespoły nauczycieli:
a) kierowniczy w składzie:
Ryszard Wasilewski – Dyrektor
Tadeusz Bogusz
Anna Wilk
Danuta Szrajbert
Wacława Kulbacka
b) wychowawczy w składzie:
Maria Niedzwiecka
Zdzisława Pojawa
Elżbieta Motulewicz
Lila Jędra
Maciej Wasilewski
c) komisja inwentaryzacji w składzie:
Janina Hołubowicz
Elwira Szczodruch
Anna Piekarska
Wrzesień – do  Nagrody Kuratora wytypowano Annę  Wilk (laureat konkursu), a do Nagrody Inspektora Szkół Janinę Hołubowicz
                    (za wieloletnią aktywną pracę na rzecz uczniów i szkoły)

Działalność szkoły:
zajęcia kół zainteresowań zaplanowano na soboty: chór szkolny, SKS, Teatrzyk, koło matematyczne i polonistyczne (odwołano koło biologiczne),
realizowano edukację morską (omówiono historię walk Polaków o dostęp do Morza Bałtyckiego, zorganizowano konkurs plastyczny ,,Nasze Morze”, udostępniono książki o tematyce morskiej i zorganizowano spotkanie z kapitanem Żeglugi Wielkiej K. Weisbrotem),
przydzielono uczniom miejsca na obozy wakacyjne za granicą do NRD dla Doroty Więcko i Marcina Pacyńskiego z kl. VII
i na Litwę dla Mariusza Bubrowskiego z kl. VI, Joanny Szczodruch z kl. VIII i Agnieszki Rusieckiej z kl. VIII
wprowadzono wytyczne do realizacji wychowania zdrowotnego w szkole
przydzielono ucz. Dorocie Więcko i Marcinowi Pacyńskiemu miejsca na obóz zagraniczny do NRD i Annie Rusieckiej oraz Joannie Szczodruch na Litwę.

Styczeń –   z pracy odeszła Elżbieta Rosłan , zajęcia z historii i geografii zostały podzielone między nauczycieli

Luty –         wizytacja szkoły- Henryk Baranowski

Czerwiec –  wystąpienie z wnioskiem o przyznanie Nagrody Ministra Oświaty i wychowania dla Jadwigi Polakowskiej (wieloletnia
                     praca , przygotowanie uczniów do konkursów, kierowanie ZHP w szkole, udział w specjalistycznym szkoleniu w  
                     Leningradzie).


Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Krzysztofa Konewko w Rejonowych Eliminacjach Konkursu Matematycznego (W. Kulbacka),
II miejsce ucz. Joanny Szczodruch  w Wojewódzkiej Olimpiadzie Konkursu Języka Rosyjskiego (J. Polakowska),
I miejsce ucz. Andrzeja Dzienisiewicza, Adama Kamińskiego, Macieja Juchniewicza i Roberta Wasilewskiego w Rejonowych Eliminacjach Manewrów Techniczno-Obronnych ,,Sprawni jak żołnierze”.

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I a:  Urszula Buszko, Urszula Przyborowska, Karol Cieślukowski, Katarzyna Łozowska, Dzienisiewicz Iwona
Kl. I b: Edyta Chmielewska, Alicja Łozińska, Anna Karwowska, Aneta Moskalow, Piotr Ignatiuk, Anna  Szrajbert
Kl. II a: Marta Kalejta, Agnieszka Młynarczyk, Joanna Bielecka, Dariusz Radzewicz,  Justyna Małaszko
Kl. II b: Joanna Dermont, Sabina Siemaszko, Agnieszka Kwiatkowska, Justyna Sienica, Barbara Michałowska
Kl. III a: Elżbieta Konewko, Paweł Szczodrych, Dorota Piekarska
Kl. III b: Agnieszka Baranowska, Marta Łaszczyńska, Aneta Grabowska, Joanna Ziegler                                                     
Kl. IV a: Joanna Białasz  (5,0), Mariusz Chomiczewski (5,0), Anna Grzegorczyk (5,0) Karol Nowosadko (4,9), Marta Łozińska (4,8),  Sebastian Pyzalski (4,7), Agnieszka Sójko (4,7), Elżbieta Sierocka (4,7)
Kl. IV b: Elżbieta Borowik (4,6), Ewa Kisielewska (4,6)
Kl. V a: Dorota Błuszko (5,0), Bożena Piekarska (5,0), Joanna Kosobucka (4,9), Jolanta Ciszewska (4,7)
Kl. VI: Anna Kalska (5,0), Agnieszka Kosobucka (5,0),  Grzegorz Ostrowski (4,9), Izabela Żementowska (4,8), Agnieszka Żukowska (4,5)
Kl. VII: Beata Adamczyk (5,0), Dorota Więcko (5,0),  Tomasz Panasiuk (4,8), Marcin Pacyński (4,7), Małgorzata Sawczuk (4,7), Hanna Danielewicz (4,7),Anna Bućwińska (4,7)
Kl. VIII:  Małgorzata Masalska (4,5)

  Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Barbara Więcko     – 4,93
Katarzyna Czajewska     – 4,8
Joanna Szczodruch     – 4,8
Krzysztof Konewko     – 4,8


Rok 1986/1987

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Ryszard Wasilewski        dyrektor szkoły (historia, wych. obywatelskie)
Henryk Baranowski                        (geografia)
Maria Niedźwiecka                         (j. polski) – opiekun koła polonistycznego i pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji
Helena Szczodruch                         (j. polski, historia)                              
Anna Wilk                                         (j. polski, biblioteka)
Jadwiga Polakowska                     (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Krystyna Ulikowska                        (biologia) – opiekun koła biologicznego i LOP                                                         
Wacława Kulbacka                         (matematyka) – opiekun koła matematycznego
Danuta Szrajbert                              (matematyka)
Anna Piekarska                               (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                          (technika, plastyka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego i orientacji zawodowej
Elżbieta Zdziech                              (muzyka, zespół muzyczny, geografia)
Zdzisława Pojawa                           (początkowe nauczanie) – opiekun PCK
Maria Machnacz                              (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Elwira Szczodruch                           (nauczanie początkowe) – opiekun SKKT
Halina Płazińska                              (nauczanie początkowe)
Lila Jędra                                         (nauczanie początkowe)
Tadeusz Bogusz                              (wych. fiz., SKS)
Zbigniew Mrozowski                       (wych. fiz., SKS, SIMS) – opiekun ZHP


Wychowawstwo klas:
kl. I a         (30 uczniów)      – Elwira Szczodruch  
kl. I b         (30 uczniów)     – Lila Jędra
kl. II a           (30 uczniów)     – Maria Machnacz
kl. II b         (29 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. III          (30 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. IV a         (21 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. IV b         (26 uczniów)     – Maria Niedzwiecka
kl. V a          (28 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. V b          (27 uczniów)     – Anna Wilk
kl. VI a          (26 uczniów)      – Krystyna Ulikowska
kl. VI b           (26 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. VII          (32 uczniów)      – Jadwiga Polakowska
kl. VIII          (33 uczniów)     – Janina Hołubowicz

W szkole jest 13 oddziałów i 368uczniów; pracuje 19 nauczycieli

 Wrzesień  -    w szkole powołano 3 zespoły nauczycieli:
a) kierowniczy w składzie:
Ryszard Wasilewski – dyrektor
Tadeusz Bogusz
Jadwiga Polakowska
Janina Hołubowicz
Wacława Kulbacka
    b) wychowawczy w składzie:
Maria Niedźwiecka
Zdzisława Pojawa
Elwira Szczodruch
Halina Płazińska
Janina Hołubowicz
Zbigniew Mrozowski
c) komisja  spisowa w składzie:
Danuta Szrajbert
Lila Jędra
Tadeusz Bogusz


Grudzień –  wniosek dyrektora o przyznanie Złotego Krzyża Zasługi dla Elwiry Szczodruch (za sumienną pracę, dobre wyniki nauczania, dzielenie się wiedzą – prowadzenie lekcji otwartych, prowadzenie SKKT w ramach, którego organizuje wycieczki, biwaki dla uczniów) i dla Anny Wilk przyznanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
(za sumienne nauczanie j. polskiego, pracę w bibliotece – uporządkowanie zbiorów, założenie katalogów, organizowanie konkursów, osiągnięcia uczniów w konkursie wojewódzkim).

Maj –  powołano komisję inwentaryzacji i księgozbioru bibliotecznego. W skład tej komisji weszli:
Jadwiga Polakowska
Elwira Szczodruch
Elżbieta Zdziech
Tadeusz Bogusz
Zbigniew Mrozowski

Działalność szkoły:
·    prowadzono koła zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, biologiczne i fizyczne
·    prowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w SP4
·    zorganizowano zbiórkę makulatury
·    przybliżono na godzinach wychowawczych szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów i  
·    narkotyków na zdrowie i rozwój młodego człowieka,
·    prowadzono drużyny zuchowe i harcerskie,
·    wprowadzono na lekcjach zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Marcina Pacyńskiego w eliminacjach miejsko-gminnych w konkursie matematycznym, III w rejonie i wyróżnienie w konkursie wojewódzkim (W. Kulbacka),
II miejsce ucz. Małgorzaty Sawczuk w eliminacjach miejsko-gminnych konkursu matematycznego (W. Kulbacka),
II miejsce ucz. A. Rusieckiej w eliminacjach miejsko-gminnego konkursu  języka rosyjskiego (J. Polakowska),
III miejsce ucz. Doroty Więcko  w eliminacjach miejsko-gminnego konkursu  języka rosyjskiego (J. Polakowska),
IV miejsce i wyróżnienie ucz. Hanny Danielewicz w wojewódzkim konkursie biologicznym (K. Ulikowska),
V miejsce w wojewódzkim konkursie ,,Sprawni jak żołnierze”. Uczniowie: Beata Adamczyk, Hanna Danielewicz, Dorota Więcko, Dorota Kotnarowska, Jolanta Puczyłowska, Dorota Kamińska, Tomasz Panasiuk, Karol Buchowski, Marcin Pacyński, Marek Zabłocki, Wiesław Kolenda, Roman Karsztun

Czerwiec: najlepsi uczniowie szkoły:

Kl. I a: Paweł Słowikowski, Paulina Sobieraj, Karol Hołubowicz, Przemysław Wiśniewski, Aneta Krzywicka, Robert Smokowski, Marta Purwin, Monika Olczyk
Kl. I b: Elżbieta Bogusz, Aneta Rant, Anna Dobrowolska, Dariusz Sawicki, Elżbieta Truchan
Kl. II a: Karol Cieślukowski, Iwona Dzieszkiewicz, Katarzyna Łozowska Przemysław Podurgiel
Kl. II b: Edyta Chmielewska, Aneta Moskalow, Alicja Łozińska, Anna Szrajbert, Piotr Ignatiuk
Kl. III: Joanna Bielecka, Justyna Małyszko, Barbara Michałowska, Agnieszka Młynarczyk, Joanna Dermont , Sabina Siemaszko
Kl. IV a: Elżbieta Konewko (5,0), Dorota Piekarska (5,0), Tomasz Hołubowicz (4,6)
Kl. VI b: Joanna Ziegler,  Wojciech Jędra,  Agnieszka Baranowska, Marta, Paweł Szczodruch
Kl. V a: Joanna Białasz (4,9), Mariusz Chomiczewski (4,8), Marta Łozińska (4,8),  Karol Nowosadko (4,7), Anna Grzegorczyk (4,7), Sebastian Pyzalski (4,6), Agnieszka Sójko (4,6)
Kl. V b: Ewa Kisielewska (4,7)
Kl. VI a: Joanna Kosobucka (5,0), Bożena Piekarska (4,9), Jolanta Ciszewska (4,8), Dorota Błuszko (4,7)
Kl. VI b: Marek Kalinowski (4,9), Paulina Waszkiewicz (4,9), Alina Waszkiewicz (4,9), Anna Różańska (4,9)
Kl. VII: Grzegorz Ostrowski (5,0), Anna Kalska (5,0), Agnieszka Kosobucka (4,7), Izabela Żementowska (4,7), Marek Żurawski (4,5)

Najlepsi absolwenci otrzymali ,,Srebrną Tarczę”:
Anna Adamczyk     – 5,0
Dorota Więcko         – 5,0
Beata Bućwińska     – 4,8
Hanna Danilewicz     – 4,8
Dorota Kotnarowska     – 4,8
Marcin Pacyński     – 4,8
Tomasz Panasiuk     – 4,8
Małgorzata Sawczuk     – 4,8
Anna Rusiecka     – 4,8

Rok 1987/1988

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Ryszard Wasilewski        dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)
Maria Niedźwiecka                      (j. polski) – opiekun koła polonistycznego i pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji
Helena Szczodruch                      (j. polski) – opiekun koła ,,Żywego słowa”                              
Jadwiga Polakowska                  (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Anna Sakowska                           (wiedza o społ., geografia, historia)
Krystyna Ulikowska                      (biologia) – opiekun koła biologicznego i LOP                                                         
Wacława Kulbacka                      (matematyka, geografia)
Danuta Szrajbert                          (matematyka)  - opiekun koła matematycznego
Anna Piekarska                           (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                       (technika, plastyka) – orientacji zawodowej
Elżbieta Zdziech                          (muzyka, zespół muzyczny, plastyka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego, orientacja                 zawodowa
Zdzisława Pojawa                        (początkowe nauczanie) – opiekun PCK
Maria Machnacz                           (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Halina Płazińska                           (nauczanie początkowe)
Lila Jędra                                      (nauczanie początkowe)
Lucyna Sadowska                        (nauczanie początkowe, biblioteka)
Zbyszek Polakowski                    (wych. fiz., SKS)
Zbigniew Mrozowski                    (wych. fiz., SKS) – opiekun ZHP


Wychowawstwo klas:
kl. I          (34 uczniów)      – Zdzisława Pojawa
kl. II a           (31 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. II b         (32 uczniów)     – Lila Jędra
kl. III a          (26 uczniów)     – Maria Machnacz
kl. III b         (25 uczniów)     – Lucyna Sadowska
kl. IV          (33 uczniów)     – Anna Piekarska
kl. V a          (21 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. V b          (27 uczniów)     – Maria Niedzwiecka
kl. VI a          (28 uczniów)      – Wacława Kulbacka
kl. VI b           (29 uczniów)     – Jadwiga Polakowska
kl. VII a          (25 uczniów)      – Krystyna Ulikowska
kl. VII b         (22 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. VIII          (32 uczniów)     – Elżbieta Zdziech

W szkole jest 13 oddziałów i 365 uczniów; pracuje 18 nauczycieli

Październik- przyznanie nagrody dla A. Piekarskiej, L. Jędry i M. Niedźwieckiej za zaangażowanie  i prace na rzecz uczniów

Działalności szkoły:
prowadzono koła zainteresowań: matematyczne, fizyczne, recytatorskie, biologiczne
prowadzono szkolne kluby :SKO, PCK, LOP
działały drużyny zuchowe i harcerskie,
wprowadzono dzień mundurowy dla zuchów,
zorganizowano zajęcia przygotowujące do wyboru zawodu,
wspierano uczniów organizując zajęcia profilaktyczne,
organizowano apele szkolne dla omawiania spraw uczniów
powołano zespół kierowniczy (R. Wasilewski, W. Kulbacka, J. Hołubowicz, Z. Mrozowski),
wychowawczy (M. Niedźwiecka, E. Zdziech, L. Jędra, Z. Mrozowski) i komisję spisową (H. Łazińska, H. Szczodrych,
J. Polakowska)
prowadzono prace nad Kodeksem Ucznia i przybliżono uczniom problem choroby AIDS w świecie.

Osiągnięcia:
I miejsce ucz. Anny Kalskiej w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego (J. Polakowska)

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce

Kl. I : Aneta Jędra, Wojciech Jurgielewicz, Magdalena Kisielewska, Alicja Łubieńska, Iwona Olejnik, Marta Pułecka, Joanna Szrajbert, Hanna Tomkiewicz
Kl. II a: Karol Hołubowicz, Aneta Krzywicka, Monika Olczyk, Paweł Słowikowski, Paulina Sobieraj
Kl. II b: Elżbieta Bogusz, Anna Dobrowolska, Aneta Raut, Marta Raut, Elżbieta Truchan
Kl. III a: Karol Cieślukowski, Iwona Dzieszkiewicz, Katarzyna Łozowska, Przemysław Podurgiel, Urszula Przyborowska,
Kl. III b: Piotr Ignatiuk, Alicja Łozińska, Aneta Moskalow, Anna Szrajbert
Kl. IV: Barbara Michałowska (5,0), Sabina Siemaszko (5,0), Agnieszka Młynarczyk (4,7)
Kl. V a: Elżbieta Konewko (5,0), Dorota Piekarska (5,0)
Kl. V b: Agnieszka Baranowska (5,0), Joanna Ziegler (5,0), Paweł Szczodruch (5,0), Wojciech Jędra (4,8), Marta Łaszczyńska (4,7), Dariusz Stachelek (4,7), Iwona Szczech (4,6)
Kl. VI a: Anna Grzegorczyk (5,0), Joanna Białasz (4,9), Marta Łozińska (4,9), Mariusz Chomiczewski (4,75), Karol Nowosadko (4,66)
Kl. VI b: Elżbieta Borowik (4,75), Ewa Kisielewska (4,75)
Kl. VII a: Joanna Kosobucka (5,0), Dorota Błuszko (4,9), Bożena Piekarska (4,85), Agnieszka Sidorek (4,6)
KL VII b: Anna Różańska (5,0), Alina i Paulina Waszkiewicz (5,0), Marek Kalinowski (4,86), Adam Czycza (4,57)

Uczniowie nagrodzeni Srebrną Tarczą:
Grzegorz Ostrowski,
Anna Kalska
Izabela Żementowska


Rok 1988/1989

Wrzesień –  skład Rady Pedagogicznej:
Ryszard Wasilewski               dyrektor szkoły (historia, wiedza o społeczeństwie, przysposobienie                                                             obronne)
Wacława Kulbacka                 (matematyka) – zastępca dyrektora
Maria Niedźwiecka                  (j. polski) – opiekun ZHP oraz pełnomocnik do spraw profilaktyki i                                                                 resocjalizacji
Helena Szczodruch                 (j. polski) – opiekun koła polonistycznego i recytatorskiego ,,Żywe                                                                 słowa” 
Jadwiga Polakowska             (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Anna Sakowska                      (geografia, historia, plastyka) – opiekun SKTK, ZHP
Krystyna Ulikowska                (biologia) – opiekun koła biologicznego i LOP oraz prowadzenie                                                                   orientacji zawodowej
Danuta Szrajbert                     (matematyka) - opiekun koła matematycznego i Samorządu                                                                           Uczniowskiego
Anna Piekarska                       (fizyka, chemia, geografia)- opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                  (technika, plastyka)  
Elżbieta Zdziech                       (muzyka, zespół muzyczny, plastyka)
Zdzisława Pojawa                   (nauczanie początkowe)
Maria Machnacz                       (nauczanie początkowe) – opiekun SKO
Halina Płazińska                     (nauczanie początkowe) – opiekun PCK
Lila Jędra                                  (nauczanie początkowe)
Elwira  Szczodrych                   (nauczanie początkowe)
Lucyna Sadowska                   (biblioteka)
Andrzej Kamiński                     (wych. fiz., SKS, gimnastyka korekcyjna)
Zbigniew Mrozowski                (wych. fiz., SKS, SIS)


Wychowawstwo klas:
kl. I a        (27 uczniów)      – Maria Machnacz
kl. I b        (29 uczniów)      – Elwira Szczodrych
kl. II          (34 uczniów)      – Zdzisława Pojawa
kl. III a      (33 uczniów)      – Halina Płazińska
kl. III b      (32 uczniów)      – Lila Jędra
kl. IV a      (25 uczniów)      – Janina Hołubowicz
kl. IV b      (24 uczniów)      – Elżbieta Zdziech
kl. V           (35 uczniów)     – Anna Piekarska
kl. VI a       (24 uczniów)     – Helena Szczodruch
kl. VI b       (27 uczniów)     – Maria Niedzwiecka
kl. VII a      (28 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. VII b      (28 uczniów)     – Jadwiga Polakowska
kl. VIII a     (22 uczniów)     – Krystyna Ulikowska
kl. VIII b     (23 uczniów)     – Danuta Szrajbert

W szkole jest 14 oddziałów i 391 uczniów; pracuje 19 nauczycieli

Działalność szkoły:
powołano zespół wychowawczy (R. Wasilewski, D. Szrajbert, A. Sakowska, M. Niedźwiecka, E. Szczodrych, Z. Pojawa, L. Jędra) i komisję spisową (H. Szczodrych, J. Hołubowicz, Z. Mrozowski),
prowadzono koła zainteresowań m.in.: polonistyczne, matematyczne, chór, SKS
prowadzono drużyny harcerskie i zuchowe
prowadzono zajęcia przygotowujące do wyboru zawodu,
Helena Szczodrych przedstawiła referat na temat „Wszyscy jesteśmy nauczycielami języka polskiego”

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:

Kl. I a : Aleksandra Dobrowolska, Marta Kiejdo, Urszula Łukaszewicz, Paweł Januszko, Wojciech Jastrzębski
Kl. I b: Anna Chryniewicka, Marta Nowel, Urszula Makowska, Barbara Piotrowska, Kamil Szwędrys
Kl. II: Jolanta Januszko, Aneta Jędra, Magdalena Kisielewska, Iwona Olejnik, Marta Pułecka, Joanna Szrajbert, Alicja Luberecka
Kl. III a: Agnieszka Cichocka, Paweł Słowikowski, Paulina Sobieraj
Kl. III b: Elżbieta Bogusz, Anna Dobrowolska, Aneta Rant, Elżbieta Truchan
Kl. IV a: Katarzyna Łozowska (5,0), Urszula Błuszko (4,88), Danuta Wilczyńska (4,66), Przemysław Podurgiel (4,66),Anna Parfieniuk (4,66), Karolina Baranowska (4,55), Iwona Dzieszkiewicz (4,55)
Kl. IV b: Alicja Łozińska (5,0), Aneta Moskalow (5,0), Anna Szrajbert(4,8), Piotr Ignatiuk  (4,7), Edyta Chmielewska (4,5)
KL. V: Barbara Michałowska (5,0), Sabina Siemaszko (4,9)
Kl. VI a: Dorota Piekarska (5,0), Elżbieta Konewko (4,75), Tomasz Hołubowicz (4,58)
Kl. VI b: Agnieszka Baranowska (5,0), Joanna Ziegler (5,0), Paweł Szczodruch (4,8), Wojciech Jędra (4,7), Dariusz Stachelek (4,7), Marta Łaszczyńska (4,6), Iwona Szczech (4,5), Aneta Surażyńska (4,5)
Kl. VII a: Joanna Białasz (4,92), Marta Łozińska (4,85), Anna Grzegorczyk 4,78), Mariusz Chomiczewski (4,62), Agnieszka Sójko (4,54)
Kl. VII b: Elżbieta Borowik (4,8), Ewa Kisielewska (4,8)


Rok 1989/1990


Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

Ryszard Wasilewski                   dyrektor szkoły (historia, wiedza o społeczeństwie, przysposobienie                                                             obronne)
Maria Niedźwiecka                      (j. polski) – opiekun ZHP i koła polonistycznego oraz pełnomocnik do                                                         spraw profilaktyki i resocjalizacji
Helena Szczodruch                      (j. polski, j. rosyjski) – opiekun koła  recytatorskiego ,,Żywe słowa”      
Jadwiga Polakowska                  (j. rosyjski) – opiekun TPPR
Anna Sakowska                           (geografia, historia, j. rosyjski) – opiekun SKTK, Samorządu                                                                          Uczniowskiego, ZHP
Krystyna Ulikowska                      (biologia) – opiekun koła biologicznego LOP
Wacława Kulbacka                      (matematyka)- opiekun koła matematycznego, prowadzenie                                                                          orientacji zawodowej         
Danuta Szrajbert                          (matematyka)  - opiekun SKO                                                         
Anna Piekarska                           (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                      (technika, plastyka)  
Elżbieta Zdziech                           (muzyka, zespół muzyczny, plastyka)
Zdzisława Pojawa                        (początkowe nauczanie)
Halina Płazińska                          (nauczanie początkowe, geografia)
Lila Jędra                                      (nauczanie początkowe)
Elwira  Szczodrych                       (nauczanie początkowe)
Lucyna Sadowska                       (biblioteka), kl. III
Andrzej Kamiński                         (wych. fiz., SKS)
Zbigniew Mrozowski                    (wych. fiz., SK, SIS)


Wychowawstwo klas:
kl. I a           (26 uczniów)     – Lila Jędra
kl. I b           (26 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. II a          (26 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. II b          (27 uczniów)     – Elwira Szczodrych
kl. III            (35 uczniów)     – Lucyna Sadowska
kl. IV a         (32 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. IV b         (29 uczniów)     – Krystyna Ulikowska
kl. V a          (25 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. V b          (23 uczniów)     – Elżbieta Zdziech
kl. VI            (36 uczniów)     – Anna Piekarska
kl. VII a        (20 uczniów)     – Helena Szczodrych                             
kl. VII b        (27 uczniów)     – Maria Niedźwiecka
kl. VIII a       (28 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. VIII b       (27 uczniów)     – Anna Sakowska

W szkole jest 14 oddziałów i 386 uczniów; pracuje 17 nauczycieli

Działalność szkoły:
powołano zespół wychowawczy (M. Niedźwiecka, A. Sakowska, W. Kulbacka, L. Jędra, T. Grzegorczyk - przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego) i Komisję spisową (H. Szczodrych, W. Kulbacka, J. Hołubowicz)
zapoznano z projektem „Ustawy o systemie edukacyjnym”,
zrewaloryzowano bony SKO o wartości 51.500zł i przekazano na rozrywkę dla uczniów (kino, wycieczki),
przeprowadzono przeszkolenie młodzieżowych organizatorów Sportu,
prowadzono koła zainteresowań: matematyczne, chór, polonistyczne, SKS
prowadzono drużyny harcerskie i zuchowe,
przybliżono uczniom zawody- prowadząc zajęcia z orientacji zawodowej
przeprowadzono badania stanu zdrowia i rozwoju dzieci.

Styczeń – zaproponowano p. Marię Niedźwiecką do odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi za                                    wzorową pracę pedagogiczną

Kwiecień – wizytacja szkoły

Czerwiec – zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie wyróżnieni za wyniki w  nauce:

Kl. I a: Emilia Gilewicz, Marta Zarzecka, Marta Barszczewska, Tomasz Jędra, Marek Chmielewski
Kl. I b: Aneta Barszczewska, Szymon Bojarski, Elżbieta Czycza, Marcelina Gadaszewska, Urszula Jastrzębska, Anna Słowikowska
Kl. II a: Olga Dobrowolska, Paweł Januszko, Wojciech Jastrzębski, Urszula Łukaszewicz, Marta Kiejdo, Wioletta Butkiewicz, Agnieszka, Chmielewska, Sylwia Podurgiel
Kl. II b: Marta Nowel, Anna Chryniewicka, Urszula Makowska, Barbara Piotrowska
Kl. III: Jolanta Januszko, Iwona Olejnik, Marta Pułecka, Joanna Szrajbert,
KL. IV a: Monika Olczyk (5,0), Paulina Sobieraj (5,0), Agnieszka Cichocka (4,89), Karol  Hołubowicz (4,89), Paweł Słowikowsk (4,89), Agnieszka Grzyb (4,67)
Kl. IV b: Anna Dobrowolska(4,9), Elżbieta Bogusz (4,77), Katarzyna Ostapowicz (4,77),  Aneta Raut (4,66)
Kl. V a: Urszula Błuszko (4,8), Iwona Dzieszkiewicz (4,7), Katarzyna Łozowska (4,7), Urszula Przyborowska (4,5)
Kl. V b: Piotr Ignatiuk (4,6), Alicja Łozińska (4,9), Aneta Moskalow (4,9), Anna Szrajbert  (4,9),
Kl. VI: Barbara Michałowska(5,0), Sabina Siemaszko (5,0), Barbara Bućkun (4,9), Joanna Dermont (4,7), Justyna Małaszko (4,6)
Kl. VII a: Dorota Piekarska (5,0), Elżbieta, Konewko (4,85), Małgorzata Fryc (4,64), Ewa Żenda (4,64), Bożena Boguszewska (4,57)
Kl. VII b: Agnieszka Baranowska (5,0), Joanna Ziegler (4,92), Wojciech Jędra (4,85), Marta Łaszczyńska (4,77), Paweł Szczodruch (4,71), Iwona Szczech (4,64)

Najlepsi absolwenci:
Joanna Białasz          (4,86)
Marta Łozińska          (4,86)

Rok 1990/1991


Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

Ryszard Wasilewski                   dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)
Wacława Kulbacka                     (matematyka)-  zastępca dyrektora         
Maria Niedźwiecka                      (j. polski) – opiekun  koła polonistycznego oraz pełnomocnik do                                                                   spraw profilaktyki i resocjalizacji
Elżbieta Rowińska                       (j. polski)
Jadwiga Polakowska                  (j. rosyjski)
Anna Kaczor                                 (geografia, historia) – opiekun SKTK i Samorządu uczniowskiego                                                                 koła Żywego Słowa
Krystyna Ulikowska                     (biologia) – opiekun koła biologicznego LOP
Danuta Szrajbert                          (matematyka) - opiekun koła matematycznego i SKO
Anna Piekarska                            (fizyka, chemia) – opiekun koła fizycznego
Janina Hołubowicz                      (technika, plastyka)  
Elżbieta Zdziech                           (muzyka, zespół muzyczny, plastyka)
Zdzisława Pojawa                        (początkowe nauczanie, plastyka)
Halina Płazińska                          (nauczanie początkowe, j. polski)
Maria Machnacz                           (nauczanie początkowe)
Elwira  Szczodrych                       (nauczanie początkowe)
Renata Baranowska                    (nauczanie początkowe)
Lucyna Sadowska                        (nauczanie początkowe)
Marta Ostrowska                          (biblioteka)
Andrzej Kamiński                          (wych. fiz., SKS, gimnastyka korekcyjna)
Zbigniew Mrozowski                     (wych. fiz., SIS, SKS)

Wychowawstwo klas:
kl. I a           (29 uczniów)     – Renata Baranowska
kl. I b           (30 uczniów)     – Lucyna Sadowska
kl. II a          (26 uczniów)     – Maria Machnacz
kl. II b          (26 uczniów)     – Halina Płazińska
kl. III a         (28 uczniów)     – Zdzisława Pojawa
kl. III b         (25 uczniów)     – Elwira Szczodrych
kl. IV            (34 uczniów)     – Wacława Kulbacka
kl. V a          (32 uczniów)     – Danuta Szrajbert
kl. V b          (30 uczniów)     – Anna Kaczor
kl. VI a         (25 uczniów)     – Janina Hołubowicz
kl. VI b         (26 uczniów)     – Elżbieta Zdziech
kl. VII           (35 uczniów)     – Anna Piekarska
kl. VIII a       (20 uczniów)     – Jadwiga Polakowska
kl. VIII b       (27 uczniów)     – Maria Niedźwiecka

W szkole jest 14 oddziałów i 393 uczniów; pracuje 20 nauczycieli

Wrzesień – powrót religii do szkoły, ale ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia. Przedmiot nieobowiązkowy.

Działalność szkoły;
powołano zespół wychowawczy ( M. Niedźwiecka, A. Kaczor, E. Szczodrych, L. Sadowska, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego), Komisję spisową ( A. Kamiński, J. Polakowska, A. Piekarska) i zespół kierowniczy ( R. Wasilewski,
W. Kulbacka, A. Kaczor- Samorząd  Uczniowski, A. Kamiński)
prowadzono koła zainteresowań: polonistyczne, biologiczne, chór, SKS i zajęcia o
tematyce profilaktycznej i resocjalizacji,
prowadzono zajęcia przygotowujące do zawodu
organizowano apele z okazji ważnych wydarzeń historycznych.

Czerwiec – zakończenie roku i wyróżnienie najlepszych uczniów za wyniki w nauce:

Kl. II a: Marta Barszczewska, Marek Chmielewski, Emilia Giglewicz, Anna Łojkowska, Marta Zarzecka
Kl. II b: Elżbieta Czycza, Aneta Barszczewska, Szymon Bojarski, Urszula Jastrzębska, Anna                                Słowikowska, Marcelina Gadaszewska
Kl. III a: Olga Dobrowolska, Paweł Januszko,  Wojciech Jastrzębski, Marta Kiejdo, Urszula                                   Łukaszewicz, Elwira Marchewka
Kl. III b: Urszula Makowska, Marta Nowel,  Barbara Wasilewska, Paweł Smolera, Barbara                                   Piotrowska, Anna Chryniewicka
Kl. IV: Jolanta Januszko (5,0), Joanna Szrajbert (5,0), Marta Pułecka (5,0), Wojciech Jurgielewicz                    (5,0), Konrad Tyszka (4,78), Beata Lubarecka (4,78), Małgorzata Pogorzelska (4,78), Iwona                    Olejnik (4,56)
Kl. V a: Monika Olczyk (5,0), Agnieszka Cichocka (4,9), Paulina Sobieraj (4,9), Paweł Słowikowski                    (4,6), Karol Hołubowicz (4,6)
Kl. V b: Katarzyna Ostapowicz (4,8), Eliza Kozubowska (4,7), Marta Raut (4,7), Anna Dobrowolska                    (4,6), Elżbieta Bogusz (4,6), Aneta Raut (4,6)
Kl. VI a: Urszula Błuszko (4,8), Katarzyna Łozowska (4,7), Karolina Baranowska (4,6), Iwona                               Dzieszkiewicz (4,5)
Kl. VI b: Piotr Ignatiuk (4,7), Alicja Łozińska (5,0), Aneta Moskalow (5,0), Anna Szrajbert   (4,9)
Kl. VII: Justyna Małaszko (5,0), Barbara Michałowska (5,0), Sabina Siemaszko (4,9), Barbara Bućkun              (4,8), Agnieszka Młynarczyk (4,8), Joanna Dermont (4,8), Joanna Bielecka (4,6), Joanna                        Wróblewska (4,5)


Rok 1991/1992

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

· Ryszard Wasilewski - dyrektor szkoły (historia, wiedza o społeczeństwie), 
· Wacława Kulbacka - (matematyka) – zastępca dyrektora
· Janina Hołubowicz - (technika, plastyka)
· Helena Szczodruch - (j. polski) – opiekun koła ,,Żywego słowa”                             
· Danuta Szrajbert - (matematyka)  - opiekun koła matematycznego
· Krystyna Ulikowska - (biologia, geografia) – opiekun koła biologicznego
i  LOP
· Anna Piekarska - (fizyka, chemia, ) – opiekun koła fizycznego
· Maria Niedźwiecka - (j. polski) - opiekun koła polonistycznego i
 pełnomocnik do                                               spraw profilaktyki i resocjalizacji
· Elżbieta Rowińska - (j. polski)
· Anna Kaczor - (historia, plastyka , wych. fiz. geografia) – opiekun
Samorządu                                         Uczniowskiego, SKTK
· Jadwiga Polakowska - (j. rosyjski)
· Halina Płazińska - (nauczanie początkowe)
· Elżbieta Zdziech - (muzyka, zespół muzyczny, geografia)
· Zdzisława Pojawa - (nauczanie
początkowe)
· Elwira Szczodruch - (nauczanie początkowe)
· Lucyna Sadowska - (nauczanie początkowe)
· Maria Machnacz - (nauczanie początkowe)
· Renata Baranowska - (nauczanie początkowe)
· Zbigniew Mrozowski - (wych. fiz., SKS, SIS)
· Marta Ostrowska - (biblioteka)

Wychowawstwo klas:
- kl. I a  (20 uczniów)  - Zdzisława Pojawa
- kl. I b   (20 uczniów) – Elwira Szczodruch

- kl. II a  (28 uczniów) – Renat Baranowska
- kl. II b  (28 uczniów) – Lucyna Sadowska
- kl. III a  (26 uczniów) – Maria Machnacz
- kl. III b ( 24 uczniów) - Halina Płazińska

- kl. IV a  (25 uczniów) –Jadwiga Polakowska
- kl. IV b  (23 uczniów) – Anna Kaczor
- kl. V   (34 uczniów) – Wacława Kulbacka
- kl. VI a (33 uczniów)  - Danuta Szrajbert
- kl. VI b ( 31 uczniów) - Krystyna Ulikowska
- kl. VII a (23 uczniów) - Janina Hołubowicz
- kl. VII b  (24 uczniów) – Elżbieta Zdziech
- kl. VIII  ( 33 uczniów) - Anna Piekarska

 W szkole jest 14 oddziałów i 372 uczniów; pracuje 20 nauczycieli

Wrzesień –   do nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania wytypowano p. Marię                                     Niedźwiecką nauczycielkę j. polskiego i p. Janinę Hołubowicz nauczycielkę                       zajęć praktycznych
Październik do nagrody Dyrektora wytypowano p. Janinę Hołubowicz i p. Halinę                                   Płazińską
Grudzień –   wizytacja szkoły przez panią E. Obarę z Delegatury Kuratorium Oświaty
                       i Wychowania w Ełku

 Działalność szkoły:

- powołano zespół wychowawczy (M. Niedźwiecka,  A. Kaczor,  E. Szczodruch, 
 L. Sadowska, przewodniczący  Komitetu  Rodzicielskiego)  i  zespół  kierowniczy 
 ( R. Wasilewski,  W. Kulbacka, A. Kaczor),
- opieka ośmioklasistów nad pierwszakami,
- przeprowadzono konkurs ,,Mistrza Ortografii”
- prowadzono koła zainteresowań: fizyczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne
- prowadzono zajęcia z orientacji zawodowej i szkolne kluby: SKTK, LOP, SKS

Osiągnięcia:

- laureat Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego (M. Niedźwiecka)
- laureatka ucz. Justyna Małaszko Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 
  (W. Kulbacka)
- 3 uczniów nagrodzonych w Konkursie Dziecięcej Twórczości Plastycznej (J. Hołubowicz)

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:

Kl. I a:  Agnieszka Klimaszewska, Emilka Siwka, Rafał Kazimierczak, Adam Pułecki,                   Mariusz Wysocki
Kl. I b:   Barbara Janiszewska, Kamil Jurewicz, Jacek Putra, Rafał Piłat
Kl. II a:  Anna Tyszka, Emilia Grzegorczyk, Małgorzata Tumiel, Agnieszka Tomczyk,
            Anita Mazurek, Aleksandra Pułecka
Kl. II b:  Małgorzata Ferenc, Ewelina Grzyb, Anna Jurewicz, Ula Kosa,  Anna Luberecka,
            Emilia Łojewska, Jolanta Samojło
Kl. III a: Marta Baranowska, Anna Łojkowska, Marek Chmielewski, Marta Zaremba,
            Emilia Giglewicz
Kl. III b: Elżbieta Czycza, Marcelina Gadaszewska, Szymon Bojarski
Kl. IVa: Olga Dobrowolska (5,0), Elwira Marchewka (4,8), Sylwia Podurgiel (4,6),  Paweł                 Januszko (4,5)
Kl. IV b: Anna Chryniewicka (5,2), Urszula Makowska (5,5), Emilia Całkiewicz (5,0),  Marta             Nowel (5,0), Paweł Smolera (4,9), Barbara Piotrowska (4,8),Fiedorowicz  
            Magdalena (4,7)
Kl. V:    Jolanta Januszko (5,0), Beata Luberecka (5,0), Joanna Szrajbert (5,0), Marta                     Pułecka (4,9), Iwona Olejnik (4,9), Wojciech Jurgielewicz (4,8)
Kl. VI a: Monika Olczyk (5,0), Paulina Sobieraj (4,9), Agnieszka Cichocka (4,6),
            Paweł Słowikowski (4,6), Karol Hołubowicz (4,45), Marta Zdancewicz (4,45)
Kl. VI b: Katarzyna Ostapowicz (4,6), Marcin Bojarski (4,45), Aneta i Marta Rant (4,45),
             Dariusz Sawicki (4,45), Elżbieta Bogusz (4,45)
Kl. VII a: Iwona Dzieszkiewicz (4,8), Katarzyna Masalska (4,8)
Kl. VII b: Piotr Ignatiuk (5,1), Alicja Łozińska (5,08), Aneta Moskalow (5,0), Anna Szrajbert
             (5,0),
Kl. VIII:   Barbara Michałowska (5,07), Joanna Dermont (5,0), Justyna Małaszko (4,92),                    Sabina Siemaszko (4,92), Barbara Bućkun (4,45), Joanna Wróblewska (4,45),                    Agnieszka Młynarczyk (4,45)


Rok 1992/1993

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:


Ryszard Wasilewski                          dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)

Wacława Kulbacka                            zastępca dyrektora (matematyka)
Janina Hołubowicz                            (technika, plastyka)
Maria Niedźwiecka                            (j. polski) – pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji
Krystyna Skajuj                                   (j. polski)
Jadwiga Polakowska                        (j. rosyjski, j. polski)
Danuta Szrajbert                                (matematyka) 
Krystyna Ulikowska                           (biologia, geografia) – opiekun  LOP
Anna Piekarska                                  (fizyka, chemia, geografia) – opiekun do spraw podręczników
Zdzisława Pojawa                              (początkowe nauczanie, plastyka)
Halina Płazińska                                (nauczanie początkowe, historia)
Maria Machnacz                                 (nauczanie początkowe)
Elżbieta Zdziech                                 (muzyka, zespół muzyczny, geografia)
Renata Baranowska                         (nauczanie początkowe)
Elwira Szczodruch                             (nauczanie początkowe)
Lucyna Sadowska                             (nauczanie początkowe)
Marta Ostrowska                                (biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Michał Janiszewski                            (religia)
Zbigniew Mrozowski                          (wych. fiz.)

Wrzesień do Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania wytypowano p. Wacławę Kulbacką i p. Janinę Hołubowicz za wieloletnią pracę oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowyc


Wychowawstwo klas:
- kl. I a (19 uczniów) - Halina Płazińska
- kl. I b   (20 uczniów) – Maria Machnacz
- kl. II a  (20 uczniów) – Zdzisława Pojawa
- kl. II b  (21 uczniów) – Elwira Szczodruch
- kl. III a (26 uczniów) – Renata Baranowska
- kl. III b ( 28 uczniów) - Lucyna Sadowska
- kl. IV a  (19 uczniów) – Zdzisław Mrozowski
- kl. IV b (29 uczniów) - Anna Piekarska
- kl. V a   (23 uczniów) – Jadwiga Polakowska
- kl. V b  (24 uczniów)  Maria Niedźwiecka
- kl. VI  (37 uczniów)  - Wacława Kulbacka
- kl. VII a (32 uczniów) - Danuta Szrajbert
- kl. VII b  (29 uczniów) – Krystyna Ulikowska
- kl. VIII a ( 23 uczniów) – Janina Hołubowicz
- kl. VIII b (23 uczniów) – Elżbieta Zdziech

W szkole jest 15 oddziałów i 373 uczniów; pracuje 19 nauczycieli

Działalność szkoły:

- zatwierdzono Statut Szkoły,
- powołano Komisję do spraw BHP ( Z. Mrozowski, A. Wirżyńska- pielęgniarka, K. Ulikowska, E.     Szczodruch, D. Szrajbert),
- zorganizowano zespół wyrównawczy dla klas I, III,
- utworzono etat szkolnego pedagoga i zniesiono funkcję do spraw profilaktyki i resocjalizacji,
- organizowano wystawy prac plastycznych o tematyce ekologicznej, zdrowotnej i sportowej (J.         Hołubowicz),
- prowadzono społecznie koło fizyczne (A. Piekarska) i matematyczne (W. Kubacka)

Luty – przyjęto kandydaturę p. Zbigniewa Mrozowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora                         szkoły

Osiągnięcia:
- I miejsce ucz. Piotra Ignatiuka w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (W. Kulbacka),
- V miejsce ucz. Anety Moskalow w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (W. Kulbacka),
- IX miejsce  ucz. Alicji Łozińskiej w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym (W. Kulbacka),
- I miejsce w Regionalnym Konkursie Polonistycznym (M. Niedźwiecka)
- III i VII miejsce w Oleckich Biegach Ulicznych (Z. Mrozowski)
- III miejsce ucz. M. Niewiarowski, A. Bielecki, M. Krysztofik w XVIII Suwalskiej Olimpiadzie                Młodzieży Szkolnej (Z. Mrozowski)

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:

Kl. I a: Agata Cichocka, Joanna Jasińska, Małgorzata Mnich
Kl. I b: Mateusz Białanowski, Dariusz Klimaszewski, Tomasz Kosak, Anna Łowczyńska
Kl. II a: Rafał Kaźmierczak, Agnieszka Klimaszewska, Adam Pułecki, Ewa Siwka
Kl. II b: Kamil Jurewicz, Jacek Putra, Krzysztof Nowel, Rafał Piłat, Barbara Janiszewska
Kl. III a: Anna Tyszka, Emilia Grzegorczyk, Agnieszka Tomczyk, Anita Mazurek, Agnieszka Nowel
Kl. III b: Magdalena Ferenc, Anna Jurewicz, Anna Luberecka, Emilia Łojkowska, Jolanta Samojło
Kl. IV b: Emilia Giglewicz (5,0), Marcelina Gadaszewska (5,0), Szymon Bojarski (4,88), Marek                       Chmielewski (4,88), Elżbieta Czycza (4,88), Anna Łojkowska (4,88), Aneta i Marta                             Barszczewska (4,77)
Kl. V a : Olga Dobrowolska (5,1)
Kl. V b: Urszula Makowska ( 5,0), Paweł Smolera (5,0), Marta Nowel (4,9), Emilia Całkiewicz                        (4,8), Anna Chryniewicka (4,8)
Kl. VI: Jolanta Januszko (5,09), Joanna Szrajbert (5,0), Marta Pułecka (4,9), Beata Luberecka                    (4,9), Małgorzata Pogorzelska (4,8)
Kl. VIII b: Aneta Moskalow (5,28), Alicja Łozińska (5,21), Anna Szrajbert (5,21), Piotr Ignatiuk                           (5,07)


Rok 1993/1994

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:

Ryszard Wasilewski                          dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)
Zbigniew Mrozowski                          (wych. fiz.) – zastępca dyrektora
Maria Niedźwiecka                            (j. polski) – koło polonistyczne
Krystyna Skajuj                                   (j. polski)
Jadwiga Polakowska                        (j. rosyjski, j. polski)
Janina Hołubowicz                            (technika, plastyka)
Wacława Kulbacka                            (matematyka)
Danuta Szrajbert                                (matematyka)  - opiekun koła matematycznego
Krystyna Ulikowska                           (biologia, geografia) – opiekun  LOP
Anna Piekarska                                  (fizyka, chemia, ) – opiekun do spraw podręczników i koła                                                                         fizycznego
Elżbieta Zdziech                                 (muzyka, zespół muzyczny, geografia)
Halina Płazińska                                (nauczanie początkowe, historia)
Maria Machnacz                                 (nauczanie początkowe)
Zdzisława Pojawa                              (początkowe nauczanie)
Renata Baranowska                          (nauczanie początkowe)
Elwira Szczodruch                             (nauczanie początkowe)
Lucyna Sadowska                             (nauczanie początkowe)
Marta Ostrowska                                (biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Michał Janiszewski                            (religia)
Ks. Jarosław Wawrzyn                      (religia)
Artur Szarnecki                                   (wych. fiz.)
Lucja Piekielniak                               (pedagog szkolny)

Wrzesień – zaakceptowano kandydaturę p: Wacławy Kulbackiej i Anny Piekarskiej do Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania 

 Wychowawstwo klas:

- kl. I a (19 uczniów) - Renata Baranowska
- kl. I b (20 uczniów) – Lucyna Sadowska
- kl. II a (19 uczniów) – Halina Płazińska
- kl. II b (20 uczniów) – Maria Machnacz
- kl. III a (21 uczniów) – Zdzisława Pojawa
- kl. III b ( 20 uczniów) - Elwira Szczodruch
- kl. IV a (26 uczniów) – Janina Hołubowicz
- kl. IV b (27 uczniów) - Elżbieta Zdziech
- kl. V a (21 uczniów) – Zdzisław Mrozowski
- kl. V b (28 uczniów)  Anna Piekarska
- kl. VI a (22 uczniów)  - Jadwiga Polakowska
- kl. VI b (25 uczniów) - Maria Niedźwiecka
- kl. VII  (31 uczniów) – Wacława Kulbacka
- kl. VIII a ( 30 uczniów) – Danuta Szrajbert
- kl. VIII b (29 uczniów) – Krystyna Ulikowska

 W szkole jest 15 oddziałów i 358 uczniów; pracuje 22 nauczycieli

Działalność szkoły:

- powołano komisję do spraw BHP (Z. Mrozowski, A. Wirżyńska, K. Ulikowska, E. Szczodruch, D.      Szrajbert)
- powołano komisję spisową ( J. Hołubowicz, D. Szrajbert, A. Szymczyk),
- zapoznano nauczycieli z metodami prowadzenia orientacji zawodowej (założenie zeszytu dla          klas  VII – informacje o uczniu, przeprowadzenie lekcji dotyczącej poznania ucznia i przybliżenia     zawodów),
- włączono do tematyki godzin wychowawczych zagadnienia o wychowaniu prorodzinnym
- wprowadzono zmiany w Statucie Szkoły odnośnie informowania uczniów i ich rodziców o               przewidywanych dla uczniów ocen niedostatecznych na semestr i koniec roku szkolnego,
- powołano zespół korekcyjno- kompensacyjne prowadzony przez pracowników Poradni                   Psychologiczno-Pedagogicznej,
- przeprowadzono konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej (K. Ulikowska) i literacki o tematyce       ekologicznej ,, Jestem przeciw” M. Niedźwiecka),
- zorganizowano spotkania uczniów klas VIII z prokuratorem,
- zorganizowano zajęcia korekcyjno -wyrównawcze
- prowadzono gimnastykę korekcyjną dla uczniów z zaburzoną statystyką ciała (2 razy tygodniu),
- przygotowano apele z okazji świąt państwowych (M. Niedźwiecka, M. Ostrowska)
- przygotowano gabinet lekarski i dokumentacje uczniów,
- przeprowadzono akcję „Kiermasz za Grosik”, która przyniosła dochód w wysokości 1.037 000zł.   (zakupiono książki do biblioteki),
- działanie Samorządu Uczniowskiego (organizowano apele szkolne) i LOP,
- współpracowano z Zbigniewem Nienackim autorem książek ,,Zagadki Fromborka” ( ukazało         się zdjęcie Koła Miłośników Książki ze SP 3 w  tej książce),
- współpraca z rodzicami (wykonano kratę metalową zabezpieczającą szatnie, odnowiono korytarz szkolny).

Osiągnięcia:

- I miejsce ucz. Dariusza Klimaszewskiego, III ucz. Dawida Żychowskiego i wyróżnienie dla ucz.     Anny Łowczyńskiej w Powiatowym Konkursie Matematycznym kl. II „Mistrz zadań tekstowych” 
 (M. Machnacz)
- III miejsce w Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej  Igrzysk Rejonowych w Olecku - „Dnia  Olimpijczyka” w kategorii dziewcząt w sztafecie 8X800m (A. Szarnecki)
- III miejsce w Oleckich Biegach Ulicznych (Z. Mrozowski)
- III miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Finał Zawodów Rejonowych w piłce nożnej w kategorii kl. VI (Z. Mrozowski
)

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:

Kl. I a: Marta Szeszko, Łukasz Krzyżek, Piotr Ostrowski
Kl. I b: Marek Budziński, Katarzyna Kropiwnicka, Małgorzata Makowska, Paweł Putra, Paulina                     Grzyb, Andrzej Słomkowski, Wojtkowska Marta
Kl. II a: Agata Cichocka, Joanna Jasińska, Dariusz Klimaszewski, Anna Łowczyńska, Dawid                        Żychowski
Kl. III a: Agnieszka Klimaszewska, Rafał Kaźmierczyk, Adam Pułecki, Emilia Siwka
Kl. III b: Kamil Jurewicz, Barbara Janiszewska, Krzysztof Nowel, Jacek Putra, Rafał Piłat
Kl. IV a: Emilia Grzegorczyk (5,0), Piotr Krajewski (4,88), Anita Mazurek (5,0), Agnieszka Nowel                    (4,77), Agnieszka Tomczyk (4,88), Anna Tyszka (4,88)
Kl. IV b: Anna Jurewicz (5,0), Magdalena Ferenc (5,0), Jolanta Samojło (5,0), Ula Kosa (4,88),                     Anna Luberecka (4,88), Katarzyna Zięba (4,88)
Kl. V b: Marcelina Gadaszewska (5,2), Marek Chmielewski (5,0), Elżbieta Czycza (5,0), Anna                        Łojkowska (5,0), Szymon Bojarski (4,9), Marta Barszczewska (4,8),
Kl. VI a: Olga Dobrowolska (5,0)
Kl. VI b: Anna Chryniewicka (5,0), Urszula Makowska (5,0), Paweł Smolera (5,0), Marta Nowel                     (4,9), Emilia Całkiewicz (4,8)
Kl. VII: Marta Pułecka (5,1), Jolanta Januszko (5,0), Joanna Szrajbert (5,0)
Kl. VIII a: Paweł Słowikowski (4,77)



Rok 1994/1995

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:

Ryszard Wasilewski          dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)
Zbigniew Mrozowski          (wych. fiz.)- zastępca dyrektora
Maria Niedźwiecka            (j. polski)- opiekun koła Żywego Słowa 
Krystyna Skajuj                   (j. polski)
Janina Hołubowicz            (technika, plastyka)
Jacek Monkiewicz              (j. angielski)
Jadwiga Polakowska        (j. rosyjski, j. polski, plastyka)
Wacława Kulbacka            (matematyka)
Danuta Szrajbert                (matematyka) - opiekun koła matematycznego
Krystyna Ulikowska           (biologia, geografia) – opiekun  LOP
Anna Piekarska                  (fizyka, chemia, geografia )
Halina Płazińska                (nauczanie początkowe, historia)
Maria Machnacz                 (nauczanie początkowe, historia)
Elżbieta Zdziech                 (muzyka, zespół muzyczny, geografia)
Zdzisława Pojawa             (początkowe nauczanie, plastyka)
Renata Baranowska         (nauczanie początkowe)
Elwira Szczodruch             (nauczanie początkowe, j. polski)
Lucyna Sadowska             (nauczanie początkowe)
Marta Ostrowska                (biblioteka)
Michał Janiszewski           (religia)
Artur Szarnecki                   (wych. fiz.)
Lucja Piekielniak               (pedagog szkolny) - opiekun Samorządu Uczniowskiego

 Wychowawstwo klas:

- kl. I a (22 uczniów)  - Zdzisława Pojawa
- kl. I b (20 uczniów) – Elwira Szczodruch
-.kl. II a (18 uczniów) – Renata Baranowska
- kl. II b (20 uczniów) – Lucyna Sadowska
- kl. III a (20 uczniów) – Halina Płazińska
- kl. III b ( 20 uczniów) - Maria Machnacz
- kl. IV a (21 uczniów) – Krystyna Ulikowska
- kl. IV b (20 uczniów) - Danuta Szrajbert
- kl. V a (27 uczniów) – Janina Hołubowicz
- kl. V b (25 uczniów)  Elżbieta Zdziech
- kl. VI a (20 uczniów)  - Zdzisław Mrozowski
- kl. VI b (27 uczniów) - Anna Piekarska
- kl. VII a (23 uczniów) – Jadwiga Polakowska
- kl. VII b ( 25 uczniów) – Maria Niedźwiecka
- kl. VIII (30 uczniów) – Wacława Kulbacka

 W szkole jest 15 oddziałów i 338 uczniów; pracuje 22 nauczycieli

 Działalność szkoły:

- powołano komisję do spraw BHP (Z. Mrozowski, A. Wirżyńska, K. Ulikowska, E. Szczodruch, D.     Szrajbert) i komisję spisowa (J. Hołubowicz, D. Szrajbert, A. Szymczyk),
- wprowadzono j. angielski,
- zorganizowano zespoły wyrównawcze dla kl. IIa i IIIa i korekcyjno – kompensacyjne –                       prowadzony przez pracownika PPP (E. Domasik-Mrozowska),
- prowadzono gimnastykę korekcyjną w SP4,
- uczestniczono w akcji „Sprzątanie Świata”,
- przeprowadzono zbiórkę pieniędzy i darów rzeczowych na terenie miast pod przewodnictwem       pana  Michała Janiszewskiego ( zebrano7 mln starych złotych, które przeznaczono na paczki dla   uczniów)
- przygotowano Jasełka ( m. Janiszewski),
- biblioteka szkolna zorganizowała konkurs o wierszach J. Tuwima, na napisanie bajki, literacki  „Jaką książkę zabrałbyś na bezludną wyspę”; apele z okazji świąt  narodowych, współpracowała  z wydawnictwami, zorganizowała loterię książkową   uzyskano 846 zł, przygotowano poranek  literacki „Dzień dobry panie Andersenie” (M. Ostrowska),
- samorząd uczniowski powołał 4 sekcje: kronikarska – prowadziła kronikę, kulturalna –  przygotowała gazetki (z życia szkoły) i apele, porządkowa – organizował dyżury na przerwach i  boisku szkolnym, naukowa –konkurs na najlepszą klasę i pomoc uczniom słabszym (L.  Piekielniak)
- prowadzono Teatr Żywego Słowa ( inscenizacje: „Kopciuszek”, „Szopka Noworoczna”, U                 Królowej Tatry”) - M. Niedźwiecka
- zorganizowano konkursy : literacki, poetycki, ortograficzny dla kl. V-VI i VII- VIII (M. Niedźwiecka);  plastyczny pod hasłem „Przyroda nam bliska” (K. Ulikowska)
- przygotowano apele z okazji świąt państwowych, w ramach kształcenia postaw patriotycznych  uczniowie obejrzeli spektakl „Ziuk” i film „Lista Schindlera”,
- prowadzono społecznie koła zainteresowań m.in. :matematyczne (W. Kulbacka), j. rosyjskiego  (J. Polakowska),
- zorganizowano wycieczki do Gierłoży, Stańczyk, Białowieży, Białegostoku
- zorganizowano międzyklasowe rozgrywki klasowe
- uczestniczono w pracach Zespołu Tańca Ludowego przy Oleckim Centrum Kultury (E. Zdziech),  i w koncertach szkoły muzycznej,
- wprowadzono na godzinach wychowawczych tematykę prorodzinną i zdrowotną (pomoc  pracownika Poradni Naturalnego Planowania Rodziny p. Ewy Skowrońskiej),
- współpracowano z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i z Inspektorem do spraw  nieletnich przy Komendzie Rejonowej w Olecku,
- organizowano pogadanki na temat zapobiegania AIDS, szkodliwości używek, wyboru zawodu.

Listopad – wizytacja szkoły przez panią Bożenę Obarę (analiza dokumentów szkolnych, badanie                        wyników egzaminów wstępnych do szkół średnich, ocena pracy biblioteki szkolnej i                          pracy nauczycieli)

 
 Październik -  Nagroda Dyrektora dla pani Marty Ostrowskiej za propagowanie czytelnictwa i                                    pozyskiwanie książek dla szkolnej biblioteki

 

Kwiecień – wniosek dyrektora o przyznanie p. Jadwidze Polakowskiej Nagrody Kuratora                                       Oświaty ( I miejsce w województwie w 1988r.; I i II miejsce na szczeblu gminy w                                 1989r.; I  miejsce w województwie w  1995r.)

Osiągnięcia:

- I miejsce ucz. Jolanty Januszko w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego i brała udział w  eliminacjach centralnych - ogólnopolskich (J. Polakowska),
- I miejsce ucz. Jolanty Januszko w Regionalnym Konkursie J. Rosyjskiego (J. Polakowska)
- tytuł laureata uzyskali ucz. kl. III: Dariusz Klimaszewski, Daniel Żychowski w konkursie  matematycznym zorganizowanym przez WOM w Suwałkach (M. Machnacz),
- I miejsce szachistów spośród szkół podstawowych ( L. Dudanowicz),
- I miejsce dziewcząt w czwórboju atletycznym w zawodach rejonowych
- II i V miejsce w Jesiennych Mistrzostwach Miasta Olecka w biegach przełajowych (Z.  Mrozowski),
- II miejsce w  Sportowych Igrzyskach „Solidarność” Oleckich Biegów Ulicznych (Z. Mrozowski),
- IV miejsce w Mistrzostwach Miasta w Piłce Nożnej (Z. Mrozowski)
- wydrukowanie pracy literackiej ucz. Olgi Dobrowolskiej w miesięczniku „ Korepetytor”,
- dyplom dla SP3 jako najaktywniejszej szkoły w działaniach kulturalnych w roku 19994/1995

Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce:

 Kl. I a: Małgorzata Barszczewska, Andrzej Kossakowski, Michał Lisowski, Łukasz Januszewski,                Anna Siwka, Sylwia Sobolewska, Rafał Szwędrys, Paulina Tomczyk,
Kl. I b:  Agnieszka Białanowska, Malwina Brzozowska, Magdalena Kicia, Agnieszka Pezowicz,                    Dorota Jadeszko, Justyna Zaniewska, Elżbieta Zasimowicz
Kl. II a: Marta Szeszko, Diana Kozłowska
Kl. II b: Katarzyna Kropiwnicka, Małgorzata Makowska
Kl. III a: Agata Cichocka, Joanna Jasińska
Kl. III b: Dariusz Klimaszewski ( 5,25), Anna Łowczyńska (5,12), Dawid Żychowski (5,12)
Kl. IV a: Agnieszka Klimaszewska (5,0), Emilia Siwka (5,0), Adam Pułecki (5,0)
Kl. IV b: Kamil Jurewicz (5,0), Jacek Putra (5,0),  Rafał Piłat ( 4,89)
Kl. V a:  Piotr Krajewski (5,0), Anita Mazurek (5,0), Anna Tyszka (5,0), Emilia Grzegorczyk ( 4,9),                     Agnieszka Nowel (4,8), Agnieszka Tomczyk (4,8)
Kl. V b: Jolanta Samojło (5,1), Anna Jurewicz (5,0), Magdalena Ferenc (4,8), Katarzyna Zaręba                    (4,8)
Kl. VI a: Elżbieta Czycza (5,18), Marcelina Gadaszewska, Aneta Barszczewska (5,0), Marta                             Barszczewska (4,9) , Szymon Bojarski (4,9), Marek Chmielewski (4,9), Anna Łojkowska                   (4,9),
Kl. VII a: Olga Dobrowolska (5,0)
Kl. VII b: Anna Chryniewicka (4,9), Urszula Makowska (4,9), Marta Nowel (4,8)
Kl. VIII:  Marta Pułecka (5,08), Konrad Tyszka (5,0), Joanna Szrajbert (5,0), Beata Luberecka                          (4,92), Jolanta Januszko(4,85), Wojciech Jurgielewicz (4,85), Małgorzata Pogorzelska                      (4,77)



Rok 1995/1996


Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Ryszard Wasilewski                 dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)

·             Zbigniew Mrozowski                  (wych. fiz., imprezy sportowe)- zastępca dyrektora
 
·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski)  od 01.12.95r.  H. Szczodruch

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski)

·             Jadwiga Polakowska                (j. rosyjski)

·             Jacek Monkiewicz                    (j. angielski)

·             Janina Hołubowicz                   (technika)

·             Wacława Kulbacka                   (matematyka)

·             Danuta Szrajbert                      (matematyka)

·             Krystyna Ulikowska                  (biologia, geografia) – opiekun  LOP

·             Anna Piekarska                        (fizyka, chemia, geografia )

·             Halina Płazińska                       (nauczanie początkowe, historia)

·             Beata Zajkowska                      (nauczanie początkowe)

·             Zdzisława Pojawa                    (początkowe nauczanie)

·             Elżbieta Zdziech                       (muzyka, zespół muzyczny, geografia)                                          

·             Renata Baranowska                 (nauczanie początkowe)

·             Elwira Szczodruch                    (nauczanie początkowe)

·             Lucyna Sadowska                    (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska                      (biblioteka)

·             Michał Janiszewski                   (religia)

·             Artur Szarnecki                         (wych. fiz.)

·             Lucja Piekielniak                      (pedagog szkolny) – opiekun Samorządu
                                                               Uczniowskiego

 Wychowawstwo klas:

-        kl. I a  (23 uczniów)  - Halina Płazińska

-        kl. I b   (24 uczniów) –  Beata Zajkowska

-        kl. II a  (22 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. II b  (18 uczniów) – Elwira Szczodruch
 
-        kl. III a (20 uczniów) – Renata Baranowska

-        kl. III b ( 20 uczniów) – Lucyna Sadowska

 -       kl. IV a  (22 uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. IV b (21 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. V a   (22 uczniów) – Krystyna Ulikowska

-        kl. V b  (22 uczniów)  – Danuta Szrajbert

-        kl. VI a  (24 uczniów)  - Janina Hołubowicz

-        kl. VI b (24 uczniów) - Elżbieta Zdziech

-        kl. VII a   (21 uczniów) – Zdzisław Mrozowski

-        kl. VII b ( 28 uczniów) – Anna Piekarska

-        kl. VIII a (21 uczniów) – Jadwiga Polakowska

-        kl. VIII b (25 uczniów) - Maria Niedźwiecka

W szkole jest 16 oddziałów , 357 uczniów i pracuje 22 nauczycieli w tym 3
w niepełnym wymiarze godzin

Działalność szkoły:
-  powołano szkolną komisję do spraw BHP (Z. Mrozowski, A. Wirżyńska, K. Ulikowska,
   E. Szczodruch, D. Szrajbert) i komisje spisową (J. Hołubowicz, D. Szrajbert, A. Szymczyk),
- wprowadzono aneks do Statutu Szkoły (dotyczące zatwierdzenia arkuszu organizacyjnego
  przez urząd i Kuratoria Oświaty. Arkuszu zawiera liczbę stanowisk  i godzin przedmiotów , kół
  zainteresowań),
- powołano nową komisję socjalna (B. Anuszkiewicz, D. Szrajbert, Z. Pojawa, M. Janiszewski),
- prowadzono nieodpłatnie koło zainteresowań: matematyczne (D. Szrajbert) i biologiczne
  (K. Ulikowska),
- prowadzono zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki dla kl. III
- prowadzona zajęcia z profilaktyki (film „Dlaczego tak się stało” –o uzależnieniach), ,,Program
  7 kroków” ” i zajęciach antystresowych (psycholog Danuta Zaniewska),
- prowadzono zajęcia profilaktyczne dla rodziców („Młodzi alkohol- czynniki ryzyka”,
  „Profilaktyka domowa- sposoby utrzymania dobrej komunikacji z dzieckiem”),
- zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Prokuratury W Olecku poświęcone patologiom
   społecznym,
- organizowano spotkania  z przedstawicielem PPP panem Szeparowiczem  na temat wyboru
  zawodu,
- działała LOP (gazetki tematyczne, pogadanki związane z Tygodniem Czystości Wód, Lasu,
  dokarmiano ptaki, przygotowano inscenizacji pt. „Sąd nad ropuchami” i „Eko- Kapturek”),
- prowadzono bezpłatnie zajęcia wyrównawcze dla kl. III a i b (L. Sadowska, R. Baranowska),
- działał Samorząd Uczniowski (udział w Forum Samorządów Uczniowskich zorganizowanym
  przez Kuratora Oświaty oraz w pracach Oleckiej Rady Młodzieżowej, przygotował gazetki
  tematyczne i uroczystości Dnia Nauczyciela, Dzień Wiosny, pożegnanie kl. VIII),
- biblioteka współpracowała z 13 wydawnictwami m.in.: „Gryf”, „Polabva”, „Marba Crown”,
   zorganizowała „Wielką Loterię Książkową w celu pozyskania książek, organizowała wystawę
  „Międzynarodowy Dzień Pisarzy -H. Sienkiewicz”, inscenizacje „Nie zabijaj ziemi”
  (M. Ostrowska).
- uczestniczono w akcji „Sprzątanie Świata” ,
- przygotowano apel z okazji Święta Niepodległości (M. Ostrowska, E. Zdziech) i Jasełka
  (M. Janiszewski)
- zorganizowano Andrzejki i Wigilię,
- uczestniczono w Rejonowych Biegach Przełajowych i konkursie wiedzy o AIDS
- prowadzono kształcenie Rady dotyczące agresywnych zachowań w szkole i układaniu
  sprawdzianów wiadomości.

Osiągnięcia:
- I miejsce ucz. S. Olechnowicz, M. Piłat, P. Januszko w konkursie wiedzy o AIDS w rejonie
  (K. Ulikowska)
- V miejsce ucz. Elżbiety Czyczy w Wojewódzkim Konkursie Religioznawczym
  (M. Janiszewski),
- I miejsce ucz. Michała Wasilewskiego i Piotra Ostrowskiego oraz III ucz. Łukasza Krzyżeka w
   konkursie matematycznym organizowanym przez WOM w Suwałkach
- I miejsce w rywalizacji szachistów szkół podstawowych w Olecku (L. Dudanowicz)
- II miejsce szkoły w Województwie w Szachach (L. Dudanowicz)
- I miejsce w Trójboju LA Dziewcząt w Rejonie (A. Szarnecki)
- I miejsce w Biegu Ratowniczym 4X100 m Chłopców w Rejonie (Z. Mrozowski)
- II miejsce W Trójboju LA Chłopców w Rejonie (Z. Mrozowski)
- III miejsce w Biegu Ratowniczym 4X100 m Dziewcząt w Rejonie (A. Szarnecki)
- VI miejsce ucz. Magdaleny Piłat w wojewódzkim biegu na 100m (A. Szarnecki),
- IV miejsce ucz. M. Kozłowskiej w Rejonowych Biegach Przełajowych w kategorii kl. IV-V
  (A. Szarnecki),
- V miejsce ucz. Agnieszki Pezowicz i Tomasza Nowela w Rejonowych Biegach Przełajowych
  w kategorii kl. I-III,
- VI miejsce ucz. Doroty Jadeszko w Rejonowych Biegach Przełajowych w kategorii kl. I-III,


Czerwiec – uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce:

Kl. I a:  Przemysław Samojło, Jolanta Budzyńska, Paweł Prusko, Santa Dedik,
            Marta Dąbrowska,  Joanna Omilian, Anna Tomaszewska, Izabela Piotrowska,
            Paweł Sadowski

Kl. I b: Aneta Przekop, Anna Romanowska, Ewelina Szeszko, Ewelina Szymczyk,
           Wojciech Smolera, Marlena Polakowska

Kl. II a: Małgorzata Barszczewska, Maciej Chomiczewski, Łukasz Jaczuszewski,
            Andrzej Kossakowski, Anna Siwko, Sylwia Sobolewska, Rafał Szwędrys,
            Paulina Tomczyk

Kl. II b: Agnieszka Pezowicz, Agnieszka Białanowska, Malwina Brzozowska, Dorota Jadeszko,
             Justyna Zaniewska, Krzysztof Żukowski, Magdalena Kicia

Kl. III a: Marta Szeszko, Piotr Ostrowski, Diana Kozłowska

Kl. III b: Karol Chiliński, Małgorzata Makowska, Michał  i Paweł Wasilewscy,

Kl. IV a: Agata Cichocka (5,0), Joanna Jasińska (5,0), Błażej Murawski (5,0), Małgorzata Mnich
             (4,8), Natalia Murawska (4,89)

Kl. IV b: Dariusz Klimaszewski (5,1), Katarzyna Łukaszewicz (4,8), Dawid Żychowski (5,0)

Kl. V A: Agnieszka Klimaszewska (5,3), Emilia Siwka (5,1), Rafał Kaźmierczak (4,8),

Kl. V b: Jacek Putra (5,1), Kamil Jurewicz (4,8)

Kl. VI a: Anna Tyszka (5,1), Anita Mazurek (5,0), Agnieszka Tomczyk (4,9), Piotr Krajewski
             (4,9)

Kl. VI b: Jolanta Samojło (5,1), Anna Jurewicz (5,0), Katarzyna Zięba (4,9), Ewelina Grzyb
              (4,8), Magdalena Ferenc (4,8)

Kl. VII b: Marcelina Gadaszewska (5,16), Elżbieta Czycza (5,08), Aneta  i Marta Barszczewska
              (4,9), Marek Bojarski (4,8), Anna Łojkowska (4,8)

Kl. VIII : Olga Dobrowolska (5,0), Anna Chryniewicka (4,9), Urszula Makowska (4,9),
              Marta Nowel (4,9), Paweł Smolara (4,8), Zbigniew Hołubowicz (4,8)

Najlepszy absolwent szkoły: Olga Dobrowolska ze średnią ocen 5,0

Rok 1996/1997
 

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Ryszard Wasilewski                dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)
 
·             Zbigniew Mrozowski               (wych. fiz., organizacja imprez sportowych) – zastępca
                                                             dyrektora
 
·             Maria Niedźwiecka                  (j. polski)

·             Jolanta Kwiatkowska               (j. polski)

·             Jadwiga Polakowska               (j. rosyjski)

·             Mirosław Plitt                           (j. angielski)

·             Janina Hołubowicz                  (technika, plastyka)

·             Wacława Kulbacka                  (matematyka)- opiekun koła matematycznego             

·             Danuta Szrajbert                     (matematyka)  

·             Krystyna Ulikowska                 (biologia, geografia) – opiekun  LOP

·             Anna Piekarska                        (fizyka, chemia, geografia)

·             Elżbieta Zdziech                       (muzyka, zespół muzyczny, geografia)

·             Zdzisława Pojawa                    (początkowe nauczanie, plastyka)

·             Halina Płazińska                       (nauczanie początkowe, historia)

·             Maria Machnacz                       (nauczanie początkowe, plastyka)                                      

·             Renata Baranowska                 (nauczanie początkowe, plastyka)

·             Elwira Szczodruch                    (nauczanie początkowe, j. polski)

·             Marta Ostrowska                       (biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego

·             Michał Janiszewski                   (religia)

·             Artur Szarnecki                         (wych. fiz.)

·             Lucja Piekielniak                      (pedagog szkolny)


Wychowawstwo klas:

-        kl. I a  (27 uczniów)  - Renata Baranowska   

-        kl. II a  (22 uczniów) – Halina Płazińska

-        kl. II b  (22 uczniów) – Maria Machnacz

-        kl. III a (23 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. III b ( 22 uczniów) - Elwira Szczodruch
 
-        kl. IV a  (17 uczniów) – Elwira Szczodruch

-        kl. IV b (21 uczniów) - Maria Niedźwiecka

-        kl. V a   (21 uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. V b  (20 uczniów)  – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. VI a (24 uczniów)  - Krystyna Ulikowska
 
-        kl. VI b (23 uczniów) - Danuta Szrajbert

-        kl. VII a  (23 uczniów) – Janina Hołubowicz

-        kl. VII b ( 25 uczniów) – Elżbieta Zdziech

-        kl. VIII a (19 uczniów) – Zdzisław Mrozowski

-        kl. VIII b ( 29 uczniów) - Anna Piekarska

W szkole jest  15 oddziałów, 338 uczniów i pracuje 21 nauczycieli w tym 2 w niepełnym wymiarze godzin M. Plitt i J. Polakowska

Wrzesień – pani Lucyna Sadowska przeszła do SP4 ze względu na brak oddziałów


Działalność szkoły:
- organizowano zajęcia dla uczniów słabszych,
- kierowano na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
- organizowano gimnastykę korekcyjną,
- organizowano imprezy szkolne, okolicznościowe i klasowe,
- prowadzono bezpłatnie koła przedmiotowe z j. polskiego, biologii, matematyki, j. rosyjskiego i
  języka angielskiego,
- organizowano semestralne sprawdziany kompetencji dla uczniów,
- uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo zapewniono pobyt w świetlicy TPD „Puchatek”
  i MOPS „Nasz Dom”, i sfinansowanie półkolonii,
- prowadzono zajęcia profilaktyczne dla uczniów „Elementarz 7 kroków” i dla rodziców Młodzi-
  alkohol czynniki ryzyka”, „Profilaktyka domowa- dobra  komunikacja z dzieckiem”
- samorząd uczniowski organizował apele z okazji ważnych wydarzeń historycznych;
  przygotował wieczór poezji Wisławy Szymborskiej połączony z konkursem; sprawował opiekę
  nad uczniami klas  pierwszych; sprzedawał kartki okolicznościowe na rzecz Fundacji Dzieci
  Niepełnosprawnych, organizował życie szkoły – Dzień Zakochanych , Dzień Wiosny,
- biblioteka przeprowadziła zajęcia dla bibliotekarzy na temat „ Popularyzowania  twórczości
  Tove Jansson” – zajęcia otwarte; pozyskała 200 nowych pozycji od wydawnictw, drukarni,
  fundacji,
- zorganizowano I Szkolny Konkurs Piosenki (Z. Zdziech).


Marzec –  wniosek dyrektora o nadanie pani Wacławie Kulbackiej „Medalu Komisji Edukacji    
                  Narodowej za wzorową pracę pedagogiczną, wysokie wyniki uczniów w konkursach
                  Matematycznych oraz dzielenie się  wiedza ze studentami Kolegium
                  Nauczycielskiego Matematyki w Olecku

Maj – wybrano panią Wacławę Kulbacką i Zdzisławę Pojawę jako przedstawicieli Rady
          Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Osiągnięcia:
-  I miejsce ucz. Anety Barszczewskiej i ucz. Anny Łojkowskiej w konkursie wojewódzkim z
    matematyki (W. Kulbacka),
-  I miejsce uczniów  kl. IV-V w konkursie szachowym w województwie i III w makroregionie
   (L. Dudanowicz),
-  I miejsce szkoły  w konkursie tańca nowoczesnego i piosenkarskim podczas Dni Olecka w  
    przeglądzie artystycznym (E. Zdziech, M. Ostrowska),
-  I miejsce w konkursie plastycznym (J. Hołubowicz)
-  III miejsce w Trójboju LA  Dziewcząt w rejonie (A. Sarnecki)
-  III miejsce w Czwórboju LA Chłopców w rejonie (Z. Mrozowski)
-  I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Mini Piłce Nożnej ( Z. Mrozowski)

Czerwiec – brak wykazu imiennego uczniów wyróżnionych za wyniki w nauce (37
                   osób)


Rok 1997/1998

 
Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Ryszard Wasilewski                 dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)

·             Zbigniew Mrozowski                (wych. fiz., organizowanie imprez sportowych) –
                                                               zastępca dyrektora
 
·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski)

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski)

·             Jadwiga Polakowska                (j. rosyjski)

·             Mirosław Plitt                            (j. angielski)

·             Janina Hołubowicz                    (technika, plastyka)

·             Wacława Kulbacka                    (matematyka)- koło matematyczne             

·             Danuta Szrajbert                        (matematyka)  

·             Krystyna Ulikowska                    (biologia, geografia) – opiekun  LOP

·             Anna Piekarska                          (fizyka, chemia, geografia)

·             Elżbieta Zdziech                        (muzyka, zespół muzyczny, geografia)                                          

·             Halina Płazińska                        (nauczanie początkowe, historia)

·             Halina Kosicka                          (nauczanie początkowe)

·             Zdzisława Pojawa                     (początkowe nauczanie, plastyka)

·             Renata Baranowska                 (nauczanie początkowe, plastyka)

·             Lucja Piekielniak                       (pedagog szkolny)

·             Marta Ostrowska                       (biblioteka) – opiekun Samorządu Uczniowskiego

·             Michał Janiszewski                    (religia)

·             Artur Szarnecki                          (wych. fiz.)


Wychowawstwo klas:

-        kl. I   (29 uczniów)  - Zdzisława Pojawa
 
-        kl. II   (25 uczniów) – Renata Baranowska  

-        kl. III a  (23 uczniów) – Halina Płazińska

-        kl. III b (20 uczniów) – Halina Kosicka
 
-        kl. IV a  (22 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. IV b (24 uczniów) – Jadwiga Polakowska

-        kl. V a   (20 uczniów) – Anna Piekarska
 
-        kl. V b  (23 uczniów)  – Maria Niedźwiecka

-        kl. VI a (24 uczniów)  - Wacława Kulbacka

-        kl. VI b (22 uczniów) - Jolanta Kwiatkowska

-        kl. VII a  (20 uczniów) – Krystyna Ulikowska

-        kl. VII b ( 20 uczniów) – Danuta Szrajbert

-        kl. VIII a (22 uczniów) – Janina Hołubowicz

-        kl. VIII b ( 25 uczniów) - Elżbieta Zdziech

W szkole jest 14 oddziałów, 319 uczniów i pracuje 20 nauczycieli w tym 2 w niepełnym wymiarze M. Plitt i J. Polakowska


Działalność szkoły:
- prowadzono koła przedmiotowe z matematyki i j. angielskiego,
- zorganizowana spotkanie uczniów z p. psycholog A. Czajewską, która przybliżyła informacje
  na temat działalności sekt,
- zorganizowano zajęcia resocjalizacyjne w PPP,
- prowadzona zajęcia rozwojowo-profilaktyczne (o charakterze sportowym „Prowadzę sportowy
  styl życia” – Z. Mrozowski; o charakterze artystycznym „Meluzyna”- R. Baranowska i
  M. Ostrowska oraz program profilaktyczny „Spójrz inaczej” i „ NOE”),
- prowadzono zajęcia edukacyjno-wychowawcze m.in.: „Sposoby i techniki sprawnego uczenia
  się”, „Wybór zawodu i szkoły”, „My jako grupa”
- zorganizowano prelekcje dla rodziców na temat: „Jak pracować z uczniem w klasie pierwszej”
  „Pomoc uczniom w wyborze zawodu i szkoły”, „Jak rozpoznać że dziecko sięga po narkotyki?”
- zorganizowano zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla kl. II-III,
- prowadzono gimnastykę korekcyjną
- przeprowadzono sprawdziany wiadomości za  semestr,
- biblioteka prowadziła zajęcia dotyczące problematyki ekologicznej „Z ekologią za pan brat”  
  oraz konkurs czytelniczy pt. „Święta w Bullerbyn”; inscenizacje „Kot w butach”,  „Książka
  przyjaciel, którego szanuję”, wystawę na temat „ Mikołaj Kopernik – wielki astronom,
  współpracowała z wydawnictwem „Geo-Ceuter” z Warszawy, prowadziła Koło Miłośników
  Książki,
- wystawiono sztukę „Trudny związek Zbyszka i Zosi” autorstwa uczennicy kl. VIII Emilii
   Łojewskiej z okazji Dnia Nauczyciela,
- zorganizowano Mikołajki , Walentynki,  Dzień Wiosny,
- zorganizowano konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Adama Mickiewicza pt.” Miej
  serce i patrzał w serce”
- zorganizowano wycieczkę do Biskupina (R. Wasilewski, M. Ostrowska)

Osiągnięcia:
- 2 uczniów zakwalifikowało się do rejonowego konkursu z matematyki i dziesięciu z języka
  angielskiego,
- III miejsce ucz. Jolanty Samojło w finale wojewódzkiego konkursu matematycznego
  (W. Kulbacka),
- I miejsce w XIII Suwalskiej Olimpiadzie Szkolnej w szachach chłopców (L. Dudanowicz)
- I miejsce w rywalizacji szachistów SP Olecka o Puchar Kierownika Urzędu Rejonowego w
  Olecku (L. Dudanowicz)
- I miejsce w zawodach rejonowych w DARTA dziewcząt (A. Szarnecki)
- II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Olecka w Szachach Szkół Podstawowych (L. Dudanowicz)
- II miejsce w zawodach rejonowych w DARTA chłopców (Z. Mrozowski)


Czerwiec – brak wykazu imiennego uczniów wyróżnionych w nauce (63 uczniów)

Rok 1998/1999

 
Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Ryszard Wasilewski                 dyrektor szkoły (historia, wiedza o społ.)

·             Zbigniew Mrozowski                (wych. fiz.) – zastępca dyrektora

·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski)

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski)

·             Jadwiga Polakowska                 (j. rosyjski)

·             Janina Kogut                             (j. angielski)

·             Tomasz Kuciun                         (technika, plastyka)

·             Wacława Kulbacka                   (matematyka)             

·             Danuta Szrajbert                       (matematyka)  

·             Krystyna Ulikowska                  (biologia, geografia)

·             Anna Piekarska                         (fizyka, chemia, geografia)

·             Elżbieta Zdziech                       (muzyka, zespół muzyczny, geografia)                                          

·             Halina Płazińska                       (nauczanie początkowe, historia)

·             Zdzisława Pojawa                    (początkowe nauczanie, plastyka)

·             Renata Baranowska                 (nauczanie początkowe, plastyka)

·             Lucja Piekielniak                      (pedagog szkolny)

·             Mirosław Plitt                            (j. angielski)

·             Marta Ostrowska                      (biblioteka)

·             Maria Wnuk                              (religia)

·             Zbigniew Polakowski                (wych. fiz.)


Wychowawstwo klas:

-        kl. I   (26 uczniów)  - Halina Płazińska

-        kl. II   (31 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. III   (25 uczniów) – Renata Baranowska  

-        kl. IV a  (24 uczniów) – Elżbieta Zdziech

-        kl. IV b (22 uczniów) – Jadwiga Polakowska

-        kl. V a   (24 uczniów) – Lucja Piekielniak
 
-        kl. V b  (23 uczniów)  – Tomasz Kuciun

-        kl. VI a (22 uczniów)  - Anna Piekarska

-        kl. VI b (23 uczniów) - Maria Niedźwiecka

-        kl. VII a  (21 uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. VII b (21 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. VIII a (19 uczniów) – Krystyna Ulikowska

-        kl. VIII b (19 uczniów) - Danuta Szrajbert

W szkole jest  13 oddziałów , 300 uczniów i pracuje 20 nauczycieli w tym  6
w niepełnym wymiarze godzin


Wrzesień – zmiana w komisji Funduszu Środków Socjalnych Michał  Janiszewski odchodzi a
                     jego miejsce zajęła Elżbieta Zdziech

Luty – zmiana w Statucie Szkoły w związku z reorganizacją systemu szkolnictwa

Działalność szkoły:
- prowadzona zajęcia z matematyki  i koła  modelarskiego,
- prowadzono zajęcia profilaktyczne; „Spójrz inaczej”, „Elementarz 7 kroków”, zajęcia
  Socjoterapeutyczne „Pokonać siebie”, warsztaty o profilu artystycznym „Meluzyna,
- zorganizowano zajęcia wyrównawcze, korekcyjne,
- prowadzono zajęcia edukacyjno-wychowawcze: „My jako grupa”, „Wybór zawodu i szkoły”,
  „Zmieniamy siebie”,
- zorganizowano pomoc materialną i opiekuńczą dla dzieci z rodzin niewydolnych
  wychowawczo (obiady, zajęcia w świetlicach),
- udział szkoły w programie „Bezpieczne Miasto” (poznanie zasad ruchu drogowego,
   przeprowadzone egzamin na kartę rowerową i motorowerową),
- realizowanie edukacji ekologicznej przez udział w  akcji Sprzątania  Świata, montaż  słowno-
   muzyczny „Zostanie nam czysty kawałek ziemi”,
- biblioteka organizowała wystawy książek pt. „Pisarze – podróżnicy”, „Międzynarodowy Dzień
  Misia”; konkursy pt. „Wybieramy mistrza pięknego czytania”, „Przepytywanie z twórczości J.
  Tuwima”; przygotowała inscenizacje pt. „Trędowaty bo nie kochany”, „Piękna jest zima w
   Polsce”;  „Czerwony Kapturek”; pozyskała 609 woluminów, otworzyła Kawiarenkę Literacką
  (dochód przeznaczony będzie na zakup książek),
- Samorząd uczniowski uczestniczył w organizacji „Mikołajek”, „Walentynek”; rozprowadził
   kartki świąteczne i okazjonalne a fundusz przekazał  na rzecz  Fundacji „Wszystko dla
   dzieci”,
- zorganizowano konkurs „Na najbardziej uśmiechniętego nauczyciela”- zwyciężyła p. Danuta
   Szrajbert

Maj – Rada zaopiniowała kandydaturę Zbigniewa Mrozowskiego na stanowiska dyrektora  
           szkoły

Osiągnięcia:
- I miejsce i tytuł laureata ucz. Agnieszki Klimaszewskiej w konkursie matematycznym
  (D. Szrajbert)
- tytuł laureatki dla ucz. Małgorzaty Makowskiej w konkursie recytatorskim „Strofy o ojczyźnie
  Chorągwi W-M ZHP (M. Niedźwiecka),
- wyróżnienie ucz. Joanny Jasińskiej w wojewódzkim konkursie plastycznym „Ptaki”,
- zakwalifikowanie się 11 uczniów do etapu rejonowego z matematyki (1), techniki (2), j
  angielskiego (8)
- II miejsce szkoły w Mistrzostwach Województwa Warmińsko-Mazurskiego w mini piłce nożnej
   i I w powiecie (Z. Mrozowski),
- I miejsce w Mistrzostwach Rejonu SZS EGOP w Mini Piłce Nożnej chłopców (Z. Mrozowski)
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu O-G w Czwórboju LA w kategorii chłopców (Z. Mrozowski)
- II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu O-G w Trójboju LA w kategorii 4X100m
  (Z. Polakowski)
- I miejsce w Oleckiej Lidze Szkolnej w szachach (L. Dudanowicz)
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu O-G SZS w piłce nożnej (Z. Mrozowski)
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu O-G w czwórboju LA dziewcząt (Z. Polakowski)


Czerwiec – zakończenie roku szkolnego . Uczniowie wyróżnieni za bardzo dobre wyniki
                    w nauce:

Kl. I: Kamila Cichocka, Urszula Konarzewska, Anna Kowalewska, Karol Malinowski, Kamil
          Orłowski, Magda Matwiejczyk, Damian Wilke

Kl. II: Joanna Chmielewska, Jowita Jurczuk, Anna Kosa, Paulina Kulbacka,
         Szymon Lewkowski, Paulina Polakowska, Sandra Sobolewska, Klaudia Sowulewska,  
         Jolanta Wasilewska, Joanna Szymczyk

Kl. III: Agnieszka Piłat, Ewa Januszko, Agnieszka Krasowska, Katarzyna Szrobasz, Michał
            Konewko, Paweł Wiśniewski, Katarzyna Zaniewska

Kl. IV a: Przemysław Samojło (5,1), Bartosz Kostecki (4,77), Jolanta Budzińska (4,77)

Kl. IV b: Anna Romanowska (5,2), Ewelina Szeszko (5,2), Marlena Polakowska (5,0),
             Agnieszka Żukowska (4,88)

Kl. V a: Anna Siwka (5,2), Paulina Tomczyk (5,2), Łukasz Januszewski (5,1), Beata Złotnik
            (5,1), Małgorzata Barszczewska (5,0), Andrzej Kosakowski (5,0), Marta Kowalczyk
            (4,9), Michał Lisowski (4,8), Maciej Chomiczewski (4,8)

Kl. V b: Agnieszka Pezowicz (5,3), Malwina Brzozowska (5,1), Dorota Jadeszko (5,1), Krzysztof
             Żukowski (5,0), Agnieszka Białanowska (4,9), Anna Kulesza (4,9), Elżbieta Zasimowicz
             ( 4,8)

Kl. VI a: Marta Szeszko (5,09), Agnieszka Kryścio (5,0), Piotr Ostrowski (4,9),

Kl. VI b: Małgorzata Makowska (5,18), Michał Ladziński (5,18), Paweł Putra (5,0),
              Marta Wojtkowska (4,81)

Kl. VII a: Błażej Murawski (5,25), Agata Cichocka (5,08), Natalia Murawska (5,08), Justyna
                Olszewska (5,0), Joanna Jasińska ( 4,9), Małgorzata Mnich (5,0)

Kl. VII b: Dariusz Klimaszewski (5,25), Dawid Żychowski (4,83), Mateusz Białanowski (4,83),
                 Katarzyna Łukaszewicz (4,81)

Kl. VIII a: Agnieszka Klimaszewska (5,46), Emilia Siwka (5,30), Rafał (5,07) i Marcin (4,84)
                Kaźmierczak, Katarzyna Sawicka (4,76)

Kl. VIII b: Jacek Putra (5,23), Krzysztof Nowel (4,85), Michał Brodowski (4,75)

Najlepszy absolwent szkoły: Agnieszka Klimaszewska ze średnią ocen 5,46

Rok 1999/2000

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski                dyrektor szkoły (wych. fiz.)  

·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski, historia)

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski)

·             Przemysław Gregorowicz         (j. angielski)

·             Mirosław Plitt                             (j. angielski)

·             Maria Machnacz                       (historia)

·             Tomasz Kuciun                        (technika, plastyka)

·             mgr Wacława Kulbacka           (matematyka)             

·             mgr Danuta Szrajbert               (matematyka)  

·             Krystyna Ulikowska                  (biologia)

·             Anna Piekarska                        (fizyka, chemia)

·             Elżbieta Zdziech                       (muzyka, zespół muzyczny, geografia) – opiekun
                                                                Samorządu                                         

·             Halina Płazińska                       (nauczanie początkowe, plastyka)

·             Zdzisława Pojawa                     (początkowe nauczanie, plastyka)

·             Renata Baranowska                  (nauczanie początkowe)

·             Lucja Piekielniak                       (pedagog szkolny)

·             Marta Ostrowska                       (biblioteka)

·             Maria Wnuk                               (religia)

·             Anna Zaniewicz                         (religia)

·             Artur Szarnecki                          (wych. fiz.)

·             Elżbieta Domasik –Mrozowska   ( zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

·              Renata Jakubowska                   (gimnastyka korekcyjna)
Wychowawstwo klas:

-        kl. I   (29 uczniów)  - Renata Baranowska  

-        kl. II   (27 uczniów) – Halina Płazińska

-        kl. III   (32 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. IV   (30 uczniów) – Danuta Szrajbert

-        kl. V a   (25 uczniów) – Elżbieta Zdziech

-        kl. V b  (21 uczniów)  – Maria Niedźwiecka

-        kl. V c  (25 uczniów)  - Krystyna Ulikowska

-        kl. VI a (23 uczniów) - Lucja Piekielniak

-        kl. VI b  (22 uczniów) – Tomasz Kuciun

-        kl. VIII a (19 uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. VIII b (19 uczniów) - Jolanta Kwiatkowska

W szkole jest   11 oddziałów, 272 uczniów i pracuje 22 nauczycieli w tym 6
w niepełnym wymiarze godzin

Działalność szkoły:
- przedstawiono filary działań Programu Wychowawczego,
- opracowano nowy regulamin WSO (dla klas I –III ocena opisowa, punktowy system oceniania
  zachowania ucznia),
- realizowano program profilaktyczny „Elementarz 7 kroków” związany z substancjami  
   uzależniającymi oraz uczestniczono w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej   
  „Alkohol kradnie wolność (debata, ankieta, konkurs),
- prowadzono zajęcia profilaktyczno- wychowawcze np.: „Spójrz inaczej”, koło plastyczne,
  modelarskie,
- otworzono świetlice szkolną,
- Samorząd uczniowski aktywnie uczestniczył w wydarzeniach szkolnych („Ślubowanie    
   Pierwszoklasistów”, , „Andrzejki”, „Mikołajki”),
- przygotowano Jasełka (s. Amabilis),
- prowadzono zajęcia wyrównawcze i gimnastykę korekcyjną,
- zorganizowano pomoc materialną (obiady, zajęcia w świetlicy „Puchatek”, Nasz Dom”),
- biblioteka prowadziła „Kawiarenkę Literacką”, „Koło Miłośników Książki”, organizowała
  konkursy  czytelnicze: „Dzieje Polski w Legendach”, „Czy znasz baśnie braci Grimm”,
  przygotowała inscenizacje: „Nasza Klas”, „Imieniny słonia”,
- organizowano pogadanki i warsztaty dla rodziców: „O sztuce wychowania”, „Zapobieganie
   trudnościom i niepowodzeniom szkolnym”, „Alkohol i inne środki uzależnienia”,
- wprowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne: Wychowanie do życia w rodzinie”,
- opracowano plany wynikowe i przedmiotowy system oceniania.

Kwiecień – nowelizacja Statutu Szkoły


Osiągnięcia:
- II miejsce ucz. Dariusza Klimaszewskiego w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
  W-M  juniorów w Szachach (L. Dudanowicz),
- II i II miejsce ucz. Piotra Fiertka i Pawła Żukowskiego w Mistrzostwach Olecka w szachach
   Juniorów (L. Dudanowicz),
- I miejsce ucz. Agaty Skowrońskiej w konkursie plastycznym „Żywioły-skutki sposoby ich  
   zwalczania przez straż,
- wyróżnienie  I stopnia ucz. Magdaleny Kozłowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Małego
  Muzyka (E. Zdziech),
- IV miejsce ucz. Radosława Kozłowskiego w szkolnej lidze szachowej (L. Dudanowicz),
- II miejsce ucz. Joanny Jasińskiej za pracę „ AIDS -bądź ostrożny-pomóż innym”

Czerwiec – zakończenie roku szkolnego . Najlepsi uczniowie wyróżnieni:

 Kl. II: Kamila Cichocka, Urszula Konarzewska, Anna Kowalewska, Kamil Malinowski, Paweł
            Żukowski, Izabela Gorlo, Kamil Orłowski, Patrycja Skrodzka

Kl. III: Klaudia Sowulewska, Sandra Sobolewska, Anna Kosa, Joann Chmielewska, Jowita
         Jurczuk, Jolanta Wasilewska, Paulina Kulbacka, Joanna Szymczyk

Kl. IV: Agnieszka Piłat (5,39), Paweł Grabowski (5,0), Paweł Wiśniewski (5,0), Ewa Januszko
          (4,89), Katarzyna Szrobosz (4,78), Emil Fiertek (4,67)

Kl. V a: Przemysław Samojło (5,27), Jolanta Budzińska (4,81)

Kl. V b: Ewelina Szeszko (5,1), Anna Romanowska (5,0), Anna Żukowska (5,0), Ewelina
            Szymczyk (4,6)

Kl. V c: Agata Skowrońska (5,27), Magda Kozłowska (5,36), Kamila Kamińska (5,27),
            Agnieszka Siemianowicz (4,81), Anna Metszak (4,63)

Kl. VI a:  Anna Siwka (5,2), Małgorzata Barszczewska (5,2), Paulina Tomczyk (5,1), Andrzej
                Kosakowski (5,0), Marta Kowalczyk (4,9), Beata Złotnik (4,9),

Kl. VI b: Agnieszka Pezowicz (5,25), Dorota Jadeszko (5,08), Malwina Brzozowska (5,0),
             Agnieszka Białanowska (4,66)

Kl. VIII a: Błażej Murawski (5,29), Małgorzata Mnich (5,15), Agata Cichocka (5,07), Natalia
                Murawska (5,07), Joanna Jasińska (4,86), Justyna Olszewska (4,77), Elżbieta  
               Orłowska (4,77)

Kl. VIII b: Dariusz Klimaszewski (5,07), Katarzyna Łukaszewicz (4,85), Szymon Kalejta (4,67)

Najlepszy absolwent szkoły: Błażej Murawski ze średnią ocen 5,29


Rok  2000/2001

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski               dyrektor szkoły (wych. fiz.)  

·             Lucja Piekielniak                      (pedagog szkolny) - wicedyrektor

·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski)

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski)

·             Edyta Gizewicz                         (j. angielski)

·             Elżbieta Wojtkowska                (j. angielski)

·             Anna Kaczor                             (historia) – opiekun Samorządu Uczniowskiego  

·             Ryszard Wasilewski                   (historia)

·             Tomasz Kuciun                          (technika, informatyka)

·             Wacława Kulbacka                    (matematyka)             

·             Danuta Szrajbert                        (matematyka)  

·             Krystyna Ulikowska                   (biologia, przyroda)

·             Anna Piekarska                          (fizyka, geografia)

·             Jan Orlik                                    (muzyka, zespół muzyczny)                                         

·             Zdzisława Pojawa                      (początkowe nauczanie) – opiekun kroniki szkolnej

·             Halina Płazińska                        (nauczanie początkowe)

·             Maria Machnacz                        (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                  (nauczanie początkowe)

·             Bożena Pławska                        (nauczanie początkowe)

·             Alicja Suchocka                          (nauczanie początkowe)             

·             Barbara Śnieżyńska                   (nauczanie początkowe)

·             Anna Dębowska                         (nauczanie początkowe)

·             Lucyna Sadowska                      (nauczanie początkowe)

·             Eligia Tokajuk                            (nauczanie początkowe)

·             Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                         (nauczanie początkowe)

·             Elżbieta Kubacka                        (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                  (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska                         (biblioteka)

·             Helena Domalewska                   (religia)

·             Danuta Baranowska                    (religia)

·             Zbigniew Polakowski                   (wych. fiz.)

·             Artur Szarnecki                            (wych. fiz.)

·             Agata Mrozowska                        (świetlica)                                         

·             Jolanta Rozmierska                     (świetlica)


Wychowawstwo klas:

-        kl. I  a (22 uczniów)  - Bożena Pławska

-        kl. I b   (24 uczniów) – Anna Dębowska

-        kl. I c   (22 uczniów) – Lucyna Sadowska

-        kl. I d   (21 uczniów) – Maria Machnacz

-        kl. I e   (22 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. II a  (26 uczniów)  –  Eligia Tokajuk

-        kl. II b  (29 uczniów)  - Marzena Gołembiewska

-        kl. II c  (27 uczniów) – Alicja Sakowska

-        kl. II d  (27 uczniów) – Renata Baranowska

-        kl. III a  (23 uczniów) – Alicja Suchocka

-        kl. III b  ( 26 uczniów) – Elżbieta Kubacka

-        kl. III c  (26 uczniów) – Barbara Śnieżyńska

-        kl. III d  (27 uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. III e  (28 uczniów) - Halina Łazińska

-        kl. I w Szczecinkach (4 uczniów) – Maria Tomkiewicz

-        kl. II w Szczecinkach (8 uczniów) – Dorota Sobolewska

-        kl. III  w Szczecinkach (2 uczniów) – Dorota Sobolewska

-        kl. IV a  (27uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. IV b (26 uczniów) – Anna Kaczor

-        kl. IV c (28uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. IV d (26uczniów) – Tomasz Kuciun

-        kl. V a (22 uczniów) – Danuta  Szrajbert

-        kl. V b (25 uczniów) – Z. Polakowski

-        kl. VI a (25 uczniów) – Maria Niedźwiecka

-        kl. VI b (25 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

-        kl. VI c (27 uczniów) – Krystyna Ulikowska
    
W szkole jest 26 oddziałów i 595 uczniów oraz pracuje 37 nauczycieli

Do SP 3  przyłączono filię oddziałów nauczania początkowego z ul. Kopernika i Szczecinek

Wrzesień – powołano nowy skład do komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych (D. Szrajbert,
                     A. Myszczyńska, E. Kubacka, T. Kuciun, Z. Polakowski)


Listopad – przeniesienie szkoły SP3 do budynku przy ul. Kolejowej 33  (24 listopada 2000r)
                    Uczniowie kl. V-VI rozpoczęli zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie

Działalność szkoły:
-  przedstawiono projekt WSO SP3 i powołano zespół do opracowania regulaminu,
-  przeprowadzono szkolenie rady w zakresie BHP,
-  zaprenumerowano czasopismo „Kajet”,
-  opracowano dla uczniów własny system oceniania i informowania o osiągnięciach uczniów w  
   formie słownej i opisowej,
-  zatwierdzono Statut Szkoły,
-  powołano opiekunów zespołów przedmiotowych (L. Sadowską, R. Baranowską,
   B. Śnieżyńską, M. Niedźwiecką, W. Kulbacką, K. Ulikowską, A. Szarneckiego),
-  powołano zespół monitorujący funkcjonowanie WSO (H. Płazińska, A. Dębowska,
   H. Domalewska, A. Suchocka),
-  powołano zespół wychowawczy ( M. Machnacz, M. Gołembiewska) i zespół planu działań
   wychowawczych (D. Szrajbert, T. Kuciun, E. Tokajuk, A Sakowska, B. Pławska,
   Z. Polakowski, D. Baranowska), powołano zespół opracowujący „Regulamin przyznawania
   nagród książkowych na koniec roku Szkolnego” (Z. Pojawa, D. Szrajbert, L. Sadowska,
   A. Kaczor, B. Śnieżyńska),
-  prowadzono szkolenie Rady na temat „Problemy narkotyków wśród młodzieży szkół
   podstawowych na terenie gminie Olecko”(policjant Leszek Jankowska),
-  powołano zespół redakcyjny gazetki szkolnej (M. Ostrowska, J. Kwiatkowska, E. Kubacka,
   B. Staszkiewicz, T. Kuciun, M. Niedźwiecka),
-  przeprowadzono mierzenie jakości szkoły (sprawdziany z j. polskiego, matematyki, języka
   angielskiego, przyrody),
- zorganizowano dla uczniów pomoc w postaci zajęć wyrównawczych, korekcyjno-
   kompensacyjnych i z gimnastyki korekcyjnej, zakupiono bezpłatne obiady, odzież, półkolonii,
- prowadzono zajęcia profilaktyczne: „Spójrz inaczej” i wychowawcze w postaci zajęć
  modelarskich, plastycznych, matematycznych,
- działała świetlica szkolna zapewniając opiekę wychowawczą dla 78 uczniów,
- samorząd uczniowski przekazał 130zł dla świetlicy na zakup materiałów piśmiennych i
  przeprowadził zbiórkę zabawek wśród uczniów, uczestniczył w przygotowaniu apeli z okazji
  DEN, Święta Niepodległości, pomagał przy redagowaniu gazetki szkolnej „Nasza Szkoła”,
  zorganizował bal przebierańców i Andrzejki (A. Kaczor),
- biblioteka uporządkowała księgozbiór, prowadziła „Kawiarenkę Literacką”, z której dochodu
   zakupywano książki (M. Ostrowska),
- przygotowano jasełka, apele z okazji Wyzwolenia Olecka i Uchwalenia Konstytucji,
- przygotowano lodowisko, boisko do piłki siatkowej przy szkole i założono Uczniowski Klub
  Sportowy „Trójka” w którym istniały 2 sekcje: żeglarska i piłki nożnej (Z. Polakowski,
  A. Szarnecki),
- zorganizowano Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym i w UNIHOC-u (A. Szarnecki, Z.  
  Polakowski) oraz w Mini Piłce Nożnej (Z. Polakowski)
- zorganizowano wyjazd na basen do Ełku i Mikołajek  i wycieczki do Olsztyna, Białowieży,
- zorganizowano dzieciom czas w ferie(turnieje, konkursy, dyskoteki) oraz Dzień Wiosny –
  Rewia Stroju Wiosennego i Mini Playback Show,
- otworzono salę informatyczną (10 Macintoshach uczą się uczniowie kl. IV- V)
- zakupiono sprzęt komputerowy, karnisze, firanki, słupki do gry w siatkówkę, automatyczne
  zamykacze do drzwi wyjściowych dzięki Zarządowi Rady Rodziców i panu Krzysztofowi
  Malinowskiemu,
- podpisano umowę z Firmą „Sportlake” w sprawie świadczenia bezpłatnej usługi na rzecz
  sekcji żeglarskiej.

Osiągnięcia:
-  I i II miejsce ucz. Mateusza Mejsaka i Małgorzaty Dudy w II Konkursie Matematycznym
   „Mistrz zadań testowych” ( M. Gołembiewska),
-  II miejsce ucz. Kamili Kamińskiej w ogólnopolskim Konkursie recytatorskim „Strofy o
   Ojczyźnie” (B. Staszkiewicz)
-  III miejsce ucz. Krzysztofa Trochima, Pawła Kuciuna w Powiatowym Konkursie Wiedzy o
   Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (T. Kuciu)
-  podziękowanie dla szkoły za udział w Finałach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i
   Plastycznego pt. „Życie i dzieło Księdza Stanisława Konarskiego” (D. Baranowska)
-  I miejsce kl. II b w Turnieju Mini Piłki Nożnej zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i
   Rekreacji w Olecku (M. Gołembiewska)
-  I miejsce kl. II c w Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PZPN (A. Sakowska),
-  I miejsce chłopców w Powiecie Olecko-Gołdapskim w Mini Piłce Nożnej (Z. Polakowski),
-  I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w Babkach Oleckich i II w Wieliczkach (Z. Polakowski),
-  II miejsce w Lidze Biegów Przełajowych w powiecie Olecko- Gołdapskim (Z. Polakowski)
-  II miejsce w piłce nożnej dziewcząt w powiecie olecko- gołdapskim (A. Sarnecki)
-  II miejsce w biegu na 60m, w rzucie piłką palantową i w skoku w dal w zawodach rejonowych
   z okazji Dni Olecka (A. Szarnecki)
-  III miejsce w tenisie stołowym w rozgrywkach miejsko-gminnych (A. Szarnecki)


Czerwiec – zakończenie roku szkolnego. Najlepsi uczniowie wyróżnieni:

 Kl. I a: Piotr Grygo, Piotr Olszewski, Martyna Stachowicz, Gabriela Sobuń

Kl. I b: Sylwia Mielech, Elżbieta Paradowska, Artur Reut, Angelika Wasilewska, Klaudia
            Puczyłowska, Judyta Barszczewska

Kl. I c: Robert Drobiszewski, Karolina Greś, Kamila Kamińska, Mateusz Kosiński, Paulina
           Łazarska, Urszula Olszewska, Katarzyna Przekop, Iga Sieńko

Kl. I d: Szymon Domel, Małgorzata Dzik, Oxana Stadnicka, Małgorzata Zaborowska, Kamila
            Domalewska

Kl. I e: Aleksandra Banach, Bartosz Czerniecki, Marcin Grygo, Eliza Mrozowska, Robert
           Mrozowski,Mariusz Pojawa, Inez Sadkowska, Wojciech Słowikowski, Klaudia
           Szymaszko

Kl. I w Szczecinkach: Marlena Chartunowicz, Natalia Iwanowska

Kl. II w Szczecinkach: Karolina Domel, Damian Syper, Mariusz Tomaszewski


Kl. II a: Joanna Brynda, Karolina Galicka, Melania Góralska, Dawid Jachimski, Beata
             Łukaszewicz, Anna Olender, Anna Pajko

Kl. II c: Emilia Reszel, Mariola Taraszkiewicz, Natalia Putra, Marta Barszczewska, Dariusz
             Bielewicz, Piotr Wyszomirski, Michał Sasin

Kl. II d: Magda Radzaj, Paweł Mrozowski, Łukasz Banach, Kamil Krakowski, Sara Jasińska,
             Wojciech Sak, Maciej Cichocki, Szymon Przemielewski

Kl. III a: Jarosław Nalbach, Izabela Rekuć

Kl. III b: Paulina Jachimka, Piotr Matwiejczyk, Joanna Motulewicz, Przemysław Ryszkiewicz,
               Małgorzata Stankiewicz, Patrycja Supronowicz, Anna Żukowska

Kl. III c: Przemysław Barszczewski, Szymon Dąbrowski, Cezary Górski, Łukasz Nalewajko,
              Anna Pieczur, Mateusz Przekop, Helena Przywara, Mateusz Symerewicz, Ewelina
              Szeszko, Katarzyna Kosińska, Edyta Wojnowska

Kl. III d: Urszula Korąkiewicz, Katarzyna Kordowska, Kajetan Kozłowski, Beata Łempio,
               Mariusz Matuszewski, Patryk Stachowicz, Robert Śnieżyński, Karolina Ward

Kl. III e: Kamila Cichocka, Izabela Gorlo, Anna Kowalewska, Karol Malinowski,
             Magda Matwiejczyk, Kamil Orłowski, Damian Wilke, Urszula Konarzewska,
             Paweł Żukowski

Kl. III w Szczecinkach: Przemysław Rowiński

Kl. IV a: Łukasz Retel (5,4), Karol Kujawski (5,3), Krzysztof Wojsiat (5,2), Magdalena
             Zagrodzka (5,1), Marcin Bokuniewicz (4,9), Tomasz Wojciechowski (4,9), Patrycja
             Pardo (4,9), Michał Kosiński (4,9), Katarzyna Lis (4,8), Urszula Myszczyńska (4,8)

Kl. IV b: Joanna Chmielewska (5,2), Patrycja Fiertek (5,1), Anna Tarasiuk (4,8)

Kl. IV c: Klaudia Sowulewska (5,0), Joanna Szymczyk (5,0), Martyna Ladzińska (4,9), Adam
              Jańczewski (4,9), Marcelina Murawska (4,9), Barbara Chrzanowska (4,8), Grzegorz
             Sulima  (4,8)

Kl. IV d: Wojciech Bazylewicz (5,1), Sławomir Nalbach (5,1), Adrian Domel (4,9), Damian
              Rowiński (4,9), Łukasz Konopko (4,8)

Kl. V a: Michał Konewko (5,2), Paweł Wiśniewski (4,8), Natalia Olszewska (4,8),

Kl. V b: Agnieszka Piłat (5,3), Kamil Myszczyński (5,2)

Kl. VI a: Przemysław Samojło (5,4), Elwina Szeszko (5,25), Barbara Łapińska (5,1), Anna
              Romanowska (5,1), Dorota Symerewicz (5,1), Ewelina Szymczyk (4,83),

Kl. VI c: Agata Skowrońska (5,75), Kamila Kamińska (5,33), Magda Kozłowska (5,33),
              Anna Metrzak (5,0), Irmina Raczyło (5,0), Agnieszka Siemianowicz (4,83),
              Ewelina Puźniak (4,75)

Najlepsza absolwentka szkoły Agata Skowrońska ze średnią ocen 5,75

Rok  2001/2002

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski               dyrektor szkoły (informatyka, SIS)

·             Lucja Piekielniak                         (pedagog szkolny) - wicedyrektor
 
·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski) – opiekun koła literackiego

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski, koło literackie)

·             Krystyna Skakuj                        (j. polski)   

·             Elżbieta Wojtkowska                (j. angielski)

·             Izabela Sobolewska                 (historia, koło historyczne)

·             Tomasz Kuciun                         (technika, informatyka)

·             Wacława Kulbacka                   (matematyka)             

·             Danuta Szrajbert                       (matematyka)  

·             Krystyna Ulikowska                  (przyroda)

·             Jan Orlik                                   (muzyka, chór szkolny)                                         

·             Halina Płazińska                       (nauczanie początkowe)

·             Zdzisława Pojawa                     (początkowe nauczanie, biblioteka)

·             Maria Machnacz                        (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                  (nauczanie początkowe, plastyka)

·              Bożena Pławska                       (nauczanie początkowe, kolo  teatralne)

·              Barbara Śnieżyńska                  (nauczanie początkowe, plastyka)

·             Anna Dębowska                        (nauczanie początkowe)

·             Lucyna Sadowska                      (nauczanie podatkowe, przyroda)

·             Eligia Tokajuk                             (nauczanie początkowe)

·             Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                         (nauczanie początkowe)

·             Elżbieta Kubacka                       (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                  (nauczanie początkowe)

·             Maria Tomkiewicz                       (nauczanie początkowe)

·             Dorota Sobolewska                    (nauczanie początkowe

·             Marta Ostrowska                        (biblioteka)

·             Helena Domalewska                   (religia)

·              Danuta Baranowska                   (religia)

·             Anna Baj-Gałązka                      (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna, aerobik, sekcja
                                                                 kosza)

·             Zbigniew Polakowski                 (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)

·             Artur Szarnecki                          (wych. fiz., sekcja żeglarska)

·             Wiesław Bukpas                         (sekcja szachowa)             

·             Alicja Stachowicz                       (wychowanie do życia w rodzinie)
 
·             Agata Mrozowska                      (świetlica)                                         

·             Jolanta Rozmierska                    (świetlica)


Wychowawstwo klas:

-        kl. I  a (22 uczniów)  - Alicja Suchocka

-        kl. I b   (17 uczniów) – Elżbieta Kubacka

-        kl. I c   (23 uczniów) – Barbara Śnieżyńska

-        kl. I d   (24 uczniów) – Bożena Staszkiewicz
-        kl. II a  (23 uczniów)  – Bożena Pławska

-        kl. II b  (24 uczniów)  - Anna Dębowska

-        kl. II c  (21 uczniów) – Lucyna Sadowska

-        kl. II d  (22 uczniów) – Maria Machnacz

-        kl. II e  (23 uczniów) - Zdzisława Pojawa

-        kl. III a  (23 uczniów) – Eligia Tokajuk

-        kl. III b  (30 uczniów) – Marzena Gołembiewska

-        kl. III c  (26 uczniów) – Alicja Sakowska

-        kl. III d  (27 uczniów) – Renata Baranowska

-        kl. I w Szczecinkach (8 uczniów) – Maria Tomkiewicz

-        kl. II w Szczecinkach (4 uczniów) – Dorota Sobolewska

-        kl. III  w Szczecinkach (8 uczniów) – Dorota Sobol.ewska

-        kl. IV a  (24uczniów) – Anna Baj- Galazka

-        kl. IV b (28 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

-        kl. IV c (26uczniów) – Krystyna Ulikowska

-        kl. IV d (28uczniów) – Izabela Sobolewska

-        kl. IV e (28uczniów) – Maria Niedźwiecka

-        kl. V a (27 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. V b (23 uczniów) – Marta Ostrowska

-        kl. V c (28uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. V d (26uczniów) – Tomasz Kuciun

-        kl. VI a (27 uczniów) – Danuta Szrajbert

-        kl. VI b ( 25uczniów) – Krystyna Skakuj

W szkole jest 616 uczniów , 27 oddziałów i pracuje 39 nauczycieli

Działalność szkoły:
- powołano zespół
a) monitorujący funkcjonowanie WSO (H. Domalewska, A. Suchocka) ,
b) wychowawczy (B. Pławska, A. Suchocka, D. Baranowska E. Tokaju),
c) redakcyjny gazetki szkolnej (M. Ostrowska, T. Kuciu, J. Kwiatkowska, A. Baj- Gałązka,
    M. Machnacz)
d) do mierzenia jakości pracy szkoły (M. Niedźwiecka, J. Kwiatkowska, I. Sobolewska,
    W. Kubacka, D. Szrajbert, B. Staszkiewicz, B. Śnieżyńska, B. Pławska, M. Machnacz,
    M. Gołembiewska, A. Suchocka),
e) zmiany w Statucie Szkoły (K. Skakuj, M. Ostrowska),
 f) powołano zespół w celu zebrania informacji (K. Skakuj, M. Ostrowska, B. Pławska,
    M. Gołembiewska),
- przeprowadzono zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły dotyczące znajomości „Programu
   Wychowawczego Szkoły”,
- rozpoczęto prace związane z nadaniem szkole imienia i sztandaru:
- opracowano Program Rozwoju Szkoły i Szczegółowy Plan Działań Wychowawczych,
- przybliżono uczniom wiedzę na temat Unii Europejskiej (I. Sobolewska)
- organizowano zajęcia dla uczniów w czasie ferii,
- prowadzono warsztaty dla nauczycieli pt. „Praca z uczniem zdolnym”, „Przemoc dzieci wobec
  dzieci”, „Szersze tło problemu przemocy w szkole”,
- przeprowadzono badania w szkole na temat zagrożeń patologią społeczną,
- rozpoczęto współpracę ze Wszechnicą Mazurską , wykład rektora uczelni pt.,, Edukacja
  przeciwko wykluczeniom”,
- działał Samorząd Uczniowski: zorganizowano Dzień Samorządności (konkursy, pokaz mody,
  mini playback show)- R. Baranowska i Izabela Sobolewska,
- przygotowano i przeprowadzono sprawdziany sprawdzające kompetencje dla uczniów kl. I-VI,
- wprowadzono zmiany w Regulaminie przyznawania nagród na koniec roku szkolnego (śr. 5,4,
   zachowanie wzorowe, rozstrzyga też wynik ze sprawdzianu szóstych klas,
- uczestniczono w uroczystości w OCK poświęconej matce i dziecku,
- prowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka, korekcyjna, chór,  koła
  zainteresowań: matematyczne, historyczne, literackie, teatralne, informatyczne,szachowe,
  zajęcia profilaktyczne: „Spójrz inaczej”, „Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym?”,
- współpracowano z instytucjami jak:  MOPS, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych,  Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu pomocy dzieciom (paczki,
  darmowe obiady, pomoce szkolne),
- zorganizowano konkursy:
a) międzyklasowy turniej „Wiedzy o Olecku”(I. Sobolewska, R. Baranowska),
b) recytatorski o utworach Marii Konopnickiej (M. Niedźwiecka, R. Baranowska)
c) wiedzy o Ignacym Krasickim (J. Kwiatkowska),
d) czytelniczy „Harrym Potterze”, „Karolci”(M. Ostrowska),
e) ortograficzny dla kl. IV-VI (M. Niedźwiecka, J. Kwiatkowska),
 f) plastyczne: „Kartka świąteczna”, „Jajko w Humorze”
g) na najpiękniejszą palmę wielkanocną (H. Domalewska, D. Baranowska)
- koło teatralne przygotowało przedstawienia pt. „Jacek, Wacek i Pani Jesień”, „Ogrodnik”, „Idą
   święta” (B. Pławska)
- świetlica uczestniczyła w akcji „Pomoc dzieciom z Afganistanu-otrzymała certyfikat Polskiej  
  Akcji Humanitarnej, w konkursie plastycznym „Piękna Jest Ziemia Olecka”, przygotowała
  montaż słowno-muzyczny „Wigilia Polska- dawniej i dziś”, zorganizowała konkursy:
  recytatorski „Spotkanie z Afryką”, i plastyczny „Najpiękniejszy orzeł –godła Polski”(Agata
  Mrozowska, J. Rozmierska),
- uczestniczono w „Akcji sprzątania Brzegu jeziora Olecko Wielkie, w ,,Biegach Oleckich” i
  ,,Biegu ku słońcu”,
- zorganizowano Dzień Ziemi –konkurs ekologiczny, sportowy (L. Sadowska)
- zorganizowano turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa UKS „Trójka” (Z. Polakowski) i wyjazdy
  uczniów na wycieczki do Olsztyna, Warszawy, Mikołajek, Suwałk,
- przygotowano pokaz treningu sportowego dla n-eli wych. fiz. Regionu Północno- Wsch.
  (Z. Polakowski),
- przygotowano lodowisko, wykonano zeskok do skoku w dal i bieżni (Z. Polakowski)
- przygotowano gazetkę sportową przed aulą  (A. Baj-Gałązka)
- zakupiono kosze do gry w koszykówkę, kserokopiarkę, drukarkę, stoliki do sali komputerowej,
  meble do kuchni, lodówkę, pralkę, gabloty,
- założono piękny ogród przed szkołą,
- otworzono stołówkę,
- pozyskano do sekcji żeglarskiej 10 jachcików klasy Optymist dzięki współpracy ze Związkiem  
  Polskiego Żeglarstwa i Firmą SPORTLAKE

Osiągnięcia:
- I miejsce ucz. A. Reuta w Powiatowym konkursie „Mistrz zadań tekstowych”
- I miejsce ucz. Sławomira Nalbacha w II Oleckiej Olimpiadzie Matematycznej Szkół
   Podstawowych (W. Kulbacka)
- II miejsce ucz. Jarosława Nalbacha w II Oleckiej Olimpiadzie Matematycznej Szkół  
   Podstawowych (W. Kulbacka )
- II miejsce ucz. Izabeli Masalewskiej w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Ignacym Krasickim
   (J. Kwiatkowska)
- II miejsce ucz. Oxsany Stadnickiej w Powiatowym konkursie „Mistrz zadań tekstowych” kl. II
  (M. Machnacz)
- II miejsce ucz. Oxsany Stadnickiej w Gminnym konkursie plastycznym „Piękna jest Ziemia
  Olecka w kategorii kl. I-III zorganizowany przez OCK
- II miejsce ucz. Błażeja Tusznio w Konkursie Ekologicznym w S4 (K. Ulikowska)
- II miejsce ucz. Sławomira Nalbacha w Konkursie Przyrodniczym w SP1 (K. Ulikowska)
- III miejsce ucz. Elizy Mrozowska w  Powiatowym konkursie „Mistrz zadań tekstowych”
  (Z. Pojawa)
- IX miejsce ucz. Sławomira Nalbach w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Kangur”
   (W. Kulbacka)
- I miejsce ucz. Daniela Owiejew „Piękna jest Ziemia Olecka w kategorii   kl. IV-VI (Agata
  Mrozowska)  i 2miejsce ucz. Oxsany Stadnickiej, 3 Elizy Mrozowskiej oraz wyróżnienia:   
  Kamila Bobowicz, Eliza Łęgowska, Jacek Mrozowski (A. Mrozowska)
- I miejsce kl. III c w turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadiony”- drużyna dziewcząt
  (A. Sakowska)
- wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Szkół Społecznych STO „Szkolne
   Spotkanie z Melpomeną” (A. Mrozowska)
- wyróżnienie dla ucz. Joanny Szymczyk i Katarzyny Lis w I Diecezjalnym Festiwalu
   Ekumenicznym ,,Śpiewajmy Panu Naszemu, Śpiewajmy” (J. Orlik, D. Baranowska)
- I miejsce szkoły w piłce nożnej w turnieju Coca Cola Cup i awans do III rundy rozgrywek
   (Z. Polakowski)
- I miejsce dziewcząt w Rozgrywkach Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PZPN
- I miejsce dziewcząt w czwórboju LA w Powiecie (A. Szarnecki)
- I chłopców i III dziewcząt miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Powiatu Olecko-    
  Gołdapskiego (Z. Polakowski)
- I miejsce ucz. Joanny Kryścio w biegi na 300m w Mistrzostwach Powiatu Oleckiego
  (A. Szarnecki),
- III miejsce ucz. Artura Kozakiewicza w rzucie piłką lekarską w Mistrzostwach Powiatu
  Oleckiego,
- IV miejsce ucz. Marleny Ziółkowskiej w biegu na 800 w Mistrzostwach Powiatu Oleckiego
   (A. Szarnecki),
- IV i V miejsce chłopców  kl. IV i V w Sztafetowych Biegach Przełajowych  w  Rejonie i awans
  do finału wojewódzkiego (Z. Polakowski)
- II miejsce chłopców w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa UKS „Trójka”(Z. Polakowski),
- III miejsce w Gminnych Mistrzostwach w Mini Piłce Nożnej (Z. Polakowski)


Czerwiec – zakończenie roku szkolnego . Najlepsi uczniowie wyróżnieni:

 Kl. I a: Maciej Adamczyk, Maja Dąbek, Robert Kulikowski, Mateusz Mejsak, Aleksander Mulić,
             Magdalena Olszewska, Ewelina Rydzewska, Joanna Sodowska, Marcin Zawadzki,

Kl. I b: Paulina Buniewicz, Magdalena Domel, Mateusz Mielziuk, Mateusz Miszkiel, Natalia
           Szperek, Rafał Topolski,

Kl. I c: Andrzej Juszkiewicz, Agata Kowalska, Tomasz Kozłowski, Jacek Mrozowski, Marcel
            Mrozowski, Rafał Przeździak, Aleksandra Wawrzyn, Justyna Wiszniewska

Kl. I d: Bartosz Bazylewicz, Kamil Kulik, Renata Nosorowska, Paulina Sidorowicz, Marcin
            Wiśniewski

Kl. I Szczecinki: Karolina Chartunowicz, Magdalena Olszewska, Urszula Radzewicz

Kl. II a: Ewa Adam, Piotr Grygo, Piotr Olszewski, Łukasz Pawluczuk, Martyna Stachowicz,
            Gabriela Sobuń

Kl. II b: Judyta Barszczewska, Sylwia Mielech, Artur Reut, Elżbieta Paradowska, Karolina
            Sokół, Klaudia Puczyłowska, Aneta Rybak, Angelika Wasilewska

Kl. II c: Karolina Greś, Kamila Kamińska, Mateusz Kosiński, Mateusz Kujawski, Paulina
            Łazarska, Katarzyna Przekop, Iga Sieńko

Kl. II d: Kamila Domalewska, Szymon Domel, Małgorzata Dzik, Klaudia Kapuścińska, Oxana
             Stadnicka, Małgorzata Zaborowska

Kl. II e: Aleksandra Banach, Bartosz Czerniecki, Angelika Jaśkowska, Eliza Mrozowska, Robert
            Mrozowski, Mariusz Pojawa, Inez Sadkowska, Wojciech Słowikowski, Klaudia
            Szymaszko, Karolina Kozielska

Kl. II Szczecinki: Marlena Chartunowicz, Natalia Iwanowska

Kl. III a: Dawid Jachimski, Karolina Galicka, Paweł Pajko, Joanna Brynda, Beata Łukaszewicz,
              Melania Góralska, Anna Olender

Kl. III b: Mateusz Koncewicz, Paweł Bielenica, Mateusz Retel, Hubert Ołowniuk, Michał Starski,
               Małgorzata Duda, Marlena Mejsak, Paulina Półtorak

Kl. III c: Emilia Reszel, Michał Sasin, Natalia Putra, Lena Brodowska, Mariola Taraszkiewicz,
               Lidia Sasin, Agnieszka Taraszkiewicz

Kl. III d: Łukasz Banach, Paweł Mrozowski, Magda Radzaj, Kamil Kramkowski, Sara Jasińska

Kl. III Szczecinki: Karolina Domel, Damian Syper, Mariusz Tomaszewski,

Kl. IV a: Julia Krzywicka, Jarosław Nalbach

Kl. IV b: Paulina Jachimka, Miłosz Piątkowski, Małgorzata Stankiewicz, Anna Żukowska,
              Patrycja Supronowicz

Kl. IV c: Helena Przywara, Mateusz Przekop, Izabela Kłodzińska, Ewelina Szeszko, Edyta
               Wojnowska

Kl. IV d: Urszula Korąkiewicz, Paulina Piekarska, Piotr Szerel

Kl. IV e: Kamila Cichocka, Izabela Gorlo, Damian Wilke, Karol Malinowski, Kamil Orłowski,
              Anna Kowalewska, Magdalena Butkiewicz, Magda Matwiejczyk, Urszula Konarzewska

KL. V a: Łukasz Retel, Krzysztof Wojsław, Karol Kujawski, Urszula Myszczyńska, Magdalena
              Zagrodzka, Patrycja Pardo, Michał Kosiński, Tomasz Wojciechowski, Katarzyna Lis,
              Marcin Bokuniewicz, Izabela Masalewska

Kl. V b: Joanna Chmielewska, Patrycja Wiertek, Emilia Janicka, Paulina Kulbacka,
            Anna Tarasiuk

Kl. V c: Klaudia Sowulewska, Joanna Szymczyk, Martyna Ladzińska, Barbara Chrzanowska,
             Marcelina Murawska, Adam Janczewski, Konrad Obrębalski, Szymon Pruszyński,
             Urszula Niewiarowska

Kl. V d: Sławomir Nalbach, Łukasz Konopko, Wojciech Bazylewicz, Damian Rowiński,
            Adrian Domel

Kl. VI a: Michał Konewko, Jakub Pruszyński, Błażej Tusznik

Kl. VI b: Agnieszka Piłat, Kamil Myszczyński, Urszula Matalewska

Nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły – Agnieszki Piłat


Rok  2002/2003

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski               dyrektor szkoły (informatyka, SIS)  

·             Lucja Piekielniak                      (pedagog szkolny) - wicedyrektor

·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski)

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski, koło literackie)

·            Krystyna Skakuj                         (j. polski)   

·             Elżbieta Wojtkowska                 (j. angielski)

·             Izabela Sobolewska                  (historia, koło historyczne)

·             Tomasz Kuciun                         (technika, informatyka)

·             Wacława Kulbacka                    (matematyka)             

·             Danuta Szrajbert                        (matematyka, koło matematyczne)  

·             Marta Domoradzka                    (matematyka, informatyka, koło matematyczne)

·             Krystyna Ulikowska                    (przyroda)

·             Lucyna Sadowska                      (przyroda)

·             Jan Orlik                                     (muzyka, chór szkolny)                                         

·             Tadeusz Gut                               (plastyka)

·             Barbara Śnieżyńska                   (nauczanie początkowe)

·             Anna Dębowska                         (nauczanie początkowe)

·             Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                         (nauczanie początkowe, biblioteka)

·             Elżbieta Kubacka                       (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                 (nauczanie początkowe)

·             Maria Tomkiewicz                      (nauczanie początkowe)

·             Dorota Sobolewska                    (nauczanie początkowe)

·             Bożena Pławska                         (nauczanie początkowe, kolo  teatralne)

·             Krystyna Jankowska                  (nauczanie początkowe)

·             Zdzisława Pojawa                      (początkowe nauczanie)

·             Maria Machnacz                         (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                   (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska                        (biblioteka)

·             Helena Domalewska                  (religia)

·             Danuta Baranowska                   (religia)

·             Anna Baj-Gałązka                      (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna,  sekcja kosza)

·             Zbigniew Polakowski                 (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)

·            Artur Szarnecki                           (wych. fiz., sekcja żeglarska)

·             Wiesław Bukpas                        (sekcja szachowa)             

·             Alicja Stachowicz                      (wychowanie do życia w rodzinie)
 
·             Agata Mrozowska                      (świetlica)                                         

·             Jolanta Rozmierska                   (świetlica)

·             Marek Zabłocki                          (religia)



Wychowawstwo klas:

-        kl. I  a (29 uczniów)  - Marzena Gołembiewska

-        kl. I b   (29 uczniów) – Alicja Sakowska

-        kl. I c   (28 uczniów) – Renata Baranowska

-        kl. II a  (22 uczniów)  – Alicja Suchocka

-        kl. II b  (17 uczniów)  - Elżbieta Kubacka

-        kl. II c  (21 uczniów) – Barbara Śnieżyńska

-        kl. II d  (24 uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. III a  (22 uczniów) – Bożena Pławska

-        kl. III b  (24 uczniów) – Anna Dębowska

-        kl. III c  (22 uczniów) – Krystyna Jankowska

-        kl. III d  (23 uczniów) – Maria Machnacz

-        kl. III e  (20 uczniów) – Zdzisława Pojawa

-        kl. I w Szczecinkach (6 uczniów) – Dorota Sobolewska

-        kl. II w Szczecinkach (8 uczniów) – Maria Tomkiewicz

-        kl. III  w Szczecinkach (3 uczniów) – Maria Tomkiewicz

-        kl. IV a  (23uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. IV b (24 uczniów) – Krystyna Skakuj

-        kl. IV c (26uczniów) – Danuta Szrajbert

 -        kl. IV d (28uczniów) – Marta Domaradzka  

-        kl. IV e (24 uczniów) – Lucyna Sadowska

-        kl. V a (21 uczniów) – Anna Baj- Gałązka

-        kl. V b (27 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

-        kl. V c (28 uczniów) – Krystyna Ulikowska

-        kl. V d (28 uczniów) – Izabela Sobolewska

-        kl. V e (28uczniów) – Maria Niedźwiecka

-        kl. VI a (24 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. VI b (23 uczniów) – Marta Ostrowska

-        kl. VI c (25 uczniów) – Wacława Kulbacka

-        kl. VI d (24 uczniów) – Tomasz Kuciun

W szkole jest 651 uczniów , 28 oddziałów i pracuje 35 nauczycieli pełnozatrudnionych i 9 w niepełnym wymiarze godzin.

Listopad – wizytacja p. Marioli Rabczyńskiej z Delegatury KO w Ełku

Grudzień -   głosowanie rodziców, uczniów i RP na propozycje kandydatur na patrona
                      szkoły: Jana Pawła II,  „Porozumienia bez Barier”, Marię Konopnicką.
                      Wyłoniono kandydaturę Jana Pawła II - 267

Działalność szkoły:
- powołano  zespoły klasowe,
- powołano zespoły przedmiotowe:
a) nauk humanistycznych (J. Kwiatkowska),
b) nauk matematycznych (D. Szrajbert),
c) nauk przyrodniczych  (L. Sadowska)
d) nauk artystycznych (A. Baj- Gałązka)
e) kształcenia zintegrowanego (M. Gołębiewska)
- powołano zespół monitorujący funkcjonowanie WSO (A. Baj-Gałązka, H. Domalewska, Alicja
  Suchocka, A. Dębowska),
- zespół wychowawczy (A. Suchocka, B. Pławska, A. Mrozowska, J. Rozmierska,
   L. Piekielniak) i Szczegółowego Planu Działań Wychowawczych (E. Wojtkowska,
   E. Kubacka, T. Kuciu)
- opracowano nowy Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej,
- opracowano regulamin dyskotek szkolnych (R. Baranowska, I. Sobolewska),
- opracowano „Plan pracy wychowawczej” i  znowelizowano Program Wychowawczy Szkoły,
- stworzono projekt współpracy Wszechnicy Mazurskiej z SP3 ( podnoszenie poziomu
  szkolnictwa, wymiana doświadczeń, promocja obydwu placówek),
- przyjęto jednolity ceremoniał przebiegu ślubowania klas I (dokumentację dołączono do
  Statutu Szkoły),
- opracowano szczegółowy plan działań podczas przerw w celu poprawy bezpieczeństwa,
- wprowadzono ścieżki edukacyjne do programów nauczania (ekologiczna, prozdrowotna,
   wychowanie do życia w społeczeństwie, wychowanie patriotyczne, czytelnicza i medialna),
- przygotowano sprawdziany semestralne dla uczniów kl. IV-V,
- wprowadzono program autorski z plastyki dla uczniów uzdolnionych z kl. I, który został
  włączony  do tzw. „Banku Programów Autorskich- dziecko zdolne i uzdolnione”  w Poradni
  Psychologiczno- Pedagogicznej (M. Gołembiewska)
- zrealizowano programy profilaktyczne „Spójrz inaczej, „Elementarz 7 kroków”,
  przeprowadzono warsztaty na temat: „Niewłaściwe zachowania dzieci”, „Bezpieczne zabawy
  zima”, „Przyjaźnie i konflikty w klasie”, „Miedzy nami kobietami”,
- udzielono pomocy dzieciom z rodzin ubogich , z problemami alkoholowymi (uczęszczanie na
  zajęcia do świetlicy „Nasz dom”, „Puchatek”, darmowe obiady, półzimowiska: „Białe Wakacje” ,  „Przy kominku”
- przeprowadzono pogadanki dla rodziców na temat „Zagrożenia niedostosowaniem a sygnały
  ostrzegawcze”, „ O sztuce wychowania w rodzinie”, „ Rola rodzimy w profilaktyce zachowań
  ryzykownych”, „Alkohol i inne środki uzależniające”) – współpraca z Poradnia Psychologiczną-    
  Pedagogiczną, prelekcje „ Narkotyki - jak uchronić nasze dziecko?”, „Wady postawy”,
- organizowano szkolenie RP (Planowanie wynikowe w Edukacji),
- kontynuowano prace nad nadaniem szkole imienia i sztandaru,
- przeprowadzono szkolne konkursy:
a) „Wiedzy o ruchu drogowym” – T. Kuciu
b) wiedzy o UE dla kl. VI (I. Sobolewska)
c) recytatorski „Mówić pięknie o miłości” (K. Skakuj, M. Ostrowska) i „Jan Brzechwa – poeta
    dziecięcej radości, czarodziej słowa” (A. Sakowska)
d) miejsko- gminny „Lubię ortografię”( R. Baranowska, M. Machnacz)
e) matematyczny „Kangurek” (M. Domaradzka)
f)  plastyczny „Strażacy ratują ludzi” (T. Gut, R. Baranowska, B. Śnieżyńska, Z. Pojawa)
g) plastyczny „Jan Brzechwa – poeta dziecięcej wyobraźni, czarodziej słowa (A. Sakowska)
h) na najpiękniejszą palmę wielkanocną (H. Domalewska, D. Baranowska)
- zorganizowano przedstawienie o UE „Polak Obywatel Europy” (I. Sobolewska),
- zorganizowano Dzień Wiosny  (R. Baranowska, I. Sobolewska), IV Otwarte Mistrzostwa SP3
  w Szachach, Mistrzostwa SP3 w UNIHOCKa i  w Mini Piłce Nożnej (5-cio osobowej) -Z.
  Polakowski oraz Regaty o Puchar Burmistrza Olecka (A. Szarnecki, Z. Polakowski),
- zorganizowano Dzień Wiosny dla kl. I-III (inscenizacja „Pierwszy powiew wiosny”, Mini
  Playback Show, konkurs plastyczny pt. „Zwiastun wiosny” i wizytę w Zespole Zakładów Opieki
  Długoterminowej w Jaśkach (A. Sakowska i M. Gołembiewska),
- przygotowano montaże słowno-muzyczne z okazji świąt państwowych (I. Sobolewska, J.
   Kwiatkowska),
- przygotowano jasełka (H. Domalewska, D. Baranowska),
- zorganizowano „Dzień Ziemi” (sprzątanie wokół jeziora, rozdawanie ulotek (L. Sadowska, B.
  Śnieżyńska, A. Baj-Gałązka, I. Sobolewska)
- przygotowano lodowisko(Z. Polakowski),
- pozyskano 9 tys. zł. na rzecz UKS „Trójka” (Z. Mrozowski, Z. Polakowski, A. Szarnecki)
- uczestniczono  w przedstawieniach o charakterze profilaktycznym („Szkolne Graffiti”,
   „Maska”) i  w programie profilaktycznym 7 Kroków  klas VI (propagowanie zdrowego trybu
  życia, informacje o  substancjach uzależniających i ich szkodliwości), prowadzono zajęcia  
  „Spotkania ze sztuką”- koło teatralne,  „Żyjmy w zgodzie z naturą”- koło ekologiczne, „Modelik”    
  koło modelarskie,
- uczestniczono w Pierwszym Oleckim Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych (R. Baranowska, M.
  Ostrowska, A. Mrozowska), Biegach Oleckich  i Regatach o Puchar Starosty Piszu,
- działanie Samorządu Uczniowskiego (R. Baranowska, I. Sobolewska),
- świetlica prowadziła zajęcia z cyklu „Przyjazna szkoła” we  współ. z PPP, organizował
  spotkania z leśnikami z Koła Łowieckiego „Ponowa”, strażakami, dziennikarzami – redaktorem
  gazety „Głos Olecka” p. Martą Jeżewską, poetami regionu-W. Klejmontem,
  A. Andryszczykiem, wydawała gazetkę „Wesoła Świetlica”,
- biblioteka prowadziła Koła Miłośników Książek, organizowała wystawy książek książkowe,
  konkursy czytelnicze, przygotowywała inscenizacje: „Zakład czyli nowy w szkole”,
  „Zaczarowany świat bajek”,
- uczestniczono w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym, Miejsko-gminnym konkursie
   matematycznym dla kl. II; III Oleckiej Olimpiadzie Matematycznej, Ogólnopolskim Konkursie
   Historycznym „Krąg”;  Konkursie recytatorskim w Gąskach; Powiatowym Konkursie
   Plastycznym „Straż pożarna w oczach dziecka”; Regionalnym Konkursie Wiedzy Religijnej;
   Gminnym Konkursie „Samorząd to ja”; Miejsko- Gminnym konkursie wiedzy o ochronie
   przyrody; rozgrywkach w Mini Piłce Nożnej dla dzieci –„Dzikich drużyn”,
-  wzbogacono szkołę w nowy sprzęt: magnetowidy, telewizory, komputery, plansze
   dydaktyczne i  dywan do klasy.


Osiągnięcia:
-  II miejsce ucz. Sławomira Nalbacha w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
   (W. Kulbacka)
-  I miejsce ucz. Łukasza Retela, Patrycji Fiertek, Łukasza Konopko w Gminnym konkursie
   wiedzy „Samorząd to ja” (I. Sobolewska)
-  I miejsce ucz. Krzysztofa Wojsława, Karola Kujawskiego w Powiatowym Konkursie Wiedzy o
    Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (T. Kuciu)
-  I miejsce ucz. Sylwii Mielech w Miejsko-Gminnym Konkursie Ortograficznym (A. Dębowska)
-  II miejsce ucz. Jacka Mrozowskiego w Powiatowym Konkursie Ortograficznym (Barbara
   Śnieżyńska),
-  I miejsce ucz. Jacka Mrozowskiego w konkursie „Mistrz Zadań Tekstowych” (B. Śnieżyńska),
-  wyróżnienie w I Oleckim Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych (R. Baranowska, A. Mrozowska,
   M. Ostrowska),
-  I miejsce ucz. Sławomira Nalbacha w Regionalnym Konkursie Matematycznym
   (W. Kulbacka)
-  wyróżnieni ucz. Daniel Owsiejew, Martyna Ladzińska i Joanna Chmielewska w Powiatowym
    Konkursie Plastycznym „Piękno ziemi oleckiej” (R. Baranowska)
-  I miejsce na 300m w Mistrzostwach Powiatu na Hali (A. Szarnecki)
-  I miejsce chłopców w powiecie i V w Regionie w Mini Piłce Nożnej (Z. Polakowski)
-  I miejsce chłopców w Halowej Piłce Nożnej Powiatu Oleckiego (Z. Polakowski)
-  I miejsce w Powiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców kl. V (Z. Polakowski)
-  II miejsce w Turnieju o Puchar Prezesa UKS „Trójka” (Z. Polakowski)
-  II miejsce dziewcząt w Powiecie w Mini Koszykówce (A. Baj- Gałązka)
-  II miejsce chłopców w Powiecie w Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadiony”
   (Z. Polakowski)
- II miejsce w I rundzie Turnieju COCA COLA CUP (Z. Polakowski)
- II miejsce ucz. Angeliki Adamskiej w Powiecie w Biegach Przełajowych (A. Baj- Gałązka)
- III miejsce dziewcząt w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. V (A. Szarnecki)
- III miejsce chłopców w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. IV (A. Szarnecki)
- III miejsce w Powiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców kl. VI (Z. Polakowski)
- V miejsce w Rejonie w Mini Piłce Nożnej 5-cio osobowej (Z. Polakowski)



Czerwiec – zakończenie roku szkolnego . Najlepsi uczniowie wyróżnieni:

 Kl. I a: Mateusz Bagiński, Konrad Barszczewski, Agnieszka Jankowska, Aleksandra
            Chodkiewicz, Emilia Mielech, Wojciech Mulić, Emilia Retel, Michalina Ryszkiewicz,
            Krzysztof Rzepecki, Adrianna Święczkowska, Mateusz Żukowski

Kl. I b: Justyna Banaszewska, Przemysław Broniszewski, Sylwia Górcewicz, Mateusz Jurczuk,
           Jakub Kozłowski, Natalia Kulaszewicz, Patryk Laszkowski, Agata Putra, Kacper Sulima,
           Sara Suszczyńska, Damian Supieńko, Robert Tuchliński, Sylwia Zaniewska

Kl. I c: Eliza Niewiarowska, Barbara Polakowska, Oskar Misiewicz, Bartłomiej Borys, Tomasz
           Domel, Marcin Menelski, Anna Woronko

Kl. II a: Maja Dąbek, Robert Kulikowski, Aneta Makowska, Mateusz Mejsak, Aleksander Mulić,
            Magdalena Olszewska, Ewelina Rydzewska, Marcin Zawadzki

Kl. II b: Damian Adamski, Paulina Buniewicz, Magdalena Domel, Mateusz Mielziuk, Mateusz
             Miszkiel, Natalia Szperek, Rafał Topolski, Marcin Tulik

Kl. II c: Andrzej Juszkiewicz, Agata Kowalska, Tomasz Kozłowski, Jacek Mrozowski, Marcel
             Mrozowski, Rafał Przeździak, Aleksandra Wawrzyn

Kl. II d: Bartosz Bazylewicz, Kamil Bobowicz, Kalina Chmielewska, Kamila Kulik, Renata
            Nosorowska, Paulina Sidorowicz, Marcin Wiśniewski

Kl. II Szczecinki: Karolina Chartunowicz, Magdalena Olszewska, Urszula Radzewicz

Kl. III a: Piotr Grygo, Piotr Olszewski, Martyna Stachowicz, Łukasz Pawluczuk, Adam Okrągły

Kl. III b: Judyta Barszczewska, Sylwia Mielech, Artur Reut, Aneta Rybak, Elżbieta Paradowska,
              Klaudia Puczyłowska, Angelika Wasilewska, Karolina Sokół, Ewelina Bartnik,
              Agnieszka Bujnowska

Kl. III c: Robert Drobiszewski, Karolina Greś, Katarzyna Przekop, Mateusz kujawski, Mateusz
             Kosiński, Kamila Kamińska, Paulina Łazarska, Łukasz Wirżyński, Urszula Olszewska,
             Iga Sieńko

Kl. III d: Oxana Stadnicka, Małgorzata Dzik, Szymon Domel, Klaudia Kapuścińska, Kamila
              Domalewska, Eliza Łęgowska, Małgorzata Zaborowska

Kl. III e: Eliza Mrozowska, Robert Mrozowski, Aleksandra Banach, Angelika Jaśkowska, Inez
             Sadkowska, Klaudia Szymaszko, Karolina Kozielska, Bartosz Czerniecki, Marcin Grygo

Kl. IV b: Magda Radzaj  (5,4)

Kl. IV c: Melania Góralska (5,2), Paweł Bielenica (5,1), Marta Grygla ( 5,1), Agata Skórkiewicz
             (5,1), Dawid Jachimski (5,0), Joanna brygada (5,0), Karolina Galicka (4,9), Beata
              Łukaszewicz (4,8)

Kl. IV d: Mateusz Sulima (5,0), Mateusz Koncewicz (4,9), Paweł Pajko (4,9)

Kl. IV e: Marlena Mejsak (5,3), Małgorzata Duda (5,2), Emilia Reszel (5,1), Paulina Półtorak
             (4,9)

Kl. V a: Julia Krzywicka (5,5), Jarosław Nalbach (5,3),

Kl. V b: Paulina Jachimka (5,4), Miłosz Piątkowski (5,0),Anna Żukowska (5,0),  Małgorzata
             Stankiewicz (4,9),

Kl. V c: Helena Przywara (5,2), Izabela Kołodzińska (5,0), Anna Pieczur (4,77),

Kl. V d: Urszula Korąkiewicz (5,0), Robert Śnieżyński (5,0)

Kl. V e: Kamila Cichocka (5,0), Kamil Orłowski (5,0), Izabela Gorlo (4,78), Damian Wilke (4,78)

Kl. VI a: Łukasz Retel (5,4), Karol Kujawski (5,3), Krzysztof Wojsław (5,3), Patrycja Pardo (5,2),
             Magdalena Zagrodzka (5,2), Urszula Myszczyńska (5,0), Michał Kosiński (4,89),
             Katarzyna Lis (4,89), Izabela Matalewska (4,78)

Kl. VI b: Joanna Chmielewska (5,0), Patrycja Fiertek (5,1), Anna Tarasiuk (5,0), Emilia Janicka
               (4,89)

Kl. VI c: Barbara Chrzanowska (5,0), Klaudia Sowulewska (4,89), Joanna Szymczyk (4,78)

Kl. VI d: Sławomir Nalbach (5,44), Łukasz Konopko (5,2), Wojciech Bazylewicz (5,0), Adrian
              Domel (4,8), Damian Rowiński (4,8)

Najlepszy absolwent szkoły – Sławomir Nalbach  śr. ocen 5,44 i 39 punktów ze
                                                                   sprawdzianu klas VI


Rok  2003/2004

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski                dyrektor szkoły (informatyka)  

·             Lucja Piekielniak                      (pedagog szkolny) - wicedyrektor

·             Maria Niedźwiecka                   (j. polski)

·            Krystyna Skakuj                         (j. polski)   

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski, koło literackie)

·             Agnieszka Zakrzewska             (j. polski)

·             Elżbieta Wojtkowska                (j. angielski)

·             Urszula Kraszewska                 (j. angielski)

·             Izabela Sobolewska                  (historia, koło europejskie)

·             Tomasz Kuciun                         (technika, informatyka, koło informatyczne)

·             Marta Domoradzka                   (matematyka, informatyka, koło informatyczne)

·             Iwona Narkiewicz                      (matematyka)

·             Ewelina Omilian                        (matematyka)             

·             Danuta Szrajbert                       (matematyka, koło matematyczne)  

·             Lucyna Sadowska                     (przyroda)

·             Agata Mrozowska                      (przyroda)

·             Anna Marczak                            (muzyka, zespół wokalny)  

·             Tadeusz Gut                               plastyka, koło plastyczne)
                                       
·             Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                         (nauczanie początkowe)

·             Elżbieta Kubacka                       (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                 (nauczanie początkowe)

·             Maria Tomkiewicz                      (nauczanie początkowe)

·             Alicja Suchocka                         (nauczanie początkowe)

·             Krystyna Jankowska                  (nauczanie początkowe)

·             Maria Machnacz                         (nauczanie początkowe)

·             Bożena Pławska                         (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                   (nauczanie początkowe)

·             Barbara Śnieżyńska                   (nauczanie początkowe, wychowanie do życia w
                                                                  rodzinie)

·             Anna Dębowska                         (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska                       (biblioteka)

·             Helena Domalewska                  (religia)

·             Danuta Baranowska                  (religia)

·             s. Teresa Hałat                          (religia)

·             Anna Baj-Gałązka                      (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna,  sekcja kosza)

·             Zbigniew Polakowski                  (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)

·             Artur Szarnecki                           (wych. fiz., sekcja żeglarska)

·             Dariusz Dzwilewski                    (wych. fiz., sekcja badmintona)

·             Wiesław Bukpas                         (sekcja szachowa)             

·             Halina Jaroc                                (świetlica)        

·             Teresa Krajewska                       (świetlica)                                         
                                 
·             Jolanta Rozmierska                    (świetlica, biblioteka)

·             Marek Zabłocki                           (religia)

·             Elżbieta Domasik- Mrozowska   (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)


Wychowawstwo klas:

-        kl. I  a (32 uczniów)  - Danuta Grzyb

-        kl. I b   (29 uczniów) – Bożena Pławska

-        kl. I c   (26 uczniów) – Maria Machnacz

-        kl. I Szczecinki   (3 uczniów) – Maria Tomkiewicz

-        kl. II a  (30 uczniów)  – Marzena Gołembiewska

-        kl. II b  (30 uczniów)  - Alicja Sakowska

-        kl. II c  (31 uczniów) – Renata Baranowska

-        kl. II Szczecinki  (6 uczniów) – Krystyna Jankowska
 
-        kl. III a  (22 uczniów) – Alicja Suchocka

-        kl. III b  ( 18 uczniów) – Elżbieta Kubacka
 
-        kl. III c  (22 uczniów) – Barbara Śnieżyńska

-        kl. III d  (22 uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. III w Szczecinkach ( 8 uczniów) – Krystyna Jankowska

-        kl. IV a  (22 uczniów) – Iwona Narkiewicz

-        kl. IV b (24 uczniów) – Marta Ostrowska

-        kl. IV c (24uczniów) – Anna Marczak

-        kl. IV d (24uczniów) – Ewelina Omilian

-        kl. IV e (22 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. V a (22 uczniów) – Agnieszka Zakrzewska

-        kl. V b (25 uczniów) – Krystyna Skakuj

-        kl. V c (28 uczniów) – Danuta Szrajbert

-        kl. V d (27 uczniów) – Marta Domaradzka  

-        kl. V e (28uczniów) – Lucyna Sadowska

-        kl. VI a (19 uczniów) – Anna Baj- Gałązka

-        kl. VI b (28 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

-        kl. VI c (28 uczniów) – Agata Mrozowska

-        kl. VI d (28 uczniów) – Izabela Sobolewska

-        kl. VI e (28 uczniów) – Sylwia Wydra

W szkole jest 656 uczniów i 27 oddziałów  oraz pracuje 40 nauczycieli pełnozatrudnionych i 7 w niepełnym wymiarze godzin

Wrzesień – ukończono budowę sali gimnastycznej

Wrzesień/ Październik – przeprowadzono mierzenie jakości pracy szkoły -
                                          p. Dariusz Malinowski z Delegatury w Ełku ( ocena pozytywna)

Październik –  nadanie imienia Jana Pawła II i sztandaru Szkole.

Październik  –    Nagrodę Dyrektora Otrzymali : A. Baj –Gałązka, J. Kwiatkowska, D.
                              Baranowska, A. Mrozowska, M. Machnacz, D. Szrajbert, L. Piekielniak,
                              E. Wojtkowska

Działalność szkoły:
- powołano  zespoły:
a) klasowe (wspólne rozwiązywanie problemów uczniów),
b) przedmiotowe:
- nauk humanistycznych (J. Kwiatkowska),
- nauk ścisłych (D. Szrajbert),
- nauk przyrodniczych (L. Sadowska)
- kształcenia zintegrowanego (M. Gołębiewska)
c) monitorującego funkcjonowanie WSO (K. Skakuj)
d) monitorującego funkcjonowanie Programu Wychowawczego Szkoły (L. Piekielniak)
- wydawano gazetkę szkolną (A. Zakrzewska),
- powołano komitet do spraw zorganizowania sztandaru (zgromadzenie funduszy),
- przybliżono uczniom wiedzę na temat życia i działalności Jana Pawła II (gazetki, konkursy),
- sprzedawano „cegiełki na zakup sztandaru szkoły,
- przygotowano uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole,
- przeprowadzono analizę wyników ze sprawdzianu klas VI z 2003r. i przygotowano
  sprawdziany kompetencji dla kl. I-VI,
- uczestniczono w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Sportowego 2003/2004 i w akcji Sprzątanie
  Świata,
- prowadzono Klub Sportowy „Trójka” (Z. Polakowski),
- założono sieć internetową w szkole,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający LDM 300 z mikrofonami, programy multimedialne, nową
  kserokopiarkę TOSHIBA i wykładzinę ochronną do sali gimnastycznej,
- uczniowie uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Jak światełko w tunelu”,
  przeprowadzono warsztaty „Papieros oszukuje- nie daj się nabrać”, i programie „Spójrz
  inaczej’ i kołach zainteresowań,
- przeprowadzono spotkania z przedstawicielem Policji na temat bezpieczeństwa i współpracy
  z policja w sytuacjach zagrożenia dzieci,
- przeprowadzono pedagogizację rodziców na temat „Jak zachęcić dziecko do nauki”, „Jak
  rozmawiać ze swoim dzieckiem?”, Jak sobie radzić z agresją dziecka?”, „Telewizja i
  komputer- szansa na rozwój, czy zagrożenie”, „Narkotyki. Jak uchronić moje dziecko?”
- organizowano konkursy:
a) recytatorskie: „Mój papież” (J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska, K. Skakuj) i  dla kl. I-III „Poezja
    kraina wyobraźni”(B. Śnieżyńska, A. Sakowska), „Pięknie mówić o miłości” (K Skakuj)
b) miejsko –gminny ortograficzny (R. Baranowska, B. Pławska),
c) historyczny (I. Sobolewska),
d) wiedzy o mitach (I. Sobolewska, S. Wydra),
e) religijny „Quiz wiedzy o patronie szkoły” (I. Sobolewska, H. Domalewska),
f) plastyczny poświęcony patronowi szkoły (T. Gut),
g) na najpiękniejszą palmę wielkanocną (H. Domalewska, D. Baranowska)
- zorganizowano Dzień Samorządności dla uczniów Pt. „Wiosennada” (quiz wiedzy o wiośnie  
   konkurencje sportowe, przedstawienie o Wiośnie, mini playback  show) – I. Narkiewicz, I.
   Sobolewska, H. Jaroc, A. Marczak, A. Baj- Gałązka oraz Dzień  Ziemi (konkursy z przyrody,
   rywalizacja sportowa i przedstawienie Pt. „Eko - Kapturek”) - (L. Sadowska, A. Mrozowska, B.
   Śnieżyńska); Turniej o Mistrzostwo Szkoły w UNIHOC-u i Turniej Piłki Nożnej o Puchar
   Prezesa UKS „Trójka”(Z. Polakowski),
- zorganizowano Dzień Unii Europejskiej w szkole- prezentacja państw ich kultury, potraw,
  przygotowano foldery (I. Sobolewska, I. Narkiewicz),
- przygotowano apele i inscenizacje z okazji Świąt Państwowych (I. Sobolewska, Jolanta
   Kwiatkowska, A. Marczak),
- uczestniczono w akcji „Sprzątamy Świat”, popularyzowania spożywania warzyw i owoców
   przygot. przez fundację „Promocja Zdrowia” oraz w programie „Podaruj dzieciom słońce –
   zebrano 450zł,
- uczestniczono w Rejonowym Konkursie Matematycznym; Wojewódzkim Konkursie „Kangur
   matematyczny i Ogólnopolskim „Alfik Matematyczny”; Powiatowym konkursie recytatorskim
  „Poeci pogranicza Warmii i Mazur”; Powiatowym konkursie plastycznym „Francja w oczach
   dziecka”; Diecezjalnym konkursie „25- lecia stolicy apostolskiej”; „Przeglądzie „Jasełka z
   Chórem”,  Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- przygotowano w szkole obchody Dnia Rodziny pod hasłem „Ja i moja rodzina” ( konkursy:
  recytatorski, plastyczny, drzewa genealogiczne i koncert życzeń) – wszyscy nauczyciele
- biblioteka zorganizowała konkursy: „ Czy znasz Kajtkowe przygody?’, „Czy znasz przygody
  Harrego Pottera z V tomu?”, i plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”, przygotowała
  inscenizacje pt.” Celineczka”, „Baśniowe igraszki”,
- samorząd uczniowski pełnił dyżury na korytarzach w czasie przerw, przygotował upominki
  świąteczne, Pocztę Walentynkową, uczestniczył w zbiórce pieniędzy na sztandar
  „Złotóweczka na sztandar- mali sponsorzy szkole”- zebrano 373zł,
- napisano projekt o dofinansowanie działalności Klubu Sportowego ,,Trójka”, (Z. Polakowski)
- szkolny Klub „Trójka” zakupił 5 piłek nożnych, 12 strojów do mini koszykówki, 20 kompletów
  dresów dla reprezentacji szkoły i wydał własny Folder,
- zamontowano i powieszono 42 dyplomy z osiągnięciami sportowymi szkoły oraz urządzenie i
   konserwacja lodowiska przy szkole (Z. Polakowski)
- powołano komisje do ustalania wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej (R. Baranowska,
  A. Zakrzewska),
- zatwierdzono Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II, opracowano Szkolny
   Program Profilaktyki i „Katalog praw i obowiązków ucznia”.

Maj –  wybrano panie Bożenę Staszkiewicz i Krystynę Skakuj do Komisji Konkursowej na
            stanowiska Dyrektora Szkoły

Osiągnięcia:
- I miejsce ucz. Juli Krzywickiej w Rejonowym Konkursie Języka Polskiego i udział w
  wojewódzkim konkursie w Elblągu (K. Skakuj),
- I miejsce ucz Krzysztofa Rzepeckiego w V Konkursie Matematycznym kl. II „Mistrz zadań
  Tekstowych (M .Gołembiewska)
- II miejsce  szkoły w Konkursie Jasełek w Dekanacie Niepokalanego Poczęcia NMP w Olecku
  (D. Baranowska) i wyróżnienie dla szkoły za najlepsze przygotowanie Jasełek od strony
  wokalnej w Diecezjalnym przeglądzie przedstawień jasełkowych (A. Marczak)
- II miejsce ucz. Natalii Skrodzkiej w Finale Festiwalu „Gratka dla Nastolatka” (A. Marczak)
- IV miejsce ucz. Jacka Mrozowskiego w Wojewódzkim Ogólnopolskim Konkursie
   Matematycznym „Alfik Matematyczny” (B. Śnieżyńska),
- III miejsce ucz. Oskara Misiewicza w Miejsko-Gminnym Konkursie Poetyckim w Gąskach
   (R. Baranowska),
- IV miejsce ucz. Oskara Misiewicza  w Konkursie matematycznym kl. II „Mistrz zadań
  tekstowych,
- Nagroda dla Oskara Misiewicza w Regionalnym Konkursie Plastycznym „LEGO”
  (R. Baranowska),
- III miejsce ucz. Mateusz Mejsaka w Miejsko- Gminnym Konkursie Ortograficznym,
- III miejsce ucz. Karoliny Greś w konkursie literackim Pt. „Szkoła moich marzeń”  na szczeblu
   powiatu (J. Kwiatkowska)
- V miejsce ucz. Agaty Kowalskiej w Powiatowym Konkursie Ortograficznym (A. Zakrzewska),
- I miejsce w Mistrzostwach Powiaty w Czwórboju L.A chłopców (A. Szarnecki)
- I miejsce w Mistrzostwie Powiatu L.A. na 300m na hali (A. Szarnecki)
- I miejsce chłopców w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej na Hali (Z. Polakowski),
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Sztafecie Biegów Przełajowych
  Chłopców (A. Szarnecki)
- II miejsce w Powiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców kl. V (Z. Polakowski)
- III miejsce w Mistrzostwach Rejonu Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach  
  Przełajowych Chłopców (A. Szarnecki)
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu L.A. na 30m na hali (A. Szarnecki)
- II miejsce chłopców w Powiecie Oleckim w „Piłkarskich piątkach” (Z. Polakowski),
- II miejsce w Rejonie w „Piłkarskich piątkach” (Z. Polakowski),
- III miejsce w Regionie w „Piłkarskich piątkach” (Z. Polakowski),
- IX miejsce w finale wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej COCA COLA CUP
   (Z. Polakowski),
- I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu Olecko w Koszykówce(A. Baj- Gałązka),
- II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Rejonu w Mini Koszykówce (A. Baj- Gałązka),
- IV miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Regionu w Mini Koszykówce(A. Baj- Gałązka),
- IV miejsce w Powiecie i II miejsce w Rejonie w Biegach Sztafetowych Dziewcząt kl. VI
  (A. Baj- Gałązka)- zakwalifikowano się na zawody wojewódzkie,
- IV miejsce w Regatach Żeglarskich o Puchar Dyrektora MOS w Augustowie (A. Szarnecki)
- II miejsce w gminie w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadiony”
   (Z. Polakowski)


Czerwiec – zakończenie roku szkolnego . Najlepsi uczniowie wyróżnieni:

 Kl. I a: Karolina Godlewska, Piotr Jasiński, Magdalena Michałowska, Patryk Stachurski, Aneta
             Wijas, Kamila Zyskowska, Magdalena Żukowska, Monika Danielewicz, Szymon Klaus,
             Anna Pojawis

Kl. I b: Agata Atałap, Mateusz Dzikielewski, Iga Komoń, Damian Koper, Adam Sapieha, Iga
            Sowulewska, Adriana Szarnecka, Magdalena Trockim

Kl. I c: Wiolett Barwińska, Urszula Milszewska, Magdalena Morawska, Łukasz Motulewicz,
           Julita Opanowska, Izabela Paliwoda, Maciej Szmit, Artur Harasim

Kl. I Szczecinki: Roksana Jankowska, Mateusz Rowiński

Kl. II a: Mateusz Bagiński, Konrad Barszczewski, Aleksandra Chodkiewicz, Agnieszka
            Jankowska, Emilia Retel, Michalina Ryszkiewicz, Krzysztof Rzepecki, Adrianna
            Święczkowska, Hubert Taraszkiewicz, Mariko Jasnota, Mateusz Żukowski

Kl. II b: Przemysław Broniszewski, Sylwia Górcewicz, Mateusz Jurczuk, Jakub Kozłowski,
            Patryk Laszkowski, Agata Putra, Damian Szupieńko, Martyna Wróblewska

Kl. II c: Oskar Misiewicz, Eliza Niewiarowska, Barbara Polakowska, Tomasz Domel, Magdalena
             Urbaniak, Anna Woronko

Kl. III a: Maja Dąbek, Aneta Makowska, Mateusz Mejsak, Aleksander Mulić, Magdalena
             Olszewska, Ewelina Rydzewska, Joanna Sadowska, Marcin Zawadzki

Kl. III b: Damian Adamski, Paulina Buniewicz, Magdalena Domel, Mateusz Mielziuk,
             Rafał Topolski

Kl. III c: Andrzej Juszkiewicz, Agata Kowalska, Tomasz Kozłowski, Jacek Mrozowski, Marcel
             Mrozowski, Rafał Przeździak, Aleksandra Wawrzyn

Kl. III d: Bartosz Bazylewicz, Kamila Bobowicz, Kalina Chmielewska, Kamila Kulik,
             Marcin Wiśniewski

Kl. III Szczecinki: Magdalena Olszewska, Urszula Radzewicz

Kl. IV a: Piotr Grygo, Martyna Stachowicz, Piotr Olszewski, Łukasz Pawluczuk

Kl. IV b: Judyta Barszczewska, Agnieszka Bujnowska, Sylwia Mielech, Klaudia Puczyłowska,
              Artur Reut, Elżbieta Paradowska, Anna Rybak, Karolina Sokół

Kl. IV c: Karolina Greś, Mateusz Kosiński, Paulina Łazarska, Katarzyna Przekop

Kl. IV d: Oxana Stadnicka, Natalia Iwanowska, Szymon Domel

Kl. IV e: Aleksandra Banach, Eliza Mrozowska, Angelika Jaśkowska, Karolina Kozielska,
             Inez Sadkowska

Kl. V a: Marcin Dzikielewski, Mariusz Tomaszewski

Kl. V b: Natalia Skrodzka, Magda Sobolewska

Kl. V c: Joanna Brynda, Melania Góralska, Marta Grygla, Dawid Jachimski, Piotr Kulikowski,
            Agata Skórkiewicz

Kl. V e: Małgorzata Duda, Marlena Mejsak, Paulina Półtorak, Magda Radzaj Emilia Reszel

Kl. VI a: Julia Krzywicka

Kl. VI b: Magdalena Burzyńska,  Paulina Jachimska, Miłosz Piątkowski, Joanna Motulewicz,
               Anna Żukowska

Kl. VI c: Izabela Kołodzińska, Helena Przywara, Edyta Wojnowska

Kl. VI d: Urszula Korąkiewicz, Robert Śnieżyński

Kl. VI e: Kamila Cichocka, Izabela Gorlo, Karol Malinowski, Kamil Orłowski, Damian Wilke,
              Magda Matwiejczyk

Najlepszy absolwent szkoły Julia Krzywicka ze średnią ocen 5,68

Rok  2004/2005

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski                 dyrektor szkoły (informatyka)  

·             Marta Domoradzka                   (wicedyrektor, matematyka, informatyka)

·             Jolanta Kwiatkowska                (j. polski)

·             Krystyna Skakuj                        (j. polski)  
 
·             Agnieszka Zakrzewska             (j. polski, koło literackie)

·             Elżbieta Wojtkowska                 (j. angielski)

·             Monika Szczodruch                   (j. angielski)

·             Izabela Sobolewska                   (historia, koło europejskie)

·             Tomasz Kuciun                          (technika, informatyka, koło informatyczne)

·             Ewelina Omilian                         (matematyka)  
           
·             Iwona Narkiewicz                      (matematyka)

·             Lucyna Sadowska                     (przyroda)

·             Agata Mrozowska                      (przyroda)

·             Tadeusz Gut                              (plastyka, koło plastyczne)

·             Anna Marczak                           (muzyka, zespół wokalny)                                         

·             Bożena Pławska                        (nauczanie początkowe)

·             Maria Machnacz                        (nauczanie początkowe)

·             Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                         (nauczanie początkowe, biblioteka)

·             Elżbieta Kubacka                       (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                 (nauczanie początkowe)

·             Alicja Suchocka                         (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                   (nauczanie początkowe)

·             Barbara Śnieżyńska                   (nauczanie początkowe, wychowanie do życia w
                                                                 rodzinie)

·             Anna Dębowska                         (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska                        (biblioteka)

·             Helena Domalewska                  (religia)

·             Danuta Baranowska                   (religia)

·             Anna Baj-Gałązka                      (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna,  sekcja kosza)

·             Zbigniew Polakowski                  (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)

·             Artur Szarnecki                           (wych. fiz., sekcja żeglarska)

·             Dariusz Dźwilewski                     (wych. fiz., sekcja badmintona)

·             Wiesław Bukpaś                         (sekcja szachowa)             

·             Halina Jaroc                               (pedagog szkolny)        
                                 
·             Jolanta Rozmierska                    (świetlica, biblioteka)

·             Marek Zabłocki                           (religia)

·             Elżbieta Domasik- Mrozowska   (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)



Wychowawstwo klas:

-       kl. O  „A” (21 uczniów) – Alicja Suchocka

-       kl. O  „B” (21 uczniów) – Elżbieta Kubacka

-        kl. I  a (28 uczniów)  - Barbara Śnieżyńska

-        kl. I b   (26 uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. II a  (25 uczniów)  –  Anna Dębowska

-        kl. II b  (28 uczniów)  - Bożena Pławska

-        kl. II c  (26 uczniów) – Maria Machnacz

-        kl. III a  (25 uczniów) – Marzena Gołembiewska

-        kl. III b  (27 uczniów) – Alicja Sakowska
 
-        kl. III c  (26 uczniów) – Renata Baranowska

-        kl. IV a  (27 uczniów) – Agata Mrozowska

-        kl. IV b (25 uczniów) – Ewelina Omilian

-        kl. IV c (25uczniów) – Agnieszka Zakrzewska

-        kl. V a (24 uczniów) – Iwona Narkiewicz

-        kl. V b (24 uczniów) – Tomasz Kuciu

-        kl. V c (23 uczniów) – Anna Marczak

-        kl. V e (23uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. VI b (23 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

-        kl. VI c (28 uczniów) – Izabela Sobolewska

-        kl. VI d (27 uczniów) – Marta Domaradzka  

-        kl. VI e (26 uczniów) – Lucyna Sadowska

W szkole  jest   528 uczniów i 21 oddziałów oraz pracuje 32 nauczycieli pełnozatrudnionych i 5 w niepełnym wymiarze godzin


Sierpień –   pan Zbigniew Mrozowski ponownie został powołany na stanowisko
                     dyrektora SP nr 3 i powołał na swego zastępcę panią Martę Domaradzką

Wrzesień – oddano do użytku boisko szkolne do piłki nożnej,  siatkowej i bieżne.

Działalność szkoły:
- powołano  zespół  do opracowania planu działań szkoły na rok 2004/2005 (K. Skakuj),
- powołano zespół do spraw mierzenia jakości szkoły (L. Sadowska, J. Kwiatkowska, K. Skakuj,
  A. Zakrzewska, M. Gołembiewska, R. Baranowska, M. Domaradzka),
- dokonano zmiany w WSO wprowadzając nową skalę ocen z zachowania (K. Skakuj,
  M. Domaradzka, E. Wojtkowska),
- opracowano wnioski ze sprawdzianu 2004r. do dalszej pracy (J. Kwiatkowska, Marta
  Domaradzka, I. Sobolewska, L. Sadowska, I. Narkiewicz),
- opracowano „system Reagowania Kryzysowego”, który zapisano w Programie
  Profilaktycznym Szkoły,
- znowelizowano Regulamin FŚS SP 3 (L. Sadowska),
- napisano projekt do DANONA w celu dofinansowania obiadów uczniom (Wyróżniono szkołę,
  która  otrzymała chłodziarkę),
- rozpoczęto pracę nad utworzeniem klasy sportowej od roku szkolnego 2005/2006,
- zatwierdzono program autorski do nauczania w klasach sportowych (Z. Polakowski)
  i przekazano w kl. III jedną godzinę na zajęcia sportowe w celu wyłonienia uczniów ze
  szczególnymi umiejętnościami sportowymi,
- napisano program autorski do zajęć z piłki koszykowej i siatkowej dla kasy sportowej
  (D. Dźwilewski)
- szkoła wzięła udział w programie „Bezpieczna Warmia i Mazury”,
- przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie „Tworzenia planów Wynikowych”
   i „Awansu zawodowego nauczycieli po zmianach w prawie oświatowym”,
- zorganizowano I Sportowy Festyn Rodzinny (wszyscy nauczyciele),
- przygotowano apel z okazji śmierci papieża Jana Pawła II (J. Kwiatkowska, A. Marczak,
- przygotowano apele z okazji świąt Państwowych: Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia
   Konstytucji 3 Maja, 60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej (I. Sobolewska, J.
   Kwiatkowska, A. Marczak, H. Jaroc),
-  przygotowano Jasełka i występ w Kościele NMP i na plebanii dla rodzin ubogich
   (D. Baranowska, A. Marczak)
- zorganizowano Turniej Halowy w Mini Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej
  nr 3  i Prezesa UKS „Trójka” (Z. Polakowski), pozyskano sponsora, który przekazał łódź  
  asekuracyjną z silnikiem i 4 łodzie żaglowe klasy „Kadet”
- zorganizowano Regaty o puchar Burmistrza Olecka i IV Regaty o Puchar Prezesa Ligii
  Morskiej  i Rzecznej Bronisława Komorowskiego  (A. Szarnecki, Z. Polakowski),
- uczestniczono w Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (J. Kwiatkowska, A.
   Mrozowska),
- przeprowadzono program profilaktyczny „Spójrz inaczej w kl. I-III,  zajęcia  „SAPRE czyli jak   
  rozminować agresję” w kl. IV oraz uczestniczono w spektaklu profilaktyczno-wychowawczym
   „Życie bez czarodziejów”,  i „W ciszy”,
- przeprowadzono pedagogizację rodziców na temat: „Zapobieganie wadom postawy”,
  „Przyczyny niepowodzeń w szkole”, „Jak zachęcać swoje dziecko do nauki”, Jak sobie radzić
  z agresją dziecka”, „Komputer jak narkotyk”,
- przygotowano Jasełka,  (R. Baranowska, H. Domalewska), Dzień Ziemi ( L. Sadowska,
  A. Mrozowska, B. Śnieżyńska)
- uczestniczono  m.in. w : Festiwali Pastorałek, Gratce dla nastolatka, Powiatowym Konkursie
   Literacki „Szkoła moich marzeń”, Międzynarodowym Konkursie z języka angielskiego i
   matematycznego,  III Powiatowym Konkursie literackim „Poeci Pogranicza Warmii Mazur
   i Suwalszczyzny, V Oleckiej Olimpiadzie Matematycznej, II Powiatowym przeglądzie
   zespołów teatralnych „Zielona Gęś”, Turnieju o Puchar Prezydenta miasta Suwałk,
   Mistrzostwach Okręgu Warmińsko- Mazurskiego,
- przeprowadzono konkursy: ortograficzny (J. Kwiatkowska), recytatorski  „Mówić pięknie o
  miłości” (K. Skakuj, R. Baranowska), matematyczny „Kangurek” (M. Domaradzka,
  I. Narkiewicz), plastyczno- przyrodniczy „Ptaki Polskie” (A. Mrozowska, L. Sadowska),
  plastyczny  „Ja i Książka” M. Ostrowska), wiedzy  „Czy znasz tych bohaterów”
  (J. Kwiatkowska), historyczny dla kl. IV-V (I. Sobolewska) i  zorganizowano żywą lekcję historii
  starożytnej „RZYM – wieczne miasto” z  udziałem aktorów z  Pomorza (I. Sobolewska), z
  języka angielskiego- Test Oxford Plus (E. Wojtkowska),
- biblioteka szkolna przygotowała montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II „A
  jednak człowiek”, uczestniczyła również w spotkaniach autorskich z pisarką Ewą Ostrowską i
  pisarzem  Markiem Borawskim,
- zorganizowano VIII Otwarte Mistrzostwa Szkoły w Szachach(H. Jaroc, Z. Mrozowski) i I
  Gminny Konkurs Recytatorski Poezji K. Wojtyły (J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska)
- Samorząd uczniowski przeprowadził akcję „Listopadowy Promyk”, „Góra Grosza”, „Ludzie
  wielkiego Serca- zebrano 191zł., przygotowano bożonarodzeniowe kartki i upominki z okazji
  Św. Wielkanocnych (I. Narkiewicz),
- świetlica organizowała „Turniej Szachowy”, „Koncert Życzeń, „Mikołajki”, organizowała
   konkurs literacki „Moje wymarzone wakacje”  i plastyczny ilustracja do bajki,
- organizowano pomoc uczniom mającym trudności przez zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-
   kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, oraz pomoc w postaci: darmowe obiady, paczki
   świąteczne, udział dzieci w   półzimowisku i uczęszczanie do świetlicy „Nasz Dom” i
   „Puchatek”,
- zorganizowano wyjazdy do Białegostoku, Olsztyna Litwy,
- zorganizowano wyjazd uczniów do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
  Długoterminowej w Jaśkach z przedstawieniem „Tradycje Wielkanocne” (J. Kwiatkowska,
Mrozowska)
- stworzono tablicę rekordów szkoły (D. Dźwilewski)

Osiągnięcia:
- I miejsce  ucz. Barbary Polakowskiej w III Miejsko-Gminnym Konkursie Ortograficznym kl. III
  (R. Baranowska)
- II miejsce ucz. Maćka Szmita (M. Machnacz) i  wyróżnienie dla ucz. Igi Komoń w I
   Powiatowym Konkursie Ortograficznym kl. II
- I miejsce ucz. Łukasz Motulewicz w Powiatowym Konkursie „ Mistrz zadań tekstowych kl. II w
   Siejniku (M. Machnacz)
- I miejsce  Oskara Misiewicza w Gminnym Konkursie „ Mistrz zadań tekstowych kl. III w
  Wieliczkach (R. Baranowska)
- I miejsce ucz. Radka Olszewskiego w gminnym konkursie plastycznym „Woda,
   bezpieczeństwo i zagrożenie” (B. Śnieżyńska)
- I miejsce ucz, Mariusza Markowskiego w gminnym konkursie „Ja i moja pani” (A. Suchocka)
- wyróżnienie ucz. Krzysztofa Pogorzelskiego, Diany Warsiewicz i Dominika Zatowskiego w
  gminnym konkursie Plastycznym „Życie i działalność Jana Pawła II (A. Suchocka)
- wyróżnienie ucz. Krzysztofa Pogorzelskiego w konkursie plastycznym „Barwy jesieni”  
  zorganizowany przez Przedszkole w Olecku (A. Suchocka)
- wyróżnienie ucz. Marcina Malinowskiego i Mariusza Pojawę w ogólnopolskim konkursie
   „Zachowaj Trzeźwy umysł” (A. Mrozowska)
- trzy pierwsze miejsca ucz. Karoliny Sokół, Natalii Skrodzkiej, Pauliny Półtorak w Festiwalu
  Gratka dla Nastolatka (A. Marczak)
- II miejsce ucz. Katarzyny Kowalewskiej, Agnieszki Jankowskiej, Mateusza Bagińskiego w II
   Powiatowym Turnieju Ekologicznym klas III „Las darem przyrody” (M. Gołembiewska)
- II miejsce ucz. Agaty Kowalskiej w Regionalnym Konkursie Plastycznym LEGO „Tworzysz
  własny, nowy styl -Magiczne Połączenia” (B. Śnieżyńska)
- III miejsce kl. I a w gminnym konkursie sprawnościowym zorganizowanym przez Siejnik
  (B. Śnieżyńska)
- II miejsce ucz. Elizy Mrozowskiej w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym na szczeblu
  powiatu (J. Kwiatkowska)
- III miejsce ucz. Marleny Mejsak w gminnym konkursie Ekologicznym w Siejniku (L Sadowska)
- IV miejsce ucz. Marleny Mejsak w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” na szczeblu
   Wojewódzkim (I. Sobolewska),
- V miejsce ucz. Emilii Rejszel w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” na szczeblu
   Wojewódzkim (I. Sobolewska),
- I miejsce w I Rundzie Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Wieliczkach (D. Dźwilewski)
- I miejsce dziewcząt kl. IV w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Powiecie (A. Baj –
  Gałązka)
- I miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu Oleckiego Mini  Koszykówce (A. Baj- Gałązka)
- I miejsce dziewcząt w  VI Mistrzostwach  Rejonie kl. VI w Mini Koszykówce (A. Baj- Gałązka)
- III miejsce dziewcząt w Mistrzostwach  Regionu kl. IV w Mini Koszykówce (A. Baj- Gałązka)
- I miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora SP 3 w Halowej Lidze Piłki Nożnej (Z. Polakowski)
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Olecko w Piłce Nożnej na Hali (Z. Polakowski)
- II miejsce w Powiatowej Lidze Piłki Nożnej na Hali (Z. Polakowski)
- III miejsce w Turnieju o Puchar Prezesa UKS „Trójka” (Z. Polakowski)
- III miejsce eliminacyjnego finału wojewódzkiego , Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im.
   Marka Wielgusa (Z. Polakowski)
- III miejsce w półfinale wojewódzkim, Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na
   stadion” (Z. Polakowski)
- I miejsce drużynowe w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w tenisie stołowym
   (A. Szarnecki)
- II miejsce w Podlaskiej Olimpiadzie Młodzieży w Żeglarstwie (A. Szarnecki)
- II miejsce chłopców kl. VI w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Powiecie (A. Szarnecki)
- II miejsce dziewcząt kl. V w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Powiecie (A. Baj- Gałązka)
- II miejsce szkoły w IV Halowych Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce (A. Baj- Gałązka):
a) I miejsce ucz. Angeliki Adamskiej  na 25m i ucz. K. Barszczewskiego na 300m
b) II miejsce ucz. Kamili Kamińskiej na 300m i J. Malinowskiej na 500m
c) III miejsce ucz. Magdy Sobolewskiej na 300m i ucz. J. Nowak w rzucie piłką lekarską
d) I miejsce w Sztafecie 5x 200m dziewcząt ( A. Adamska, M. Góralska, M. Sobolewska, P.
    Półtorak,  K. Kamińska) i chłopców ( K. Barszczewski, Sz. Wiertek, K. Krzywicki,
    R. Wasilewski, M.  Koncewicz)
- II miejsce dziewcząt kl. V w Sztafetowych Biegach Przełajowych o Puchar Starosty
  (D. Dźwilewski)
- III miejsce dziewcząt kl. VI w Sztafetowych Biegach Przełajowych o Puchar Starosty
  (D. Dźwilewski)
- III miejsce dziewcząt kl. IV w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Powiecie (A. Baj-
   Gałązka)
- IV miejsce ucz. Melanii Góralskiej w Powiatowych Biegach Przełajowych z okazji Inauguracji
  Roku Sportowego (D. Dźwilewski)
- szkoła uzyskała 300zł z zorganizowanego Festynu Rodzinnego.

Czerwiec – zakończenie roku szkolnego . Najlepsi uczniowie wyróżnieni:

Kl. I a: Magda Apulska, Maks Atałap, Paweł Dermont, Igor Dzięgielewski, Karolina
           Kowalewska, Paweł Makowski, Szymon Ołowniuk, Mateusz  i Michał Szafrański,
           Marta Żylińska

Kl. I b: Piotr Adamski, Beata Cieśluk, Urszula Jasińska, Adrianna Retel, Magdalena Sadowska,
            Marcel Terlecki

Kl. II a: Magdalena Żukowska, Piotr Jasiński, Magdalena Michałowska, Kamila Zyskowska,
             Anna Pojawis, Jolanta Tomaszewska

Kl. II b: Agata Atałap, Iga Komon, Jakub Mrozowski, Joanna Piekarska, Adam Sapieha,
             Iga Sowulewska, Patryk Stachurski, Adriana Szarnecka, Magdalena Trockim

Kl. II c: Maciej Szmit, Łukasz Motulewicz, Julita Opanowska, Adam Chmielewski,
             Magdalena Murawska, Urszula Maliszewska, Izabela Paliwoda, Wioletta Barwińska

Kl. III a: Mateusz Bagiński, Konrad Barszczewski, Aleksandra Chodkiewicz, Agnieszka
              Jankowska,  Wojciech Mulić, Emilia Retel, Michalina Ryszkiewicz, Krzysztof Rzepecki,
              Adrianna Święczkowska, Hubert Taraszkiewicz, Mateusz Żukowski

Kl. III b: Przemysław Broniszewski, Mateusz Jurczuk, Jakub Kozłowski, Patryk Laszkowski,
              Agata Putra, Damian Szupieńko, Robert Tuchliński, Martyna Wróblewska

Kl. III c: Oskar Misiewicz, Barbara Polakowska, Eliza Niewiarowska, Magdalena Urbaniak,
              Anna Woronko, Daniel Kowalewski

Kl. IV a: Marcin Zawadzki, Ewelina Rydzewska, Mateusz Mejsak,

Kl. IV b: Magdalena Domel, Natalia Szperek, Rafał Topolski

Kl. IV c: Agata Kowalska, Aleksandra Wawrzyn

Kl. V a: Martyna Stachowicz

Kl. V b: Judyta Barszczewska, Aneta Rybak, Sylwia Mielech

Kl. V c: Karolina Greś, Mateusz Kosiński, Paulina Łazarska

Kl. V e: Aleksandra Banach, Angelika Jaśkowska, Eliza Mrozowska, Inez Sadkowska

Kl. VI b: Paulina Marszewska

Kl. VI c: Marta Grygla, Melania Góralska, Agata Skórkiewicz, Dawid Jachimski, Beata
              Łukaszewicz, Karolina Galicka, Joanna Brynda

Kl. VI  d: Sara Jasińska, Lena Brodowska

Kl. VI e: Małgorzata Duda, Marlena Mejsak, Paulina Półtorak, Magda Radzaj, Emilia Reszel

Najlepszym absolwentem szkoły została Marlena Mejsak

Rok  2005/2006

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Zbigniew Mrozowski                     dyrektor szkoły (informatyka)  
Lucyna Sadowska                         (wicedyrektor,  przyroda)
Jolanta Kwiatkowska                     (j. polski)
Agnieszka Zakrzewska                  (j. polski, koło literackie)
Anna Pol                                        (j. polski
Elżbieta Wojtkowska                     (j. angielski)
Paweł Smolera                               (j. angielski)
Izabela Sobolewska                       (historia, koło europejskie)
Iwona Narkiewicz                           (matematyka)
Ewelina Omilian                             (matematyka)             
Agata Mrozowska                          (przyroda)
Tomasz Kuciun                              (technika, informatyka)
Tadeusz Gut                                   (plastyka, koło plastyczne)
Anna Marczak                                 (muzyka, zespół muzyczny)                                         
Marzena Gołembiewska                 (nauczanie początkowe)
Alicja Sakowska                              (nauczanie początkowe)
Elżbieta Kubacka                            (nauczanie początkowe)
Bożena Staszkiewicz                      (nauczanie początkowe)
Alicja Suchocka                              (nauczanie początkowe)
Barbara Śnieżyńska                        (nauczanie początkowe)
Anna Dębowska                             (nauczanie początkowe)
Bożena Pławska                             (nauczanie początkowe)
Maria Tomkiewicz                           (nauczanie początkowe)
Renata Baranowska                       (nauczanie początkowe)
Marta Ostrowska                            (biblioteka)
Helena Domalewska                      (religia)
Danuta Baranowska                       (religia)
Anna Baj-Gałązka                          (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)
Zbigniew Polakowski                     (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)
Artur Szarnecki                              (wych. fiz., sekcja żeglarska)
Dariusz Dzwilewski                        (wych. fiz., sekcja koszykowa)    
Halina Jaroc                                   (pedagog szkolny) (sekcja szachowa)                 
Helena Prusko                                (psycholog szkolny)        
Agnieszka Domel                            (świetlica)
Anna Sujata                                    (świetlica)
Romuald Andruszkiewicz               (religia)
Krystyna Sasin            (religia)

Wychowawstwo klas:
kl. O „A”     (27 uczniów)     – Marzena Gołembiewska
kl. O „B”     (20 uczniów)     – Renata Baranowska
kl. I  a     (27 uczniów)      - Alicja Suchocka
kl. I b       (27 uczniów)     – Elżbieta Kubacka
kl. I c       (25 uczniów)     – Alicja Sakowska
kl. II a      (28 uczniów)      – Barbara Śnieżyńska
kl. II b      (27 uczniów)      - Bożena Staszkiewicz
kl. III a      (26 uczniów)     – Anna Dębowska
kl. III b      (29 uczniów)     – Bożena Pławska
kl. III c      (26 uczniów)     – Maria Tomkiewicz
kl. IV a      (28 uczniów)     – Dariusz Dźwilewski
kl. IV b     (28 uczniów)     – Elżbieta Wojtkowska
kl. IV c     (25 uczniów)     – Anna Pol
kl. V a     (27 uczniów)     – Agata Mrozowska
kl. V b     (27 uczniów)     – Ewelina Omilian
kl. V c     (26 uczniów)     – Agnieszka Zakrzewska
kl. VI a     (21uczniów)     – Iwona Narkiewicz
kl. VI b     (24 uczniów)     – Tomasz Kuciun
kl. VI c     (22 uczniów)     – Izabela Sobolewska
kl. VI e     (22 uczniów)     – Jolanta Kwiatkowska
W szkole jest 512 uczniów i 20 oddziałów oraz pracuje 38 nauczycieli

Sierpień – pani Lucyna Sadowska została powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły

Działalność szkoły:
powołano zespoły do:
-    opracowania Szkolnego Systemu Badania Osiągnięć-     Edukacyjnych Uczniów , Wyników dla poprawy jakości nauczania (L. Sadowska, I. Narkiewicz, A. Zakrzewska, A. Marczak, B. Pławska)
-    mierzenia jakości pracy szkoły (R. Baranowska, J. Kwiatkowska, E. Omilian, A. Zakrzewska),
-    opracowania wyników sprawdzianów kl. VI (A. Zakrzewska, I. Sobolewska, A. Mrozowska, E. Omilian),
wprowadzono zmiany w WSO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
podjęto działania profilaktyczne w związku z zagrożeniem wirusem ptasiej grypy (spotkania z przedst. służby zdrowia i stacji sanitarno – epidemiologicznej, leśnikami),
przeprowadzono badania kompetencji klas VI, przeprowadzono sprawdziany semestralne dla klas I-VI,
zatwierdzono regulamin korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie  szkoły,
przygotowano folder reklamujący naszą szkołę,
prowadzono zajęcia sportowe ,,Żyj zdrowo i radośnie”,
prowadzono zajęcia profilaktyczne „Zapobiegaj wściekliźnie” w kl. 0-3, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Zapobieganie zagrożeniom pasożytami przewodu pokarmowego u dzieci, „Spójrz inaczej” i wychowawcze: „Środowisko w którym żyjemy, „Modelik”,
zorganizowano Święta Szkoły (H. Jaroc, A. Sakowska, A. Marczak, I. Narkiewicz, A. Zakrzewska),
zorganizowano szkolenie na temat ,,Wykorzystania wyników sprawdzianów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły” (J. Grzyb) i szkolenia na temat ,,Agresja i przemoc rówieśników w szkole”, ,,Jak współpracować i wspomagać rodziców w zaspakajaniu potrzeb dzieci” oraz ,,Wolność oddechu- zapobiegaj astmie” (H. Jaroc, H. Prusko),
przygotowano jasełka (H. Domalewska, D. Baranowska)
przeprowadzono szkolenie przeciwpożarowe dotyczące ewakuacji uczniów w czasie zagrożenia,
postanowiono opiekować się grobem pana Jerzego Neya wieloletniego nauczyciela SP 3,
zorganizowano Wieczornicę na temat „Miłości i cierpienia w rodzinie”(wystawa prac plastycznych, konkurs literacki o cierpieniu w rodzinie, przedstawienie (T. Gut, J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska, A. Pol, B. Śnieżyńska, A. Dębowska, A. Marczak, H. Jaroc)
zorganizowano Międzyklasowy Turniej Wiedzy i Sprawności dla klas IV – VI ( D. Dźwilewski  i wychowawcy klas), Turniej Piłki Nożnej Halowej LZS-u Chłopców (D. Dźwilewski),V Regat o Puchar Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej Posła na Sejm RP Pana Bronisława Komorowskiego (Z. Mrozowski,
A. Szarnecki, Z. Polakowski) , regat w klasie Optymist i Ladet o Puchar Dyrektora Szkoły  (A. Szarnecki), Turniej o Puchar Dyrektora SP 3 i Halowy Turniej Piłki  Nożnej o Mistrzostwo Miasta Olecka (Z. Polakowski)
przygotowano apel upamiętniający rocznicę śmierci patrona szkoły Jana Pawła II (H. Domalewska, A. Pol, I. Narkiewicz, T. Gut, A. Marczak, A. Szarnecki),
przygotowano apel i inscenizację z okazji Świąt Narodowych (I. Sobolewska, J. Kwiatkowska, A. Marczak),
kontynuowano akcję czytania dzieciom pod nazwą „Cała gmina czyta dzieciom”- udział burmistrza, dyrektora ROK „Mazury Garbate” i dyrektora MOSiR- u (J. Kwiatkowska, A. Mrozowska),
samorząd uczniowski uczestniczył w akcjach: „Listopadowy promyk”, „Góra Grosza”- 102,60zł „Super Szkoła”, zorganizował,  Andrzejki szkolne, Walentynki, przygotował kartki świąteczne),
biblioteka przeprowadziła konkursy” Kubuś Puchatek wiecznie śmieszny”, „Świat w Bullerbyn i u nas”, przygotowała inscenizację „Zaczarowany świat bajek” (M. Ostrowska),
przeprowadzono konkursy: plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna”, matematyczne „Z Matematyką na Ty”, „”Matematyka i ja”(I. Narkiewicz, E. Omilian), historyczne: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Oberżyna do Wiednia”, ,, Z historią na Ty” dla klas IV-VI (I. Sobolewska)
uczestniczono w obchodach Dnia Niepodległości na terenie miasta Olecka, w V Marszu Żywej Pamięci Sybirakom w Białymstoku i w I Przeglądzie Piosenki Patriotycznej (A. Marczak), w corocznej zbiórce pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Olecku (D. Baranowska, A. Pol, D. Dźwilewski), w Przeglądzie Jasełek (D. Baranowska, A. Marczak), w I Gminnym Pikniku Harcerskim, w Mistrzostwach Olecka Dzieci i Młodzieży w Szachach pod patronatem Burmistrza Olecka,
posadzono drzewko dębu wyhodowanego z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II
udział w Powiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Teatralnych „Zielona Gęś” (H. Jaroc, A. Pol, T. Kuciu)
prowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki(D. Szrajbert), przygotowujące do sprawdzianu kl. VI (I. Narkiewicz, E. Omilian), wychowawczo- terapeutyczne dla uczniów sprawiających  trudności wychowawcze (H. Prusko), edukacyjno- plastyczne „W zdrowym ciele zdrowy duch”
zorganizowano Turniej Mistrza Ortografii Klas III (B. Pławska, R. Baranowska),
zorganizowano Dzień Wiosny („Wiosenny Turniej klas IV-VI ‘’– I. Narkiewicz, D. Dźwilewski i wychowawcy klas) i Dzień Ziemi (L. Sadowska, A. Mrozowska, A. Szarnecki i wychowawcy klas),
przeprowadzono w ramach pedagogizacji rodziców spotkania na temat; „Potrzeby dziecka i postawy rodzicielskie”, „Potrzeba dialogu w rodzinie” i spotkanie z panią dr Bożenną Kamińską na temat objawów astmy i sposobu pomocy osobom chorym,
wybrano nowy Zarząd Rady Rodziców (Jarosław Bagieński, Jadwiga Kozłowska, Jarosław Kowalewski, Ewa Świerzbin, Małgorzata Barszczewska, Jerzy Olszewski)

Osiągnięcia:
Laureaci Rejonowego Konkursu  Matematycznego, uczennica Judyta Barszczewska (E. Omilian) i  ucz. Maciej Bubrowski (I. Narkiewicz)
ucz. Judyta Barszczewska uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego  (E. Omilian),
II miejsce ucz. Judyty Barszczewskiej w Rejonie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Dzieje oręża polskiego. Od Obertyna do Wiednia” (I. Sobolewska),
wyróżnienie ucz. Elizy Mrozowskiej i Roberta Mrozowskiego w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Senacie RP (I. Sobolewska),
wyróżnienie dla Zespołu „Nastolatek” za stronę wokalną w Festiwalu Jasełek w Ełku (A. Marczak)
III miejsce ucz. E. Mrozowskiej w Rejonowym Konkursie Języka Polskiego (J. Kwiatkowska),
III miejsce Zespołu „Nastolatki” w I Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznych (A. Marczak),
I miejsce ucz. Igi Sowulewskiej  i III miejsce Agaty Atałap z kl. III b w IV Miejsko-Gminnym Konkursie Ortograficznym  „Lubię Ortografię”(B. Pławska),
I miejsce szkoły w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną  (D. Baranowska)
II miejsce ucz Elizy Mrozowskiej w Powiatowym Konkursie Ortograficznym (J. Kwiatkowska),
III miejsce ucz. Urszuli Jasińskiej z kl. II b w Powiatowym Konkursie Ortograficznym (B. Staszkiewicz),
V miejsce ucz. Marty Żylińskiej i Marcela Terleckiego w Powiatowym Konkursie Ortograficznym, (B. Śnieżyńska, B. Staszkiewicz),
IV miejsce ucz. Łukasza Motulewicza w Powiatowym Konkursie matematycznym „Mistrz zadań tekstowych” (M. Tomkiewicz)
I miejsce ucz. Aleksandry Olszewskiej w Biegach Przełajowych (D. Dźwilewski)
I miejsce ucz. Jakuba Kozłowskiego w Biegach Przełajowych na Otwarcie Sportowego Roku Szkolnego (Z. Polakowski)
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafecie kl. V (Z. Polakowski)
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetach kl. IV (Z. Polakowski)
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Sztafecie kl. IV (Z. Polakowski)
II miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafecie kl. IV (Z. Polakowski)
I miejsce szkoły w Mistrzostwach Powiatu Oleckiego w Piłce Nożnej Halowej Szkół Podstawowych (Z. Polakowski),
I miejsce w Powiatowej Lidze w Piłce Nożnej w Hali (chł.1993r.) – Z. Polakowski
I miejsce w Mistrzostwach Powiatu i III w Półfinale wojewódzkim „Z podwórka na stadion” (dz.-1996r.) – Z. Polakowski
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion”- chł.1996 (Z. Polakowski)
II miejsce w Półfinale i udział w  finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa – chł. 1995r.(Z. Polakowski)
II miejsce w Powiatowej Lidze w Piłce Nożnej w Hali (chł.1993r.) – Z. Polakowski
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu „Piątki piłkarskie” – chł. 1993r. (Z. Polakowski)
III miejsce w Mistrzostwach Rejonu 6 „Piątki piłkarskie” – chł. 1993r. (Z. Polakowski)
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu L.A. na Hali (Z. Polakowski)
III miejsce w Mistrzostwach Rejonu i XII w Finale Wojewódzkim kl. V (Z. Polakowski)
III miejsce w Turnieju Kwalifikacyjnym COCA COLA CUP (Z. Polakowski)
I miejsce ucz. Aleksandry Olszewskiej w biegach przełajowych „Ku Słońcu” (D. Dźwilewski)
III miejsce ucz. Urszuli Olszewskiej w biegach przełajowych „Ku Słońcu” (D. Dźwilewski)
I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. IV w Powiecie (D. Dźwilewski)
I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. V w Powiecie (D. Dźwilewski)
II miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. VI w Powiecie (D. Dźwilewski)
I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. IV w Rejonie (D. Dźwilewski)
III miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych kl. V w Rejonie (D. Dźwilewski)
II miejsce w finale wojewódzkim Sztafetowych Biegach Przełajowych  klas VI (D. Dźwilewski)
I i II miejsce  w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce (300m)- D. Dźwilewski) –
II miejsce w V Mistrzostwach Powiatu Oleckiego w Halowych Zawodach Lekkoatletycznych Szkół Podstawowych (D. Dźwilewski),
II miejsce szkoły w Czwórboju Lekkoatletycznym w powiecie (D. Dźwilewski),
I miejsce dziewcząt kl. IV w Turnieju Mini Koszykówki w Ełku (D. Dźwilewski),
II miejsce dziewcząt kl. V-VI w Turnieju Mini Koszykówki w Ełku (D. Dźwilewski),
I miejsce w Turnieju  Koszykówki o Puchar Prezesa UKS 3 w Olecku (D. Dźwilewski)
I miejsce w Turnieju Koszykówki o Puchar Dyrektora SP3 w Olecku (D. Dźwilewski)
III miejsce w VI Mistrzostwach Rejonu w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Podstawowych (D. Dźwilewski),
IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleckiego w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt Szkół Podstawowych (D. Dźwilewski)

Czerwiec - Najlepsi uczniowie szkoły:

kl. I a: Joanna Cybulska, Kamil. Grygla, Kamil Januszczyk, Żaneta Kasperuk, Filip Matelski, Maria Motulewicz, Anna Nawrocka, Izabela Szumieć, Anna Szwedrys, Marta Turowska
kl. I b: Julia Bielecka, Weronika Boguszewska, Hubert Brogowski, Zofia Abczak, Olga Jankowska, Natalia Hryniewicz, Monika Metelak, Magdalena Reut, Jakub Wądołowski, Szymon Nalewajko, Jakub Putra, Natalia Przyborowska
kl. I c: Zuzanna Adamska, Karolina Barszczewska, Żaneta Czerwińska, Weronika Gorlo, Piotr Kosiński, Wiktoria Laszkowska, Jakub Popko, Cezary Sadowski, Paweł Sadowski, Oliwia Szyłak, Maja Terlecka, Marcela Wojciechowska
kl. II a: Magdalena Apulska, Maksymilian Atałao, Miachał Bronikowski, Iga Dzięgielewska, Paweł Makowski, Magdalena Zakrzewska, Marta Żylińska,
kl. II b: Urszula Jasińska, Adrianna Retel, Magdalena Sadowska, Marcel Terlecki, Piotr Adamski
kl. III a: Magdalena Żukowska, Magdalena Michałowska, Anna Pojawis, Piotr Jasiński
kl. III b: Agata Atałap, Mateusz Dźwilewski, Iga Komon, Jakub Mrozowski, Adam Sapieha, Iga Sowulewska, Patryk Stachurski, Adrianna Szarnecka, Magdalena Trockim
kl. III c: Maciej Szmit, Łukasz Motulewicz, Patryk Bernecki, Adam Chmielewski, Julita Opanowska, Magdalena Morawska
kl. IV a: Barbara Polakowska
kl. IV b: Aleksandra Chodkiewicz (5,2), Oskar Misiewicz (5,1), Emilia Retel (5,2), Michalina Ryszkiewicz (5,0), Adrianna Święczkowska (5,2), Krzysztof Rzepecki (4,8), Agnieszka Jankowska (4,9)
kl. IV c: Emilia Mielech (4,9), Przemysław Broniszewski (4,9), Patryk Laszkowski (4,8)
kl. V a: Marcin Zawadzki, Rydzewska Ewelina, Magdalena Olszewska, Mateusz Mejsak, Aneta Makowska, Joanna Sadowska
kl. V b; Mateusz Mielziuk (4,9)
kl. V c: Maciej Bubrowski (5,1), Jacek Mrozowski (5,1), Aleksandra Wawrzyn (5,0), Agata Kowalska (4,9), Marcel Mrozowski (4,8)
kl. VI a: Martyna Stachowicz (5,1), Łukasz Pawluczuk (4,78)
kl. VI b: Judyta Barszczewska (5,50), Sylwia Mielech (4,9), Klaudia Puczyłowska (4,8)
kl. VI c: Karolina Greś (4,9), Łukasz Wirżyński (4,8), Mateusz Kosiński 94,8)
kl. VI e: Eliza Mrozowska (5,7), Angelika Jaśkowska (5,2), Robert Mrozowski (5,2), Inez Sadowska (5,1), Aleksandra Banach (4,9)

Najlepszy absolwent szkoły Eliza Mrozowska ze średnią ocen 5,7


Rok  2006/2007

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:
Zbigniew Mrozowski          dyrektor szkoły (informatyka)  
Lucyna Sadowska                         (wicedyrektor, przyroda)
Jolanta Kwiatkowska                     (j. polski)
Agnieszka Zakrzewska                  (j. polski, koło literackie)
Anna Pol                                        (j. polski)   
Elżbieta Wojtkowska                     (j. angielski)
Justyna Pardo                                (j. angielski)
Izabela Sobolewska                       (historia, koło europejskie)
Iwona Narkiewicz                           (matematyka)
Ewelina Omilian                             (matematyka)             
Agata Mrozowska                          (przyroda)
Anna Marczak                                (muzyka, zespół muzyczny)
Tadeusz Gut                                  (plastyka)
Tomasz Kuciun                              (technika, informatyka)
Renata Baranowska                      (nauczanie początkowe)
Maria Tomkiewicz                          (nauczanie początkowe)
Bożena Pławska                            (nauczanie początkowe)
Barbara Śnieżyńska                       (nauczanie początkowe)
Anna Dębowska                            (nauczanie początkowe)
Marzena Gołembiewska                (nauczanie początkowe)
Alicja Sakowska                            (nauczanie początkowe)
Elżbieta Kubacka                           (nauczanie początkowe)
Bożena Staszkiewicz                     (nauczanie początkowe)
Alicja Suchocka                             (nauczanie początkowe)
Marta Ostrowska                            (biblioteka)
s. Aneta Tobiasz                             (religia)
Danuta Baranowska                       (religia)
Zbigniew Polakowski                     (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)
Artur Szarnecki                              (wych. fiz., sekcja żeglarska)
Dariusz Dzwilewski                        (wych. fiz., sekcja koszykowa)
Arkadiusz Bujak                             (wych. fiz.)
Halina Jaroc                                 (pedagog szkolny) (sekcja szachowa)    
Katarzyna Ogonowska                   (psycholog szkolny)        
Agnieszka Domel                           (świetlica)
Anna Sujata                                   (świetlica)
Romuald Andruszkiewicz               (religia)
Krystyna Sasin            (religia)
Krystyna Nurzyńska-Jakuszko      (logopeda)


Wychowawstwo klas:
kl. O  „A”     (25 uczniów)    – Bożena Pławska
kl. O  „B”     (25 uczniów)     – Maria Tomkiewicz
kl. I  a         (24 uczniów)    – Marzena Gołembiewska
kl. I b           (22 uczniów)    – Renata Baranowska
kl. I c           (20 uczniów)    – Anna Dębowska
kl. II a          (26 uczniów)     – Alicja Suchocka
kl. II b          (28 uczniów)    – Elżbieta Kubacka    liczbę uczniów sprawdzić
kl. II c         (26 uczniów)    – Alicja Sakowska
kl. III a          (29 uczniów)     – Barbara Śnieżyńska
kl. III b          (28 uczniów)    – Bożena Staszkiewicz
kl. IV a          (28 uczniów)    – Iwona Narkiewicz
kl. IV b         (26 uczniów)    – Jolanta Kwiatkowska
kl. IV c         (26uczniów)    – Izabela Sobolewska
kl. V a         (28 uczniów)    – Dariusz Dźwilewski
kl. V b         (27 uczniów)     – Elżbieta Wojtkowska
kl. V c         (26 uczniów)     – Anna Pol
kl. VI a         (26 uczniów)     – Agata Mrozowska
kl. VI b         (27 uczniów)     – Ewelina Omilian
kl. VI c         (26 uczniów)     – Agnieszka Zakrzewska
W szkole jest  19 oddziałów i 493 uczniów

Wrzesień – awans zawodowy uzyskali:
Zbigniew Mrozowski        nauczyciel dyplomowany
Bożena Pławska         nauczyciel dyplomowany
Iwona Narkiewicz         nauczyciel mianowany
Tadeusz Gut         nauczyciel mianowany  
Anna Pol               nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Domel          nauczyciel kontraktowy

Października -  16.10.2006r. odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły- Janowi Pawłowi II .     
    autor projektu tablicy        - Tadeusz Gut,
wykonawca             - Jerzy Tumialis

Działalność szkoły:
powołano zespół do opracowania planu działań Szkoły na rok 2006/2007 (Z. Zakrzewska, E. Omilian, A. Mrozowska, Z. Polakowski, A. Dębowska, L. Sadowska) i zespół do spraw wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły (J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska, E. Omilian, A. Mrozowska, I. Narkiewicz, B. Pławska, R. Baranowska, L. Sadowska)
wprowadzono zmiany w WSO według rozporządzenia z 8.09.2006r. dotyczące oceny z zachowania (E. Wojtkowska)
uczestniczono w obchodach Marszu Sybiraków w Białymstoku, Dnia Sybiraka w Olecku (H. Jaroc, I. Sobolewska)
zorganizowano Regaty na zakończenie sezonu (A. Szarnecki, Z.Mrozowski)
przygotowano uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły- Janowi Pawłowi II (wszyscy nauczyciele)
analizowano wyniki sprawdzianów klas VI i opracowano konkretne zadania dla poprawy wyników w nauce (zespoły przedmiotowe)
podjęto ściślejszą współpracę nauczycieli, rodziców, pedagoga i psychologa w obszarze uczniów stwarzających trudności wychowawcze i dydaktyczne
uczestniczono w Edukacji muzycznej i teatralnej (koncerty muzyki poważnej, przedstawienia teatralne)
powołano p. A. Zakrzewską jako przedstawiciela RP do współpracy z OKE,
uczestniczono w europejskim programie „Uwierzyć w siebie ( przygotowano Święto Szkoły, Koncert Mikołajkowy i wystąpiono z nim a Hospicjum w Jaśkach) – H. Jaroc, M. Marczak
uczestniczono w koncercie „kolędowanie  rodzinne w Suwałkach (A. Marczak, H. Jaroc)

Osiągnięcia:
wyróżnienie Zespołu w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej (A. Marczak)
III miejsce ucz. Ady Święczkowskiej i VI miejsce ucz. Emilii Retel w „Cecyliadzie” XII Konkursu Piosenki Religijnej (A. Marczak, D. Baranowskiej)
I miejsce w powiecie w Mini Koszykówce dziewcząt (D. Dźwilewski)
I miejsce ucz. Aleksandry Olszewskiej w Biegach Przełajowych kl. V- VI na Inauguracji Roku Sportu (D. Dźwilewski)
I miejsce ucz. Ady Szarneckiej; II Martyny Falkiewicz; III Agnieszki Urbanowicz w Biegach Przełajowych na  rozpoczęcie roku szkolnego w kategorii dziewcząt klas III-IV(D. Dźwilewski)
IX miejsce ucz. Agaty Wojsiat i X miejsce Aleksandry Ulikowskiej w biegach przełajowych na rozpoczęcie roku szkolnego w kategorii dziewcząt klas V-VI
IV miejsce ucz. Damiana Olszewskiego w biegach przełajowych na  rozpoczęcie roku szkolnego w kategorii  chłopców klas III-IV
V miejsce ucz. Kacpra Sulimy w biegach przełajowych na  rozpoczęcie roku szkolnego w kategorii  chłopców klas V-VI
II miejsce w grupie w turnieju rozgrywek Żaków-ligi okręgowej
II miejsce w Rejonie VI w Mini Koszykówce dziewcząt (D. Dźwilewski)


Rok  2007/2008

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski                 dyrektor szkoły (informatyka)  

·             Lucyna Sadowska                     (wicedyrektor,  przyroda)

·             Jolanta Kwiatkowska                 (j. polski)

·             Agnieszka Zakrzewska              (j. polski, koło literackie)

·             Anna Pol - Smokowska              (j. polski)

·             Elżbieta Wojtkowska                  (j. angielski)

              Justyna Pardo                            (j. angielski)

·             Karolina Snarska                        (j. angielski)

·             Izabela Sobolewska                   (historia, koło europejskie)

·             Iwona Narkiewicz                       (matematyka)

·             Ewelina Omilian                         (matematyka)             

·             Agata Mrozowska                      (przyroda)

·             Tomasz Kuciun                          (technika, informatyka)

·             Tadeusz Gut                               (plastyka, koło plastyczne)

·             Anna Marczak                             (muzyka, zespół muzyczny)                                         

·             Marzena Gołembiewska             (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                          (nauczanie początkowe)

·             Krystyna Wawrzyn                      (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                  (nauczanie początkowe)

·             Alicja Suchocka                          (nauczanie początkowe)

·             Barbara Śnieżyńska                   (nauczanie początkowe)

·             Anna Dębowska                         (nauczanie początkowe)

·             Bożena Pławska                         (nauczanie początkowe)

·             Maria Tomkiewicz                       (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                    (nauczanie początkowe)

              Małgorzata Łazarska                   (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska -Gdak              (biblioteka)
 
·             s. Anna Bernat                            (religia)

·             Danuta Baranowska                    (religia)

·             Wojciech Rejterada                    (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)

·             Zbigniew Polakowski                 (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)

·             Artur Szarnecki                          (wych. fiz., sekcja żeglarska)

·             Dariusz Dźwilewski                    (wych. fiz., sekcja koszykowa)   

              Paweł Czajkowski                      (wych. fizyczne)

·             Halina Jaroc                               (pedagog szkolny)     

·             Katarzyna Ogonowska               (psycholog szkolny)        
                                    
·             Agnieszka Domel                        (świetlica)

·             Monika Aszurkiewicz                   (świetlica)

·             Marek Zabłocki                            (religia)



Wychowawstwo klas:

-       kl. O  „A” (25 uczniów) – Barbara Śnieżyńska

-       kl. O  „B” (22 uczniów) – Małgorzata Łazarska

-        kl. I  a (20 uczniów)  - Bożena Pławska
 
-        kl. I b   (19 uczniów) – Maria Tomkiewicz

-        kl. I c   (19 uczniów) – Krystyna Wawrzyn

-        kl. II a  (24 uczniów)  – Marzena Gołembiewska

-        kl. II b  (20 uczniów)  - Renata Baranowska

-        kl. II c (20 uczniów) - Anna Dębowska

-        kl. III a  (26 uczniów) – Alicja Suchocka

-        kl. III b  (27 uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. III c  (26 uczniów) – Alicja Sakowska

-        kl. IV a  (27 uczniów) – Agata Mrozowska

-        kl. IV b (18 uczniów) – Ewelina Omilian

-        kl. IV c (18 uczniów) – Agnieszka Zakrzewska

-        kl. V a (28 uczniów) – Iwona Narkiewicz

-        kl. V b (28 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. V c (23 uczniów) – Izabela Sobolewska

-        kl. VI a (26 uczniów) – Dariusz Dźwilewski

-        kl. VI b (24 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

-        kl. VI c (23 uczniów) – Anna Pol


W szkole jest 464 uczniów i 20 oddziałów oraz pracuje 38 nauczycieli

Wrzesień – pani J. Pardo uzyskała stopień nauczyciela  kontraktowego

Działalność szkoły:
- wprowadzono mundurki szkolne
- powołano opiekunów zespołów przedmiotowych:
a) nauk humanistycznych – A. Zakrzewską
b) matematyki – E. Omilian
c) przyrody – A. Mrozowska
d) kształcenia zintegrowanego – K. Wawrzyn
e) sportu i rekreacji – A. Szarnecki
- powołano zespół wychowawczy: L. Sadowska, H. Jaroc, K. Ogonowska, I. Narkiewicz
  i monitorujący Program Profilaktyki: H. Jaroc, K. Ogonowska, A. Mrozowska, M.  
  Gołembiewska
- powołano opiekunem Samorządy Szkolnego: I. Narkiewicz, Kroniki Szkolnej: B.  
  Śnieżyńską, Strony internetowej szkoły (T. Kuciuna), Klubu Sportowego „Trójka” (Z.
  Polakowskiego)
- wprowadzono identyfikatory dla uczniów (opracował T. Gut)
- zorganizowano apel z okazji Święta Szkoły oraz przygotowano ślubowanie klas I (H.
  Jaroc, A. Pol, A. Marczak, J. Kwiatkowska, T. Gut,  i ślubowanie K. Wawrzyn, B.
  Pławska, M. Tomkiewicz)
- prowadzono spotkania z rodzicami na temat dysleksji w związku z trwającym
  Tygodniem Świadomości z Dysleksją (A. Dębowska, H. Jaroc, K. Ogonowska)
- zorganizowano montaż- słowno muzyczny z okazji Święta Niepodległości (I.
  Sobolewska, A. Pol, A. Marczak)
- przeprowadzono przedmiotowe sprawdziany semestralne  i z j. angielskiego dla kl. I-III
  i IV-VI
- zorganizowano Wigilię
- przygotowano Jasełka i zaprezentowano je w kościele NMP w Olecku (s. Bernata, D.
  Baranowska, A. Marczak)
- powołano zespół do opracowania regulaminu przyznawania stypendiów
  motywacyjnych uczniom (J. Kwiatkowska, K. Narkiewicz, E. Omilian)
- przeprowadzono szkolenie Rady na temat „Jak rozmawiać z rodzicami - K.
  Ogonowska); „Znaczenie oceniania wspierającego ważnym elementem wzbudzania
  motywacji u uczniów”,  „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów” ,
  „Rozwijanie zdolności i twórczego myślenia- praca z uczniem zdolnym” – M. Burba,
  oraz  „Nauczyciel Funkcjonariusz publiczny: prawa i obowiązki” – E. Papadopulu
- uczestniczono w akcji Pij Mleko
- uczestniczono w spektaklach teatralnych „Igraszki z diabłem” i „Tygrys Pietrek”
- przygotowano uczniów do przeglądu pieśni religijnej „Cecyliada” (A. Marczak, D.
  Baranowska)
- przygotowano apel z okazji 3Rocznicy śmierci Jana Pawła II patrona szkoły (s.
  Bernata, A. Pol, H. Jaroc, D. Baranowska)
- wykonano gazetkę poświęconą patronowi szkoły (s. Bernata)
- zakupiono podręczniki  do szkoły, żeby uczniowie ich nie nosili do szkoły
- przeprowadzono sprawdzian kompetencji dla kl. III
- przyjęto projekt regulaminu Samorządu Uczniowskiego (I. Narkiewicz)
- zorganizowano Dni Rodziny – festiwal sportowo – rekreacyjno
- przygotowano przedstawienie z okazji Uchwalenia Konstytucji 3Maja (I. Sobolewska,
  J. Kwiatkowska)
- zorganizowano konkursy:  VI Konkurs Ortograficzny (R. Baranowska, B. Pławska, A.
  Dębowska), historyczny „Z historią na Ty” dla klas IV-V (I. Sobolewska), z przyrody
  „Pomóżmy kasztanowcom” i „Sikorka” (A. Mrozowska) i „Wiosenne przebudzenie” (L.
  Sadowska), z matematyki „Mistrz zadań tekstowych” kl. II (A. Dębowska)
- przeprowadzona akcję „Cały powiat czyta dzieciom” (A. Mrozowska, J. Kwiatkowska)
- uczestniczono w I Wojewódzkim Przeglądzie Państw UE (I. Sobolewska)
- zrobiona zdjęcie całej społeczności szkolnej
- uczestniczono w Festynie z okazji Dnia Dziecka w Ełku (I. Sobolewska, D.
  Baranowska)
- przeprowadzono egzamin sprawnościowy dla uczniów kl. III do kl. sportowej
- zorganizowano Turniej Piłki Nożnej o Puchar prezesa UKS Trójka (Z. Polakowski) i
  Turniej w koszykówce o Puchar Dyrektora Szkoły (D. Dźwilewski)
- uczestniczono w XXXVII posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy,
  Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku (prezentacje szkół  i  ich  udział w życiu
  szkoły – I. Narkiewicz)


Kwiecień – wizytacja szkoły przez p. Bożenę Winnicką (pozytywna ocena pracy szkoły)

Maj – wizytacja kanoniczna J. E. Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego - biskupa pomocniczego
          Diecezji Ełckiej


Osiągnięcia:
- I miejsce ucz. Basi Polakowskiej w Powiatowym Konkursie Ortograficznym (A. Pol)
- I miejsce ucz. Pawła Sadowskiego w „Mistrzu zadań tekstowych” kl. III oraz wyróżnienie Zuzi
  Adamskiej (A. Sakowska)
- I miejsce ucz. Aleksandry Krupy w „Mistrzu zadań tekstowych” kl. II ( A. Dębowska)
- I miejsce ucz. Jakuba Sobczaka i Michała Panasiewicza                         } w konkursie „Fajną
- II miejsce ucz. Joli Breczko i Natalii Klimowicz                                         }książkę wczoraj
- III miejsce ucz. Kuby Dziubińskiego, Oli Chodkiewicz, Sylwii Górcewicz } czytałem” (szkoła
  otrzymała 65 pozycji książkowych na kwotę 1200zł –M. Ostrowska- Gdak, A. Smokowska,
  R. Baranowska, K. Wawrzyn)
- II miejsce w konkursie świetlic szkolnych w Gąskach (A. Domel, M. Aszurkiewicz)
- I miejsce w rejonowych zawodach koszykówki dziewcząt w Giżycku (D. Dźwilewski)
- I miejsce  w Halowych Mistrzostwach Powiatu w LA (D. Dźwilewski, Z. Polakowski)
- I miejsce ucz. Aleksandry Olszewskiej  i V miejsce ucz. Agnieszki Urbanowicz w
  województwie w biegach przełajowych (D. Dżwilewski)
- I i III miejsce w województwie w przełajowych biegach mieszanych kl. V i VI (D. Dźwilewski i
  Z. Polakowski)
- I i II miejsce uczniów w Turnieju Szachowym (H. Jaroc)
- II miejsce uczniów w turnieju piłki nożnej w Stradunach (Z. Polakowski)
- III miejsce w finale wojewódzkim w piątkach piłkarskich (Z. Polakowski)
- IV miejsce w Halowym Turnieju piłki nożnej w Białej Piskiej kl. IV a (A. Szarnecki)
- IV miejsce w finale wojewódzkim w piłce koszykowej dziewcząt (D. Dźwilewski)
- VIII miejsce w województwie w zawodach sportowych w szachach ( D. Dźwilewski)
- IX miejsce w finale wojewódzkim w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt (D. Dźwilewski)


Czerwiec - najlepsi uczniowie szkoły:

- kl. I a: Chajencka Anna, Urszula Głowacka, Magdalena Motulewicz, Aleksandra Mrozowska,  
            Jakub Reut, Julia Staszewska, Beata Trocka, Szymon Zagrodzki, Tomasz Szerel

- kl. I b: Paulina Kamińska, Angelika Kasperuk, Filip Kozłowski, Maria Kulik, Weronika
             Rudzińska, Dariusz Święczkowski, Dominika Słomska

- kl. I c: Agata Bielenica, Julia Zamojska, Kamila Szulińska, Kamila Sienica, Martyna
             Sobczak, Marcin Dadura

- kl. II a: Julia Butyłkin, Natalia Czara, Martyna Jabłońska, Klaudia Retel, Gabriela Ryszkiewicz,
             Justyna Sakowska, Malwina Taraszkiewicz, Małgorzata Zduniak, Karina Wasilczyk,
              Urszula Życzkowska

- kl. II b: Paweł Kordowski, Anna Retel, Hubert Jachimski, Jakub Sobolewski

- kl. II c: Zuzanna Bubrowska, Aleksandra Krupa, Ewa Makowska, Piotr Płaziński, Gabriel
             Jagłowski

- kl. III a: Nikola Andrelczyk,  Joanna Cybulska, Kamil Grygla, Kamil Januszczyk, Żaneta
               Kasperuk, Filip Metelski, Maria Motulewicz, Anna Nawrocka, Izabela Szukieć,
               Anna Szwedrys, Marta Turowska

- kl. III b: Julia Bielecka, Weronika Boguszewska, Hubert Brogowski, Olga Jankowska,
               Monika Metelak, Konrad Półtorak, Magdalena Reut, Jakub Wądołowski, Emilia
               Tokajuk, Jakub Putra,

- kl. III c:  Zuzanna Adamska, Karolina Barszczewska, Piotr Kosiński, Wiktoria Laszkowska,
               Sebastian Mielech, Andrzej Olszewski, Jakub Popko, Cezary Sadowski,
               Oliwia Szyłak, Paweł Sadowski, Marcela Wojciechowska

kl. IV a:  Magdalena Ampulska (5,09), Karolina Kowalewska (4,91), Marcel Terlecki (4,91),
              Adrianna Retel (4,82),  

kl. IV b: Iga Dzięgielewska (5,09), Marta Żylińska (5,09), Magdalena Zakrzewska (4,91),
             Michał Bronikowski (4,82),

kl. IV c: Urszula Jasińska (5,36), Magdalena Sadowska (5,18)

kl. V a: Iga Sowulewska (5,18), Piotr Jasiński (4,91), Adrianna Szarnecka (4,82)

kl. V b: Anna Pojawis (5,27), Magdalena Żukowska (5,27) Magdalena Michałowska (5,18),
            Iga Komoń (5,0),

kl. VI a: Barbara Polakowska (5,10), Eliza Niewiarowska(4,90), Aleksandra Olszewska (4,90),     
             Martyna Wróblewska (4,80)

kl. VI b: Jakub Sobczak (5,27), Ola Chodkiewicz (5,36), Oskar Misiewicz (5,36), Ada
              Święczkowska (5,27), Agnieszka Jankowska (4,82), Emilia Retel (5,27), Michalina
              Ryszkiewicz (5,0), Krzysztof Rzepecki (4,82), Sylwia Górcewicz (4,91),
              Konrad Barszczewski (4,82)

- kl. VI c: Emilia Mielech (5,36), Agata Putra (5,09), Anna Woronko (5,09), Patryk Laszkowski
              (4,9), Jan Klimasara (4,8)

Najlepszym absolwentem szkoły został Jakub Sobczak ze średnią 5,72

 
Rok  2008/2009

Wrzesień –   skład Rady Pedagogicznej:

·             Zbigniew Mrozowski                 dyrektor szkoły (wychowanie fizyczne)  

·             Lucyna Sadowska                     (wicedyrektor,  przyroda)

·             Jolanta Kwiatkowska                 (j. polski)

·             Agnieszka Zakrzewska              (j. polski, koło literackie)

·             Anna Pol - Smokowska              (j. polski)

·             Elżbieta Wojtkowska                  (j. angielski)

              Justyna Pardo                            (j. angielski)

·             Karolina Snarska                        (j. angielski)

·             Izabela Sobolewska                   (historia, koło europejskie)

·             Iwona Narkiewicz                       (matematyka)

·             Ewelina Omilian                         (matematyka)             

·             Agata Mrozowska                      (przyroda, koło przyrodnicze)

·             Tomasz Kuciun                          (technika, informatyka)

·             Tadeusz Gut                               (plastyka, koło plastyczne)

·             Anna Marczak                             (muzyka, zespół muzyczny)                                         

·             Marzena Gołembiewska             (nauczanie początkowe)

·             Alicja Sakowska                          (nauczanie początkowe)

·             Krystyna Wawrzyn                      (nauczanie początkowe)

·             Bożena Staszkiewicz                  (nauczanie początkowe)

·             Alicja Suchocka                          (nauczanie początkowe)

·             Barbara Śnieżyńska                   (nauczanie początkowe)

·             Anna Dębowska                         (nauczanie początkowe)

·             Bożena Pławska                         (nauczanie początkowe)

·             Maria Tomkiewicz                       (nauczanie początkowe)

·             Renata Baranowska                    (nauczanie początkowe)

              Małgorzata Łazarska                   (nauczanie początkowe)

·             Marta Ostrowska -Gdak              (biblioteka)
 
·             s. Anna Bernat                            (religia)

·             Danuta Baranowska                    (religia)

·             Wojciech Rejterada                    (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)

·             Zbigniew Polakowski                 (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)

·             Artur Szarnecki                          (wych. fiz., sekcja żeglarska)

·             Dariusz Dzwilewski                    (wych. fiz., sekcja koszykowa)   

              Paweł Czajkowski                      (wych. fizyczne)

·             Halina Jaroc                               (pedagog szkolny)     

·             Katarzyna Ogonowska               (psycholog szkolny)        
                                    
·             Agnieszka Domel                        (świetlica)

·             Monika Aszurkiewicz                   (świetlica)

·             Marek Zabłocki                            (religia)



Wychowawstwo klas:

-       kl. O  „A” (27 uczniów) – Alicja Suchocka

-       kl. O  „B” (26 uczniów) – Alicja Sakowska

-        kl. I  a (23 uczniów)  - Barbara Śnieżyńska
 
-        kl. I b   (24 uczniów) – Małgorzata Łazarska

-        kl. I c   (21 uczniów) – Bożena Staszkiewicz

-        kl. II a  (19 uczniów)  – Bożena Pławska

-        kl. II b  (18 uczniów)  - Maria Tomkiewicz

-        kl. II c (19 uczniów) - Krystyna Wawrzyn

-        kl. III a  (24 uczniów) – Marzena Gołembiewska

-        kl. III b  (20 uczniów) –-  Renata Baranowska
     
-        kl. III c  (18 uczniów) – Anna Dębowska

-        kl. IV a  (28 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska
 
-        kl. IV b (27 uczniów) –  Justyna Pardo

-        kl. IV c (28 uczniów) – Anna Smokowska

-        kl. V a (26 uczniów) – Agata Mrozowska

-        kl. V b (19 uczniów) – Ewelina Omilian

-        kl. V c (18 uczniów) – Paweł Czajkowski

-        kl. VI a (28 uczniów) – Iwona Narkiewicz

-        kl. VI b (28 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

-        kl. VI c (21 uczniów) – Izabela Sobolewska

W szkole jest 462 uczniów i 20 oddziałów oraz pracuje 38 nauczycieli

Sierpień- awans zawodowy uzyskali: Agnieszka Zakrzewska (nauczyciel dyplomowany),
                 Małgorzata Łazarska (nauczyciel kontraktowy), Aneta Bernat (nauczyciel
                 kontraktowy), Karolina Snarska (nauczyciel kontraktowy), Monika Aszurkiewicz
                 (nauczyciel kontraktowy),Katarzyna Ogonowska i Wojciech Rejterada (nauczyciel
                 kontraktowy)

Wrzesień - udział w imprezie sportowej pod Memoriałem im. Władysława Żurowskiego

Działalność szkoły:
- zrezygnowano z jednolitego stroju uczniów i przyjęto projekt o zmianie stroju  uczniowskiego
  w Statucie Szkoły
- przeprowadzono inwentaryzację klas i powołano komisję w składzie J. Kwiatkowska, P.
  Czajkowski, B. Śnieżyńska, R. Baranowska, E. Omilian
- podjęto działania wspierające uczniów mających trudności  i zdolnych w nauce
- zapoznano z materiałami dotyczącymi pracy z uczniem zdolnym (B. Śnieżyńska, I.
  Narkiewicz)
- zorganizowano Święto Szkoły i uczestniczono w konkursie Poezji Patriotycznej (A. Marczak,
  A. Suchocka, B. Śnieżyńska, M. Łazarska, A. Dębowska, K Wawrzyn, B, Pławska, M
  Gołembiewska, R. Baranowska, J. Kwiatkowska)
- przygotowano uroczystości obchodów Święta Niepodległości (I. Sobolewska, A. Smokowska,
  A. Marczak)
- przeprowadzono szkolenie na temat „Przeciw działanie przemocy w szkole” (H. Jaroc)
- omówiono procedury postępowania z nieletnimi w sytuacjach łamanie prawa, naruszenia
  godności osobistej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego (T. Jegliński - przedstawiciel
  Komendy Powiatowej w Olecku)
- przeprowadzono sprawdziany semestralne w kl. IV- V (j. polski, historia, przyroda, matema-
  tyka) i z j, angielskiego w kl. I –VI
- zorganizowano zajęcia sportowe dla uczniów  na ferie
- zorganizowano Jasełka (s. A. Bernat, D. Baranowska, A. Marczak, A. Smokowska, E.
  Omilian, A. Szarnecki)
- zorganizowano koncert kolęd w hospicjum na Jaśkach (A. Marczak, H. Jaroc)
- przygotowano płyty ze ślubowania kl. I (T. Kociun)
- przygotowanie przez uczniów kl. VI a apelu o właściwym zachowaniu uczniów

Osiągnięcia:
- Grand Prix w Festiwalu Kolęd ucz. Wiola Barwińska (A. Marczak, D. Baranowska)
- II miejsce ucz. Wioli Barwińskiej w konkursie muzycznym o tematyce religijnej i wyróżnienie
  D. Święczkowskiego – kl. II b oraz Anety Wijas – kl. VI a (A. Marczak, D. Baranowska)
- III miejsce w konkursie Świetlic Szkolnych (A. Domel)
- I miejsce w rejonie w piłce ręcznej dziewcząt (D. Dźwilewski)
- I miejsce w powiecie w piłce ręcznej dziewcząt (D. Dźwilewski)
- I miejsce w powiecie w piłce koszykowej dziewcząt  (D. Dźwilewski)
- I miejsce w rejonie w piłce koszykowej dziewcząt  (D. Dźwilewski)
- I miejsce w powiecie w piłce ręcznej chłopców (A. Szarnecki)
- I miejsce w powiecie w czwórkach dziewcząt w siatkówce (P. Czajkowski)
- I miejsce w powiecie w trójkach dziewcząt w siatkówce (P. Czajkowski)
- II miejsce w IV Zimowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP1 w Olecku (A.
  Szarnecki)
- II miejsce w trójkach w siatkówce chłopców (A. Szarnecki)
- III miejsce w czwórkach w siatkówce chłopców (A. Szarnecki)
-  IV miejsce w rejonie w trójkach i czwórkach dziewcząt w siatkówce (P. Czajkowski)


Rok  2009/2010

 Wrzesień –       skład Rady Pedagogicznej:

·           Lucyna Sadowska          (dyrektor,  przyroda)
·           Iwona Narkiewicz           (wicedyrektor, matematyka)
·           Jolanta Kwiatkowska      (j. polski)
·           Agnieszka Zakrzewska   (j. polski, koło literackie)
·           Anna Pol – Smokowska  (j. polski)
·           Elżbieta Wojtkowska      (j. angielski)
·           Justyna Pardo                (j. angielski)
·           Karolina Snarska            (j. angielski)
·           Izabela Sobolewska        (historia, koło europejskie)
·           Ewelina Omilian             (matematyka)
·           Agata Mrozowska          (przyroda, koło przyrodnicze)
·           Tomasz Kuciun              (technika, informatyka, koło modelarskie)
·           Tadeusz Gut                  (plastyka, koło plastyczne)
·           Anna Marczak                (muzyka, zespół muzyczny)
·           Marzena Gołembiewska  (nauczanie początkowe)
·           Alicja Sakowska            (nauczanie początkowe)
·           Krystyna Wawrzyn         (nauczanie początkowe)
·           Bożena Staszkiewicz     (nauczanie początkowe)
·           Alicja Suchocka             (nauczanie początkowe)
·           Barbara Śnieżyńska       (nauczanie początkowe)
·           Anna Dębowska             (nauczanie początkowe)
·           Bożena Pławska            (nauczanie początkowe)
·           Maria Tomkiewicz          (nauczanie początkowe)
·           Renata Baranowska       (nauczanie początkowe)
·
           Małgorzata Łazarska      (nauczanie początkowe)
·           Marta Ostrowska -Gdak  (biblioteka)
·
           s. Anna Bernat               (religia)
·           Danuta Baranowska        (religia)
·           
Zbigniew Mrozowski        (wychowanie fizyczne)
·           Wojciech Rejterada         (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)
·           Zbigniew Polakowski       (wych. fiz., sekcja piłki nożnej)
·           Artur Szarnecki              (wych. fiz., sekcja żeglarska)
·           Dariusz Dzwilewski         (wych. fiz., sekcja koszykowa)
·           Halina Jaroc                    (pedagog szkolny)
·           Katarzyna Ogonowska     (psycholog szkolny)
·           Agnieszka Domel            (świetlica)
·           Monika Aszurkiewicz       (świetlica)
·           Marek Zabłocki                (religia)

 Wychowawstwo klas:

-           kl. O     „A” (28 uczniów) – Renata Baranowska
-           kl. O     „B” (27 uczniów) – Marzena Gołembiewska
-           kl. Ia     (23 uczniów) - Alicja Suchocka
-           kl. I b    (24 uczniów) – Alicja Sakowska
-           kl. I c    (23 uczniów) – Anna Dębowska 
-           kl. II a   (24 uczniów) – Barbara Śnieżyńska
-           kl. II b   (23 uczniów) - Małgorzata Łazarska

-           kl. II c   (22 uczniów) - Bożena Staszkiewicz
-           kl. III a  (18 uczniów) – Bożena Pławska
-           kl. III b  (18 uczniów) –- Maria Tomkiewicz

-           kl. III c  (21 uczniów) - Krystyna Wawrzyn
-           kl. IV a  (24 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska
-           kl. IV b (20 uczniów) – Karolina Snarska  

-           kl. IV c  (22 uczniów) – Tomasz Kuciun
-           kl. V a  (28 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska
-           kl. V b  (28 uczniów) – Justyna Pardo

-           kl. V c  (26 uczniów) – Anna Smokowska
-           kl. VI a (24 uczniów) – Agata Mrozowska
-           kl. VI b (16 uczniów) – Ewelina Omilian

-           kl. VI c (16 uczniów) – Wojciech Rejterada

W szkole jest 455 uczniów i 20 oddziałów oraz pracuje 38 nauczyciel

Sierpień -  awans zawodowy uzyskali: 
                Ewelina Omilian (nauczyciel mianowany)
                Danuta Baranowska (nauczyciel dyplomowany),
                Dariusz Dźwilewski (nauczyciel 
dyplomowany),
                Tomasz Kuciun (nauczyciel dyplomowany),
                Agata Mrozowska
(nauczyciel dyplomowany)
                Izabela Sobolewska (nauczyciel dyplomowany)

Sierpień -  podziękowanie panu Zbigniewowi Mrozowskiemu za pełnienie funkcji dyrektora                   szkoły przez 10 lat i powołanie pani Lucyny Sadowskiej na to stanowisko.

Wrzesień - wytypowano do Nagrody Burmistrza Z. Mrozowskiego i D. Dźwilewskiego

Działalność szkoły:

- zgodnie z rozporządzeniem ministra wprowadzono 1 godz. zajęc  darmowych pracy z
uczniami

- uczestniczono w programie  „Mleko świeże” i „Owoce w szkole” – kl. III oraz Małej Akademii Pływania dla dzieci z rodzin ubogich

- nawiązano współpracę ze Wszechnicą Mazurską dotyczyła prowadzenia zajęć dla studentów ( K. Wawrzyn, B. Śnieżyńska) oraz ze Szkołą Muzyczną w ramach Roku Chopina

- uczestniczono w VII Marszu Żywych w Białymstoku i obchodach Dnia Sybiraka

- zorganizowano zajęcia wyrównawcze i korekcyjno –kompensacyjne

- powołano zespoły przedmiotowe, zespół monitorujący funkcjonowanie wewnątrzszkolnego prawa (I. Narkiewicz, E. Wojtkowska, B. Pławska), zespół wychowawczy (I. Narkiewicz, H. Jaroc, K. Ogonowska, K. Wawrzyn, J. Kwiatkowska, A. Mrozowska, E. Pojawa), zespół Monitorujący Program Profilaktyki ( H. Jaroc, K. Ogonowska, B. Śnieżyńska, A. Mrozowska, M. Gołembiewska, E. Pojawa)

- przeprowadzono zmiany w regulaminie przyznawania stypendium  motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia ( I. Narkiewicz, E. Wojtkowska, J. Kwiatkowska)

- powołano komisję do opracowania procedury  interwencyjnej w szkole (sposoby reagowania w przypadkach kradzieży, palenia papierosów (I. Narkiewicz, H. Jaroc, K. Ogonowska, A.Suchocka)

- zorganizowano Dzień Dysleksji (H. Jaroc, I. Narkiewicz)

- przeprowadzono sprawdziany semestralne i próbne dla kl. VI

- przygotowano apel z okazji Święta Niepodległości ( I. Sobolewska, D. Baranowska)

- zorganizowano I edycję Olimpiado- Ortografiady (I. Narkiewicz, A. Dębska, K. Ogonowska, H. Jaroc, A. Domel. E. Pojawa)

- przygotowano Jasełka (D. Baranowska, A. Marczak E. Pojawa)

- uczestniczono w VI Powiatowym Konkursie Kolęd pt. „Szkolne Kolędowanie (A. Marczak, R.Baranowska, M. Gołembiewska)

- zorganizowano Koncert Kolęd w Hospicjum w Jaśkach (A. Marczak, H. Jaroc)

- uczestniczono w akcji „Pomóżmy kasztanowcom w Powiecie Oleckim” ( A. Mrozowska)

- przygotowano lodowiska przy szkole (Z. Polakowski)

- przeprowadzono Konkurs Tradycje Wielkanocne (D. Baranowska, T. Gut)

- przygotowano Misterium Drogi Pańskiej (S. Aneta Bernat)

- zorganizowano Dzień Wiosny (H. Jaroc. M. Ostrowska- Gdak) i konkurs „Wiosenne
przebudzenie” (K. Wawrzyn, M. Tomkiewicz)

- uczestniczono w miejsko-gminnym X Konkursie Poetyckim- „Teatr jednego aktora” –(M.
Łazarska, K. Wawrzyn)

- zorganizowano Dzień Ziemi (A. Mrozowska)

- uczestniczono w Gratce dla Nastolatka (A. Marczak) i koncertach organizowanych przez
Szkołę Muzyczną w Olecku

- zorganizowano Powiatowy Konkurs Recytatorski o Poezji Karola Wojtyły (A. Zakrzewska, A.

Smokowska, J. Kwiatkowska, D. Baranowska

- uczestniczono w uatrakcyjnieniu pobytu dzieci powodzian z Bierunia (H. Jaroc, E. Pojawa, A.

Sakowska i nauczyciele wychowania fizycznego)

- przeprowadzono kiermasz podręczników (M. Ostrowska- Gdak)

- przygotowano częśc artystyczną na Olimpiadę Milusińskich (B Pławska, M. Łazarska)

- przygotowano apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3  Maja ( I. Sobolewska, J. Kwiatkowska)

- zorganizowano zawody o puchar Prezesa UKS Trójka ( A. Szarnecki, Z Polakowski)

- zorganizowani Turniej Szachowy ( H. Jaroc)

- przeprowadzono konkurs historyczny dla klas V i VI ( I. Sobolewska)

- przygotowano tablicę z osiągnięciami uczniów ( B. Śnieżyńska, M. Łazarska)

- zorganizowano Piknik Rodzinny

- przygotowano prelekcję dla rodziców i nauczycieli „Jak rozmawiać z dziećmi”, „Komputer w życiu dziecka” (K. Ogonowska)

- uczestniczono w szkoleniach na temat „Dostosowania wymagań dla uczniów ze
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi” i „ Wewnętrzna struktura Rady Pedagogicznej a
efektywność pracy szkoły” ( przeprowadzone przez M. Burba pracownika  WMODN w Ełku) oraz „Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na cele edukacyjne” (przeprowadziła A. Milczarek z oddziału Regionalnego EFS w Ełku)

- przyjęto Kodeks Etyczny Pracowników

- przygotowano tablicę z osiągnięciami uczniów (B. Śnieżyńska, M. Łazarska)

- powołano zespół do opracowania scenariusza uroczystości posadzenia Dębu Pamięci (L.
Sadowska, I. Narkiewicz, I. Sobolewska, A. Zakrzewska, J. Kwiatkowska,)

Osiągnięcia:

- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym „Mój szkolny kolega z misji (S. Nazareta)

- tytuł laureat dla ucz. Magdaleny Ampulskiej w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Senacie oraz wyróżnienie dla Igi Dzięgielewskiej i Michała Bronikowskiego (I. Sobolewska)

- nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox” dla ucz. GabrieliBagan i II stopnia dla Zuzanny Bubrowskiej (E. Wojtkowska, K. Snarska)

- I miejsce ucz. Marcina Dadury , II miejsce Aleksandry Mrozowskiej , III miejsce Gabrieli
Bagan w konkursie matematycznym Kangur (K. Wawrzyn, B. Pławska)

- I miejsce ucz. Agaty Bielenicy i III miejsce Jakuba Reuta  w Powiatowym Konkursie Mistrz Zadań Tekstowych (K. Wawrzyn, B. Pławska)

- I miejsce  ucz. J. Ogonowskiego i IV E . Banas w Powiatowym Konkursie Ortograficznym (B. Śnieżyńska, B. Staszkiewicz)

- II miejsce ucz. Jana Ogonowskiego i III miejsce Dawida Kułakowskiego w Powiatowym
Konkursie Mistrza Zadań Tekstowych ( B. Śnieżyńska, M Łazarska)

- II miejsce ucz. Marceli Wojciechowskiej i V miejsce Marty Żylińskiej w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w Wieliczkach (A. Smokowska, J. Kwiatkowska)

- III miejsce ucz. Weroniki Rudzińskiej w VII Powiatowym Konkursie Ortograficznym (M.
Tomkiewicz)

- III miejsce ucz. Zuzanny Adamskiej w Konkursie Logicznego Myślenia –„Główka Pracuje”

- III miejsce ucz. W. Warejko i wyróżnieni M. Brodowskiej w Między szkolnym Konkursie
Recytatorskim w Wieliczkach ( R. Baranowska, M. Gołembiewska)

- wyróżnienie ucz. Pawła Sadowskiego i Szymona Kowalewskiego w Konkursie
Matematycznym Kangur ( I. Narkiewicz)

- wyróżnienie ucz. Julii Bieleckiej w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola
Wojtyły (A. Zakrzewska)

- wyróżnienie ucz. Magdaleny Sadowskiej, Pawła Sadowskiego, Emilii Tokajuk w V Mazurskim Konkursie na Prezentację Multimedialną – „Jan Paweł II- Świadectwo Miłości” (T. Kuciun)

- wyróżnienie ucz. Wiktorii Daniłowicz w Konkursie Piosenki Przedszkolnej w ROK „MazuryGarbate”

- I miejsce w IX Mistrzostwach Powiatu Oleckiego Szkół Lekkiej atletyce w Hali (E. Baj–
Gałązka i A. Szarnecki)

- I miejsce w sztafecie przełajowej i zakwalifikowanie się do zawodów wojewódzkich

- I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kowale Oleckie (Z Polakowski)

- I miejsce w V Zimowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora SP1 ( A. Szarnecki)

- I miejsce w rejonowych zawodach sportowych w mini koszykówce dziewcząt (D. Dźwilewski)

- II miejsce w powiatowych zawodach sportowych w piłce siatkowej ( D. Dźwilewski)

- II miejsce w powiatowych zawodach sportowych w halowej piłce nożnej ( A. Szarnecki)

Czerwiec -        najlepsi uczniowie szkoły:

 - grupa O A:     Wiktoria Daniłowicz, Natalia Piotrowska, Anna Miluc, Patrycja Sidorowicz,

Mateusz Kabak, Alicja Szarnecka, Oliwia Karbasz, Marek Truszkowski,

Brigida Góralczyk, Mateusz Kondracki, Julia Surażyńska

- grupa O B:     Maja Kamińska, Michał Rytwiński, Kamil Milczarek, Maja Brodowska

Julia Gorlo

- kl. I a: Julia Czarniecka, Maciej Giczewski, Joanna Jasińska, Joanna Klaus,

Maja Grabek, Zuzanna Kopiczko, Natalia  Kowalewska, Patrycja

Motulewicz Agnieszka Świerzbin,  Zuzanna Tomaszewska, Dawid 

Zawistowski, Krzysztof Zduniak, Marcel Bobowicz

- kl. I b:  Hanna Kempisty, Zuzanna Kopiczko, Maciej Kosiński, Sylwia Bacewic,

Natalia Kowalewska, Magdalena Muster, Weronika Smyk, Olaf Sujata,

Julia Szulińska, Martyna Ulikowska, Klaudia Wiśniewska, Weronika

Klepacka

- kl. I c: Martyna Jankowska, Zuzia Kabak, Katarzyna Kamińska, Kacper Kapliński,

Zuzia Kieczeń, Aleksandra Lachowicz, Dominika Wojciechowska,

Natalia Żychniewicz

- kl. II a: Maciej Budzyński, Gabriela Jeglińska, Agata Kuciun, Julia Łapucka,

Oliwia Maj, Katarzyna Mrozowska, Jakub Nowakowski, Jan Ogonowski,

Klaudia Sadowska,Maciej Waszkiewicz, Wojciech Wojciechowski

- kl. II b: Jakub Barszczewski, Jakun Białanowski, Natalia Golik, Filip Kosiński, Dawid

Kułakowski, Gabriela Kamińska, Jan Jeleniewicz, Gabriela Niedzwiecka,

Wiktoria Płazińska,  Karolina Pogorzelska

- kl. II c: Elżbieta Banas, Bianka Dąbek, Gabriela Fiertek, Aleksandra Jaroniec,

Wiktoria Jurczyk, Mateusz Moroz, Gabriela Olszewska, Julia

Raczkowska, Ada Rant, Dominik Sobczak,  Natalia Giedrojc

- kl. III a: Anna Chajęcka, Urszula Głowacka, Magdalena Motulewicz,

Aleksandra Mrozowska, Przemysław Przemielewski, Jakub Reut,

Tomasz Szerel, Paweł Czerniecki

- kl. III b:  Paulina Kamińska, Angelika Kasperuk, Filip Kozłowski, Maria Kulik,

Weronika Rudzińska, Dominika Słomska

- kl. III c:  Agata Bielenica, Gabriela Bagan, Marcin Dadura, Martyna Sobczak,

Kamila Sienica, Julia Zamojska, Iga Sikorska, Kamila Szulińska

- kl. IV a:  Malwina Taraszkiewicz (5,36), Gabriela Ryszkiewicz (5.27), Małgorzata

Zduniak (5,27), Urszula Życzkowska (4,82), Julia Butyłkin (5,18), Martyna

Jabłońska(5,09), Justyna Sakowska (5,09), Natalia Czara (5,00), Karina

Wasilczyk (5,00),

- kl. IV b:  Hubert Jachimski (5,27), Anna Retel (5,09), Magdalena Skindzier (4,82)

- kl. V a:   Zuzanna Bubrowska (5,45), Aleksander Krupa (5,18), Ewa Makowska

(5,09), Łukasz Szymulewski (5,09), Gabriela Jagłowska (5,00), Maciej

Kowalewski(4,91),Marcela Łapińska (4,82), Piotr Płaziński (4,82), Urszula

Tomczyk (4,82)

- kl. V b:  Paweł Sadowski (5,36), Julia Bielecka (5,0), Weronika Boguszewska (5,0),

Jakub Popko (4,91), Jakub Wądołowski (4,91), Anna Nawrocka (4,82)

- kl. V c:  Maria Motulewicz (5,3), Cezary Sadowski (4,8)

- kl. VI a:  Magdalena Ampulska (…..), Paweł Makowski (…), Adrianna Retel (..)

- kl. VI b:  Iga Dzięgielewska(5,55), Marta Żylińska (5,55), Michał Bronikowski (5,18),

Magdalena Zakrzewska (5,18), Dominika Konopka (5,00),Michał i Mateusz

Szafranowscy (5,00)

- kl. VI c:  Urszula Jasińska (5,45), Magdalena Sadowska (5,45)

Najlepszą absolwentką został Iga Dzięgielewska i otrzymała Srebrne Pióro

Rok 2010/2011

Wrzesień –       skład Rady Pedagogicznej:

·           Lucyna Sadowska            (dyrektor,  przyroda)
·           Iwona Narkiewicz              (wicedyrektor, matematyka)
·           Jolanta Kwiatkowska         (j. polski)
·          
Agnieszka Zakrzewska      (j. polski, koło literackie)
·           Anna Pol – Smokowska     (j. polski)
·           Elżbieta Wojtkowska         (j. angielski)
·          
Justyna Pardo                   (j. angielski)
·           Karolina Snarska               (j. angielski)
·           Izabela Sobolewska           (historia, koło europejskie)
·           Ewelina Omilian                 (matematyka)
·           Agata Mrozowska              (przyroda, koło przyrodnicze)
·           Tomasz Kuciun                 (technika, informatyka)
·           Tadeusz Gut                     (plastyka, koło plastyczne)
·           Anna Marczak                   (muzyka, zespół muzyczny)
·           Marzena Gołembiewska     (nauczanie początkowe)
·           Alicja Sakowska                (nauczanie początkowe)
·           Krystyna Wawrzyn            (nauczanie początkowe)
·           Bożena Staszkiewicz        (nauczanie początkowe)
·           Alicja Suchocka                (nauczanie początkowe)
·           Barbara Śnieżyńska           (nauczanie początkowe)
·           Anna Dębowska                 (nauczanie początkowe)
·           Bożena Pławska                (nauczanie początkowe)
·           Maria Tomkiewicz              (nauczanie początkowe)
·           Renata Baranowska           (nauczanie początkowe)
·          
Małgorzata Łazarska          (nauczanie początkowe, kronika szkolna)
·           Marta Ostrowska –Gdak     (biblioteka, samorząd uczniowski)
·           s. Anna Bernat                  (religia)
·          
Danuta Baranowska           (religia)
·           Zbigniew Mrozowski           (wychowanie fizyczne)
·           Wojciech Rejterada            (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)
·           Zbigniew Polakowski          (wych. fiz., sekcja piłki nożnej, Prezes UKS Trójki,
                                                        opiekun pocztu sztandarowego)
·           Artur Szarnecki                  (wych. fiz., sekcja żeglarska)
·           Dariusz Dzwilewski             (wych. fiz., sekcja koszykowa)
·           Halina Jaroc                       (pedagog szkolny)
·           Katarzyna Ogonowska        (psycholog szkolny)
·           Agnieszka Domel               (świetlica, samorząd uczniowski)
·           Monika Aszurkiewicz          (świetlica)
·           Marek Zabłocki                   (religia)

Wychowawstwo klas:

-           kl. O     „A” (29 uczniów) – Karolina Wójcik
-           kl. O     „B” (30 uczniów) – Bożena Pławska
-           kl. Ia (24 uczniów)  - Renata Baranowska
-           kl. I b    (22 uczniów) – Marzena Gołembiewska
-           kl. I c    (22 uczniów) – Krystyna Wawrzyn
-           kl. II a   (24 uczniów)  Alicja Suchocka
-           kl. II b   (23 uczniów)  - Alicja Sakowska

-           kl. II c   (23 uczniów) - Anna Dębowska 
-           kl. III a  (24 uczniów) – Barbara Śnieżyńska
-           kl. III b  (22 uczniów) –- Małgorzata Łazarska

-           kl. III c  (22 uczniów) - Bożena Staszkiewicz
-           kl. IV a  (18 uczniów) – Ewelina Omilian

-           kl. IV b (18 uczniów) – Tomasz Kuciun
-           kl. IV c (18 uczniów) – Agata Mrozowska
-           kl. V a (22 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska
-           kl. V b (22 uczniów) – Karolina Snarska  

-           kl. V c (22 uczniów) – Agnieszka Zakrzewska
-           kl. VI a (28 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska
-           kl. VI b (25 uczniów) – Justyna Pardo

-           kl. VI c (26 uczniów) – Iwona Narkiewicz

 W szkole jest 464 uczniów i 20 oddziałów oraz pracuje 38 nauczycieli

Sierpień -   pani Maria Tomkiewicz jest na urlopie zdrowotnym zastąpiła ją  p. Karolina                       Wójcik

Sierpień -  dyrekcja Gimnazjum nr1 im. Karola Wierzgania w Bieruniu przesłała                                podziękowania za pomoc i opiekę nad dziećmi poszkodowanymi w powodzi

Wrzesień - wytypowano do Nagrody Burmistrza Tadeusza Guta i Tomasza Kuciuna

 Maj - pani Katarzyna Ogonowska zastąpiła panią Iwonę Narkiewicz- Bielska na                           stanowisku wicedyrektora na czas urlopu macierzyńskiego

Działalność szkoły:

- zapoznano z wynikami ewaluacji obszaru „ Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej oraz innej działalności statutowej” (I. Narkiewicz)

- powołano zespoły przedmiotowe i wychowawczy oraz zespół monitorujący funkcjonowanie Statutu  Szkoły i Programu Profilaktyki

- powołana zespół do udzielania pomocy psychologiczna-pedagogicznej (K. Ogonowska,
H. Jaroc, K. Wójcik, B. Pławska, D. Baranowska, J. Pardo)

- dostosowano zakres materiału, metody i formy pracy dla uczniów posiadających zalecenia PPP

- uczestniczono w spektaklach profilaktycznych Teatru Greckiego Katharsis

- przygotowano uroczystośc posadzenia Dębu Pamięci poświęconemu Adamowi Wojtowiczowi (I. Sobolewska, J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska, A. Marczak, T. Gut, B. Śnieżyńska,s. Berneta, A. Smokowska, W. Rejterada)

- uczestniczono w Małej Akademii Pływania

- przystąpiono do redagowania szkolnej gazetki (A. Smokowska, T. Kuciun)

- przygotowano Święto Szkoły i DEN

- przygotowano  montaż słowno- muzyczny z okazji 11Listopada (I. Sobolewska, A.              Marczak D. Baranowska , B. Śnieżyńska, M. Łazarska)

- uczestniczono w  VI Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej (A. Marczak, A. Dębowska, B. Śnieżyńska, M. Łazarska)

- uczestniczono w wojewódzkich konkursach przedmiotowych oraz przeprowadzono
  sprawdziany semestralne

- prowadzono zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  oraz profilaktyczne „ Nie pal przy          mnie, proszę”, „ Owoce w szkole” i „ Szkoła bez przemocy”

- przygotowano Jasełka (s. Nazareta, A. Marczak, B. Śnieżyńska, K. Ogonowska, K. Wawrzyn,M. Łazarska, M. Gołembiewska, A. Dębowska, E. Pojawa)

- zorganizowano  koncert kolęd i montaż słowno- muzyczny dla podopiecznych Zakładu Opieki Długoterminowej w Jaśkach (H. Jaroc, A. Marczak)

- zorganizowano zajęcia w czasie ferii ( H. Jaroc, R. Baranowska, K. Snarska, , T .Kuciun,
M. Ostrowska - Gdak, E. Pojawa, W. Rejterada)

- przywitano Wiosnę (M. Ostrowska –Gdak, A. Domel)

- obchodzono uroczyście rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (I. Sobolewska)

- przeprowadzono program „Wolność oddechu” ( M. Gołembiewska)

- zorganizowano Piknik Rodzinny

- uczestniczono w szkoleniach pt.: „Działania podnoszące skuteczność nauczania”
(przeprowadzone przez G. Biernot- Lendo z WMODN w Ełku), „ Organizacja pomocy
psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów (M. Burba pracownik WMODN w Ełku)  „Uczeń zdolny- nawet ten mniej zdolny” (K. Ogonowska)

- przygotowano prelekcję dla rodziców na temat „Komputer w życiu dziecka dobro czy zło”,
„ Jak rozmawiać z dziećmi, żeby słuchały i jak słuchać, by rozmawiały”, „ Komunikacja w
rodzinie” (K. Ogonowska), „Moje dziecko idzie do szkoły” (E. Naruszewicz- pracownik Sanepidu)

- przygotowano ankietę na temat Obszaru oferty edukacyjnej umożliwiającej realizację
podstawy programowej  i jej analizę (I. Sobolewska, E. Wojtkowska) i dotyczącą prowadzenia działań służących wyrównaniu szans edukacyjnych (K .Ogonowska)

- zorganizowano IX Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla kl. III pt. „Lubię ortografię” (Renata Baranowska, B. Pławska, A. Dębowska)

Osiągnięcia:

- tytuł laureata uzyskał ucz. P. Sadowski i H. Brodowski w Wojewódzkim                           Konkursie Matematycznym (I. Narkiewicz)

- tytuł laureata uzyskała ucz. G. Bagan w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego
(E. Wojtkowska)

- tytuł finalisty uzyskał ucz. P. Kosiński w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego
  (J. Pardo)

- I miejsce ucz. A. Szwędrys w Powiatowym Konkursie Recytatorskim  „Cudze chwalicie,  swego nie znacie” (J. Kwiatkowska)

- I miejsce ucz. Marceli Wojciechowskiej w Powiatowym Konkursie Ortograficznym w
  Wieliczkach (J. Kwiatkowska)

- I miejsce ucz. E. Tokajuk i III miejsce A. Szwędrys w Powiatowym Konkursie
  Recytatorskim Poezji i Prozy Czesława Miłosza (J. Kwiatkowska)

- I miejsce ucz. N. Hatalskiej w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczna
  Droga” (K. Wawrzyn)

- I miejsce ucz U. Głowackiej i III miejsce D. Święczkowskiego w Gratce dla Nastolatka
  (A. Marczak)

- miejsce ucz. Oliwii Sulimy i II miejsce A. Skindzier w Przeglądzie Piosenki
  Przedszkolnej (B. Pławska, K. Wójcik)

- II miejsce ucz.  A. Skindzier i III miejsce ucz. Oliwii Sulimy w Powiatowym Konkursie
  Recytatorskim pt. „Uśmiechnięte wiersze (B. Pławska, K. Wójcik)

- II miejsce  ucz. Malwiny Taraszkiewicz i Gabrieli Ryszkiewicz w VI Mazurskim Konkursie na Prezentację multimedialną pod hasłem „Jan Paweł II- Droga do Świętości” (T. Kuciun)

- II miejsce ucz. A. Krupy w V Międzyszkolnym Konkursie „Główka pracuje” w Zespole
  Szkół w Judzikach (E. Pojawa)

- III Miejsce ucz. E. Tokajuk w Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poeci Pogranicza
  Warmii, Mazur i Suwalszczyzny (J. Kwiatkowska)

- zdobycie Mistrzostw Powiatu w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców (Z. Polakowski i A. Szarnecki)

- I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowych  w Mini Piłce Siatkowej (Z. Polakowski)

- I miejsce w klasyfikacji w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych dziewcząt i
  chłopców (Z. Polakowski, D. Dźwilewski)

- I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kowale Oleckie (Z. Polakowski)

- V miejsce w Turnieju Wojewódzkim o Puchar Donalda Tuska (Z. Mrozowski)

- II miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowych  w Mini Piłce Ręcznej i Mini
Siatkówce Dziewcząt (A. Szarnecki)

- II miejsce w Powiatowych Halowych Mistrzostwach w Piłce Nożnej (Z. Polakowski)

- udział w Finale Wojewódzkim o Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” ( W.Rejterada)

Czerwiec - najlepsi uczniowie szkoły:

- kl. I a: Wiktoria Daniłowicz, Natalia Piotrowska, Anna Miluc, Patrycja Sidorowicz

Mateusz Kabak, Alicja Szarnecka, Michniewicz Adam, Kinga Sadowska,

Gabriela Grzesiak, Wiktoria Warejko, Sebastian Kamiński, Amelia 

Witusik

- kl. I b:  Maja Brodowska, Dominika Dadura, Zuzanna Dębska, Julia Gorlo, Maja Kamińska, Anna Knec, Melania Reszuta, Oliwia Wądołowska, Oliwia Ignatowicz, Michał Rytwiński

- kl. I c: Krzysztof Bielawski, Kacper Kłoczko, Gabriela Putra, Wojciech Kukliński, Kinga                          Kuklińska, Nikola Dąbrowska, Karol Chmielewski, Pola Bagińska, Ewa                              Łapucka, Natalia Hatalska

 

 kl. II a: Julia Czerniecka, Maciej Giczewski, Karolina Jasińska, Hubert Kalinowski, Joanna                          Klaus, Agnieszka Świerzbin, Zuzanna Tomaszewska, Krzysztof                                        Zduniak, Jakub Żbikowski

- kl. II b: Hanna Kempisty, Zuzanna Kopiczko, Maciej Kosiński, Natalia Kowalewska,                                 Magdalena Muster, Weronika Smyk, Olaf Sujata, Martyna Ulikowska,                               Klaudia Wiśniewska

- kl. II c: Jakub Cimochowski, Zuzanna Kabak, Katarzyna Kamińska, Kacper Kapliński,

Aleksander Michałowski, Piotr Modzelewski, Natalia Żychniewicz

- kl. III a : Maciej Budzyński, Gabriela Jeglińska, Agata Kuciun, Oliwia Maj, Katarzyna Mrozowska, Jan Ogonowski, Wojciech Wojciechowski, Julia Łapucka

- kl. III b: Jakub Barszczewski, Natalia Golik, Jan Jeleniewicz, Gabriela                                                    Kamińska, Agnieszka Koncewicz, Filip Kosiński, Gabriela Niedzwiecka,                            Wiktoria Płazińska, Karolina Pogorzelska

- kl. III c: Elżbieta Banas, Bianka Dąbek, Gabriela Fiertek, Natalia Jachimczuk, Aleksandra                        Jaroniec, Wiktoria Jurczyk, Mateusz Moroz, Gabriela Olszewska, Julia                              Raczkowska, Adrianna Rant

- kl. IV a:          Aleksandra Mrozowska (5,45), Tomasz Szerel (5,30), Magdalena Motulewicz (5,10), Urszula Głowacka (5,18), Agata Smokowska (5,00), Paweł Czerniecki (4,91), Przemysław Przemielewski (4,91), Jakub Reut (4,82)

- kl. IV b:          Weronika Rudzińska (5,36), Paulina Kamińska (5,27), Dominika Smokowska (5,27), Dariusz Święczkowski (4,90), Maria Kulik (4,81), Angelika Kasperuk (4,81), Diana Mnatsakanyan (4,81)

- kl. IV c:          Agata Bielenica (…), Martyna Sobczak (…..), Marcin Dadura (..), Gabriela Bagan (..), Kamila Sienica (..), Julia Zamojska (…)

- kl. V a:           Malwina Taraszkiewicz (5,45), Justyna Sakowska (5,36), Julia Butyłkin                            (5,09), Gabriela Ryszkiewicz (5,09), Martyna Jabłońska (4,91),  Małgorzata                        Zduniak (4,91)

- kl. V b:           Hubert Jachimski ( 5,18), Anna Retel (5,09)

- kl. V c:           Zuzanna Bubrowska (5,18), Łukasz Szymulewski (5,18), Aleksander Krupa (4,91), Urszula Tomczyk (4,82)

- kl. VI a:          Paweł Sadowski (5,73), Julia Bielecka (5,18), Karolina Barszczewska                                (5,00), Weronika Boguszewska (5,00), Agata Cwirko (5,00), Jakub                                    Wądołowski (4,82), Jakub Popko (4,82)

- kl. VI b:          Emanuela Góralczyk (5,36), Zuzanna Adamska (5,27), Anna Szwędrys                           (5,27), Żaneta Kasperuk (5,00), Magdalena Reut (4,90), Marcela                                       Wojciechowska (4,90), Emilia Tokajuk (4,81)

- kl. VI c:          Maria Motulewicz (5,30), Joanna Cybulska (5,00), Cezary Sadowski (4,80)

 
Najlepszy absolwent Paweł Sadowski (5,73) otrzymał Srebrne Pióro

 

 

Rok  2011/2012

 

Wrzesień – skład Rady Pedagogicznej:

 

 

·           Lucyna Sadowska        (dyrektor, przyroda)

 

·           Iwona Narkiewicz          (wicedyrektor, matematyka)

 

·           Jolanta Kwiatkowska    (j. polski)

 

·           Agnieszka Zakrzewska  (j. polski, koło literackie)

 

·           Anna Smokowska                    (j. polski)

 

·           Elżbieta Wojtkowska     (j. angielski)

 

-           Justyna Ołów               (j. angielski)

 

·           Karolina Snarska                      (j. angielski)

 

·           Izabela Sobolewska      (historia, koło europejskie)

 

·           Ewelina Omilian                        (matematyka)

 

·           Agata Mrozowska                     (przyroda, koło przyrodnicze)

 

·           Tomasz Kuciun             (technika, informatyka)

 

·           Tadeusz Gut                             (plastyka, koło plastyczne)

 

·           Anna Marczak               (muzyka, zespół muzyczny)

 

·           Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

 

·           Alicja Sakowska                       (nauczanie początkowe)

 

·           Krystyna Wawrzyn                    (nauczanie początkowe)

 

·           Bożena Staszkiewicz     (nauczanie początkowe)

 

-           Alicja Suchocka                       (nauczanie początkowe)

 

·                                                                 Barbara Śnieżyńska           (nauczanie początkowe)

 

·           Anna Dębowska                       (nauczanie początkowe)

 

·           Bożena Pławska                       (nauczanie początkowe)

 

·           Maria Tomkiewicz                     (nauczanie początkowe)

 

·           Renata Baranowska      (nauczanie początkowe)

 

            Małgorzata Łazarska     (nauczanie początkowe, kronika szkolna)

 

-           Halina Drobiszewska     (nauczanie początkowe)

 

·           Karolina Wójcik            (nauczanie początkowe)

 

·           Marta Ostrowska –Gdak           (biblioteka, samorząd uczniowski)

 

·           s. Anna Bernat              (religia)

 

·                                                              Danuta Baranowska  (religia)

 

                                                               Zbigniew Mrozowski (wychowanie fizyczne)

 

·           Wojciech Rejterada                   (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)

 

·           Zbigniew Polakowski    (wych. fiz., sekcja piłki nożnej, Prezes UKS Trójki,

opiekun pocztu sztandarowego)

 

·                                                                 Artur Szarnecki                  (wych. fiz., sekcja żeglarska)

 

·           Dariusz Dzwilewski                   (wych. fiz., sekcja koszykowa)

 

·           Halina Jaroc                             (pedagog szkolny)

 

·           Katarzyna Ogonowska  (psycholog szkolny)

 

·           Agnieszka Domel                     (świetlica, samorząd uczniowski)

 

·           Monika Aszurkiewicz     (świetlica)

 

·           Marek Zabłocki             (religia)

 

 

Wychowawstwo klas:

 

-           kl. O     „A” (25 uczniów) – Maria Tomkiewicz

 

-           kl. O     „B” (27 uczniów) – Małgorzata Łazarska

 

-           kl. O     „C” (24 uczniów) – Halina Drobiszewska

 

-           kl. O     „D” (24 uczniów) - Bożena Staszkiewicz

 

-           kl. I a (24 uczniów)  - Karolina Wójcik

 

-           kl. I b    (28 uczniów) – Bożena Pławska

 

-           kl. I c    (24 uczniów) – Barbara Śnieżyńska

 

-           kl. II a   (26 uczniów)  Renata Baranowska

 

-           kl. II b   (23 uczniów)  - Marzena Gołembiewska

 

-           kl. II c (24 uczniów) - Krystyna Wawrzyn

 

-           kl. III a(24 uczniów) – Alicja Suchocka

 

-           kl. III b  (24 uczniów) –  Alicja Sakowska

 

-           kl. III c  (23 uczniów) - Anna Dębowska

 

-           kl. IV a (27 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

 

-           kl. IV b (20 uczniów) – Anna Smokowska

 

-           kl. IV c (20 uczniów) – Justyna Ołów

 

-           kl. V a (26 uczniów) – Ewelina Pojawa

 

-           kl. V b (27 uczniów) – Tomasz Kuciun

 

-           kl. VI a (23 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

 

-           kl. VI b (21 uczniów) – Karolina Snarska

 

-           kl. VI c (23 uczniów) – Agnieszka Zakrzewska

 

 

W szkole jest 507 uczniów i 21 oddziałów oraz pracuje 41 nauczycieli

 

 

Sierpień-          awans zawodowy uzyskała: Iwona Narkiewicz – Bielska (nauczyciel dyplomowany)

 

Wrzesień –-      wytypowano do Nagrody Burmistrza I. Narkiewicz- Bielską

 

Październik   pani Agata Mrozowska jest na urlopie zdrowotnym zastępują ją

Krzysztof Stachowicz i Izabela Sobolewska

 

Styczeń         podziękowano p. Katarzynie Ogonowskiej za pełnienie funkcji zastępcy dyrektora

podczas nieobecności pani Iwona Narkiewicz- Bielska

 

Działalność szkoły:

 

- opracowano IPET dla uczniów potrzebujących pomocy w oddziałach przedszkolnych

- kontynuowano program „Bezpieczna droga do szkoły „  dla najmłodszych dzieci i program

zdrowej żywności „Owoce w szkole” oraz „Małej Pływalni”

- zaprezentowano z tańcem narodowym na dożynkach powiatowych  (A. Suchocka,

A. Dębowska)

- uczestniczono w Marszu Żywych w Białymstoku (H. Jaroc)

- prowadzona zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i gimnastyki korekcyjnej

- zorganizowano spotkanie rodziców  z pracownikiem Sanepidu w ramach projektu „Moje

dziecko idzie do szkoły

- przeprowadzono zajęcia i opracowano Kodeks Kibicuję Fair Play

- uczestniczono w spektaklach teatralnych „Podwodny Świat” i „Pan Twardowski”

- przeprowadzono sprawdziany semestralne

- przygotowano Jasełka (D. Baranowska, M. Łazarska, A. Marczak, T. Gut)

- zorganizowano dla rodziców warsztaty „Szkoła bez przemocy” (H. Jaroc, E. Pojawa)

- zorganizowano coroczny koncert kolęd dla podopiecznych Zakładu Opieki Długoterminowej

w Jaśkach ( A. Marczak, H. Jaroc)

- uczestniczono w programach „Odpady segreguję – Mazury ratuję” (K. Snarska), „Szkoła bez

przemocy” (K. Ogonowska), „Warto być dobrym”, „1% dla mojej szkoły

- przygotowano Misterium Wielkopostne (S. Berneta) i konkurs „Tradycje Wielkopostne

( D. Baranowska)

- zorganizowano prelekcję dla rodziców na temat „Zaburzenia obrazu własnego ciała”

(K. Ogonowska)

- uczestniczono w projekcje „Wszystkie kolory świata” w ramach którego uzyskano 1340zł ,

które przekazano na konto fundacji UNICEF na rzecz dzieci z Serra (M. Ostrowska- Gdak,

A. Smokowska, J. Ołów)

- przygotowano zajęcia w czasie ferii ( H. Jaroc, W. Rejterada, D. Dźwilewski, J. Ołów, T. Gut)

- uczestniczono w konkursie „Ratujemy i uczymy ratowac (W. Rejterada)

- powołano zespoły do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów kl. I- VI

- zorganizowano Wieczornicę na obchody Dni Rodziny ( S. A. Bernadeta, A. Zakrzewska,

J. Kwiatkowska, A. Smokowska, M. Gołembiewska, A. Sakowska, A. Marczak, T. Gut)

- zorganizowano Dzień Wiosny (K. Snarska), i Międzygminny Konkurs Plastyczny Tradycje

Wielkanocne (D. Baranowska)

- uczestniczono w akcji „Góra grosz” (K. Snarska, M. Ostrowska- Gdak)

- założono Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia

- uczestniczono w programie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfra szkoły”

- przeprowadzono sprawdziany semestralne i kompetencji dla kl. III zorganizowanych przez

OKE

- uczestniczono w X edycji Wojewódzkiego konkursu Wiedzy o Senacie RP (I. Sobolewska),

VII Międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem „Jak rozumiem

naukę Jana Pawła II (T. Kuciun), w konkursie piosenki „Gratka dla Nastolatka” (A. Marczak)

oraz w eliminacjach powiatowych w Turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega

pożarom” ( K. Stachowicz)

- przygotowano Dzień Ziemi pod hasłem „ Odnawialne źródła energii” ( I. Sobolewska,

E. Pojawa, K. Stachowicz) oraz spektakl z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

( I. Sobolewska, A. Smokowska)

- uczestniczono w XIV Konkursie Maryjnym „ Totus Tuus Maryjo- cały Twój Maryjo

(s. A. Bernadeta, D. Baranowska, J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska, A. Marczak)

- zorganizowano Piknik Rodzinny

- uczestniczono w Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym (T. Kuciun) i VIII Powiatowym

  Konkursie kl. II „ Mistrz Ortografii (R. Baranowska, M. Gołembiewska, K. Wawrzyn)

- zorganizowano X Konkurs Ortograficzny kl. III „ Lubię Ortografię ( R. Baranowska,

  B. Pławska, A. Dębowska)

- przygotowano tablicę „ Nasze sukcesy” ( A. Suchocka, B. Staszkiewicz, A. Domel) i

zorganizowano kiermasz podręczników ( M. Ostrowska- Gdak)

- przeprowadzono szkolenie rady na temat „Zespoły zadaniowe i ich rola w podnoszeniu

jakości pracy szkoły w zakresie modyfikacji programu wychowawczego” (M. Burba pracownik

WMODN)

 

Osiągnięcia:

- tytuł laureata uzyskał ucz. A. Bielenica  w Wojewódzkim Konkursie J. Polskiego

(A. Zakrzewska)

- tytuł laureat uzyskała Z. Bubrowska i G. Bagan oraz finalistką została E. Makowska w Wojewódzkim Konkursie J. Angielskiego ( E. Wojtkowska, J. Ołów)

- tytuł laureat uzyskała szkoła w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Senacie RP

(I. Sobolewska)

- I miejsce ucz. G. Putry i II P. Sidorowicz oraz III K. Kłoczko w XIII Konkursie

Matematycznym kl. II „Mistrz zadań tekstowych” ( K. Wawrzyn, M. Gołembiewska,

R. Baranowska)

- I miejsce ucz. J. Bieleckiej i wyróżnienie M. Jasiukiewicz , Z. Krakowskiej w konkursie

piosenki przedszkolnej „Radośnie śpiewajmy, optymizm wszystkim dajmy” (M.

Łazarska, M. Tomkiewicz)

- II miejsce H, Jachimskiego i wyróżnienie W. Rudzińskiej w IX edycji Międzyszkolnego

Konkursu Jednego Wiersza (J. Kwiatkowska, A. Smokowska)

- II miejsce A. Świerzbin w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym  (A. Suchocka)

- III miejsce ucz. K. Bąk w konkursie recytatorskim „Z przyrodą na wesoło” ( M.

Łazarska, M. Tomkiewicz)

- III miejsce A. Bielenicy i IV M. Jabłońskiej w Konkursie Ortograficznym „Corrda

Ortograficzna” ( J. Kwiatkowska, A. Zakrzewska)

- III miejsce ucz. B. Karpiuka w XVI edycji Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Gratka dla Nastolatka” (A. Marczak)

- wyróżnienie ucz. W. Rudzińskiej w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II- – Pielgrzymki szlak Jana Pawła II (s. A. Bernat)

- wyróżnienie B. Karpiuka i M. Taraszkiewicz w Powiatowym Konkursie Pięknego

Czytania Prozy J. Karczaka (A. Smokowska, J. Kwiatkowska)

- VIII wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”

(I. Narkiewicz- Bielawska, E. Pojawa)

- I miejsce dziewcząt i II chłopców w Powiatowych eliminacjach Turnieju „Z podwórka

na stadion” o Puchar Tymbarku kl. III ( W. Rejterada)

- I miejsce w szachach drużynowych (H. Jaroc)

- V miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Turnieju „Ratujemy i uczymy ratowac”

( W. Rejterada)

- VII miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Biskupcu (D. Dźwilewski,

Z. Polakowski)

 

 

Czerwiec -        najlepsi uczniowie szkoły:

 

-           kl. I a:   Weronika Cimochowska, Błażej Gabruś, Piotr Gibowicz, Natalia Głowacka,

Wiktoria Grygo, Wiktor Górski, Anna Skindzier, Laura Zyskowska

 

-           kl. I b:   Zuzanna Bagan , Igor Nalewajko, Mateusz Polakowski, Izabela Rutkowska,

Natalia Raut, Julia Sidorowicz, Oliwia Sulima, Katarzyna Witkowska,

Patryk Openchowski, Eliza Sawicka, Tomasz Kozakiewicz

 

-           kl. I c:   Nikola Bogucka, Michał Domel, Daria Dźwilewska, Anna Godlewska,

Martyna Gorlo, Maria Karandziej, Zofia Kozłowska, Paweł Kuszewski,

Jakub Wyszyński

 

-           kl. II a:  Wiktoria Daniłowicz, Natalia Piotrowska, Anna Miluc, Patrycja Sidorowicz,

Mateusz Kabak, Alicja Szarnecka, Michniewicz Adam, Anna Januszczyk,

Adam Łowczyński, Sebastian Kamiński, Amelia Witusik

 

-           kl. II b:  Maja Brodowska, Dominika Dadura, Zuzanna Dębska, Julia Gorlo,

Oliwia Ignatowicz, Maja Kamińska, Anna Knec, Melania Reszuta, Oliwia Wądołowska

 

-           kl. II c:  Krzysztof Bielawski, Gabriela Putra, Kacper Kłoczko, Kinga Kuklińska,

Pola Bagińska, Nikola Dębowska, Ewa Łapucka

 

-           kl. III a: Julia Czarniecka, Maciej Giczewski, Joanna Jasińska, Karolina Jasińska,

Hubert Kalinowski, Joanna Klaus, Agnieszka Świerzbin, Krzysztof Zduniak,

Żbikowski Jakub

 

-           kl. III b: Sylwia Bacewicz, Hanna Kempisty, Zuzanna Kopiczko, Maciej Kosiński,

Natalia Kowalewska, Magdalena Muster, Weronika Smyk, Olaf Sujata,

Martyna Ulikowska, Klaudia Wiśniewska, Adam Wysocki

 

-           kl. III c: Jakub Cimochowski, Martyna Jankowska, Zuzanna Kabak,

Katarzyna Kamińska, Kacper Kapliński, Zuzanna Kieczeń, Aleksander Michałowski, Piotr Modzelewski, Natalia Żychniewicz

 

-           kl. IV a: Jan Jeleniewicz (5,36), Gabriela Jeglińska (5,27), Wiktoria Płazińska(5,27), Katarzyna Mrozowska (5,18), Ada Raut (5,0), Maj Oliwia (4,82), Filip Kosiński

(4,82), Gabriela Olszewska (4,82)

 

-           kl. IV b:            Jan Ogonowski (5,36), Maciej Budzyński (5,27), Agata Kuciun (5,10),

Gabriela Niedzwiecka (5,00), Bartosz Bronikowski ( 4,82), Wiktoria Gorlo (4,82), Maciej Kamiński ( 4,82), Maciej Waszkiewicz (4,82), Wojciech Wojciechowski (4,82)

 

-           kl. IV c: Aleksandra Jaroniec (5,18), Julia Raczkowska (5,18), Elżbieta Banas

(5,09), Mateusz Moroz (5,09), Dominik Sobczak (4,91), Bianka Dąbek

(4,82), Wiktoria Jurczyk (4,82)

 

-           kl. V a: Weronika Rudzińska (5,36), Magdalena Motulewicz (5,30),

Urszula Głowacka (5,27), Aleksandra Mrozowska (5,27),

Dominika Słomska (5,18), Agata Smokowska (5,09), Tomasz Szerel (5,00), Paweł Czerniecki (4,91), Paulina Kamińska (4,82)

 

-           kl. V b: Agata Bielenica (5,73), Marcin Dadura (5,55), Kamila Sienica (5,45),

Martyna Sobczak (5,36), Gabriela Bagan (5,36), Julia Zamojska (5,36),

Kamila Szulińska (4,82)

 

-           kl. V c: Malwina Taraszkiewicz( 5,45), Justyna Sakowska (5,36), Julia Butyłkin

(5,00), Martyna Jabłońska (5,00), Gabriela Ryszkiewicz (5,00), Małgorzata Zduniak (4,91)

 

-           kl. VI b:            Anna Retel (5,45), Hubert Jachimski (5,36),

 

-           kl. VI c: Łukasz Szymulewski (5,27), Zuzanna Bubrowska (5,09), Aleksander Krupa

(5,00), Urszula Tomczyk (5,00)

 

 

Najlepsza absolwentka Malwina Taraszkiewicz (5,45) otrzymała Srebrne Pióro

 

 

 

Rok  2012/2013

 

Wrzesień –  skład Rady Pedagogicznej:

 

 

·           Lucyna Sadowska                    (dyrektor, przyroda)

 

·           Iwona Narkiewicz                      (wicedyrektor, matematyka)

 

·           Jolanta Kwiatkowska    (j. polski)

 

·           Agnieszka Zakrzewska  (j. polski, koło literackie)

 

·           Anna Smokowska                    (j. polski)

 

·           Elżbieta Wojtkowska     (j. angielski)

 

            Justyna Ołów               (j. angielski)

 

·           Karolina Masłowska      (j. angielski)

 

Izabela Sobolewska      (historia, koło europejskie)

 

·           Ewelina Omilian                        (matematyka)

 

·           Agata Mrozowska                     (przyroda,)

 

            Krzysztof Stachowicz    (przyroda, koło przyrodnicze)

 

·           Tomasz Kuciun             (technika, informatyka)

 

·           Tadeusz Gut                             (plastyka, koło plastyczne)

 

·           Anna Marczak               (muzyka, zespół muzyczny)

 

·           Marzena Gołembiewska            (nauczanie początkowe)

 

·           Alicja Sakowska                       (nauczanie początkowe)

 

·           Krystyna Wawrzyn                    (nauczanie początkowe)

 

·           Bożena Staszkiewicz     (nauczanie początkowe)

 

·           Alicja Suchocka                       (nauczanie początkowe)

 

·                                                                 Barbara Śnieżyńska           (nauczanie początkowe)

 

·           Anna Dębowska                       (nauczanie początkowe)

 

·           Bożena Pławska                       (nauczanie początkowe)

 

·           Maria Tomkiewicz                     (nauczanie początkowe)

 

·           Renata Baranowska      (nauczanie początkowe)

 

Małgorzata Łazarska     (nauczanie początkowe, kronika szkolna)

 

Karolina Wójcik            (nauczanie początkowe, opiekun pocztu

sztandarowego)

 

·           Marta Ostrowska –Gdak           (biblioteka, samorząd uczniowski)

 

·           Dorota Jusińska                       (religia)

 

·                                                              Danuta Baranowska  (religia)

 

                                                               Piotr Fidler   (wychowanie fizyczne)

 

·           Wojciech Rejterada                   (wych. fiz., gimnastyka korekcyjna)

 

·           Zbigniew Polakowski    (wych. fiz., sekcja piłki nożnej, Prezes UKS Trójki)

 

·                                                                 Artur Szarnecki      (wych. fiz., sekcja żeglarska)

 

·           Dariusz Dźwilewski                   (wych. fiz., sekcja koszykowa)

 

·           Halina Jaroc                             (pedagog szkolny)

 

·           Katarzyna Ogonowska  (psycholog szkolny)

 

·           Agnieszka Domel                     (świetlica, samorząd uczniowski)

 

·           Monika Aszurkiewicz     (świetlica)

 

-           Marek Zabłocki             (religia)

 

 

Wychowawstwo klas:

 

-           kl. O     „A” (25 uczniów) –  Maria Tomkiewicz

 

-           kl. O     „B” (27 uczniów) – Małgorzata Łazarska

 

-           kl. O     „C” (24 uczniów) – Halina Drobiszewska

 

-           kl. O     „D” (24 uczniów) - Bożena Staszkiewicz

 

-           kl. I a (24 uczniów) - Karolina Wójcik

 

-           kl. I b    (28 uczniów) – Bożena Pławska

 

-           kl. I c    (24 uczniów) –  Barbara Śnieżyńska

 

-           kl. II a   (26 uczniów) – Renata Baranowska

 

-           kl. II b   (23 uczniów) - Marzena Gołembiewska

 

-           kl. II c (24 uczniów) - Krystyna Wawrzyn

 

-           kl. III a (24 uczniów) – Alicja Suchocka

 

-           kl. III b (24 uczniów) – Alicja Sakowska

 

-           kl. III c  (23 uczniów) - Anna Dębowska

 

-           kl. IV a (27 uczniów) – Jolanta Kwiatkowska

 

-           kl. IV b (20 uczniów) – Karolina Masłowska

 

-           kl. IV c (20 uczniów) – Agnieszka Zakrzewska

 

-           kl. V a (26 uczniów) – Elżbieta Wojtkowska

 

-           kl. V b (27 uczniów) – Anna Smokowska

 

-           kl. V c (26 uczniów) – Justyna Ołów

 

-           kl. VI a (23 uczniów) – Ewelina Pojawa

 

-           kl. VI b (21 uczniów) – Tomasz Kuciun

 

 

W szkole jest 507 uczniów i 21 oddziałów oraz pracuje 41 nauczycieli

 

 

Sierpień-          awans zawodowy uzyskały: Anna Dębowska (nauczyciel dyplomowany)

i Anna Smokowska ( nauczyciel mianowany)

 

Wrzesień -       pana Z. Mrozowski na urlopie zdrowotnym zastępuje go Piotr Fidler, którego

opiekunem został p. Dariusz Dźwilewski

pani Agata Mrozowska jest na urlopie zdrowotnym zastępują ją

Krzysztof Stachowicz i Izabela Sobolewska

 

 

Wrzesień -       wizyta delegacji nauczycieli z Omska i Ufy

 

 

Działalność szkoły:

 

- opracowano plan działań wspierających dla uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych (K. Ogonowska)

- powołano zespoły do opracowania nowelizacji Programu Wychowawczego:

1. Wstęp : A. Zakrzewska, J. Kwiatkowska, A. Smokowska

2. Sylwetka absolwenta: K. Masłowska, M. Ostrowska- Gdak, K. Wójcik, K. Wawrzyn,

T. Gut, D. Dźwilewski

3. Powinności wychowawcze: B. Śnieżyńska, M. Łazarska, M. Tomkiewicz, E. Pojawa,

A. Dębowska, A. Szarnecki

4. Strategia wychowawcza szkoły: K. Ogonowska, B. Pławska, M. Aszurkiewicz,

W. Rejterada, Z. Polakowski

5. Ceremoniał: I. Sobolewska, E. Wojtkowska, D. Baranowska, D. Jusińska

6. Tryb postępowania w trudnych sytuacjach: A. Suchocka, J. Ołów , T. Kuciun,

H. Jaroc, A. Domel, P. Fidler

7. Zasady ewaluacji: R. Baranowska, M. Gołembiewska, A. Sakowska, B. Staszkiewicz

 

i planu działań wspierających kształcenie sportowe (nauczyciele wych. fiz., L. Sadowska)

- kontynuowano projekt „Mała akademia pływania” i „ Owoce w szkole”

- uczestniczono w konkursie Pieśni Patriotycznej (A. Marczak, R. Baranowska,

M. Łazarska, A. Sakowska, A. Dębowska, K. Wójcik, K. Wawrzyn)

- przygotowano Dzień Edukacji Narodowej ( K. Masłowska,)

- przeprowadzono prelekcję dla rodziców kl. I „ Moje dziecko idzie do szkoły”

- uczestniczono w programie edukacyjnym „ Trzymaj formę”

- podpisano umowę o współpracy z ROK „ Mazury Garbate” w celu realizacji zadań

„ Sztuczki a sztuka”

- przygotowano Święto Szkoły i ślubowanie kl. I ( A. Smokowska, M. Łazarska,

M. Tomkiewicz, B. Staszkiewicz, T. Gut, A. Marczak, T. Kuciun, A. Szarnecki)

- opracowano plan działań wspierających uczniów z dysleksją rozwojową

(I. Narkiewicz- Bielska, I. Sobolewska, A. Zakrzewska, J. Kwiatkowska, A. Smokowska, E. Wojtkowska, T. Kuciun, K. Stachowicz)

- zatwierdzono aneks do Programu Wychowawczego (K. Ogonowska) i Programu

Profilaktycznego (H. Jaroc)

- powołano zespół do analizy wyników wewnętrznych kl. VI (A. Zakrzewska,

I. Narkiewicz- Bielska, E. Pojawa, J. Kwiatkowska, I. Sobolewska, K. Stachowicz)

- uczestniczono w akcji „Ratujmy kasztanowce” (K. Stachowicz)

- przygotowano uroczystości związane ze Świętem Niepodległości (I. Sobolewska,

A. Smokowska, T. Gut, A. Marczak)

- uczestniczono w otwarciu hali widowiskowo- sportowej z pływalnią

(I. Narkiewicz- Bielska, B. Pławska, K. Wójcki, H. Jaroc, B. Śnieżyńska, M. Łazarska,

K. Wawrzyn, E. Wojtkowska, J. Kwiatkowska)

- przedstawiono prezentację multimedialną na temat „Teoria wielorakiej inteligencji”

(E. Pojawa)

- zapoznano z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wych. fiz. oraz przyczynach

 wypadków uczniów opracowanych przez specjalistę z zakresu BHP dla SP3

- uczestniczono w akcji SKO w szkole (K. Wawrzyn) i konkursie plastycznym

„ Muzyczna podróż przez świat” (A. Sakowska) oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Zapobiegajmy pożarom”, VII Powiatowym Konkursie Kolęd (D. Baranowska), Turnieju Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym (T. Kuciun)

- przygotowano nowelizację regulaminów: przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, nagród na zakończenie roku szkolnego oraz Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej

- przeprowadzono sprawdziany kompetencji w kl. I-VI i z j. angielskiego w kl. II- VI

- uczestniczono w Olimpiadzie Milusińskich i w obchodach Dnia Rodziny  pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”

- przygotowano XVI Otwarte Mistrzostwa Szkoły w szachach (H. Jaroc) i Powiatowy konkurs „Tradycje Wielkanocne” (D. Baranowska, T. Gut) oraz XI Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich (B. Pławska, R. Baranowska, A. Dębowska)

- uczestniczono w Powiatowym Konkursie Ortograficznym kl. IV-VI (A. Zakrzewska, J. Kwiatkowska), w IX Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii Klas Drugich (K. Wójcik) oraz w „Gratce dla Nastolatka” (A. Marczak)

- zorganizowano Dzień Ziemi (M. Łazarska, B. Śnieżyńska, P. Fidler)

- przygotowano apel z okazji uchwalenia Konstytucji Maja (I. Sobolewska, A. Marczak, T. Gut)

- zorganizowano Piknik Rodzinny

- uczestniczono w programie „Razem Bezpieczniej” (K. Ogonowska),  w akcji ulotkowej pt. „Elektroodpady” (E. Pojawa, A. Domel, M. Łazarska, T. Gut)  i akcji uzyskania certyfikatu „Zielona Flaga”

- podjęto współpracę z ROK „Mazury Garbate w celu realizacji zadania „Sztuczki ze sztuką”

 

Osiągnięcia:

- laureatka  ucz. G. Bagan w III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logiczno- Matematycznej (E. Pojawa)

- laureatka ucz. G. Bagan w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z J. Angielskiego i finalistka Julia Jańczuk (J. Ołów)

- finalistka ucz. A. Mrozowska w Wojewódzkim konkursie Przedmiotowym z J. Angielskiego (E. Wojtkowska)

- finalistka ucz. J. Zamojska , A. Bielenica i Aleksandra Mrozowska Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z J. Polskiego (Z. Zakrzewska, J. Kwiatkowska)

- I miejsce ucz. M. Polakowskiego w Powiatowym Konkursie Matematycznym kl. II „Mistrz zadań tekstowych” (B. Pławska)

-I miejsce w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych

- I miejsce A. Dźwilewskiej w Otwartym Turnieju Rankingowym Juniorów w kat. kl. IV-V i II miejsce ucz. D. Dźwilewskiej w kat. 0-III (H. Jaroc)

- wyróżnienie ucz. J. Ogonowskiego w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Senacie (I. Sobolewska)

- wyróżnienie ucz. A. Bielenicy w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły (A. Zakrzewska)

- wyróżnienie ucz. J. Ogonowskiego w III Powiatowym konkursie Muzyczno- Recytatorskim Poezji Jana od Biedronki (J. Kwiatkowska)

- II miejsce ucz. A. Miluc i IV G. Putry w X Powiatowym Konkursie Matematycznym dla kl. III „Mistrz zadań tekstowych” (R. Baranowska i K. Wawrzyn)

- III miejsce ucz. Z. Prusko i I A. Bokuniewicz w XI Jubileuszowym Konkursie Maryjnym „Totus Tuus Maryjo- Cały Twój Maryjo” (D. Baranowska i D. Jusińska)

- IV miejsce A. Dźwilewskiej w Wojewódzkim Turnieju o Złotą Wieżę LSZ (H. Jaroc)

 

Czerwiec - najlepsi uczniowie szkoły:

 

-           kl. I a:   Justyna Bielenica, Klaudia Bąk, Kacper Jeruc, Weronika Kielich, Dawid Kosiński,

Magda Kumkowska- Leonarczyk, Anna Sawicka, Piotr Waszkiewicz,

Jędrzej Żukowski

 

-           kl. I b:   Piotr Bielenica, Jakub Bernecki, Julia Domańska, Zuzanna Jarosz,

Marta Jasiukiewicz, Zuzanna Krakowska, Paweł Marcinkiewicz, Milena Ulikowska,

Wiktoria Okrągła , Wiktor Żenda

 

-           kl. I c:   Olaf Antkiewicz, Wiktoria Bagan, Aleksandra Domelewska,

Aleksandra Kozłowska

 

-           kl. II a:  Kacper Bełbot, Weronika Cimochowska, Błażej Gabruś, Piotr Gibowicz,

Natalia Głowacka, Wiktor Górski, Wiktoria Grygo, Sylwia Przemielewska,

Anna Skindzier, Laura Zyskowska

 

-           kl. II b:  Zuzanna Bagan, Patrycja Gawędzka, Igor Nalewajko, Patryk Openchowski,

Mateusz Polakowski, Natalia Reut, Izabela Rutkowska, Eliza Sawicka,

Julia Sidorowicz, Oliwia Sulima, Katarzyna Witkowska

 

-           kl. II c:  Nikola Bogucka, Daria Dźwilewska, Alga Gabruś, Anna Godlewska,

Martyna Grygo, Maria Karandziej, Paweł Kuszewski, Jakub Wyszyński, Franciszek Antkiewicz

 

-           kl. III a: Anna Miluc, Patrycja Sidorowicz, Adam Michnikowski, Alicja Szarnecka,

Wiktoria Daniłowicz, Natalia Romanowska, Mateusz Kondracki, Mateusz Kabak, Sebastian Kamiński

 

-           kl. III b: Maja Brodowska, Dominika, Dadura, Zuzanna Dębska, Julia Gorlo,

Maja Kamińska, Oliwia Wądołowska, Anna Knec, Melania Reszuta

 

-           kl. III c: Gabriela Putra, Krzysztof Bielewski, Kacper Kłoczko, Kinga Kuklińska,

Nikola Dąbrowska, Ewa Łapucka, Pola Bagińska

 

-           kl. IV a: Magda Muster (5,18), Agnieszka Świerzbin (5,18), Ola Lachowicz (5,0),

Weronika Smyk (5,0), Zuzanna Kopiczko ( 4,91), Karolina Jasińska (4,82),

Sylwia Bacewicz (4,82)

 

-           kl. IV b:            Olaf Sujata (5,36), Hanna Kempisty (5,18), Klaudia Wiśniewska (5,0),

Martyna Ulikowska (4,90), Krzysztof Zduniak (4,90)

 

-           kl. IV c: Aleksander Michałowski (5,18), Natalia Żychniewicz (5,18),

Zuzanna Kabak (5,09), Martyna Jankowska (5,0), Kacper Kapliński (4,82), Piotr Modzelewski (4,82) Jakub Cimochowski (4,82)

 

-           kl. V a: Aleksandra Jaroniec (5,27), Gabriela Jeglińska (5,18), Wiktoria Płazińska (5,09), Jan Jeleniewicz (5,0), Katarzyna Mrozowska (5,0), Ada Rant (5,0)

 

-           kl. V b: Jan Ogonowski (5,55), Maciej Budzyński (5,0) Agata Kuciun (5,0),

Bartosz Bronikowski (4,91), Filip Kosiński (4,91), Maciej Kamiński (4,82),

Gabriela Niedzwiecka (4,82), Klaudia Sadowska (4,75)

 

-           kl. V c; Elżbieta Banas (5,30), Mateusz Moroz (5,09), Julia Raczkowska (5,09)

 

 

-           kl. VI a: Magdalena Motulewicz (5,50), Aleksandra Mrozowska (5,27),

Weronika Rudzińska (5,27), Urszula Głowacka (5,18), Dominika Słomska (5,18), Agata Smokowska (5,18), Tomasz Szerel (5,0), Paweł Czerniecki (4,91), Paulina Kamińska (4,91), Jakub Reut (4,82)

 

-           kl. VI b:            Agata Bielenica (5,64), Martyna Sobczak (5,64), Gabriela Bagan (5,55),

Marcin Dadura (5,27), Julia Zamojska (5,27), Kamila Sienica (5,0),

Kamila Szulińska (4,82)

 

 

Najlepszą absolwentką została Agata Bielenica (5,64)i otrzymała

 Srebrne Pióro

 

 

 

-

 




















xxx

Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzin



Linki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt