XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

Wojenna tragedia narodu polskiego podczas II wojny światowej najbardziej była widoczna na Białostocczyźnie oraz na Polskich Kresach Wschodnich, gdzie mieszkała ludność niebywale patriotyczna, która podczas powstań narodowych w XIX wieku, w czasie walk o korzystną granicę wschodnią Polski, wykazała się niebywałym patriotyzmem i ofiarnością walki z carską Rosją pod zaborami, a w czasie II wojny światowej z Rosją bolszewicką. 6 września 2019r.odbył się w Białymstoku patriotyczny marsz pamięci Zesłańców Sybiru i szkolnej młodzieży, która pragnie poznać tragiczne losy swoich dziadków i pradziadków. W Olecku Koło Związku Sybiraków każdego roku stara się uczestniczyć w obchodach tragicznej rocznicy wywózek patriotycznej ludności polskiej na Syberię, w głąb Rosji do niewolniczej pracy w nieludzkich warunkach. Jak co roku, na prośbę Zarządu Koła Sybiraków w Olecku, burmistrz Olecka ufundował Sybirakom transport na XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Autentycznych zesłańców na Syberię w Olecku żyje niewiele. W ich imieniu jechała Pani Łucja Kozłowska oraz młodzież szkolna, delegacje szkół ze sztandarami, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego. Po drodze do Białegostoku historię zesłańców Sybiru oraz walki o niepodległość Polski starał się opowiedzieć młodzieży zaproszony gość dr Alfons Bobowik prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego z Ełku. XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku rozpoczął się przy Pomniku Mordu Katyńskiego. Następnie ulicami Świętojańską, Warszawską i Piastowską uczestnicy Marszu przeszli do kościoła pw. Ducha Świętego. Msza św. w intencji Sybiraków celebrowana była przez ks. abp Tadeusza Wojdę. Po Eucharystii uroczystości przeniosły się pod stojący przy kościele Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka. To jedyny obiekt w Polsce, gdzie znajdują się urny z prochami nieznanych Sybiraków. Po hymnie Polski , odśpiewano hymn Związku Sybiraków, modlono się za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim, prawosławnym, ewangelicko-augsburskim Następnie wystąpili przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego. Zabrał głos prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich . Apel pamięci zakończony został salwą honorową żołnierzy 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego; złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Szacowano, że w tegorocznym Marszu brało udział ponad 10 tysięcy osób. Sybiracy przyjechali nie tylko z Polski lecz także z różnych krajów świata – m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy Jak zwykle po uroczystości była pyszna grochówka z wkładką kiełbasy oraz koleżeńskie, kuluarowe spotkania ze znajomymi. Koło Związku Sybiraków w Olecku składa serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Olecka za okazaną pomoc, nauczycielom i młodzieży za udział w Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru. Halina Jaroc

P1290732 P1290736 P1290757 P1290782 P1290792 


Created with jAlbum 10 | Skin: Showcase by Swedish Garden