Realizacja projektu  "Bądź Eko"

1.  Działania przewidziane w roku szkolnym 2017 / 2018 w ramach ubiegania się
    o certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”      /
plik w formacie pdf/

2.  Zbiórka baterii  - zobacz  fotografie

Od 2 stycznia do 16 maja 2018r. w każdą środę podczas długiej przerwy uczniowie prowadzili zbiórkę zużytych baterii, która miała charakter  konkursu klas. Baterie przynoszone przez uczniów i ich rodziców były ważone, a ich masa odnotowana na liście konkursowej.

 Najlepsze klasy zostały nagrodzone.

Konkurs przeprowadzono pod hasłem:

Baterie zbieramy i wspólnie o środowisko dbamy.

Podsumowanie konkursu odbyło się  podczas pikniku rodzinnego.

Celem zbiórki baterii było:

- kształtowanie postawy dbałości o środowisko przyrodnicze,

- propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Zebrano 137 kg zużytych baterii.

W dniu 6 lipca 2018r. przekazaliśmy firmie REBA Organizacja Odzysku w Warszawie dziewięć pojemników zużytych baterii.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę dziękujemy za pomoc.

3.  Zajęcia terenowe w Zajdach - zobacz  fotografie

Uczniowie z kl. I b i II a wraz z wychowawczyniami Barbarą Śnieżyńską i Alicją Sakowską w marcu 2018 r. byli na wycieczce w Zajdach. Celem wycieczki było poznanie najbliższej okolicy Olecka, pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy - dokarmianie  leśnych zwierząt oraz szukanie tropów na śniegu i rozpoznawanie po śladach zwierząt przebywających w Puszczy Boreckiej.
Uczniowie także aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu, zjeżdżali z górek na sankach, lepili bałwana, rzucali śnieżkami do celu i spożyli posiłek przy ognisku.

4. Zajęcia o wodzie i konkurs plastyczny - zobacz  fotografie

W   ramach   projektu   ekologicznego   „Bądź Eko” w   naszej szkole  zostały  przeprowadzone  lekcje  o  wodzie  i  jej znaczeniu w życiu ludzi. W klasach 1-3 pt. „Woda źródłem życia” a w klasach 4-7 „Wędrówki kranówki”.
Celem zajęć było:

·     Poznanie znaczenia wody dla rozwoju życia na Ziemi;

·     Kształtowanie zachowań proekologicznych;

·     Przekazanie wiedzy dotyczącej oczyszczania wody i prawidłowego korzystania z kanalizacji;

·    Kształtowanie świadomości  oszczędzania wody;

· Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespołach i rozwijanie kreatywności  uczniów;


W ramach zajęć uczniowie wskazali do czego służy woda a następnie stworzyli piramidę najważniejszych czynności z wykorzystaniem wody. Podali sposoby jej  oszczędzania  oraz  przygotowali   wystawę   prac  plastycznych pt. „Znaczenie wody w przyrodzie”.  Wykazali  się  też   rozumieniem   polskich   przysłów  związanych z wodą.

Klasy  starsze  miały  możliwość   porównania  różnych   rozwiązań   związanych z poborem wody i odbiorem ścieków, czyli oczyszczaniem ich oraz poznania zasad prawidłowego korzystania z kanalizacji (czego  nie  powinno  się  wylewać i   wyrzucać   do   zlewu   lub   ubikacji?).  Przeliczały  dzienne    zużycia    wody  w  domu i podawały sposoby jej wykorzystania. Następnie przygotowały plakaty  przedstawiające  wybraną przez   siebie   formę   oszczędzania    wody.  Prace    zostały    zaprezentowane na wystawie szkolnej pt. „Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę”.

5.  Konkurs fotograficzny - zobacz  fotografie

Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie”
Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku reprezentowana przez nauczycieli przyrody: p. L. Sadowską, p. A. Sujatę, p. I. Sobolewską.

Cele konkursu:
- kształtowanie postaw badawczych,
- ukazanie piękna okolicznej przyrody,
- propagowanie informacji na temat bioróżnorodności,
- promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- rozwijanie pasji przyrodniczej i fotograficznej,
- poszukiwanie i promowanie zdolności uczniów.

W dniach 1.05. - 18.05. 2018r. w szkole  nauczyciele przyrody przeprowadzili konkurs fotograficzny pod hasłem "Wiosna w obiektywie" skierowany do uczniów klas IV – VII. Podsumowania konkursu dokonano 22 maja 2018r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w formie wystawy na korytarzu szkolnym.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

6.  Eko Farma Wiatrowa - zobacz  fotografie

Eko Farma Wiatraków - celem tego przedsięwzięcia było promowanie wykorzystania energii odnawialnej przez człowieka, uczenie  nowych  zachowań  i  przyzwyczajeń, które pomogą oszczędzać energię i zmniejszyć zanieczyszczenie naszej planety oraz możliwość wykazania się uczniów kreatywnością  przez tworzenie modeli   wiatraków  z  surowców  wtórnych. 
Prace  zostały  wyeksponowane  na wystawie szkolnej.

7.  Konkurs plastyczny "Eko rysunek"  - zobacz  fotografie

W dniach 7-9 czerwca 2018 r.  w klasach I i III odbył się konkurs plastyczny pt. ,, Jak dbam o środowisko- Eko- Rysunek”.  

Główne założenia konkursu:
- pobudzanie do aktywnego działania na rzecz ochrony przyrody,
- uświadomienie uczniom źródeł zanieczyszczenia otaczającego świata,
- wzbogacenie wiedzy uczniów o odpadach i śmieciach,
- przybliżenie i uświadomienie wagi problemów ekologicznych,

Prace plastyczne  pokazywały jak żyć w zgodzie z naturą, jak segregować śmieci, jak oszczędzać wodę i prąd , jak wykorzystywać płócienne torby . Do wykonania części z nich posłużyły stare gazety, kapsle, a nawet zużyte klisze fotograficzne. Najciekawsze prace zostały  nagrodzone i umieszczone na wystawie .

8.  Zajęcia terenowe w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Olecku  

- zobacz  fotografie
    W czerwcu 2018r. 43 uczniów z klas 6c i 7a uczestniczyło w zajęciach terenowych prowadzonych w obiekcie  oczyszczania ścieków należący do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olecku. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, co dzieję się ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z terenu miasta. Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym dotyczącym zagospodarowywania ścieków. Wycieczka była kontynuacją zajęć klasowych o wodzie „Wędrówki kranówki’. Służyła kształtowaniu u uczniów postawy odpowiedzialności za stan wód w okolicy, a także rozważnego korzystania z jej zasobów.
    Po całym obiekcie oprowadził i przekazał wiele ważnych informacji główny technolog, inżynier Pan Wiesław Klaus.
    Uczniowie dowiedzieli się, że zakład oczyszcza ścieki komunalne z miasta i gmin ościennych. Jest on w pełni zautomatyzowany. Oczyszczanie ścieków zapewnia system wielofazowych reaktorów SBR wykorzystujących metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do stawów stabilizacyjnych, a ostatecznym ich odbiornikiem jest rzeka Lega. Stabilizację i higienizację osadów zapewnia proces autotermicznej stabilizacji tlenowej. Przetworzone i odwodnione osady ściekowe są wykorzystywane jako nawóz w rolnictwie poprzez ich bezpośredni wywóz na pola uprawne.     Wydajność systemu oczyszczania to trzy tysiące metrów sześciennych ścieków na dobę.
Po dziesięciogodzinnym procesie oczyszczania do rzeki Legi wraca czysta woda.
    Dzięki tej wycieczce uczniowie znają etapy obróbki ścieków. Wiedzą w jakim celu buduje się oczyszczalnie ścieków oraz rozumieją konieczność ochrony wód.


9.  Happening "Stań po zielonej stronie mocy"  - zobacz  fotografie

18 czerwca 2018 r. uczniowie klasy 7b i 6a wraz z wychowawcami panią Elżbietą Wojtkowską i panią Jolantą Kwiatkowską zorganizowali happening na terenie miasta Olecka w ramach realizacji projektu edukacji ekologicznej „Bądź Eko”.
Przygotowując się do tego przedsięwzięcia, wykonali piękne transparenty i ulotki, które uatrakcyjniły wyście.
Hasła na ulotkach: ,,Używaj programów oszczędnościowych w pralkach i zmywarkach”, ,,Używaj regulatorów przepływu przy baterii”, ,,Zbieraj wodę deszczową  do podlewania roślin”, ,,Wodą po gotowaniu jajek, myciu jarzyn czy owoców podlewaj kwiaty”, ,,Przy myciu zębów, goleniu czy myciu naczyń – nabierz niezbędną ilość wody do kubka lub miski i zakręć kran” –informowały, jakim dobrem jest woda i jak ważne jest jej oszczędzanie, a także jak z niej korzystać w sposób oszczędny i efektywny.
Cała akcja spotkała się z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony mieszkańców Olecka, którzy chętnie przyjmowali ulotki i dzielili się swoimi przemyśleniami na temat oszczędzania wody. Uśmiechem i dobrym słowem doceniali przygotowaną akcję.
Zadowoleni z przebiegu happeningu uczniowie zamierzają w następnych latach kontynuować podobne akcje.

10.  Podsumowanie projektu

Projekt ekologiczny „Bądź Eko” w SP 3

W roku szkolnym 2017/2018 społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizowała działania w ramach autorskiego projektu edukacji ekologicznej „Bądź Eko”. Projekt wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli. Wszyscy ochoczo angażowali się w podejmowane działania, a było ich wiele.

W ramach projektu w  placówce zostały przeprowadzone lekcje  o wodzie i jej znaczeniu w życiu ludzi. Uczniowie wskazali do czego służy woda a następnie stworzyli piramidę najważniejszych czynności z wykorzystaniem wody. Podali sposoby   jej oszczędzania  oraz  przygotowali   wystawy   prac  plastycznych pt. „Znaczenie wody
w przyrodzie” oraz „Eko rysunek”.

Innym działaniem szkoły było przygotowanie przez uczniów Eko Farmy Wiatraków. Celem tego przedsięwzięcia było promowanie wykorzystania energii odnawialnej przez człowieka, uczenie nowych zachowań i przyzwyczajeń, które pomogą oszczędzać energię
i zmniejszyć zanieczyszczenie naszej planety oraz możliwość wykazania się uczniów kreatywnością  przez tworzenie modeli wiatraków z surowców wtórnych.

W marcu 2018r.  uczniowie z klas młodszych z wychowawcami byli na wycieczce
w Zajdach. Celem wyjazdu było poznanie najbliższej okolicy Olecka, pomoc zwierzętom
w przetrwaniu zimy - dokarmianie  leśnych zwierząt oraz szukanie tropów na śniegu
i rozpoznawanie po śladach zwierząt przebywających w Puszczy Boreckiej.

Corocznie uczniowie obchodzą Dzień Ziemi biorąc udział w Konkursie wiedzy z okazji Dnia Ziemi, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym. W kwietniu 2018r. grupa uczniów z klasy 7 b  pod kierunkiem nauczyciela przeprowadziła quiz wiedzy ekologicznej skierowany do uczniów klas IV – VI z okazji obchodów Dnia Ziemi, którego hasło brzmiało  „ End  Plastic Pollution”.  Celem konkursu było uświadomienie uczniom problemów z jakimi boryka się nasza planeta – zanieczyszczeniem środowiska szczególnie odpadami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Obecni tego dnia w szkole  uczniowie  losowali zadanie, które musieli wykonać samodzielnie. Za poprawną odpowiedź zdobywali punkt dla swojej klasy. Po sprawdzeniu wszystkich zadań wyłoniono zwycięskie klasy spośród czwarto - , piąto - , szósto – i siódmoklasistów.

W maju 2018r. nauczyciele przyrody przeprowadzili konkurs fotograficzny pod hasłem "Wiosna w obiektywie" skierowany do uczniów klas IV – VII. Na konkurs wpłynęły ciekawe i pomysłowe prace, które zaprezentowano na wystawie w holu szkoły. Podsumowania konkursu dokonano 22 maja 2018r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności.

Podczas realizacji projektu zwracaliśmy również uwagę na odpady niebezpieczne jakimi są baterie i zużyte akumulatory telefoniczne. Zawarte w nich metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę - jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. W maju 2018r. przeprowadziliśmy na terenie szkoły selektywną zbiórkę baterii pod hasłem „Baterie zbieramy i wspólnie o środowisko dbamy”, aby zwrócić uwagę na potrzebę oddzielania baterii od pozostałych odpadów. W każdą środę podczas długiej przerwy uczniowie prowadzili zbiórkę zużytych baterii, która miała charakter  konkursu klas. Baterie przynoszone przez uczniów i ich rodziców były ważone, a ich masa odnotowana na liście konkursowej. Łącznie uczniowie klas IV – VII zebrali 137 kg baterii i zużytych akumulatorów telefonicznych, które zostaną w okresie wakacyjnym przekazane Organizacji Odzysku Reba.

W czerwcu 2018r. 43 uczniów szkoły uczestniczyło w zajęciach terenowych prowadzonych w obiekcie  oczyszczania ścieków należący do Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Olecku. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom, co dzieje się ze ściekami bytowymi i przemysłowymi z terenu miasta. Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym dotyczącym zagospodarowywania ścieków. Wycieczka była kontynuacją zajęć klasowych o wodzie „Wędrówki kranówki”.

Na zakończenie realizacji projektu „Bądź Eko” w czerwcu uczniowie z wychowawcami zorganizowali happening na terenie miasta pt. ,,Stań po zielonej stronie mocy”. Przygotowując się do tego przedsięwzięcia wykonali piękne transparenty i ulotki, które uatrakcyjniły wyjście. Cała akcja spotkała się z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem ze strony mieszkańców Olecka, którzy chętnie przyjmowali ulotki i dzielili się swoimi przemyśleniami na temat oszczędzania wody. Uśmiechem i dobrym słowem doceniali przygotowaną akcję.

Wszyscy bardzo odpowiedzialnie zrealizowali podjęte działania. Głównym celem było przedstawienie środowiska jako jednej z ważniejszych wartości w życiu człowieka. Zrealizowane działania pozwoliły społeczności szkolnej aplikować o certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Do realizacji przedsięwzięcia została zaangażowana cała społeczność szkolna. Uczniowie i nauczyciele pracowali według przygotowanych instrukcji i  realizowali zadania, które były prezentowane publicznie. Widać było determinację i chęć jak najlepszego zaprezentowania się w grupie jak i na forum.

                                                                                   Iwona Narkiewicz-Bielska

Agnieszka Zakrzewska

Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Kalendarz

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzin


Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt