Godziny pracy biblioteki                                                                 

Z biblioteki szkolnej można korzystać w godzinach:  

  
7.30 - 15.00 (poniedziałek - piątek)