Edukacja globalna - informacje                                                                         

»  Nasza szkoła, jako jedna z dziesięciu szkół została zaproszona do VI edycji projektu 2016-2020r. „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Udział szkoły w projekcie pomoże w rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,

• poprawę, jakości życia w krajach Globalnego Południa,

• ochronę praw człowieka,

• zapewnienie zrównoważonego rozwoju,

• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami · Globalnej Północy i Globalnego Południa.

»  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku współpracuje z Warmińsko- Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią  w Olecku, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i MSZ  przy realizacji VI edycji Projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju".

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 projekt adresowany jest w szczególności do tych szkół i zespołów nauczycieli, które w latach 2012-2015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały tematykę edukacji globalnej, wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Projekt jest dwumodułowy:

           Moduł 1. październik - grudzień 2016

           Moduł 2. styczeń-grudzień 2017

Udział szkół w projekcie służy rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

Nasze działania to:

-spotkanie szkolnego lidera nauczycielami zaproszonymi do realizacji projektu;

-każdy z nauczycieli przeprowadzi 2 zajęcia w każdym semestrze roku szkolnego 2016/2017 lub zaplanuje projekt edukacyjny 2016/2017. Weźmie udział w tygodniu EG;

-przystąpienie do udziału w konkursie plastycznym „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po    roku 2030”

- przygotowanie Tygodnia Edukacji Globalnej;

- przygotowanie spotkania z wolontariuszem.

Szkolny Lider Edukacji Globalnej

Małgorzata Łazarska.

 

Więcej informacji na temat aktualnych działań podejmowanych przez Szkoły Liderów Edukacji Globalnej znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/o-projekcie