d
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Aktualności 2019/2020


Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku z dnia 24 października 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikającego z epidemii COVID-19 w klasach IV-VIII.  

Dokument do pobrania


Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikającego z epidemii COVID-19 w klasach I-III.

Dokument do pobrania


Opieka stomatologiczna nad uczniami

Dokument w formacie PDF do pobrania

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH POSIŁKACH

Informacja dotycząca możliwości korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku z bezpłatnych posiłków.

Informujemy, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II Olecku z obiadów w stołówce szkolnej.  Zapraszamy zainteresowanych rodziców  /prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 tel. 87 520 42 33. Należy dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) dochód na 1 osobę nie przekracza 684,00 netto (sześćset osiemdziesiąt cztery zł 00/100).   

Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt